Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme Ve Ruhsat Şube Müdürlüğü

2 Kombina ve mezbahalarda uygulanan mevzuat
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kombina ve mezbahalarda uygulanan mevzuat

3 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kombina 1 inci veya 2 nci sınıf mezbahaya ilaveten içerisinde et parçalama ve/veya mamul madde üretim tesisi ile bu tesislerin tamamlayıcısı durumunda olan tesis veya tesisleri yapısında bulunduran tesisi,

4 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mezbaha kesiminin ve kesimi takiben etlerin ve sakatatların soğuk depoda muhafazasının yapıldığı, içerisinde sakatat temizleme ve/veya işleme tesisinin bulunduğu, teknik koşulları ve kapasitesine göre 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf olarak derecelendirilen tesisleri, 1 inci Sınıf Mezbaha: Günlük kesim kapasitesinde; kesim salonunun büyüklüğüne, kesim ve sonrasındaki işlemlerin hijyenik olarak yapılabilmesine, soğuk hava depolarının kapasitesine ve hayvan padok alanlarının genişliğine bağlı olarak sınırlama olmayan mezbahayı, 2 nci Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 18 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı, 3 üncü Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 8 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı,

5 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kesim Ünitesi: Mezbahada kesim kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan birimi; 1 baş sığır, 1 baş manda, 1 baş at, 1 baş deve, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşanın her biri bir kesim ünitesini,

6 Kanatlı hayvanlar için Kombina mezbaha
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kanatlı hayvanlar için Kombina mezbaha

7 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kanun Yönetmelik Tebliğ Genelge

8 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
3285 5179 5728

9 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ( RG) Ticari hayvan kesimleri Madde 33 Kesimlerin mezbaha, Kombina kapalı hayvan kesim yerlerinde

10 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sağlık belgelerinin bulunması gerekliliği Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi Zati ihtiyaç kesimleri Kullanımına izin verilmeyen maddelere Tesislerin taşıması gereken koşular

11 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Cezai Hükümler Madde 47: Belgesiz kesimler Madde 55: Tesis dışında kesimler

12 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunu ( RG) Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri Madde 4 Üretim izni, gıda sicili gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlar

13 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Cezai Hükümler Madde 29 Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler; üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir.

14 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

15 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Başlıklı 7. Maddesi Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

16 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
YÖNETMELİKLER Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği ( /13838 RG) Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (05/01/2005 tarih ve sayılı resmi gazetede ) Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (08/01/2005 tarih ve sayılı resmi gazete) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ( /25902 RG )

17 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği Hayvan kesimi M.92 Ayakta muayene M.93 Etlerin muayenesi M.94 Mecburi kesimler M.95 El konulacak etler M.96 Etlere tam el koyma M.97 Şartlı El koyma M.98 El konulan etlerin değerlendirilmesi M.99 El koymalara itiraz M.100 Etlerin damgalanması 101 Gıda değeri düşük etler M.102 Kaçak kesimler M.103 Kesim yerlerinin kontrolü M.104

18 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Amaç Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır. 18

19 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık kanatlı hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık kanatlı hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır. 19

20 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
TALİMATLAR Kırmızı Et/ Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma Ve Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait Talimat Etlerin Teftiş Talimatı: Ante mortem ve post mortem muayenelerin yapılış şekli ile muayeneler sonunda etler hakkında verilecek kararları içermektedir. 20

21 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Akredite Veteriner Hekimlik Bakanlar kurulu kararı Uygulama Tebliği Uygulama talimatı Sadece özel kombina ve mezbahalar 21

22 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Resmi Veteriner Hekim AB ülkelerine ihracat yapması söz konusu tesislerde çalışan TKB personeli Veteriner Hekimi 22

23 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜR EDERİM 23


"Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları