Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL ANALİZ PROJESİ (Sosyal Risk Haritası) Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Hangi kurum, kuruluş ve STK’lar ile ortak çalışıldı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL ANALİZ PROJESİ (Sosyal Risk Haritası) Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Hangi kurum, kuruluş ve STK’lar ile ortak çalışıldı?"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL ANALİZ PROJESİ (Sosyal Risk Haritası) Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Hangi kurum, kuruluş ve STK’lar ile ortak çalışıldı? Proje hangi etaplardan oluştu? Saha taraması kimlerle ve hangi yöntemle yapıldı? Hanelerin öncelik sıralaması nasıl yapılacak? Puanlama sisteminde hangi metodoloji kullanıldı? Proje hangi alanlarda, nasıl fayda sağlayacak? Elazığ olarak biz hangi aşamadayız? Proje sonucunda neler hedeflenmektedir? 1 / 17 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ

2 2 / 17 Sosyal Analiz Projesi, bölgede yaşayan insanların sosyal, kültürel, ekonomik ve yaşam kalitesini ortaya çıkarmak için hazırlanmış bir projedir. (2007 yılında ilimizdeki Mamuret’ül Aziz Vakfı tarafından tarama yapılmış fakat eyleme dönüştürülememiştir.) Projenin amacı; ilimizdeki tüm yoksul ve dezavantajlı aileleri tespit etmek ve sonrasında yoksullukla ilgili verileri bilgisayar ortamına aktararak bu alandaki sosyolojik ve ekonomik çalışmalara zemin hazırlamaktır. Böylece yoksulluğa ve dezavantajlılığa yönelik; somut, ölçülebilir, izlenebilir projeler ve faaliyetler geliştirilmesi mümkün olacaktır. Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı?

3 3 / 17 Hanedeki kişilerin yoksulluk dereceleri ve dezavantaj durumlarının tespiti. Hanelerin sosyal durumları, yoksulluk sebepleri ve değişkenlerinin tespiti. Alan, hane, kişi ve sorun bazlı tarama yapılabilmesi. Yoksulluk algısını anlamaya ve çözümüne yönelik nitelikli verilerin elde edilmesi. Sosyal yardım amacı güden kurum ve STK ile koordinasyonun sağlanması. devam… Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Sosyal Analiz Projesi kapsamında;

4 4 / 17 Risk sınırında yaşayan aileleri, önceden saptayarak gerekli (ekonomik/sosyal) önleyici tedbirleri almak. Hanede istihdam edilebilir aktif işgücünü saptamak, bunlara yönelik nitelik kazandıracak iş ve meslek programları geliştirmek ve uygulamak. Sosyal yardımlaşma faaliyeti gösteren sivil toplum örgütleriyle ortak bir vizyon çerçevesinde yapı ve sinerji oluşturmak. Dezavantajlı kesimlere aktarılan tüm kaynak ve desteklerin, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Toplanan verilerle kısa vadede strateji geliştirmek, orta vadede sistematik planlar uygulayarak yoksulluk ve dezavantajları azaltmak ve uzun vadede bu durumları ortadan kaldırmak. Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Sosyal Analiz Projesi kapsamında;

5 5 / 17 Hangi kurum, kuruluş ve STK’lar ile ortak çalışıldı? 1)Elazığ Valiliği 2)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3)Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 4)Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 5)İl Sağlık Müdürlüğü 6)Mikro Kredi 7)İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8)Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 9)İl Müftülüğü 10)Mamuret’ül Aziz Vakfı 11)İnsani Yardım Vakfı (İHH) 12)Kimse Yokmu Derneği 13)Cansuyu Yardımlaşma Derneği 14)Hazar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

6 6 / 17 Hane ziyaretlerinde hangi sorular soruldu? İşsizlik Sebepleri Eğitim Durumları, Başarı Belgeleri Sağlık Sorunları / Sağlık Giderleri Alışkanlıklar Madde Bağımlılığı Medeni Hal Durumu / Evlilik Türü Et / Ekmek Alma Durumları Evi terk eden eş, çocuk vb. özel kriterler Ekonomik Mağduriyetler Konut Mülkiyet / Isınma / Sorun / Eşya vb. Göç Etme Sebepleri Gelir, Harcama ve Borç Durumları Sosyal Destek Proje, Destek ve İş Kurma Bilgileri Çim / Şönim …... Hane inceleme formunda alınan bilgilerin bir bölümü Toplantılarda hane halkına sorulacak soruların tamamı istişare edildi ve bir HANE İNCELEME FORMU oluşturuldu.

7 7 / 17 Proje hangi etaplardan oluştu? Oluşturulan form Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile de değerlendirildi ve son şeklini aldı. Sonrasında bu forma uygun bir şekilde online çalışan bir Özel Tablet Yazılım geliştirildi ve tüm uygulayıcılara tablet bilgisayarlar dağıtılarak bir hafta uygulama eğitimleri verildi.

8 8 / 17 Saha taraması kimlerle ve hangi yöntemle yapıldı? Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 20, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 22, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden 22 kişi olmak üzere toplam 64 kişi ile dönüşümlü olarak belirlenen semt ve mahallelerde veri taramasına başlandı. Öncelikli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat eden hanelerden başlayarak, akabinde o hanelere yakın olan evler de ziyaret edildi. Uygulayıcılar, hanelerdeki verileri tabletler üzerinden online olarak sisteme işleyerek bilgi havuzuna aktardı.

9 9 / 17 ASPİM 20 SYDV 22 İŞKUR 22 SUNUCU (Server) ANALİZLER Saha taraması kimlerle ve hangi yöntemle yapıldı?

10 10 / 17 Taramış olduğumuz hanelerin her birinin Yoksulluk Şiddeti farklı kategorilerde olduğu için, her bir haneyi eşit şekilde değerlendirmek sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Örneğin; Geliri asgari ücretli ve kiracı olarak oturan bir aile, hiç geliri olmayan ev sahibi bir aileye göre konut yoksuludur. Fakat kiracı ailenin ev sahibi aileye göre geliri fazla olduğundan ev sahibi aile, kiracı aileye göre de gıda yoksuludur. Sonuç olarak her hanenin durumu farklı olacağından, yoksulluk şiddetlerinin kriterlere göre ayrıştırılması doğru sonuca ulaşmamızı sağlar. Bu da aileler arasında öncelik sıralamasını belirler. Ailelerin öncelik sıralaması nasıl yapılacak?

11 11 / 17 Puanlama sisteminde hangi metodoloji kullanılacak? GIDA – YİYECEK KONUT – KİRA GİYİM – AYAKKABI ISINMA ULAŞIM EĞİTİM HABERLEŞME SAĞLIK FATURALAR ALIŞKANLIKLAR ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER

12 12 / 17 Puanlama sisteminde hangi metodoloji kullanılacak? HANE BİLGİLERİKARŞILAYAMAMA ORANLARI ADI SOYADINÜFUSGIDAKONUTGİYİMEĞİTİMSAĞLIK….. VBGENEL 1) Melik UÇAR8 Kişi% 78,22% 31,18% 36,28% 24,81% 15,63….. vb% 74,14 2) Taner ALPSOY5 Kişi % 61,10 % 54,82 % 61,10 ….. vb % 61,10 3) Ramazan AYAZ6 Kişi% 72,36% 75,33% 72,36 ….. vb% 72,36 4) Muhammed PARLAK3 Kişi% 55,88% 14,38% 55,88 ….. vb% 55,88 ….. …..... HANE SIRALAMASI (Örnektir) GENEL = (Gıda + Konut + Giyim + Eğitim + Sağlık +..vb) / Kategori Sayısı YOKSULLUK ŞİDDETİ FORMÜL

13 13 / 17 Verilerin toplanmasının ardından ilgili kurumlarla paylaşılacak ve her kurumun kendi içerisinde oluşturacağı çalışma grupları ile eylem planları belirlenip uygulanacak. SAĞLIK ÇİM / ŞÖNİM İŞSİZLİK KONUT DURUMU PROJE / DESTEKLEME GÖÇ EĞİTİM Proje hangi alanlarda nasıl fayda sağlayacak? HANE GİDERLERİ STK İŞBİRLİĞİ TEK ELDEN YARDIM …... …...

14 14 / 17 Proje hangi alanlarda nasıl fayda sağlayacak? Projenin Diğer Fayda Alanları İlimizin açlık ve yoksulluk sınırı belirlenecek. Her ailenin yaşam kaliteleri, harcama ortalamaları ve yoksulluk şiddeti belirlenecek. Hanede kişi başına düşen aylık harcama miktarlarına ulaşılacak. Her kriterin bölgelere göre dağılımı harita üzerinde görüntülenecek. Her kriterin diğer kriterlerine ne derece etki ettiğinin kolerasyonu incelenebilecek. Her ailenin sosyal risk durumları tespit edilecek.

15 15 / 17 20 Ocak 2014 tarihinde 30 kişilik ilk ekibin sahaya çıkmasının ardından ilk iki hafta grupların sahayı ve sistemi tanıması sağlandı. Sistemdeki bazı bölümler sahadaki tecrübeyle birleştirilerek bazı değişimler yapıldı. Şuan itibariyle (09/2014) il merkezinde 15 bin, ilçelerde 7 bin hane ziyaret edilmiş 82 bin kişinin bilgileri veritabanına kaydedilmiştir. Elazığ olarak biz hangi aşamadayız?

16 16 / 17 Tüm bu çalışmaların ardından ulusal ve uluslararası uzmanlar ve tecrübelerinden de faydalanarak risk azaltma programları hazırlanacaktır. Ayrıca yine ulusal ve uluslararası kaynaklar temin edilecek, uygulamaya konulacak, uygulama sonuçları izlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Proje sonucunda neler hedeflenmektedir?

17 17 / 17 PROJE EKİBİ ADI SOYADIKURUMU (ÜNVANI)PROJE GÖREVİE-MAIL Melik UÇAR Elazığ Valiliği Yazılım Uzmanı Koordinatör (Yazılım Uzmanı) melikucar1@hotmail.com Taner ALPSOY Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Araştırma Geliştirme İstatistik ve Puanlama taner.alpsoy@iskur.gov.tr Yahya BİRCAN Elazığ Sosyal Yard. ve Day. Vakfı Sosyal İncelemeci Sosyal İncelemeciyahyabircantr@gmail.com Yunus KARABULUT Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı İstatistik ve Puanlama yunus.karabulut@iskur.gov.tr Proje süreci boyunca ihtiyaç doğrultusunda çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lardan katılımlar olmuş, ve halen konusunda ilgili ve uzman kişilerin de çok değerli katkılarıyla proje devam etmektedir.


"SOSYAL ANALİZ PROJESİ (Sosyal Risk Haritası) Sosyal Analiz Projesi nedir ve hangi amaçla yapıldı? Hangi kurum, kuruluş ve STK’lar ile ortak çalışıldı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları