Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 1 SAĞLIKTA KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ Uzm. Süleyman DEMİREL İstanbul-2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 1 SAĞLIKTA KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ Uzm. Süleyman DEMİREL İstanbul-2010."— Sunum transkripti:

1 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 1 SAĞLIKTA KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ Uzm. Süleyman DEMİREL İstanbul-2010

2 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 2 SUNUM PLANI 1.SAĞLIK HİZMETLERİ 2.KALİTE ÇALIŞMALARI 3.SAĞLIKTA KALİTE 4.HASTA GÜVENLİĞİ 5.HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ 6.HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİNDE ZORUNLU EĞİTİMLER 7.ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGEDE HASTA HAKLARI

3 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 3 Sağlık Hizmetleri Acil ve ertelenemez, İkame edilemez, Devredilemez, Sınırlandırılamaz, Vazgeçilemez, Pazarlığı yapılamaz planlamaorganizasyon, koordinasyon, sunumdenetleme Bu hizmetlerin planlama, organizasyon, koordinasyon, sunum ve denetleme sürecinin çok zor gerçekleşmesine neden olmaktadır. Standartlaştırma zorluğu, Uzmanlık gerektirmesi, Denetim gerektirmesi Hatalara karşı duyarlılık gerektirmesi Çıktılarını tanımlama ve ölçüm güçlüğü Sağlık hizmetlerinin;

4 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 4 Sağlık Hizmetleri Hata kabul etmeyen Ekip çalışmasına dayanan Hasta memnuniyeti Çalışan memnuniyeti Motivasyonu önemseyen Hiç uyumayan

5 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 5 Sağlık Hizmetleri piyasa yönlü gelişme küresel işbirliği kamusal hizmet kapsamında yer alan hizmetlerin özel sektör tarafından sunulması hasta odaklı hizmet süreç odaklı hizmet sağlık hizmeti kullanıcılarına aktif rol yükler.

6 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 6 Kalite Çalışmaları Yangını söndürmek değil, yangının çıkmamasını sağlamaktır. Hata olduktan sonra düzeltmek değil, hata yapmamayı hedeflemektir Hatalardan ders çıkararak tekrarlanmalarını önlemektir

7 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 7 Kalite Çalışmaları Kalite Çalışmaları kapsamında yapılacaklar Hastaların / müracaatçıların beklentileridir.

8 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 8 Sağlıkta Kalite Hizmet alan ve sunanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, mümkünse daha fazlasını yapabilme becerisidir. Sağlık hizmetlerinde kalite algısını Değişen teknolojik imkanlar Sosyoekonomik çevre belirlemektedir. Sağlık hizmetinde kalite yaşam kalitesine eklediğimiz katma değerdir.

9 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 9 Sağlıkta Kalite Sağlık hizmetinde kalite düzeyini belirlemek için: hizmet kullanıcılarının kuruluşu değerlendirmesi sonucu oluşacak puanlar klinik performans ölçümleri çok önemsenmelidir. Hastalar; temizlik gürültü bürokrasi bekleme süresi ağrı ve şikayetlerinin dinmesi personelin davranışları tedavi ve iyileşmeleri hakkında değerlendirme yapmaktadır

10 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 10 1. Tıp bilimi ve teknolojisi gelişti. 2. Sağlık hizmetleri yaygınlaştı. 3. Kitle iletişim araç ve gereçleri yaygınlaştı. 4. Hasta hakları, hekim hataları tartışmaları yaygınlaştı 5. Sağlık bilincinin gelişmesine bağlı olarak sağlığa verilen önem arttı. Sağlıkta Kalite Sağlık Hizmetlerinde kalite kavramı son yıllarda neden önem kazandı?

11 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 11 Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlattığı nedir? Sağlıkta Kalite hastaya verilen sağlık hizmetlerinin ve yapılan tıbbi müdahalelerin 1. bilimsel 2. yasal 3. tıbbi standartlara uygunluğunu anlatır.

12 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 12 Çok memnunuz. Kollardan ilaç verilirken acıtmıyorlar. Kızmıyorlar. Serum takılırken de acıtmıyorlar. Çok iyiler. Sağlıkta kalitenin en güzel göstergesi

13 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 13 Sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır Hasta Güvenliği

14 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 14 Süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeniden tasarımlar yapmak ve hatalar hastaya ulaşmadan önce yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaktır Hasta Güvenliği

15 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 15 Kalbin her yıl 32.000 kez çarpmayı unutması Her ay 1 saat musluklardan sağlık kurallarına aykırı su akması Havaalanlarına her gün 2 tehlikeli iniş yapılması Her saat 16.000 mektubun kaybolması Her yıl 20.000 yanlış reçete yazılması Her hafta 500 yanlış ameliyat yapılması Doktor hatası yüzünden her yıl 190.000 bebeğin doğum sırasında ölmesi Her saat 22.000 çekin yanlış hesaba işlenmesi Hasta Güvenliğinde %0.1 Hata

16 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 16 Hasta güvenliği konusu sadece istatistiksel bir konu değildir; insanlara, hastalara ve ailelere zarar veren ve bazen insanlardan bazılarını yaşamını kaybetmelerine yol açan çok ciddi bir konudur. DSÖ, hasta güvenliği konusunun bütün üye devletler için önemli bir risk alanı olduğuna ve küresel bir birliktelik ve eylem ortaya koymanın gereğine dikkat çekmektedir. Kendi sağlıklarını sağlık sistemimize güvenerek teslim eden her bir hasta için güvenli tedavi en doğal haktır. Sağlık sektöründe çalışan herkesin görevini eksiksiz yapması zorunluluktur. Hasta Güvenliği

17 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 17 Hasta Güvenliği Sağlık hizmetlerindeki tıbbi hatalar kadar havayollarında hata olmuş olsaydı, her iki günde bir 3 jet uçağının çarpışması gerekirdi. PEKİ NEDEN OLMUYOR?

18 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 18 Hasta Güvenliği

19 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 19 Ödediği bedelin karşılığını almayı bekleyen ve nitelikli hizmet talep eden, Hizmeti alırken bilgilendirilmek isteyen ve bu nedenle sorgulayıcı olan, Gelişmiş ülke insanının almakta olduğu standartta sağlık hizmeti almaya layık olduğunu düşünen Hasta Güvenliği HASTA PROFİLİ DEĞİŞMİŞTİR. HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASINDA SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR

20 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 20 Ekonomik gücü artan hastaların daha kaliteli hizmet beklentisi Yasal düzenleme ve değişiklikler Hasta odaklı anlayışın gelişmesi Sağlık kuruluşları arasındaki rekabet Kaliteli sağlık hizmeti beklentisi Finansal kaynakların rasyonel kullanılması için maliyetlerin düşürülerek hizmet kalitesinin artırılması isteği HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINI ZORUNLU HALE GETİRMEKTEDİR Hasta Güvenliği

21 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 21 Halkın kuruma karşı olan güveninin artması, Çalışanlar arasında işbirliği, ekip çalışması ve dayanışma sağlanması, Kurumun prestijinin artması, Kurumda verimliliğin artması, Kurum maliyetlerinin azalması, Hasta ve çalışanlar açısından daha f azla güven Hasta Güvenliğine Yönelik Çalışmalarının Genel Kazançları İşe devamsızlıkta azalma, Personel hareketliliğinde azalma, İşe yönelik daha çok ilgi, İşin iyileştirilmesine yönelik m otivasyon, Profesyonelleşme Personel Açısındanİdari Açıdan Kaynakların kontrol altına alınması, Çalışanlar arasında sosyal iletişimin artması, Personel hareketliliğinin önüne geçilmesi, Hizmet sunanlarla ilgili problemlerin çözümlenmesi, Motivasyonun artması. Tıbbi Açıdan  Poliklinik hizmetlerinde verimlilik  Laboratuar tetkik sürelerinin kısalması,  Radyoloji tekrarlarının azalması,  Ameliyathane kullanım sürelerinin verimli hale gelmesi,  Hastane enfeksiyon oranının düşmesi,  Hatalı ilaç verme oranında azalma Hasta Güvenliği Kurum Açısından

22 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 22 İnsan sağlığını tehlikeye girmesi, Güvenin azalması, Kurumsal Prestij kaybı, Kaynakların israfı Verimliliğin ve etkinliğin azalması, Çalışanların motivasyonun azalması, kaybolması, Tatmin edici olmayan hizmet sunumu, Zaman kaybı, İşgücü kaybı, Finansman kaybı, Gereksiz yinelenen hizmet maliyetleri Hasta Güvenliği Hasta Güvenliğine Yönelik Çalışmaları İhmal Etmenin Sonuçları

23 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 23 Küreselleşen dünyada, sektörde içine kapanan kurum olmamak Ulusal veya uluslar arası Akreditasyon ve diğer değerlendirme sistemlerinin dışında kalmamak Uzun dönemde kimseyi iyi olmadığınız halde iyi olduğunuza inandırmak mümkün olmadığından Hasta Güvenliği Hasta Güvenliği Açısından Öneriler Hasta güvenliği çalışmalarını başlatarak “iyi” olmaya bakın

24 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 24 Hasta Güvenliği Klinik uygulama rehberleri Kritik yol haritaları, Klinik karar verme destek sistemleri, Davranış değişikliğini sağlayacak eğitim programları, Yasal önlemler, Akreditasyon, Hizmet alıcıların zorlamaları, Hasta Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturulabilir?

25 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 25 Evrensel düzeyde genel kabul görebilecek bir sağlık kültürümüzün oluşmamış olması hasta güvenliği kültürünün oluşmasını ve gelişmesini zorlaştıran en önemli nedendir. Diğer nedenler: Hasta güvenliği konusunun kurumların kendi inisiyatiflerine bırakılması, Sağlık hizmet sunumunda rehberlerin ya da standardize edilmiş süreçlerin kullanılmaması, Kayıt sistemlerinin ve kaydetme kültürünün yetersiz olması, Eğitim altyapısının çeşitlilik göstermesi, Kalite bilincine sahip sağlık yöneticisi sayısının yetersiz olması, Hasta Güvenliği

26 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 26 Hasta güvenliği kültürünün oluşması ve gelişmesi adına ümitlenmemize katkıda bulunan bazı gelişmeler de bulunmaktadır. Sağlık çalışanların iyi eğitimli ve nitelikli olması, Türkiye’de kalite bilincinin yayılmaya başlaması, Uluslararası hastane standartlarını kullanan hastane sayısının gittikçe artıyor olması, Ulusal sağlık standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlamış olması, Sağlık tesislerinin uluslararası düzeyde hasta kabulünün giderek artıyor olması, Hasta Güvenliği

27 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 27 1- Hasta güvenliği konusunda farkındalığı yükseltmeye ve bu konuda eyleme geçilmesi hakkında politik kararlılığa gerek vardır. 2- Ulusal Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Merkezi kurulmalıdır. Bu merkez bağımsız olmalıdır. 3- Ulusal merkez aracılığıyla tüm sağlık kurumları yanlış uygulamalar yönünden izlenmelidir. 4- Tüm sağlık kuruluşlarında (kamu/özel) zorunlu Tıbbi Hata Bildirim Sistemi kurulmalıdır. 5- Tıbbi hataların azaltılmasında hastalar karar verme mekanizmasına ortak edilmelidir. Hasta Güvenliği Hasta hakları uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulması için ulusal düzeyde yapılması gerekenler: 6- Hasta-hekim iletişimini geliştirmek ve hizmet sunumunda saydamlığı sağlamak gereklidir. 7- Hasta-hekim ilişkisinde hastayı ön plana çıkartan “hasta odaklı-katılımcı“ yaklaşım yaygınlık kazanmalıdır. 8- Dinlemeyi en iyi bilen kurum en az tıbbi hata yapan kurumdur. Kurumsal düzeyde dinlemeyi öngören sistemler oluşturulmalıdır. 9- Sağlık Kurumlarında hataların, süreçlerin ve sistemle ilgili sorunların açıkça ve cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam sağlanmalıdır.

28 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 28 10- Hukukta Sağlık Personelinin malpractice konusunda hukuki ve cezai sorumluluğu olmasına karşın bu konuya özel bir yasal düzenleme yoktur, bundan dolayı gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 11- Hasta veya hasta yakınlarının sürekli eğitimleri yapılarak 'Hasta Hakları' konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi hasta hakları kültürü oluşana kadar sürdürülmelidir. 12- Geri ödeme kurumlarının hasta hakları ve hasta güvenliği uygulamalarına önem veren, iyileştirme yapan kurumları teşviki sağlanmalıdır. 13- Hastaların karşılaşabilecekleri risklerin azaltılmasına yönelik programlara ihtiyaç vardır. (Yan etkilerin önlenmesi, gerçekleşme halinde hızlı bir şekilde anlaşılması, hasta ve yapılan tedavi üzerindeki olumsuz etkilerinin hızlı bir şekilde giderilmesi ve gelecekteki hastaların başına gelmesi muhtemel sorunların en aza indirilmesi) 14- Zaman içerisinde ortaya çıkan yeni sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik hızlı çözüm üretilmesine imkan veren düzenlemeler yapılması gerekir. 15- Hâlihazırda öğrenme kültüründen daha güçlü bir suçlama kültürüne sahibiz. Suçlama ve cezalandırma, hasta güvenliğini önler ve iyileştirilme çalışmalarına zarar verir. Hasta Güvenliği

29 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 29 HASTA ODAKLI ANLAYIŞ Hasta Güvenliği  Yüksek riskli süreçlere odaklanma,  Süreçlerin güvenliğini analiz etme,  Hasta güvenliği ve hasta bakım standartlarının mevcut kalitesini uluslararası alanda rekabet edebilir düzeye taşıma,  Bütün çalışanların katılımı ile “KALİTE”, “HASTA GÜVENLİĞİ”, “SÜREKLİ GELİŞİM” anlayışını organizasyon kültürü haline getirme  Raporlama sisteminin etkin çalışması konusunda çalışanları cesaretlendirme  Hasta güvenliği odaklı sağlık bakım hizmetleri kültürü  Hasta güvenliği öğelerine odaklanma,  Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği sağlama,  Hasta ve Hasta Yakınlarının Haklarını koruma,  Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi  Tüm disiplinlerle iletişim

30 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 30 Hasta Ve Hasta Yakınları Memnuniyet Araştırmaları üstün bir hizmet ortamının sağlanması ve devam ettirilmesinde, hastaların hizmete ilişkin değerlendirmelerinin belirlenmesinde tatmin düzeylerinin ölçülmesinde algılanan kalitenin değerlendirilmesinde kurumsal performans değerlendirme çalışmalarına katkı sağlanmasında Hasta memnuniyet araştırma sonuçları kurumlara bir ayna görevi yaparak, kurumların kendilerini her konuda değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Hasta Güvenliği Memnuniyet araştırmalarında hastane ile direkt bağlantısı olmayan bağımsız, objektif bir ekibin görevlendirilmesine özen gösterilmeli, mümkünse profesyonel destek alınmalıdır.

31 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 31 Hasta Güvenliği Hasta İstek Ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi hasta şikayetleri hizmetteki aksamaların göstergesidir. istek ve öneriler hastaların sağlık hizmeti ile ilgili beklenti boyutlarının göstergesidir. bu göstergeler sistematik olarak değerlendirilip, ilgili birimler tarafından tek tek cevaplanmalıdır.

32 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 32 Hasta ve hasta yakınlarının hakları ile ilgili tüm süreç, hasta haklarını belirleyen mevzuat doğrultusunda yapılmalıdır. Hasta Güvenliği Hasta Hakları Hasta hakları tüm dünya da sağlık meslek mensuplarının son 30-40 yıl içerisindeki mesleki ahlak kurallarından doğmuştur.

33 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 33 Sağlık kurumları kalite sistemi, yeterlilik, uygunluk ve etkinlik yönünden iç ve dış denetçileri tarafından tarafsız bir gözle incelenmelidir. Bu yolla: uygunsuzluklar tespit edilmeli, düzeltici faaliyetler planlanmalı, gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin üst yönetim tarafından izlenmesi sağlanmalıdır. Hasta Güvenliği İç Denetim – Dış Denetim

34 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 34 Siz siz olun kurumlarınıza dinlemeyi öğretin işi yapmayı nasıl olsa öğrenecekler

35 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 35 Özel sağlık kurumlarının verdikleri sağlık hizmetlerinin kalite bakışı ile değerlendirilmesi amacıyla “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberi” hazırlanmıştır. standart setlerinin oluşturulmasında; –güvenli, –etkili, –hakkaniyetli, –hasta merkezli, –israftan kaçınan –zamanında verilen, hizmet koşullarının sağlanması esas alınmıştır Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

36 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 36 POLİKLİNİK HİZMETLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ KLİNİKLER YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOĞUMHANE AYAKTAN FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ DİYALİZ HİZMETLERİ KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI HİZMETLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Kalite Değerlendirilmesinden Geçirilmesi Öngörülen Bölümler ACİL SERVİS HİZMETLERİ AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ ECZANE HİZMETLERİ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ ve ÖNLENMESİENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİ HASTA KAYITLARI VE DOSYASI ARŞİV TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK DEPOLAR MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MORG Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

37 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 37 1. Poliklinik hizmetleri 1.1.5 Hastaların hekim seçebilmelerine yönelik bir düzenleme bulunmalıdır. 1.1.5.1 Hasta kayıt/kabul ve danışma birimlerinde hizmet veren branş hekim/hekimlerinin listesi ve hekimlerin çalışma takvimi bulunmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 1.2 KLİNİKLER 1.2.4 Hasta güvenliği ile ilgili program uygulanmalıdır. 1.2.4.1 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 1.2.4.2 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları (hasta kimlik bilekliği) kullanılmalıdır. 1.2.4.3 Sağlık personelinin tümü hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasının sağlanması konusunda eğitilmelidir. 1.2.4.8 Kan transfüzyonu uygulanacak hastadan kan örneği alınırken hastanın kimlik bilgileri dosyasından,kol bandından ve kendisinden teyit edilmeli ve örneğin üzerine örnek alındığı anda etiket yapıştırılmalıdır. 1.2.4.9 Kan/ürünü uygulanmadan önce, gelen kan ve kan ürünleri cross-match formu ve hastanın kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontroledilmelidir.

38 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 38 1.2.4.11 İlaçların güvenli uygulamasına yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 1.2.4.12 İlaçlar, hastaların isimlerinin yazılı olduğu ilaç kadehleri, poşetler vb. gibi araçlarla kişiye özel olarak hazırlanarak verilmelidir. 1.2.4.15 Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da dâhil olmak üzere tüm ilaçları, sadece ilgili hemşire tarafından verilmelidir. 1.2.5 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar için güvenlik düzenlemeleri yapılmalıdır. 1.2.5.1 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında tutulmalıdır. 1.2.5.2 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslim kayıtları doğrulanarak yapılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 1.2.6 Hasta ve yakınlarının eğitimine dair bir sistem oluşturulmalıdır. 1.2.6.1 Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri gereken konular hakkında eğitim verilmelidir. 1.2.6.2 Hasta eğitimlerini organize etmek için bir ekip oluşturulmalıdır. 1.2.6.3 Hasta ve hasta yakını eğitimleri içinde el hijyeni eğitimi de bulunmalıdır. 1.2.6.4 Servis/kliniğe yatan sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi (broşür, afiş, yüz yüze eğitim vb.) uygulanmalıdır.

39 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 39 1.3 ECZANE HİZMETLERİ 1.3.4 İlaç güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 1.3.4.2 Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit çözeltileri, intravenöz antikoagülanlar, insülin, antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.) üzerine farklı renkte uyarı etiketi apıştırılmalıdır. 1.3.5.1 Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar kilit altında tutulmalıdır. 2. BÖLÜM LABORATUVAR HİZMETLERİ 2.1 KLİNİK LABORATUVARLAR 2.1.1 KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI 2.1.1.3.2 Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (acil testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). 2.2 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ 2.2.1.2 Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı olmalıdır 2.2.1.3 Riskli girişimsel işlemler için hasta rızası alınmalıdır. 2.2.2.2 Kateter laboratuvarı (koroner anjiografi ünitesi) Girişimsel işlem uygulanacak olan hastanın rızası alınmalıdır. 2.2.3.1 Radyasyon Güvenliği El Kitabı oluşturulmalıdır. 2.2.3.5 Çekim esnasında hastanın yanında bulunan hasta yakını ve ebeveynlerin de kurşun yelek kullanmaları sağlanmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

40 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 40 3. BÖLÜM AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIMLAR 3.1 AMELİYATHANE HİZMETLERİ 3.1.2.2 Hasta dosyasında, yapılan cerrahi işlem ve anestezi ile ilgili onaylı bilgilendirilmiş rıza formu olmalıdır. 3.1.2.1 Ameliyathaneden diğer birimlere ve diğer birimlerden ameliyathaneye hasta ve bilgilerinin transferi ile ilgili bir düzenleme yapılmış olmalıdır. 3.1.2 Ameliyathanede hasta bilgilerinin transferi uygun şekilde yapılmalıdır. 3.1.3 Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır. 3.1.3.1 Ameliyat öncesi, ameliyat edilecek doğru bölge ve taraf işaretlenmeli ve bu işlem hastaya da doğrulatılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 3.1.3.2 Hasta ameliyathaneye kabul edilirken kimlik doğrulama işlemi yapılarak teslim alınmalıdır. 3.1.3.3 Ameliyat odasında sesli olarak doğru hasta, doğru taraf, doğru işlem doğrulaması yapılmalıdır. 3.1.3.4 Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır. 3.1.5 Hasta yakınlarının ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili kolay bilgi alabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 3.1.5.1 Hasta yakınları için ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi alabilecekleri bekleme alanları bulunmalıdır. 3.2 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ 3.2.2.8 Yoğun bakım ünitelerinde hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler (perde, paravan) bulunmalıdır. 3.2.2.11 Hasta yakınları için uygun şartları taşıyan bekleme alanları bulunmalıdır. 3.2.2.12 Hasta yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik yazılı bir düzenleme olmalıdır. 3.2.2.13 Yoğun bakımlara ziyaret planlaması günde en az 2 kez olmak üzere belirlenmelidir. 3.2.3 Hasta güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. 3.2.3.4 Hasta kısıtlaması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

41 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 41 4. BÖLÜM ÖZELLİKLİ TEDAVİ BİRİMLERİ 4.1 DOĞUMHANE (DOĞUM HİZMETLERİ) 4.1.1.12 Birimde Doğum Eylemi Yönetim Rehberi mevcut olmalıdır. 4.1.1.13 Yeni doğan bebek, Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü doğrultusunda değerlendirilmeli ve sonraki izlemleri de bu protokol doğrultusunda yapılmalıdır. 4.1.1.14 “Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi” içerisinde yer alan “Hastane Takip Protokolü”ne göre annenin takibi yapılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 4.2 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 4.2.1.3 Fizik tedavi uygulama alanlarında hasta mahremiyeti için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 4.2.1.4 Fizik tedavi alanlarında, erkek ve kadın hastalar için ayrı olacak şekilde soyunma odaları bulunmalı ve hastaların değerli eşyalarının muhafaza edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmalıdır. 4.2.1.5 Hastaların tedavi sırasında gerektiğinde uygulayıcıyı çağırabilecekleri bir uyarı sistemi bulunmalıdır. 4.2.1.6 Ayaktan fizik tedavi hastaları için tedavi sonrası dinlenebilecekleri ayrı bir dinlenme odası bulunmalıdır. 4.2.1.9 Hasta, tedavi öncesinde; tedavi süreci, sonuçları ve olası riskler konusunda bilgilendirilmeli ve bilgilendirilmiş rıza formu kayıt altına alınmalıdır. 4.2.1.13 Hasta, bireysel olarak öğrenene kadar egzersiz uygulamalarını gözetim altında yapmalıdır. 4.2.1.14 Hastalara uygulanan tedavi programı kayıt altına alınmalıdır.

42 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 42 4.3 DİYALİZ HİZMETLERİ 4.3.1.2 Her hemodiyaliz ünitesinde hasta kabul ve dinlenme bölümü olmalıdır. 4.3.1.3 Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta giyinme ve soyunma bölümü ile dolapları bulunmalıdır. 4.3.1.4 Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere özürlülerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş hasta tuvaleti ve lavabo bulunmalıdır. 4.3.1.18 Diyaliz tedavisi gören hastalara tedavinin gerektirdiği hususlarda eğitimler verilmelidir. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 4.4 TRANSFÜZYON TIBBI HİZMETLERİ 4.4.1.1 Kan transfüzyonu uygulanacak hastadan kan örneği alınırken hastanın kimlik bilgileri dosyasından, kol bandından ve kendisinden teyit edilmeli ve örneğin üzerine örnek alındığı anda etiket yapıştırılmalıdır. 4.4.1.2 Kan/kan ürünü uygulanmadan önce, kan ve kan ürünleri cross-match formu ve hastanın kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilmelidir. 4.4.1.8 Transfüzyon merkezi personeli kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda eğitim almış olmalıdır. 4.4.1.9 Hastanede transfüzyon işleyişini kontrol eden bir transfüzyon kontrol komitesi kurulmalıdır. 5. BÖLÜM ACİL SERVİS VE AMBULANSLAR 5.1 ACİL SERVİS HİZMETLERİ 5.1.1.1 Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı tabela ve yönlendirici işaretler bulunmalıdır. 5.1.1.2 Acil servis giriş tabelası, hastane dışından kolaylıkla görülebilir şekilde olmalıdır. 5.1.1.6 Acil serviste danışma birimi nitelik ve konum olarak hizmet vermeye uygun olmalıdır. 5.1.1.9 Acil serviste, çalışır durumda sedyeler ve tekerlekli sandalyeler bulunmalıdır. 5.1.2.1 Acil servis süreçlerinin işleyişine ilişkin yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. 5.1.2.4 Acil serviste çalışan tüm personelin unvan ve iletişim (ünvan, telefon, adres, vb) bilgileri kayıtlı olmalıdır. 5.1.2.5 Acil serviste icapçı ve diğer uzman hekimlerin iletişim bilgilerini içeren dosya bulunmalıdır.

43 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 43 5.1.4 Hasta güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. 5.1.4.2 Müşahede altına alınan hastalar için ordera; ilaç adı, dozu,uygulama zamanı, uygulama süresi ve yöntemini içeren bilgiler, hekim tarafından okunaklı bir şekilde, tarih, saat belirtilerek ve kaşe kullanılarak yazılmalıdır. 5.1.4.3 Müşahede altına alınan hastalar için orderı alan, uygulayan sağlık personeli kendi ad- soyadı, orderı aldığı tarih ve saatini yazarak imzalamalıdır. 5.1.4.4 Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik yazılı bir düzenleme olmalıdır. 5.2 AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ 5.2.1.4 Ambulansta bulunması gereken ilaçların yönetmeliğe uygun olarak kritik stok seviyeleri belirlenmeli ve miat takipleri yapılmalıdır. 5.2.1.5 “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirlenen malzemeler bulundurulmalı ve günlük kontrolleri yapılmalıdır. 5.2.1.6 Ambulansta bulunması gereken malzemelerin yönetmeliğe uygun olarak kritik stok seviyeleri belirlenmeli ve miat takipleri yapılmalıdır. 5.2.1.9 Oksijen tüplerinin doluluğu ve değişimi ile ilgili yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. 5.2.1.10 Ambulansta bulunan tıbbi cihazlar düzenli olarak kontrol edilmeli ve çalışır durumda olmalıdır 6. BÖLÜM YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMLERİ 6.1 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 6.1.1 Hastanede, dokümanların kontrolü ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 6.1.1.1 Hastanede, yazılı dokümanların kontrolüne yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 6.1.3 Personelin tanıtım (yaka) kartları olmalıdır. 6.1.4 Hasta memnuniyet anketleri uygulanmalıdır. 6.1.4.1 Hasta memnuniyeti anketlerinin uygulama şekli ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 6.1.5 Hastanenin web sayfasında hekimlere ait bilgilendirme (uzmanlık dalı ve ilgilendiği alanlar) yapılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

44 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 44 6.2 HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 6.2.3 Hastane bilgi yönetim sistemine erişimde, yetkilendirme yapılmalı, verilere sadece ulaşması gereken kişilerin ulaşması sağlanmalı hastalar ile ilgili mahrem bilgiler yetkisiz erişimlere karşı güvence altına alınmalıdır. 6.2.4 Hastane bilgi sistemindeki verilerin yedeklenmesi her gün düzenli olarak server haricinde bir ortama yapılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 6.3 HASTA KAYITLARI VE DOSYASI 6.3.1 Hastane, hasta dosyalarının usulüne uygun doldurulduğunu kontrol eden bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 6.3.1.1 Yatan hasta dosyalarının, içeriğinin (hastanın muayene sürecinden çıkış aşamasına kadar yapılan tüm işlemler) kontrol edilmesi ile ilgili yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 6.3.1.2 Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirmiş rıza formu doldurulmalıdır. 6.3.1.3 Hasta taburculuk özeti iki nüsha olarak hazırlanmalı, bir nüshası hastanın dosyasına konulmalı, diğer nüshası hastaya verilmelidir. 6.3.2 Hastaların, laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçlarına internet üzerinden güvenli ve mahremiyet kurallarına uygun bir biçimde ulaşabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 6.4 ARŞİV 6.4.1.7 Poliklinik hastalarında uygulanan girişimsel işlemlere yönelik bilgilendirilmiş rıza formlarının arşivlenmesi ile ilgili uygun bir düzenleme olmalıdır.

45 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 45 8. Bölüm: Hasta Hakları 8. BÖLÜM HASTA HAKLARI 8.1 HASTA HAKLARI 8.1.1 Hastane, hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetlerini değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 8.1.1.1 Hasta hakları birimi görülebilecek ve kolaylıkla ulaşabilecek bir yerde bulunmalıdır. 8.1.1.2 Hastane, hasta ve hasta yakınlarının şikâyetlerini ve önerilerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri şikâyet ve öneri kutuları veya 8.1.1.3 Şikâyet-Öneri kutuları ile ilgili bir değerlendirme komisyonu bulunmalıdır. 8.1.2 Hastanede yaşlı ve engelli hastalar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği 8.1.2.1 Polikliniklerde ve hastanenin diğer bölümlerinde engelliler için düzenlemeler (asansörler, hastane içi ve dışı rampalar, engelli tuvaletleri, otopark vb.) yapılmış olmalıdır. 8.1.2.2 Yaşlılar ve engelli vatandaşlar için muayene önceliği sağlanmalıdır. 8.1.3 Hastane yönetimi, hastaların bilgilendirilmelerine yönelik düzenlemeleri yapmalıdır. 8.1.3.1 Hastane yönetimi tarafından, hastaların kendilerine uygulanacak işlemler ile ilgili bilgilendirilmelerine yönelik yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. 8.1.3.2 Yabancı hastaların bilgilendirilmeleri ve rızalarının alınmasına yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 8.1.4 Hekim seçme hakkının mevcut olduğunu gösteren yazılar hastane girişinde, poliklinik katında ve hastaların görebileceği yerlerde bulundurulmalıdır. 8.1.5 Hastanede hasta mahremiyetine önem verilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

46 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 46 8.1.5.1 Poliklinik odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmış olmalı ya da hasta muayene sedyesinin etrafı ayaklı perde ile tam olarak kapanabilen olmalıdır. 8.1.5.2 Poliklinik odasında hasta varken, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını hariç) bulunmamalıdır. 8.1.5.3 Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan, vb.) bulunmalıdır. 8.1.6 Refakatçi ve hasta yakınları için düzenlemeler yapılmalıdır. 8.1.6.1 Refakatçilerin hasta odalarında istirahat edebilmeleri için düzenlemeler yapılmalıdır. 8.1.6.2 Hasta ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır. 8.1.7 Hastalar için Bilgi Güvenliği Politikaları tanımlanmalıdır. 8.1.8 Hastane, hastanın bakımı, kişisel değerleri ve inançları ile ilgili taleplerini karşılamaya yönelik yazılı bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 9. BÖLÜM HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 9.1 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 9.1.1 Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 9.1.1.1 Hasta güvenliği planı/programından sorumlu bir ekip bulunmalıdır. 9.1.1.2 Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili programlarda; odaklanılacak temel süreçlerin takibi ile ilgili her bir konu için en az 2 indikatör belirlenmeli ve bu indikatörlerle ilgili hedefler tespit edilmelidir. 9.1.1.3 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 9.1.1.4 Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları (hasta kimlik bilekliği) kullanılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

47 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 47 9.1.1.5 Sağlık personelinin tümü hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve doğru hastaya doğru işlemlerin yapılmasının sağlanması konusunda eğitilmelidir. 9.1.1.6 Hastanede mavi kod uygulaması yapılmalıdır. 9.1.1.7 Hastanede pembe kod uygulaması yapılmalıdır. 9.1.1.8 Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 9.1.1.9 Advers etki bildirimi konusunda yazılı bir düzenleme olmalıdır. 9.1.2 Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 9.1.2.1 Çalışan güvenliği plan/programından sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. 9.1.2.2 Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenleme yapılmalı ve meydana gelen yaralanmalar takip edilmelidir. 9.1.2.3 Riskli bölümlerde çalışan personelin sağlık taramaları düzenli olarak yapılmalıdır. 9.1.2.4 Yüksek riskli bölümlerde çalışan personelin güvenliklerini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 9.1.2.5 Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman (nem bariyerli elbise, eldiven, yüz maskesi) bulundurulmalıdır. 9.1.3 El hijyeni programı uygulanmalıdır. 9.1.3.1 El hijyeni için program hazırlanmalıdır. 9.1.3.2 Tüm personele el hijyeni konusunda yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. 9.1.3.3 Sağlık hizmeti verilen alanlarda alkol bazlı el antiseptik solüsyonu bulunmalıdır. 9.1.3.4 Birimlerden hastane deposuna yapılan el antiseptik solüsyonu iç istemleri düzenli periyotlarla takip edilmelidir. 9.1.3.5 Personelin görebileceği alanlarda el hijyeni uygulamasını anlatan bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, yazı, talimat vb.) bulunmalıdır. 9.1.3.6 El Hijyeni İçin ‘5 Durum (Endikasyon) Kuralı Gözlem Formu’ ile her üç ayda bir çalışanlar üzerinde gözlem yapılmalı ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Hasta Güvenliği

48 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 48 Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Zorunlu Eğitimler 1.7. Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletişim Becerileri ve kişiler arası ilişkiler gibi konularda hizmet içi eğitim verilmelidir. 2.3. Danışma birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve Kişiler arası ilişkiler gibi konularda hizmet içi eğitim verilmelidir. 3.4. Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevliye uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişiler arası ilişkiler konularında hizmet içi eğitim verilmelidir. 9.6.“Anne Sütü ve Emzirme” eğitimleri ilgili doktor ve hemşirelerin yıllık hizmet içi eğitim planlarında yer almalıdır. 41.1 Hastalara, tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri gereken konular hakkında eğitim verilmelidir. 41.4 Servis/kliniğe yatan sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi (broşür, afiş, yüz yüze eğitim vb.) uygulanmalıdır. 49.3 Hasta ve yakınlarına organ bağışı konusunda eğitimler verilmelidir. en az 22 farklı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinin uygulanmaya başlanması ile birlikte sağlık kurumları en az 22 farklı konuda hizmetiçi eğitim düzenlemek zorundadır.

49 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 49 51.15. Doğum servisi personeli NRP ( Neonatal Resusitasyon Proğramı) Eğitimi almış olmalıdır. 53.10. Diyaliz tedavisi gören hastalara tedavinin gerektirdiği hususlarda eğitimler verilmelidir. 54.8. Kan bağış merkezi/ Transfüzyon merkezi personeli kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda eğitim almış olmalıdır. 2.3. Danışma birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda hizmet içi eğitim verilmelidir. 55.7. Pediatri kliniği bulunan hastanelerde ağız diş sağlığı konusunda, klinikte yatan çocuklara yönelik eğitici ve özendirici çalışmalar yapılmalıdır. 63.13. Personele tehlikeli atık ve malzemelerin depolanması, taşınması ve uzaklaştırılması için alınması gereken önlemler konusunda eğitim verilmelidir. 63.19. Ambulans personeline hastaya tıbbi müdahale ile ilgili olarak; temel eğitim, ileri kardiyak(yaşam), pediatrik ve travma yaşam desteği konusunda yılda en az bir defa eğitim aldırılmalıdır. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Zorunlu Eğitimler

50 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 50 69.7. Hastanede enfeksiyon kontrol komitesinde görevli enfeksiyon kontrol hemşiresi Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Enfeksiyon Kontrolü ile ilgili eğitimlere katılmış ve gerekli sertifikayı almış olmalıdır. 78.1. Hastane idaresi hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik her dönem tüm birimlerle değerlendirme toplantıları yapmalı ve toplantı tutanaklarını ve yapılan iyileştirme çalışmalarını kayıt altına almalıdır. 78.2. Hastane idaresi acil servis sorumluları ile aylık değerlendirme toplantıları yapmalı ve toplantı tutanaklarını ve yapılan iyileştirme çalışmalarını kayıt altına almalıdır. 84. Personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmelidir. 84.2. Personel eğitimleri planlanmalı ve düzenlenen eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 84.3. Hizmet içi eğitim programında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bir eğitim yer almalıdır. 84.5. Göreve yeni başlayan her bir meslek grubu için uyum eğitimleri verilmelidir. 98.6. Kazanları işleten personel bu konuda eğitimli ve sertifikalı olmalıdır. 99.8. Elektrik çarpmış bir kişiye nasıl yardım edilebileceği ve suni teneffüsün nasıl yapılabileceği sorumlu personel tarafından bilinmelidir. Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Zorunlu Eğitimler

51 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 51 84. Personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmelidir.” Maddesi nedeniyle verilmesi istenebilecek eğitimler Yönetim İç Denetim-Dış Denetim Sağlık Denetimi ve Sonrasında Yapılacaklar Bilgi İşlem Hastane Bilgi Sistemleri- Mimarileri ve Hastanelerde Bilgi Güvenliği Sağlık İşletmelerinde Web Tabanlı Uygulamalar Evde Bakım Uygulamaları Yöntemleri, Mevzuatı Hemşire Yoğun Bakımlarda Hasta Bakımı Acil Serviste Hasta Bakımı Diyaliz Servisinde Hasta Bakımı Evde İnhilasyon Hemşirelik Hizmetleri ve Kurumsal Amaçların Gerçekleştirilmesi İlişkisi Nutrisyon Eğitimi Yenidoğan ve Kadın doğum Hasta Bakım Hizmet Kalite Standartları Rehberinde Zorunlu Eğitimler Ameliyathane Hemşireliği ve Ameliyathane Sevk ve İdaresi Enfeksiyon Kontrol Eğitimi Tıbbi Sekreter, Kat Sekreterleri Hasta Kabul, Taburculuk ve Taburculuk Sonrası Takip Postop Hasta Bakımı Tüm Personel Kurum içi ve Kurum dışı Hakla İlişkiler Müşteri Memnuniyeti ve İnsan İlişkilerinde Etkili İletişim Yönetim, Pazarlama, Reklam, Tanıtım İlkeleri, Yöntemleri ve Mevzuatı Tüm Personel Oryantasyon Eğitimleri

52 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 52 PUANLANDIRILMA YÖNERGESİNDE HASTA HAKLARI AMAÇ Kurumla sözleşme yapan özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alabilecekleri ilave ücret oranlarının tespitinde kullanılmak üzere hastane puanlarının belirlenmesidir. Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği Madde 8- (1) Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (HHHÇG) faktörü, hastanenin; a) Hasta hakları, b) Hasta ve çalışan güvenliği, c) Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, ç) Tesis yönetimi ve güvenlik, birimlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları” dikkate alınarak değerlendirilmesi esasına dayanır. Değerlendirme, ilgili yıl Ekim ayı baz alınarak hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından yapılır. (2) Değerlendirilen hastane için standart setinde yer alan her bir standart ayrı değerlendirilerek o standardın puanı hesaplanır. Hastanenin ilgili standarttan puan alabilmesi için o standardın tüm ölçülebilir bileşenlerini yerine getirmesi gerekir. Standardın herhangi bir ölçülebilir bileşeni yerine getirilmezse, söz konusu standarda ilişkin puan verilmez. (3) Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği Puanı, hizmet kalite değerlendirme formuna göre [HHHÇG toplam puanı / (HHHÇG toplam puanı - değerlendirme dışı puan)] x 100 formülünden hesaplanarak bulunur. (4) İlgili yıl Kasım ayı 15. gününe kadar, birinci fıkrada yer alan her bir alt faktörden alınan puanı, toplam faktör puanını gösteren ve hastane mesul müdürü/başhekimi imzasını taşıyan belge, üst yazı ekinde Komisyona intikal ettirilir. (5) Komisyon tarafından, beyan edilen faktör puanı ve her bir alt faktör puanına göre değerlendirme yapılarak toplam 100 puan üzerinden hastane kalite faktörü hesaplanır. (6) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde hesaplanan hastane hizmet kalite standardı puanı resmi yazı ile Komisyona bildirilir. Sağlık Bakanlığınca bildirilen HHHÇG puanının hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından beyan edilen HHHÇG puanından %10 veya daha fazla oranda eksik olduğunun tespiti halinde Komisyon tarafından hizmet kalite standardı faktörü 0 (sıfır) puan olarak kabul edilerek hastane puanı hesaplamasında gerekli düzeltme yapılır ve yeni hastane puanı ilgili hastaneye tebliğ edilir.

53 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 53 TABLO 1: ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRME ÖZETİ Bölüm NoBaşlık Standart Puan Verilen Puan EvetHayır Değerlendir me Dışı HİZMET KALİTE STANDARTLARI 1Poliklinikler, Klinik, Eczane250000 2Laboratuvar Hizmetleri200000 3Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar200000 4Özellikli Tedavi Birimleri350000 5Acil Servis ve Ambulanslar150000 6Yönetim ve Bilgi Sistemleri250000 7Hastane Destek Üniteleri100000 TOPLAM PUAN1500 HASTA HAKLARI VE HASTA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 8Hasta Hakları133000 9 Hasta ve Çalışan Güvenliği334000 10Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi300000 11Tesis Yönetimi ve Güvenlik233000 TOPLAM PUAN1000

54 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 54 8. BÖLÜMHASTA HAKLARI 8.1Hasta Hakları 133 8.1.1 Hastane, hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetlerini değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 8.1.2 Hastanede yaşlı ve engelli hastalar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 8.1.3 Hastane yönetimi, hastaların bilgilendirilmelerine yönelik düzenlemeleri yapmalıdır. 8.1.4 Hekim seçme hakkının mevcut olduğunu gösteren yazılar hastane girişinde, poliklinik katında ve hastaların görebileceği yerlerde bulundurulmalıdır. 9 8.1.5 Hastanede hasta mahremiyetine önem verilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 8.1.6 Refakatçi ve hasta yakınları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 8.1.7Hastalar için Bilgi Güvenliği Politikaları tanımlanmalıdır. 9 8.1.8 Hastane, hastanın bakımı, kişisel değerleri ve inançları ile ilgili taleplerini karşılamaya yönelik yazılı bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 9 Bu bölümde Hasta hakları hizmetleri kalite standartları açısından değerlendirilir. Bu hizmetlerin değerlendirilmesi için 15 soru bulunmaktadır. Bu soruların karşılığı da 133 puandır. PUANLANDIRILMA YÖNERGESİNDE HASTA HAKLARI

55 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 55 9. BÖLÜM HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 9.1HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 33 9.1.1 Hasta güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 9.1.2 Çalışan güvenliği için düzenlemeler yapılmalıdır. 9.1.3El hijyeni programı uygulanmalıdır. Bu bölümde Hasta ve çalışan güvenliği hizmetleri kalite standartları açısından değerlendirilir. Bu hizmetlerin değerlendirilmesi için 19 soru bulunmaktadır. Bu soruların karşılığı da 334 puandır. PUANLANDIRILMA YÖNERGESİNDE HASTA HAKLARI

56 Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 56


"Uzm. Süleyman DEMİREL Hasta Güvenliği 1 SAĞLIKTA KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ Uzm. Süleyman DEMİREL İstanbul-2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları