Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİ PLATFORMU (UFTP) ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİ PLATFORMU (UFTP) ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİ PLATFORMU (UFTP) ÇALIŞMALARI
METE ÇUBUKÇU UFTP Genel Sekreteri ÜSİMP 2010 Ulusal Kongresi, 3-4 Haziran 2010, ODTÜ-KKM, Ankara

2 FV Sektöründe Temel Göstergeler
Şekil: 2009 yılı içerisinde FV pazarının dünyadaki ve Avrupa’daki durumu (MW). Kaynak: “Global Market Outlook for Photovoltaics until 2014”, European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Mayıs 2010 Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

3 FV Sektöründe Temel Göstergeler
2009’da kümülatif kurulu güç 22 GW (Bir önceki yıla göre % 47 büyüme) Şekil: FV kurulu güç gelecek öngörüsü. Kaynak: “Global Market Outlook for Photovoltaics until 2014”, EPIA, Mayıs 2010. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

4 Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli
Ülkemizde gerçekleştirilebilir FV enerji üretim potansiyeli 380 milyar kWh olarak belirlenmiştir. (Türkiye’de 2009 yılında elektrik enerjisi tüketimi 193,3 milyar kWh/yıl değerindedir). Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

5 Türkiye Enerji Arz Talep Dengesi 2009-2018
Mevcut, İnşaatı devam eden ve Lisans almış olup dönem içinde işletmeye girecek kapasiteler dikkate alınarak denge hesaplanmıştır. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TALEP (TWh) 194000 202730 215907 232101 249508 268221 288338 309675 332591 357202 ELEKTRİK ENERJİSİ YEDEĞİ (%) 8,0 5,9 3,5 5,5 10,2 2,9 -3,5 -9,1 -15,6 -22,4 Yüksek Talep Senaryosunda talebin her yıl ortalama %7,5 artacağı kabul edilmiştir 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TALEP 194000 202730 213880 228210 243500 259815 277222 295519 315023 335815 ELEKTRİK ENERJİSİ YEDEĞİ (%) 8,0 5,9 4,4 7,3 12,9 6,2 0,3 -4,7 -10,9 -17,5 Düşük Talep Senaryosunda talebin her yıl ortalama %6,6 artacağı kabul edilmiştir Kaynak: TEİAŞ APK Daire Başkanlığı, “Türkiye Elektrik İletim Sistemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Bağlantısı, 17 Şubat 2010, UFTP FVGS Toplantısı, İstanbul. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

6 FV Sektöründe Temel Göstergeler
2009’da toplam sistem maliyetlerinde % 14 düşüş gözlenmiştir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde % oranında bir maliyet düşüşü olacağı beklenmektedir. Şekil: FV toplam sistem maliyetlerinde beklenen düşüş. Kaynak: “National Renewable Energy Laboratory (NREL) Analysis, A. T. Kearney. Yıllık FV enerji üretimi potansiyeli FV enerji üretim maliyeti (2009) Kuzey Avrupa ülkeleri kWh/kWp  0,25 Euro/kWh Güney Avrupa ülkeleri > 1500 kWh/kWp  0,13 Euro/kWh Kaynak: “Solar Europe Industry Initiative [SEII] Implementation Plan ”, Nisan 2010 Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

7 FV Sektöründe Temel Göstergeler
EPIA Türkiye FV öngörüsü: 20 GW Kurulu Güç, 30 TWh enerji üretimi. Şekil: EPIA 2020 yılı öngörüsü. Kaynak: “ % 12 Electricity from PV in Europe by 2010 – the important contribution of Turkey”, W. Hoffmann, 29 Nisan 2010, Solar-TR1, Ankara. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

8 FV Sektöründe Temel Göstergeler
Hâlihazırda ülkemizde  5 MW FV güç sistemi bulunmaktadır. Önümüzdeki 10 sene içerisinde, MW değerinde ulaşabilmesi için AB ile uyumlu güçlü bir devlet politikasının oluşturulması gerekmektedir. UFTP, Avrupa’dakine benzer bir devlet teşvik mekanizması sağlanamaması durumunda bile 2020 yılında minimum 4000 – MW değerlerine çıkılacağı planlamıştır. (Kaynak: “Türkiye için Fotovoltaik Sanayi Ortak Akıl Platformu Raporu”, 2-3 Ekim 2009, TÜSSİDE-Gebze). Ülkemizde halihazırda farklı tarifeler için 0,08-0,13 Euro/kWh olan şebeke elektriği maliyeti ve yıllık maliyet artışları dikkate alındığında, önümüzdeki 3-5 sene içerisinde fotovoltaik enerji üretim maliyetinin şebeke paritesini yakalayacağı söylenebilir. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

9 FV Sektöründe Temel Göstergeler
2008 yılı içerisinde Almanya’da adet yeni FV güç sistemi toplamda 2600 MW olacak şekilde kurulmuş, 9,5 Milyar Euro’luk bir iş hacmi oluşturulmuştur ve kişiye iş imkânı oluşturmuştur yılı sonu itibariyle yaklaşık 6000 MW olan kümülatif kurulu FV güç sistemi 2009 yılı sonunda 9 GW değerine çıkmıştır (Kaynak: Alman Güneş Endüstrisi Birliği (BSW)). Ülkemizde de, önümüzdeki 10 sene içerisinde 4000 MW’lık olası bir senaryoda > 10 Milyar Euro bir iş hacmi ve de >30000 kişiye iş imkânı sağlanmış olacaktır. Doğru bir planlama ile oluşan iş hacminin minimum % 60’lık bir kısmının yerli kaynaklarla kullanımı mümkün olacaktır. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

10 UFTP-Ulusal FV Teknoloji Platformu
Ege Üniversitesi GEE tarafından yürütülen bir TÜBİTAK- İŞBAP. Üniversite, girişimci, finans sektörü, devlet ve yerel yönetimleri bir araya getirir. Hükümet tarafından, Uluslar Arası Enerji Ajansı FV Güç Sistemleri (IEA-PVPS) faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. Yasa, yönetmelikler, FV teknoloji öncelikleri ve diğer düzenlemeler için ortak aklın sesini oluşturur. Sınai, mali, bilimsel çıktıları yanı sıra, yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik felsefesini yaygınlaştırma girişimlerini sürdürür. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

11 UFTP Kuruluş Yapısı En başarılı “İşbirliği Ağı” örneklerindendir.
Yürütme Kurulu Danışma Kurulu FV Teknoloji Araştırma Grubu (FVT) FV Güç Sistemleri Araştırma Grubu (FVGS) Proje Çıktılarını Raporlama Grubu (PÇR) Pazar Geliştirme ve Düzenleme Grubu (PGD) Genel Sekreterlik FV Eğitim ve Standartlar Grubu (FVES) En başarılı “İşbirliği Ağı” örneklerindendir. Petek yapılıdır ve bilgi akışı çok yönlüdür. Tüm birimler ilişkilidir, birbirinin çıktısından faydalanır. Tüzelleşme girişimleri başlamıştır. Muadili olduğu Avrupa FV Teknoloji Platformu ile uyumlu çalışır. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

12 UFTP Grup Toplantıları
17 Şubat 2010, FVGS Toplantısı, Airfel A.S.- İstanbul 20 Kasım 2009, FVES Toplantısı, TSE-Ankara 23 Kasım 2009, DK Toplantısı, İzmir Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

13 Üyeler Üniversite ve Araştırma Enstitüleri Bilkent Üniversitesi
Ege Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi Haliç Üniversitesi Harran Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Muğla Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi TÜBİTAK-UME Yeditepe Üniversitesi Kamu Kuruluşları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. KOSGEB TEDAŞ Genel Md. TOKİ Türk Standardları Enstitüsü Sanayi ve Ticaret Odaları Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Ege Bölgesi Sanayi Odası Dernek ve Vakıflar Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

14 Üyeler (Devam) Özel Kuruluşlar AGS Enerji ve İletişim Sis. Ltd. Şti.
Airfel A.Ş. Aneltech A.Ş. Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enisolar Ltd. Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. GEO Ltd. Şti. Girasolar Ltd. Şti. İnci Akü A.Ş. İnteraktif Enerji Elektrik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Lodos Teknik A.Ş. Mavisis A.Ş. Motif Proje İnş. Ltd. Şti. MTB Enerji Ltd. Şti. Nurol Teknoloji A.Ş. Orbit Müh. Ltd. Şti. Türkiye Şişe ve Cam Fab. A. Ş. Vestel Dijital A.Ş. Belediyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi Bornova Belediyesi Finans Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş. OSTİM Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

15 IEA-PVPS Turkey Report
Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

16 Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

17 Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi
UFTP - 1. Yol Haritası Çalışmaları: 51 adet öneri geliştirildi. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

18 Yol Haritasına Doğru Adımlar
Mevcut Durum ve Öngörü Raporu 2010 (1. Çeyrek) Grup toplantıları İlgili odakların belirlenmesi Sağma toplantısı Raporun yazılması Stratejik Araştırma Planı 2010 (4. Çeyrek) Uluslar arası sektör incelemeleri ve iyi uygulamaların belirlenmesi Yerli üretim becerilerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi Yöntem belirlemeleri Sağma Toplantısı Uygulama Planı 2011 (3. Çeyrek) Grup Toplantıları Aktörlerin belirlenmesi Mali, ekonomik, sosyal hedef kapsamları Uygulama Planı’nın oluşturulması Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

19 UFTP Eğitim Çalışmaları
Nitelikli işgücü için belgelendirme ve meslek standartları çalışmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde yapılmaktadır. EGE GEE bu çalışma için yetkilendirilmiştir. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

20 Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi
FV Standartları ASTM E standart IEC TC standart CLC/TC standart TSE 23 standart Üyeler arasında paylaşılarak yürürlükte olan ve öncelikli olarak değerlendirilmesi uygun görülen standartlar 2. MTC116 toplantısında iş planına alındı. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

21 SEMPOZYUM/FUAR/KONGRE ETKİNLİKLERİ:
29-30 Nisan 2010 SOLAR-TR1 etkinliği. 11-14 Mart 2010 tarihli 3. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda “1. Fotovoltaik Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu” “1. Fotovoltaik Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu”, Mart 2010, İstanbul. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

22 Fotovoltaik teknolojisi yol haritasının belirlenmesi.
Yürütülen Çalışmalar: Fotovoltaik teknolojisi yol haritasının belirlenmesi. Yerli üreticilerin (ürün ve makine imalatçıların) desteklenme modellerinin belirlenmesi. Türkiye’de sağlıklı bir fotovoltaik sektörünün oluşturulmasının ülkemize katkılarının belirlenmesi. Fotovoltaik güç sistemleri yol haritasının belirlenmesi.  Fotovoltaik Enerji Test ve İzleme Merkezi işleyişinin belirlenmesi. Fotovoltaik Ulusal Proje Koordinatörlüğü’nün Oluşturulması. Fotovoltaik Uluslararası Proje Koordinatörlüğü’nün Oluşturulması. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

23 Yürütülen Çalışmalar:
Yerel yönetimlere yönelik yol haritasının belirlenmesi. Ulusal Fotovoltaik Standartlarının Düzenlenmesi, Güncelleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi. Fotovoltaik alanında ulusal meslek standartlarını tanımlamak, sertifikalı eğitim programı oluşturmak. Web sayfası temelli interaktif veritabanı oluşturulması. UFTP Güncel Duyuru Akışı’nın sağlanması ve Aylık Bülteni’nin çıkarılması UFTP tüzel kimliğinin belirlenmesi, organizasyon yapısı ve tüzüğünün oluşturulması. Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi

24 İlginize Teşekkürler METE ÇUBUKÇU UFTP Genel Sekreteri
Tel: , , Faks: Web: İlginize Teşekkürler Mete Çubukçu, UFTP Genel Sekreteri, Ege Üniversitesi


"ULUSAL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİ PLATFORMU (UFTP) ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları