Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ. SEMİNER İÇERİĞİ Pazarlama 1.FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.ANALİZ KAPSAMINDA İNCELENECEK KONULAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ. SEMİNER İÇERİĞİ Pazarlama 1.FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.ANALİZ KAPSAMINDA İNCELENECEK KONULAR."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ

2 SEMİNER İÇERİĞİ Pazarlama 1.FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.ANALİZ KAPSAMINDA İNCELENECEK KONULAR

3 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 1. Oran Analizi 1.1. Likidite Oranları 1.2. Mali Yapı Oranları 1.3. Varlık Kullanım Oranları 1.4. Kârlılık Oranları 2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 3. Yatay Yüzde Analizi (Eğilim Yüzdeleri-Trend Analizi )

4 SEMİNER İÇERİĞİ Pazarlama 1.FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.ANALİZ KAPSAMINDA İNCELENECEK KONULAR

5  Analiz kapsamını belirleyin  Geçmişe ilişkin an az 3 yıllık dönemi analiz edin  Baz yılı seçerek analize başlayın

6  Analiz dönemlerine ilişkin bilanço ve gelir tablosu  Düzenlenmiş ise, nakit akım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu  Sektör hakkında bilgi  Şirketin geçmişi hakkında bilgi

7  Şirketin gerçek durumunu yansıtan olumlu/olumsuz unsurlar  Farklı dönemler arasında karşılaştırma yapmak için belirli ve önemli göstergeleri kullanın

8  Bilanço ve gelir tablosundan anlamlı ve işe yarar verileri analiz kapsamında dahil edin.  Analiz kapsamını belirleyin.

9  Şirketin borç ödeme gücünün gösterilmesi  Şirket varlıklarının hangi kaynak ile finanse edildiğinin gösterilmesi  Şirketin varlıkları ne kadar etkin kullanıldığının gösterilmesi  Şirketin faaliyet sonuçlarının kârlılık göstergeleri ile gösterilmesi  Şirketteki büyüme/küçülme göstergelerinin belirlenmesi

10 Şirketin net çalışma sermayesini hesaplayın Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan büyük olması tek başına bir anlam ifade etmez.

11 Cari Oran DV/KVYK Likidite Oranı (DV-Stoklar) /KVYK Nakit Oran (DV-Stoklar-Alacaklar) /KVYK

12 İşletmenin kendi içinde analiz Analiz yapılan dönemler arasında karşılaştırma Standart değerler ile karşılaştırma Kabul gören standart değerler ile karşılaştırma Sektör ortalamaları ile karşılaştırma Sektördeki diğer şirketlerin ortalamaları ile karşılaştırma

13 200620072008 Dönen Varlıklar10.00016.00018.000 Kısa Vadeli Yabancı Kay. 8.00010.00012.000 Stoklar2.0004.0006.000 Alacaklar6.0008.0007.000

14  Cari oran, standart değerin altında  Likidite oranı ve nakit oran standart değerin altında değil Standart Değer 200620072008 Cari Oran21,251,61,5 Likidite Oranı111,21 Nakit Oran0,20,250,40,25

15  Genel olarak, dönen varlıklarda devir hızını artıran ve kısa vadeli yabancı kaynaklarda devir hızını azaltan unsurlara odaklanılmalı  Stokların hantallığı, devir hızının yavaşlığı  Alacak devir hızının artması  Borç devir hızının yavaşlaması

16

17

18 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak (%17) Öz Kaynak (%50) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak (%33)

19 Öz Kaynak Yabancı Kaynak Yabancı Kaynak ÷ Öz Kaynak = 1

20 UVYK (%17) Öz Kaynak (%50) Devamlı Sermaye (%67)

21 200620072008 Dönen Varlıklar10.00016.00018.000 Duran Varlıklar20.00024.00032.000 Kısa Vadeli Yab. Kay.8.00010.00012.000 Uzun Vadeli Yab. Kay.12.00014.000 Öz Kaynaklar10.00016.00024.000

22 2006%2007%2008% Dönen Varlıklar10.00016.00018.000 Duran Varlıklar20.00024.00032.000 AKTİF30.00040.00050.000 Kısa Vadeli Yab. Kay.8.000%2710.000%2512.000%24 Uzun Vadeli Yab. Kay. 12.000%4014.000%3514.000%28 Öz Kaynaklar10.000%3316.000%4024.000%48 PASİF30.000%10040.000%10050.000%100 Finansman Oranı211,5011,081

23  Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak yabancı kaynak kullanılmıştır.  2008 yılında, varlıkların finansmanında standart değerlere yaklaşılmıştır.

24  Genelde, varlık kalemlerinin devir hızı hesaplanarak varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığı belirlenmektedir.

25

26  Varlıkların kullanımı ile ilgili göstergelerin hesaplanmasında gelir tablosundan faydalanılmalıdır.  Özellikle, net satışlar ve satışların maliyeti gibi hesaplar kullanılarak hesaplamalar yapılır.

27 200620072008 Dönen Varlıklar10.00016.00018.000 Stoklar2.0004.0006.000 Alacaklar6.0008.0007.000 Duran Varlıklar20.00024.00032.000 Kısa Vadeli Yab. Kay.8.00010.00012.000 Uzun Vadeli Yab. Kay.12.00014.000 Öz Kaynaklar10.00016.00024.000 Net Satışlar40.00070.00090.000 Satışların Maliyeti30.00050.00065.000

28 200620072008 Alacak Devir Hızı10,0012,00 Alacakların Tahsil Süresi36,5030,42 Stok Devir Hızı16,6713,00 Stok Devir Süresi21,9028,08 Dönen Varlık Devir Hızı5,385,29 Dönen Varlık Devir Süresi67,7968,94 Varlık Devir Hızı22 Varlık Devir Süresi182,50

29 200620072008 Kısa Vadeli Yabancı Kay.8.00010.00012.000 Satıcılar4.0006.0008.000 Net Satışlar40.00070.00090.000 Satışların Maliyeti30.00050.00065.000 200620072008 Ticari Borç Devir Hızı10,009,29 Ticari Borç Ödeme Süresi36,5039,31

30 Borç Ödeme Süresi Nakit Açığı 21,90 gün Stok Devir Süresi Alacak Tahsil Süresi 36,5 gün 21,90 gün 36,50 gün =36,5+ 21,9- 36,5

31 Borç Ödeme Süresi Nakit Açığı 19,19 gün Stok Devir Süresi Alacak Tahsil Süresi 30,42 gün 28,08 gün 39,31 gün =30,42 +28,08 -39,31

32  Net dönem kârı ile bazı bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birlikte kullanımı ile şirketin kârlılık durumu ortaya konulabilir.  Satışların Kârlılığı  Faaliyetlerin Kârlılığı  Özkaynakların Kârlılığı

33 200620072008 Öz Kaynaklar10.00016.00024.000 Net Satışlar40.00070.00090.000 Satışların Maliyeti30.00050.00065.000 Brüt Satış Kârı10.00020.00025.000 Faaliyet Kârı8.00016.00020.000 Net Dönem Kârı2.0003.0004.000 200620072008 Satışların Kârlılığı%5,00%4,29%4,44 Faaliyetlerin Kârlılığı%20,00%22,86%22,22 Özkaynakların Kârlılığı%20,00%18,75%16,67

34  Bunun için karşılaştırmalı tablolar analiz yöntemini  Daha kapsamlı analiz için ise trend analizini kullanın

35  İki farklı dönemin karşılaştırılması  Karşılaştırma TL ve yüzde olarak yapılmalı  Hesaplama yapıldıktan sonra birbiri ile ilgili hesaplarla bağlantılı yorum yapın

36 20072008Fark_TLFark_% Dönen Varlıklar16.00018.000 2.00012,50% Stoklar4.0006.000 2.00050,00% Alacaklar8.0007.000 -12,50% Duran Varlıklar24.00032.000 8.00033,33% Kısa Vadeli Yab. Kay.10.00012.000 2.00020,00% Uzun Vadeli Yab. Kay.14.000 00,00% Öz Kaynaklar16.00024.000 8.00050,00% Net Satışlar70.00090.000 20.00028,57% Satışların Maliyeti50.00065.000 15.00030,00%

37  Seçtiğiniz baz yıla göre, şirketteki büyüme ve küçülme göstergelerini belirleyin  Her kalemi değil, şirket için anlamlı gördüğünüz büyüme/küçülme oranlarını yorumlayın

38 200620072008 Dönen Varlıklar 100,00%200,00%300,00% Stoklar 100,00%133,33%116,67% Alacaklar 100,00%120,00%160,00% Duran Varlıklar 100,00%125,00%150,00% Kısa Vadeli Yab. Kay. 100,00%116,67% Uzun Vadeli Yab. Kay. 100,00%160,00%240,00% Öz Kaynaklar 100,00%175,00%225,00% Net Satışlar 100,00%166,67%216,67% Satışların Maliyeti 100,00%200,00%300,00%

39  Analiz sonucunda hazırlayacağınız raporda aşağıdaki ana başlıklar yer alsın  Borç ödeme gücü  Kaynak yapısı  Varlıkların finansmanı  Varlıkların etkin kullanımı  Kârlılık  Büyüme/küçülme göstergeleri

40  İlişkili kalemleri özel bir bölümde gösterin ve grafiklerle destekleyin  Satışlar- Satışların maliyeti  Satışlar- Ticari alacaklar  Ticari alacaklar- Ticari borçlar  Ticari borçlar- Stoklar  Dönen varlık- Kısa vadeli yabancı kaynak  Kısa VYK- Uzun VYK ve Öz Kaynak


"Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ. SEMİNER İÇERİĞİ Pazarlama 1.FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.ANALİZ KAPSAMINDA İNCELENECEK KONULAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları