Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme."— Sunum transkripti:

1 1 Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme Ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

2 2 Kombina ve mezbahalarda uygulanan mevzuat Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

3 3 Kombina 1 inci veya 2 nci sınıf mezbahaya ilaveten içerisinde et parçalama ve/veya mamul madde üretim tesisi ile bu tesislerin tamamlayıcısı durumunda olan tesis veya tesisleri yapısında bulunduran tesisi,

4 4 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mezbaha kesiminin ve kesimi takiben etlerin ve sakatatların soğuk depoda muhafazasının yapıldığı, içerisinde sakatat temizleme ve/veya işleme tesisinin bulunduğu, teknik koşulları ve kapasitesine göre 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf olarak derecelendirilen tesisleri, 1 inci Sınıf Mezbaha: Günlük kesim kapasitesinde; kesim salonunun büyüklüğüne, kesim ve sonrasındaki işlemlerin hijyenik olarak yapılabilmesine, soğuk hava depolarının kapasitesine ve hayvan padok alanlarının genişliğine bağlı olarak sınırlama olmayan mezbahayı, 2 nci Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 18 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı, 3 üncü Sınıf Mezbaha: Günde en fazla 8 kesim ünitesi hayvan kesebilen mezbahayı,

5 5 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kesim Ünitesi: Mezbahada kesim kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan birimi; 1 baş sığır, 1 baş manda, 1 baş at, 1 baş deve, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşanın her biri bir kesim ünitesini,

6 6 Kanatlı hayvanlar için  Kombina  mezbaha Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

7 7

8 8

9 9 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu (16.05.1986-19109 RG) Ticari hayvan kesimleri Madde 3333 Kesimlerin mezbaha, Kombina kapalı hayvan kesim yerlerinde

10 10 Sağlık belgelerinin bulunması gerekliliği Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi Zati ihtiyaç kesimleri Kullanımına izin verilmeyen maddelere Tesislerin taşıması gereken koşular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

11 11 Cezai Hükümler Madde 47: Belgesiz kesimler47: Madde 55: Tesis dışında kesimler55: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

12 12 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunu (05.06.2004-25483 RG) Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri Madde 4 Üretim izni, gıda sicili gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlar

13 13 Cezai Hükümler Madde 29 Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler; üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

14 14 5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

15 15 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Başlıklı 7. Maddesi Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

16 16 YÖNETMELİKLER Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği (22.02.1989 - 89/13838 RG) Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (05/01/2005 tarih ve 25691 sayılı resmi gazetede ) Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (08/01/2005 tarih ve 25694 sayılı resmi gazete) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ( 10.08.2005/25902 RG ) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

17 17 Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği Hayvan kesimi M.9292 Ayakta muayene M.9393 Etlerin muayenesi M.9494 Mecburi kesimler M.9595 El konulacak etler M.9696 Etlere tam el koyma M.9797 Şartlı El koyma M.9898 El konulan etlerin değerlendirilmesi M.9999 El koymalara itiraz M.100100 Etlerin damgalanması 101101 Gıda değeri düşük etler M.102102 Kaçak kesimler M.103103 Kesim yerlerinin kontrolü M.104104 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

18 18 Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Amaç Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

19 19 Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık kanatlı hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık kanatlı hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlamaktır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

20 20 TALİMATLAR  Kırmızı Et/ Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma Ve Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait Talimat  Etlerin Teftiş Talimatı: Ante mortem ve post mortem muayenelerin yapılış şekli ile muayeneler sonunda etler hakkında verilecek kararları içermektedir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

21 21 Akredite Veteriner Hekimlik  Bakanlar kurulu kararı  Uygulama Tebliği  Uygulama talimatı Sadece özel kombina ve mezbahalar Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

22 22 Resmi Veteriner Hekim AB ülkelerine ihracat yapması söz konusu tesislerde çalışan TKB personeli Veteriner Hekimi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

23 23 TEŞEKKÜR EDERİM Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü


"1 Hamit DEMİRTAŞ Şube Müdürü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Denetleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları