Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Çevresel Tarım Politikası Dersi-Uygulama Seminer/Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Çevresel Tarım Politikası Dersi-Uygulama Seminer/Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 1 Çevresel Tarım Politikası Dersi-Uygulama Seminer/Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN yenerataseven@hotmail.com Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 03.03.2014 Ankara

2 2 Genel Hatalar-1  Metin “Tez Yazım Kılavuzu” kurallarına göre yazılmalı.  İmla düzeltmeleri yapılmalı. Büyük-küçük harflerin yazımına dikkat edilmeli.  Materyal ve Metot bölümü yazılmalı.  Anlam bütünlüğünün oluşması için cümlelerin yazılmasına dikkat edilmeli.

3 3 Genel Hatalar-2  Kullandığımız kaynakları yazarken ne anlattığına bakıp yazalım ki anlam bozukluğu olmasın. Alınan metinde yazım yanlışlarının önlenmesi gerekir.  İçindekiler kısmının numaralandırılmasının düzeltilmesi yapılmalı.  Sayfa düzenlemesi yapılması lazım.

4 Genel Hatalar-3  Kullanılan veriler güncel olmalı  Güncel kaynak taraması yapılmalı, yeni kaynakların kullanım olanağı araştırılmalı. YÖK ve diğer veri tabanlarından gerekli araştırmalar yapılmalı.  Kullanılan her çizelgeye atıf yapılmalı. Çizelgenin açıklanması yapılmalı. 4

5 5 Yapısal Hatalar-1 Tez 3. şahıs dili ile anlatılmalı  Ülkemiz, ülkemizde, ülkemizin vb. kullanılmamalı Hatalı: Ülkemizde 3 milyon tarım işletmesi vardır. Doğru: Türkiye’de 3 milyon tarım işletmesi vardır.

6 6 Yapısal Hatalar-2 Tez 3. şahıs dili ile yazılmalı  Ben, sen, biz vb. gibi kelimeler kullanılmamalı Hatalı: Araştırmamda şu verileri buldum. Doğru: Araştırmada şu veriler bulunmuştur.

7 7 Yapısal Hatalar-3  Geçmiş anlatımda;  yapılmıştır, edilmiştir, getirilmiştir vb. gibi kalıplar kullanılmalı  Şu anı anlatımda;  yapılmaktadır, edilmektedir, getirilmektedir  Gelecek anlatımda;  yapılacaktır, edilecektir, getirilecektir

8 8 İmla Hataları-1  Ayrı yazılması gereken kelimeler de, da, ki… Hatalı: Ayrıca, buradada Doğru: Ayrıca, burada da

9 9 İmla Hataları-2  BÜYÜK/küçük harf Hatalı: türkiye Doğru: Türkiye

10 10 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-1  Kaynağın tamamı kullanılacaksa, yani kaynaktan bir aktarım yapılacaksa alınacak yer “………..” tırnak içine alınıp verilmelidir.  Alıntı yapılırken kaynak iyice okunmalıdır, içinde geçen cümleler üzerinde düşünmelidir.

11 11 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-2  Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır.  Alıntının sonunda kaynak ismi mutlaka yazılmalıdır.

12 12 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-3  Kaynak gösteriminde;  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Klavuzu” kurallarına uyulmalıdır.  Web adresi: www.fenbilimleri.ankara.edu.tr

13 13 Kaynak Gösterimi-1  Metin içinde kaynak gösterimi  ……………………….. (Ataseven 2012)  ……………………….. (Ataseven 2012a, b)  ………………………...(Ataseven ve Yasan 2012)  …………………………(Burkart and Stoner 2002)  ………………………….(Ataseven vd. 2012)  ………………………….( Burkart et al. 2012)

14 14 Kaynak Gösterimi-2  Kaynakçada kaynak gösterimi Anonim-Anonymous Kaynaklar (yazarı belli değilse)  Anonim. 2002. Su Havzaları Koruma Yönetmeliği. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarih: 12.03.2002, Sayı: 05/16.  Anonymous. 1996. Managing Nonpoint Source Pollution from Agriculture, U.S. Environmental Protection Agency, Pointer No:6, EPA 841-F-96- 004F.

15 15 Kaynak Gösterimi-3  Kaynakçada kaynak gösterimi Tezler  Olhan, E. 1997. Türkiye’de bitkisel üretimde girdi kullanımının yarattığı çevre sorunları ve organik tarım: Manisa örneği. Doktora Tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 190. Ankara.

16 16 Kaynak Gösterimi-4  Kaynakçada kaynak gösterimi Dergiler  Vural, H. 1993. Ağır metal iyonlarının gıdalarda oluşturduğu kirlilikler. Ekoloji, 8, 3-8.  Palacios, S.P.I. 1998. Farmers and the implementation of the EU Nitrates Directive in Spain. Sociologia Ruralis. 38, 146-162.

17 17 Kaynak Gösterimi-5  Kaynakçada kaynak gösterimi Kongre, Sempozyum vs.  Kumbur, H., Özer, Z. ve Özsoy, H. D. 2005. Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Çevresel Etkileri ve Mersin İlinde Kullanım Düzeyleri, GAP IV. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 702-707, Şanlıurfa.

18 18 Kaynak Gösterimi-6  Kaynakçada kaynak gösterimi Kitap bölümü  Castillo, E., Marty, A., Condoret, J. S. ve Combes, D. 1996. Enzymatic catalysis in nonconventional media using high polar molecules as substrates, In: Annals of the New York Academy of Science. Dordick, J. S. ve Russell, A.J. (eds), The NewYork Academy of Science, 206-211, New York.

19 19 Kaynak Gösterimi-7  Kaynakçada kaynak gösterimi Kitap  Bozcuk, S. 1986. Bitki Fizyolojisi. Hatipoğlu yayınevi, 89, Ankara.

20 20 TEŞEKKÜRLER… Sorularınız…


"1 Çevresel Tarım Politikası Dersi-Uygulama Seminer/Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları