Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Yaşam Desteği (Basic Life Support = BLS) CPR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Yaşam Desteği (Basic Life Support = BLS) CPR"— Sunum transkripti:

1 Temel Yaşam Desteği (Basic Life Support = BLS) CPR

2 GİRİŞ ABD de 330 bin kişi koroner kalp hastalıklarından hayatını kaybetmektedir. Ani kardiyak arrestlerdeki ölümlerin büyük çoğunluğunun sebebi VF dir. VF nin tedavisi: Erken CPR ve defibrilasyondur Efektif ve etkili yapılan CPR, kardiyak arreste yaşama geri döndürme şansını 2-3 misli daha arttırır

3 Resusitasyona Kim Başlamalı Hollanda ARRESUST çalışması
Kardiak arreste şahit olanlar %46 Çevredekiler %44 Aile fertleri %1 Polis Resusitasyona başlama %45 Çevredekiler %25 Prt. hekimler %19 Polisler %11 Aile fertleri Waalewijn RA, Tijssen JG, Koster RW. Bystander initiated actions in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: results from the Amsterdam Resuscitation Study (ARRESUST). Resuscitation 2001; 50:

4 Kardiovasküler kollaps sonrası
ARREST çalışması; Kardiovasküler kollaps sonrası Polis intikali 6 dk Sağlık ekibi intikali 11 dk Tüm sağlık çalışanları, emniyet mensupları, itfaiyeciler ve tüm toplum KPR eğitimi almalı Waalewijn RA, de Vos R, Koster RW. Out-of-hospital cardiac arrests in Amsterdam and its surrounding areas: results from the Amsterdam resuscitation study (ARREST) in 'Utstein' style. Resuscitation 1998; 38:

5 Miami Çalışması İlk Temasta Ritim
Resusitasyon başarısındaki en önemli faktör İlk temasta tespit edilen ritim Bradiaritmi veya asistoli (En kötü prognoz) Hastaneye ulaşım %9 Taburculuk %0 Myerburg RJ, Conde CA, Sung RJ, Mayorga-Cortes A, Mallon SM, Sheps DS, et al. Clinical, electrophysiologic and hemodynamic profile of patients resuscitated from prehospital cardiac arrest. Am J Med 1980; 68: Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law

6 Miami Çalışması İlk Temasta Ritim
İlk ritim VT (%7-10) %88 Resüsitasyon başarılı %67 Taburcu İlk ritim VF (en sık) %40 Resüsitasyon başarılı %23 Taburcu Myerburg RJ, Conde CA, Sung RJ, Mayorga-Cortes A, Mallon SM, Sheps DS, et al. Clinical, electrophysiologic and hemodynamic profile of patients resuscitated from prehospital cardiac arrest. Am J Med 1980; 68:

7 CPCR Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar vital organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan semptomatik tedavi yaklaşımlarıdır CPCR Kardiyopulmoner ve serebral resüsitasyon

8 Uzun Vadeli Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Uzun Vadeli Yaşam Desteği

9 Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
Temel Yaşam Desteği Temel Havayolu Temel Solunum Temel Dolaşım Desteği sağlanmalıdır İleri Yaşam Desteği İleri Havayolu İleri Solunum İleri Dolaşım Desteği sağlanmalıdır

10 Olay yerinde müdahale:
Tarihçe İlk yazılı belge: 4000 yıl kadar önce tanrıça İsis’in eşi tanrı Osiris’in ağzına nefesini üfleyerek iyileştirmesine ait olan eski Mısır papirüsleridir. Yapay solunum: ilk yazılı bilgi ise M.Ö. 800 yıllarında peygamber Elisha’nın bir çocuğu yeniden yaşama kavuşturması Versalius: 16.yüzyılda Vesalius hayvanlarda ilk trakeotomiyi gerçekleştirmiş ve ventilasyonun kardiyak fonksiyonlar için önemini göstermiştir Olay yerinde müdahale: Milattan sonra 1000 yıllarında İbn-i Sina ilk trakeal entübasyonu denemiş

11 Tarihçe Modern KPR, 40 yıllık geçmiş
1960’a kadar sadece solunum desteği ilk defibrilasyon Safar ve Elam - “ebe tekniği” (Ağızdan ağıza solunum-başın geriye itilmesi) Kouwenhoven - “göğüs masajı” 1960’ların sonu - Safar - “modern KPR”

12 başlatılmış olmalıdır.
CPR Başlama zamanı kritiktir. İdeal olarak arrestin 4.dakikasında temel yaşam desteği, 8.dakikasında ileri kardiyak yaşam desteği, başlatılmış olmalıdır. Beyin hasarı 4-6 dk da başlayacaktır Efektif bir CPR için normal kan dolaşımının en az 1/4 veya 1/3 ü kadar akım sağlanmalıdır

13 Ne zaman defibrilasyon
Standart KPR teknikleri ile hastaneye ulaştırma ve hastanede defibrilasyon Canlı ulaşım %23 Taburculuk %7 Hemen defibrilasyon sonrası hastaneye ulaştırma Canlı ulaşım %53 Taburculuk %26 Eisenberg MS, Copass MK, Hallstrom AP, Blake B, Bergner L, Short FA, et al. Treatment of out-of-hospital cardiac arrests with rapid defibrillation by emergency medical technicians. N Engl J Med 1980; 302:

14 Müdahale Süresi < 2 dk >10 dk Sağ kalım % 48 Sağ kalım <%10
Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. The problem of out-of-hospital cardiac-arrest prevalence of sudden death in Europe today. Am J Cardiol 1999; 83 (Suppl 5B): 88D-90D.

15 CPR ve Defibrilasyon ile Yaşam oranları
Tanıklı-hastane dışı ventriküler fibrilasyon arrestte sağkalım yaklaşık %50 Arrest – CPR Zamanı Arrest – Defibrilasyon Zamanı < 10 dakika > 10 dakika < 5 dakika % 37 % 7 > 5 dakika % 20 % 0

16 “İhtiyacımız olan iki elimiz ve bir otomatik eksternal defibrilatördür”

17 Uygun değerlendirme yapılana kadar
Değerlendirme fazı kritiktir. Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma !

18 Olay yerini incele, sonra : RAP
R-Responsiveness (cevabı kontrol et) Omuzdan tutarak sars ve seslen “ İyimisiniz ? ”

19 RAP A - Activate EMS ( cevapsız ise) 112 ‘yi ara
Veya araması için birisini görevlendir P - Position on back Her zaman baş ve spinal kord hasarı olabileceğini unutma Boyun ve spinal kordu destekle

20 Yaşam zincirinin önemli halkaları
Erken arama Erken CPR 1 2 3 4 Erken defibrilasyon

21 ACİL YANIT SİSTEMİ AKTİVASYONU
2010 VURGULARI Acil medikal yönlendirme, acil yanıt sisteminin parçasıdır Kurtarıcı- CPR yapan (lay-responder eğitimli-eğitimsiz) acil yanıt sistemini aramalı Yönlendiricinin (telefondaki acil çalışanı) CPR talimatları, CPR yapan kişinin performansını ve sağkalım oranını arttırmakta Yönlendiriciler CPR talimatları konusunda eğitimli olmalı (CLASS 1 – LOE B)

22 Kurtarıcı, normal solunumu olmayan cevapsız kişilerde CPR ı düşünmeli çünkü kompresyona bağlı ciddi yaralanma sıklığı ve kardiyak arrest, nonarrest grupta oldukta düşük. (KLAS 1 – LOE B)

23 1992’den beri AHA kılavuzunda;
O anda yardım ulaşma olanağı yoksa, Kurtarıcının, hastanın bilinçsiz olduğunu saptamasından sonra, ambulans çağırmak için, erişkin hastayı bir süre terketmesi önerilmektedir. “Önce Yardım Çağırınız” (call first, phone first). Bunun asıl amacı çok hızlı bir şekilde ambulans çağırılması ve ambulansta bulunan Defibrilatör ile mümkün olduğu kadar erken defibrilasyon uygulanmasıdır.

24 Erken Arama Erişkin kişi cevapsız bulunduğunda
“PHONE FIRST”  “Önce Ara” Erişkin kişi cevapsız bulunduğunda Yardım çağır/ 112’i ara, “PHONE FAST”  “Hızlı Ara” Çocuk veya infant cevapsız bulunduğunda Ani veya tanıklı kollaps durumunda 112’i ara Tanık yok cevapsız bulundu  5 siklus CPR sonrası 112’i ara

25 Çocuklarda, Kardiyopulmoner arrestten yaşama dönme şansı, derhal yapay solunum uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle yardım çağırmaya gitmeden önce, iki dakika süreyle yaşam desteği sağlanması önerilmektedir. Çocuklarda ölüm sebeplerinin çoğunluğu boğulma, ilaç alımı gibi özel durumlar olduğu için son çalışmalar (hastane içi – dışı, tüm kurtarıcılara) kurtarıcı solunumu öneriyor. Klas 2a – LOE C

26 Kazazede bir erişkinse bilinç kaybının nedeni
ve bilinç kaybının nedeni Travma Suda boğulma Yabancı cisimle havayolu tıkanması İlaç veya alkol intoksikasyonu değilse; Hastanın bir kardiyak problemi olabileceği kabul edilmeli ve hastanın solumadığı saptandıktan hemen sonra yardım çağırmaya gidilmelidir.

27 Yönlendirici, asfiksi nedenli yetişkin ve pediatrik arrestlerde (yada boğulma) kurtarıcı solunum’da CPR yönergelerine dahil etmeli. Yönlendiricilerin bu konuda eğitimi yeniden gözden geçirilmeli. Klas 2a- LOE 2

28 yapma !!! Kurtarıcı solunum Soğuk algınlığı veya boğazda yara varsa
Pozitif hepatit B / C biliniyorsa, HIV /AIDS olduğu biliniyorsa, Siz enfekte iseniz…. yapma !!!

29 2010 İlk Müdahale Çevre Güvenliği Bilinç Değerlendirmesi
112 Acil Sağlık Sisteminin Aktivasyonu 2010 Airway (Havayolu) Breathing (Solunum) Circulation (Dolaşım) Defibrilation

30 (C) Dolaşım Nabız Dolaşım bulguları

31 Dolaşım Cevapsızlığı değerlendir, Dolaşım bulgularını ara:
Nabız kontrolu, Diğer dolaşım belirtileri, normal solunum, öksürük, hareket vb. Toplam 10 sn Dolaşım bulguları yok  kompresyon

32 Sadece sağlık personeli nabız kontrolü yapmalıdır
Dolaşım Sadece sağlık personeli nabız kontrolü yapmalıdır (Class IIa)

33 Göğüs Kompresyonu Seri, ritmik basınç uygulanması 100/dk kompresyon (Class IIa) Kompresyon / Ventilasyon : 30/2 Erişkin ve tek kurtarıcılı çocuk ve infant (Class IIa) İki kurtarıcılı çocuk ve infant KPR 15:2 (Class IIb) Yenidoğan (3:1)

34 Meme başlarını birleştiren çizginin ortası, sternum üzeri
Göğüs Kompresyonu Meme başlarını birleştiren çizginin ortası, sternum üzeri (Class IIa)

35 Göğüs Kompresyonu Uygun el pozisyonu, 4-5 cm çöktür, (1,5-2 inch)
Çocuklarda toraksın ½-1/3’ü El pozisyonunu bozma, Kompresyon fazı = relaksasyon fazı (Class IIb) Göğsün normal pozisyona dönmesine izin ver.

36 Göğüs Kompresyonu Masaj sırasında vücudunuzu hastanın vücuduna dik olacak şekilde tutun.

37 Göğüs Kompresyonu

38 Dolaşım Değişmeli abdomen ve göğüs masajı (interposed abdominal compression- IAC-CPR) Koroner kan akımı, İntratorasik basınç, Aortik basınç, Sağ atrial basınç artar

39 Dolaşım Aktif göğüs ekspansiyonu Sağ atrial basınç azalır
Aktif kompresyon-dekompresyon yöntemi (ACD-CPR) Aktif göğüs ekspansiyonu Sağ atrial basınç azalır Koroner perfüzyon artar

40 Dolaşım Hastane içi KPR uygulamalarında eğitimli personel varlığında ACD-CPR ya da IAC CPR uygulamaları düşünülmelidir Babbs CF. CPR techniques that combine chest and abdominal compression. Circulation 1999;100: Stiell I. The Ontario trial of active compression decompression CPR for in-hospital cardiac arrest. JAMA 1996;275:

41 (A) Hava Yolu Pozisyon “supin pozisyonu” Hava yolunun açılması
hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “dil” Head tilt-chin lift (tüm kurtarıcılar) Class IIa

42 Travma şühesi varlığında sadece sağlık personeli
Jaw thrust Travma şühesi varlığında sadece sağlık personeli

43 A - Hava yolu Ağız içini kontrol edin Yabancı cisim var ise
görerek çıkartın

44 A - Hava yolu Orofarengeal airway Nazofarengeal airway
Bilinci kapalı hastalarda kullan Tecrübeli kişilerce uygulanmalı Nazofarengeal airway Bilinci tam kapanmamış ya da trismus olan hastalarda kullan Kafa tabanı kırıklarına dikkat!!

45 TYD ALGORİTMİNDEN KALDIRILDI
10 Sn. Solunum (B) Bak Dinle Hisset ‘’BAK, DİNLE, HİSSET’’ TYD ALGORİTMİNDEN KALDIRILDI

46 Derlenme (Recovery) pozisyonuna al Yardım iste Solunumun kontrolü
Solunum normal Derlenme (Recovery) pozisyonuna al Yardım iste Solunumun kontrolü Derlenme pozisyonu

47 Size yakın kolu dirsekten 90 derece açı ile yukarı doğru ve avuç içi yukarı bakacak şekilde yerleştir Size uzak kolu göğüs üzerinden el sırtı hastanın size yakın yanağına gelecek şekilde getir Diğer elinizle size uzak bacağı diz üzerinden kavra ve ayak yerde kalacak şekilde yukarı ve kendinize doğru çek Derlenme pozisyonu

48 (B) Solunum Ağızdan ağıza solunum 2 soluk ver Her biri 1 sn. Class IIa

49 ventilasyon zorluğunun
Uygunsuz baş ve çene pozisyonu ventilasyon zorluğunun en sık nedeni.

50 Ağız açılmıyorsa Ciddi ağız yaralanması varsa Batın aşırı distandü ise AĞIZDAN BURUNA ….

51 Supraglottik havayolu ile ventilasyon
LMA, özafago-trakeal kombitüp, king havayolu cihazı Bag ve maske ye komplikasyon üstünlüğü yada güvenliği net değil.

52 8-10 solunum / dk ventilasyon için yeterli miktar (6-7ml/kg)
Aşırı ventilasyon Gastrik şişkinlik ve aspirasyon riski (Klas 3 LOE B) İntratorasik basıncı arttırıp venöz dönüşü azaltır… Kardiyak output ve geridönüş olasılığını düşürür. Her kurtarıcı solunum 1 sn içinde verilmelidir (Class 2a). Bu öneri tüm kurtarıcılar için geçerlidir. Her kurtarıcı solunum, göğsü yükseltmelidir (kurtarıcı göğsün yükseldiğinin görebilmelidir). Bütün kurtarıcılar önerilen sayıda kurtarıcı solunumun vermelidir. (Önerilenden fazla sayıda olmamalıdır)

53 İki Kurtarıcılı CPR 1. kurtarıcı: Baş pozisyonunda Hava yolu
Nabız kontrolu Kurtarıcı soluk 2. kurtarıcı: Yan pozisyonda Göğüs kompresyonu 30:2

54 DEFİBRİLASYON !!! Defibrilasyon öncesi göğüs kompresyonu
Tek defibrilasyon Bifazik defibrilatörde J Monofazik defibrilatörde 360 J VF/VT de yaşam %85-95 Her dakika %7-10 azalır 12 dakika üzerinde %2 hastanede 3 dakika alanda 5 dakika

55 Bir yaş ve üzerindekiler için OED kullanımı
Bir yaşın üzerindeki çocuklar için OED kullanımı önerilir. Çocuklarda tanıklık edilen ve ani gelişen kollapslarda OED mümkün olduğunca hızlı kullanılmalıdır. Bir yaşın altında bebeklerde OED kullanımıyla ilgili çalışmalar yetersizdir (class interminate).

56 Prekordial thumb Sadece o anda tanı konmuş VF olgularında (monitorize hastalar) prekordial vuru uygulaması yapılabilir. 20 cm uzaklıktan, sternumun alt kısmına vuru uygulanması ile gerçekleştirilir. Vurudan hemen sonra el çekilmelidir.

57 Yetişkin (Adölesan ve ) Çocuk(1 yaş-Adölesan) Bebek (1 yaş ve )
Manevralar Yetişkin (Adölesan ve ) Çocuk(1 yaş-Adölesan) Bebek (1 yaş ve ) 112’nin aranması (yalnız kurtarıcı) Bilinçsiz kişinin bulunduğunda aranması gerekir. Eğer hasta asfiksiden dolayı arrest olmuşsa 5 siklus CPR ın ardından aranmalıdır. 5 Siklus CPR uygulandıktan sonra aranmalıdır. Ani tanıklı kollapslarda hastanın bilinçsizliği doğrulandıktan sonra 112 aranmalıdır Hava yolu Baş-çene manevrası (Travma şüphesi olanlarda alt çene manevrası kullanılmalıdır. Kurtarıcı Solunum 2 Kurtarıcı Suni solunum (1sn/sol.) Suni Solunum 10-12/dk (5-6 sn - 1 SS) 12-20/dk (3-5 sn - 1 SS) Temel hava yolu ile CPR yapılırken 8-10 /dk solunum ( yaklaşık 6-8 sn bir SS.) Yabancı Cisimle Havayolu Obs. Abdominal İtm. Sırta vurma- göğsü bastırma Kopmresyon Sayısı Yaklaşık 100/dk DOLAŞIM (en fazla 10 sn nb.kont.) Karotis (Çocuklarda femorali kullanabilinir) Brakiyal veya femoral Masaj Yeri Göğsün ortasına meme ucları arasına Meme uçları arasındaki hayali çizginin biraz altına Kompresyon Metodu Sert ve hızlı bastır göğsün normale gelmesine izin ver 2 elle el-el üzerine konularak 1 elle elin topuğuyla 1 kurtarıcı 2 parmak ile 2 Kurtarıcı 2 baş parmakla Kompresyon Derinliği 3,5-5cm (1,5-2 inch) Göğsün 1/3 - ½ kadar derinliği Kompresyon Hızı Kompresyon Ventilasyon Oranı 30/2 (1 yada 2 kurtarıcı) 30/2 (1 kurtarıcı) /2 (2 kurtarıcı) DEFİBRİLASYON OED Erişkin pedallarını kullanın. Eğer yardım 4-5 dakikadan uzun ve ya tanıksız arrestlerde şoktan önce 5 siklus CPR yapılmalıdır. SP: Hastanede meydana gelen ani kollapslarda mümkün olduğunca hızlı kullanılmalıdır. Herkes: Hastane dışında 5 Siklustan sonra önerilmiyor

58 YENİ 2010 ESKİ 2005 ESKİ 2000 ETT Class IIa; Ventilasyonda; ETT
LMA ve combitube Ritim kontrolü için CPR’a ara mümkün olduğunca verilmeyecek CPR sonrası ritim bakılacak IV ve IO CPR 30:2 Tek defibrilasyon Defibrilasyon 360J 3 doz ESKİ 2000 Ventilasyonda; ETT Ritim kontrolü için CPR’a sık ara veriliyordu Defibrilasyon sonrası ritim bakılıyordu İlaçlar; IV veya ETT CPR 15:2 Ardışık 3 defibrilasyon Defibrilasyon 200, , 360J Atropin; 0.04mg/kg UYGUN ORAN VE DERİNLİKTE KOMPRESYON KOMPRESYON ARASINDA GÖĞSÜN DOLMASINA İZİN VER GÖĞÜS KOMPRESYONUNA ARA VERMENİN AZALTILMASI ASIRI VENTİLASYONDAN KAÇINMA EĞİTİMLİ BİR TAKIM UYGUN KOŞULLARDA EŞZAMANLI, GÖREVİNİ BİLEREK YAPILAN KOMPRESYON, HAVAYOLU YÖNETİMİ, KURTARICI SOLUNUM, RİTİM SAPTAMA VE ŞOK UYGULAMA YAPABİLİR. ‘’BAK DİNLE HİSSET’’ KURALI KALDIRILDI EĞİTİMSİZ KURTARICILAR SADECE SÜREKLİ KOMPRESYON YAPMALI KOMPRESYONDAN ÖNCE KURTARICI SOLUNUM SIRASI DEGİŞTİ ‘’ABC YERİNE CAB’’ DENEYİMLİ KİŞİLER GÖĞÜS KOMPRESYONUNA SPONTAN DOLAŞIM GELENE YADA RESÜSİTASYON SONUNA KADAR DEVAM ETMELİ ATROPİN YER ALMIYOR

59 Sırt tahtası ! Hastane koşullarında önerilmekte fakat kesin kanıt bulunmamakta.

60

61 Erişkinde Temel Yaşam Desteği

62 2010

63 Pediyatrik Temel Yaşam Desteği

64

65 A

66 İki önemli problem: hava kaçağı ve obstruksiyon

67 Ventilasyon / perfüzyon bozuk, sağdan sola şant var, mutlaka O2 ver.
Maske tekniğine uygun kullanıldığı taktirde entübasyon kadar etkin olabilir. Ventilasyon / perfüzyon bozuk, sağdan sola şant var, mutlaka O2 ver. Aşırı ventilasyon ve basınçtan kaçın: intratorasik basınç artar, afterload artar, preload düşer, sonuçta CO düşer

68 Yabancı cisim aspirasyonu:
Nefes alıyor-öksürebiliyorsa bırak öksürerek çıkarsın Ses çıkaramıyor ise: Çocuk: Heimlich İnfant: 5 kez sırta şamar, kez göğüs sıkıştırma Cisim çıkana veya bilinç kaybolana kadar Bilinç kaybolduysa: havayolunu kontrol et, görerek temizle KPR’ye başla

69 İnfantlarda CPR < 1 yaş Yalnız 2 parmakla
Meme başları bileşkesi orta hattı hemen altı

70 Çocuklarda CPR 1-8 yaş Bir el veya iki el Sternum ½ alt kısmı,
Ksifoid proses üzerine uygulamayın

71 Çocuk ve İnfant CPR Göğüs AP çapı 1/3’ ü derinlik
30:2 kompresyon:ventilasyon (tek kurtarıcı) 15:2 kompresyon:ventilasyon (2 kurtarıcı) Yeterli nabız basıncı oluşturmalı. Parmaklar yerinde kalmalı. Kompresyon ve ventilasyon aynı anda.

72 İki kişi 15/2, tek kişi 30/2 Simultane teknik koroner perfüzyonu artırabilir

73 Hareketsizliği ve bilinçsizliği belirleyin
Bir kişiden yardım için 112 aramasını isteyin Tek kurtarıcıysanız ani kollapslarda önce telefonla yardım isteyin ve OED getirin Nabzı kontrol edin (max. 10 sn) Nb. var Her 3sn de bir soluk verin ve her 2 dk bir nabzı kontrol edin Nb. yok Tek kurtarıcı: 30 KM / 2 SS Kompresyonu “hızlı ve sert” uygulayın (100/dk) göğsün relaksasyonuna izin verin Kompresyon aralarını minimale indirin İki kurtarıcı: 15 KM / 2 SS Daha önceden yapmadıysanız; 112 yi arayın çocuk için OED getirin. Bebek için: ambulans gelinceye veya nabız gelinceye kadar CPR a devam edin. (< 1 yaş) Çocuklar için: 5 Siklus CPR’dan sonra OED/defibrilatör uygulayın (> 1 yaş) (Mümkünse anı ve tanıklı kollapslarda mümkün olduğunca erken OED kullanın)

74 1 yaşından büyük çocuklarda
Şoklanması gereken bir ritim mi kontrol edin? Şok edilebilinir Şok edilemez Bir şok verin ve CPR a devam edin Her 5 siklusta bir ritmi kontrol ederek hasta dönene veya ambulans gelene kadar CPR a devam edin

75 İleri Kardiak Yaşam Desteği

76 Ölümcül Ritimler Kardiyak Arrest VF NEA Nabızsız VT Asistoli
Ventriküler Fibrilasyon NEA Nabızsız Elektriksel Aktivite Nabızsız VT Nabızsız Ventriküler Taşikardi Asistoli = Defibrilasyon (Şok) Kullanılan Ritimler

77 Acil Servis içi Hareket Planı
Kardiyak Arrest Algoritması Nabız’ a Bak Yardım İste ve TYD’ ye Başla Oksijen Başla Monitorize Et (DEFİBRİLATÖR!) Ritim’ e Bak = Ölümcül Ritme karar ver Uygun Algoritmaya geç

78 VF / Nabızsız VT

79 112 CPR 30:2 Cevapsızlık? Ritmi değerlendir Şok gereksiz Asistoli/NEA
Şok gerekli VF/nabızsız VT 1 şok J bifazik 360 J monofazik CPR 30:2 2 dk CPR 30:2 2 dk

80 Defibrilasyon (Şok) Kullanılan Ritimler
VF/Nabızsız VT ŞOK KPR KPR ŞOK ŞOK KPR KPR ŞOK ŞOK KPR KPR ŞOK ŞOK KPR KPR ŞOK = Ritim Kontolü

81 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON/NABIZSIZ VT
Kardiyak arrest Defibrilatöre ulaş Vasapressör Antiaritmik CPR CPR CPR CPR + + + Ritim kontrol Ritim kontrol Ritim kontrol 5 siklus veya 2dk CPR Defibrilatör şarj edilirken CPR CPR Şok +

82 VF / Nabızsız VT AMİODARONE 300mg IV puşe 150mg tekrarlanabilir
LİDOKAİN 1-1.5mg/kg IV puşe, 3-5 dk da tekrar max 3mg/kg MAGNEZYUM 1-2 gr IV Torsad ve hipomagnezemide HCO3

83 VF/Nabızsız VT Amaç kardiyak kompresyonları kesintiye uğratmamaktır.
En kritik dakikalar ilk dakikalardır. Kesintisiz kardiyak kompresyon ve erken defibrilasyon yapılmalıdır(Class I)

84 VF/Nabızsız VT Şoklama sonrası nabız kontrolü ile vakit kaybetmeyin.
Hemen kompresyona başlayın ve ritme bakın. Sadece düzenli ve organize bir ritim görürseniz nabza bakın

85 VF/Nabızsız VT İleri Havayolu Desteği sağlanırsa
Ventilasyon/kompresyon oranlarına bakılmaz Ventilaston kendi içinde 8-10/dk Kompresyon kendi içinde 100/dk

86 Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli
Defibrilasyon Kullanılmayan Ritimler Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ = Ritim Kontolü

87 Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli
NEA da düzenli bir ritim vardır ama nabız yoktur. NEA ve Asistoli’de döndürülebilir nedenleri araştırın Bulduğunuzu mutlaka tedavi edin Asistolide prognoz iç karartıcıdır. Toksinler Tamponat Tansiyon pnömotoraks Tromboemboli (pulm) Tromboemboli (koroner) Hipovelemi Hipoksi H+ (asidoz) Hipo/hiperkalemi Hipotermi 5H 6H 5T 6T Hipoglisemi Travma

88 Defibrilasyonun NEA ve Asistolide yararı ve kullanımı yoktur.
Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli Defibrilasyonun NEA ve Asistolide yararı ve kullanımı yoktur.

89 İlaçlar - Değişiklikler
Adrenalin KPR’nin en sık kullanılan ilacı Her 3-5 dk.’da bir 1 mg İV verilir Her tür algoritmde uygulama alanı var Klinik sonucu iyileştirdiğine ait veriler sanılandan daha az

90 İlaçlar - Değişiklikler
Vazopressin Koroner perfüzyon basıncını ve serebral perfüzyonu arttırır 40 ünite İV ile dk etki Adrenaline dirençli VF hastalarında ve asistoli ve NEA hastalarında da kullanılabilir Wenzel V. A Comparison of Vasopressin and Epinephrine for Out-of-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation. N Engl J Med. 2004;350:

91 İlaçlar - Değişiklikler
Atropin Parasempatolitik etkilidir Kalp hızını arttırır Sistemik vasküler rezistansı arttırır Kan basıncını arttırır Sinüs nodu otomatisitesini arttırır Doz Yetişkinlerde her 3-5 dk.’da bir 1 mg İ.V mg/kg maksimum doz Çocuklarda 0.02 mg/kg her 3-5 dk.’da bir İ.V 2010 AHA ÖNERİLER İÇİNDE YER ALMIYOR

92 İlaçlar - Değişiklikler
Atropin Endikasyonları Sinüzal bradikardi - Class I AV blok - Class II Asistoli - Class II Asemptomatik bradikardi ve asemptomatik AV blok hastalarında kullanılmamalıdır 2010 AHA ÖNERİLER İÇİNDE YER ALMIYOR

93 İlaçlar - Değişiklikler
Sodyum Bikarbonat Gereksiz kullanımı yaygın Klinik sonucu iyileştirdiğine yönelik kanıt yok Potansiyel tehlikeleri var Endikasyonları Bilinen hiperkalemi TCA, barbitürat ve salisilat entoksikasyonu Defibrilasyon, masaj, entübasyon, ventilasyon ve ilaçlara yanıt vermeyen arrestlerde

94 Bilimsel kanıtı olmayanlar
Pacemaker Prokainamid Noradrenalin İntrakardiyak adrenalin Göğüs Darbesi Artık kullanılmıyor…

95 Aynı dili konuşmak..

96 … ve ekip yaklaşımı..

97 Yabancı cisim aspirasyonu
Erişkinlerde tedavi Ciddiyeti belirle Ciddi tıkanma Etkisiz öksürük Hafif tıkanma Etkili öksürük Öksürmeye devam ettir Etkisiz öksürük gelişene kadar veya tıkanma ortadan kalkana kadar yakın izlem Bilinçli 5 sırt vurusu 5 abdominal vuru Bilinçsiz KPR başla

98 Yabancı cisim manevraları


"Temel Yaşam Desteği (Basic Life Support = BLS) CPR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları