Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

P 2. Ünitede Nesneye Dayalı Programlama anlatılıyor. p Nesneye dayalı programlama yeni veri tiplerinin ve bu tipleri işletmek için gereken işlemleri oluşturmayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "P 2. Ünitede Nesneye Dayalı Programlama anlatılıyor. p Nesneye dayalı programlama yeni veri tiplerinin ve bu tipleri işletmek için gereken işlemleri oluşturmayı."— Sunum transkripti:

1 p 2. Ünitede Nesneye Dayalı Programlama anlatılıyor. p Nesneye dayalı programlama yeni veri tiplerinin ve bu tipleri işletmek için gereken işlemleri oluşturmayı destekleyen oldukça yeni bir programlama yaklaşımı. p Bu sunumda nesneye dayalı programlamaya giriş yapılacak Nesneye Dayalı Programlama Java Kullanarak Veri Yapıları ve Veri Yapıları ve Diğer Nesneler Diğer Nesneler

2 Bu nesne nedir ? p Bu sorunun hiçbir gerçek cevabı yok ama biz ona “düşünen kep” diyeceğiz. p Plan; ona ne tür işlemler yapılabileceğini size söyleyerek düşünen bir kep tanımlamaktır.

3 Nesnenin Yuvalarını Kullanma p Herbirinin üzerine bir cümle yazarak iki yuvaya(yeşil ve kırmızı) da bir parça kağıt yerleştirebilirsiniz. p Yeşil düğmeye basabilirsiniz ve düşünen kep yeşil yuvanın kağıdındaki cümleyi konuşacaktır. p Ve kırmızı düğme için de aynı şey söz konusu

4 Örneğin

5 Şu test çok basitti!

6 Örneğin Daha sıkı çalışmalıyım !

7 Düşünen Kep Uygulaması p sınıf denilen bir veri tipi kullanarak düşünen kepi uygulayabiliriz. public class ThinkingCap {... }

8 Düşünen Kep Uygulaması p Sınıf yesilKelimeler ve kirmiziKelimeler diye iki bilesene sahip olacak. Bu bileşenler iki yuvaya yerleştirilen bilgileri tutacak stringler olacak. p Sınıf kullanmak iki özelliğe izin verir... public class ThinkingCap { String greenWords; String redWords;... }

9 Düşünen Kep Uygulaması Œİki bileşen private durum değişkenleri ile tanımlanmıştır. Bu hiç kimsenin doğrudan bu bilgiye ulaşmamasını temin eder. Tek erişim class için sağlanan metodlarladır. public class ThinkingCap { private char greenWords; private char redWords;... }

10 Düşünen Kep Uygulaması Bir sınıfta, classı işleten metodlar da listelenmiştir. class ThinkingCap { private char greenWords; private char redWords;... } Düşünen kepin metodlarının uygulaması buraya gelecek.

11 Düşünen Kep Uygulaması public class ThinkingCap { private char greenWords; private char redWords; public void slots(String newGreen, String newRed)... public void pushGreen( )... public void pushRed( )... } Düşünen kepimizin en az 3 tane metodu var:

12 Düşünen Kep Uygulaması package edu.colorado.simulations; public class ThinkingCap { private char greenWords; private char redWords; public void slots(String newGreen, String newRed)... public void pushGreen( )... public void pushRed( )... } Burada da görüldüğü gibi, yeni bir sınıfın kodları genelde bir Java paketine konur. Bu ThinkingCap.java ve ThinkingCap.class dosyaları edu/colorado/simulations dosyasının altında olacak anlamına gelir

13 Düşünen Kepi Kullanma p Düşünen kepi kullanmak isteyen bir program ThinkingCap sınıfını ithal edebilir. import edu.colorado.simulations.ThinkingCap;...

14 Düşünen Kepi Kullanma p Sadece eğlence için örnek progaram student ve fan diye iki tane ThinkingCap değişkeni tanımlayacak. import edu.colorado.simulations.ThinkingCap; public class Example { public static void main( ) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan;

15 Düşünen Kepi Kullanma p Değişkenler, referans değişkenlerine örnek verilebilir. Referans değişkenleri new operatörü ile oluşturduğumuz ThinkingCap nesnelerine referans gösterme yeteneğine sahiptirler. import edu.colorado.simulations.ThinkingCap ; public class Example { public static void main( ) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( );

16 Düşünen Kepi Kullanma p ThinkingCap nesneleri oluşturulunca metodları aktifleştirebiliriz student düşünen kepi için slots gibi.. import edu.colorado.simulations.ThinkingCap ; public class Example { public static void main( ) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye");

17 Düşünen Kepi Kullanma p ThinkingCap ler oluşturulunca metodları aktifleştirebiliriz student düşünen kepi için slots gibi.. import edu.colorado.simulations.ThinkingCap; public class Example { public static void main(String[ ] args) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye");

18 Düşünen Kepi Kullanma ŒMetodu aktifleştirme değişken adıyla başlayan 4 bölümden oluşur. student. slots( "Hello", "Bye"); Değişkenin adı

19 Düşünen Kepi Kullanma Değişken adını bir nokta takip eder. student. slots( "Hello", "Bye"); Bir nokta

20 Düşünen Kep Uygulaması ŽNoktadan sonra aktifleştireceğiniz metodun adı gelir. student. slots( "Hello", "Bye"); Metodun adı

21 Düşünen Kepi Kullanma Son olarak, metod için değişkenler. Bu örnekte ilk değişken (newGreen)"Hell o" ve ikinci bağımsız değişken (newRed) "Bye". student. slots( "Hello", "Bye"); Bağımsız değişkenler

22 Quiz student’ın pushGreen metodunu nasıl aktifleştirebilirsiniz ? Bu noktada student’ın pushGreen metodunun çıktısı ne olur? public static void main(String[ ] args) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye");

23 Quiz pushGreen metodunun hiç bağımsız değişkeni olmadığına dikkat ediniz. Bu noktada, student.pushGreen’i aktifleştirince Hello yazacaktır. public static void main(String[ ] args) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye"); student.pushGreen( );

24 Quiz Programı takip et ve bana tam çıktının ne olacağını söyle. public static void main(String[ ] args) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye"); fan. slots( "Go Cougars!", "Boo!"); student. pushGreen( ); fan. pushGreen( ); student. pushRed( );...

25 Quiz Hello Go Cougars! Bye public static void main(String[ ] args) { ThinkingCap student; ThinkingCap fan; student = new ThinkingCap( ); fan = new ThinkingCap( ); student. slots( "Hello", "Bye"); fan. slots( "Go Cougars!", "Boo!"); student. pushGreen( ); fan. pushGreen( ); student. pushRed( );...

26 Nesneler hakkında bildikleriniz ü Sınıf = Veri + Metodlar. ü Bir sınıfın nasıl yazılacağını ve yeni sınıfı bir paketin içine koymayı biliyorsunuz. ü Bir sınıfı, bu sınıfı kullanan bir programa nasıl ithal edeceğinizi biliyorsunuz. ü Metodları nasıl aktifleştirebileceğinizi biliyorsunuz. ü Fakat hala bir sınıfın metodlarının uygulayamasını nasıl yazacağınızı öğrenmeye ihtiyacınız var.

27 Düşünen Kep Uygulaması public class ThinkingCap { private String greenWords; private String redWords; public void slots(String newGreen, String newRed)... public void pushGreen( )... public void pushRed( )... } Slots ın gövdesine bakacağız, kendi iki bağımsız değişkenini iki private durum değişkenine kopyalayacak

28 Düşünen Kep Uygulaması public void slots(String newGreen, String newRed) { greenWords = newGreen; redWords = newRed; } Metodun uygulaması, parametre listesinden sonra olur. Bir metodun uygulaması için bir özellik vardır..

29 Düşünen Kep Uygulaması public void slots(String newGreen, String newRed) { greenWords = newGreen; redWords = newRed; } Metodun gövdesinin içinde, sınıfın durum değişkenleri ve diğer metodlarının hepsine erişilebilir.

30 Düşünen Kep Uygulaması ? Metodun gövdesinin içinde, sınıfın durum değişkenleri ve diğer metodlarının hepsine erişilebilir. public void slots(String newGreen, String newRed) { greenWords = newGreen; redWords = newRed; } Ama, bunlar kimin durum değişkenleri? student.greenWords student.redWords mi yoksa fan.greenWords fan.redWords mi?

31 Düşünen Kep Uygulaması Metodun gövdesinin içinde, sınıfın durum değişkenleri ve diğer metodlarının hepsine erişilebilir. public void slots(String newGreen, String newRed) { greenWords = newGreen; redWords = newRed; } student.slots’ı aktifleştirirsek: student.greenWords student.redWords

32 Düşünen Kep Uygulaması public void slots(String newGreen, String newRed) { greenWords = newGreen; redWords = newRed; } fan.slots’ı aktifleştirirsek: fan.greenWords fan.redWords Metodun gövdesinin içinde, sınıfın durum değişkenleri ve diğer metodlarının hepsine erişilebilir.

33 Düşünen Kep Uygulaması public void pushGreen( ) { System.out.println(greenWords); } İşte yeşil kelimeleri yazdıran pushGreen metodunun uygulaması:

34 Düşünen Kep Uygulaması İşte yeşil kelimeleri yazdıran pushGreen metodunun uygulaması: Bu metod uygulamsının, greenWords durum değişkenlerini nasıl kullandığına dikkat ediniz. public void pushGreen( ) { System.out.println(greenWords); }

35 Ortak Bir Desen p Sık sık, bir veya daha fazla metod veriyi durum değişkeninin içine yerleştirecektir. public class ThinkingCap { private String greenWords; private String redWords;... } p...böylece, diğer metodlar o veriyi kullanabilir. slots pushGreen & pushRed

36 p Snıfların durum değişkenleri ve metodları vardır. Bir nesne veri tipi sınıf olan bir değişkendir. p Yani bir sınıf tipi nasıl tanımlanır,metodları nasıl uygulanır,sınıf tipi nasıl kullanılır biliyor olmalısınız. p Sık sık, bir sınıf tipinin netodları bilgiyi durum değişkenlerinin içine koyar veya durum değişkenlerinin içindeki bilgiyi kullanır. p İleride Nesneye Dayalı Programlamanın daha fazla özelliğini göreceğiz. Özet

37 SON Presentation copyright 1999, Addison Wesley Longman For use with Data Structures and Other Objects Using Java by Michael Main Some artwork in the presentation is used with permission from Presentation Task Force (copyright New Vision Technologies Inc.) and Corel Gallery Clipart Catalog (copyright Corel Corporation, 3G Graphics Inc., Archive Arts, Cartesia Software, Image Club Graphics Inc., One Mile Up Inc., TechPool Studios, Totem Graphics Inc.). Students and instructors who use Data Structures and Other Objects Using Java are welcome to use this presentation however they see fit, so long as this copyright notice remains intact.


"P 2. Ünitede Nesneye Dayalı Programlama anlatılıyor. p Nesneye dayalı programlama yeni veri tiplerinin ve bu tipleri işletmek için gereken işlemleri oluşturmayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları