Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Çevresel Tarım Politikası Dersi-Uygulama Seminer/Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ankara

2 Genel Hatalar-1 Metin “Tez Yazım Kılavuzu” kurallarına göre yazılmalı.
İmla düzeltmeleri yapılmalı. Büyük-küçük harflerin yazımına dikkat edilmeli. Materyal ve Metot bölümü yazılmalı. Anlam bütünlüğünün oluşması için cümlelerin yazılmasına dikkat edilmeli.

3 Genel Hatalar-2 Kullandığımız kaynakları yazarken ne anlattığına bakıp yazalım ki anlam bozukluğu olmasın. Alınan metinde yazım yanlışlarının önlenmesi gerekir. İçindekiler kısmının numaralandırılmasının düzeltilmesi yapılmalı. Sayfa düzenlemesi yapılması lazım.

4 Genel Hatalar-3 Kullanılan veriler güncel olmalı
Güncel kaynak taraması yapılmalı, yeni kaynakların kullanım olanağı araştırılmalı. YÖK ve diğer veri tabanlarından gerekli araştırmalar yapılmalı. Kullanılan her çizelgeye atıf yapılmalı. Çizelgenin açıklanması yapılmalı.

5 Yapısal Hatalar-1 Tez 3. şahıs dili ile anlatılmalı
Ülkemiz, ülkemizde, ülkemizin vb. kullanılmamalı Hatalı: Ülkemizde 3 milyon tarım işletmesi vardır. Doğru: Türkiye’de 3 milyon tarım işletmesi vardır.

6 Yapısal Hatalar-2 Tez 3. şahıs dili ile yazılmalı
Ben, sen, biz vb. gibi kelimeler kullanılmamalı Hatalı: Araştırmamda şu verileri buldum. Doğru: Araştırmada şu veriler bulunmuştur.

7 Yapısal Hatalar-3 Geçmiş anlatımda; Şu anı anlatımda;
yapılmıştır, edilmiştir, getirilmiştir vb. gibi kalıplar kullanılmalı Şu anı anlatımda; yapılmaktadır, edilmektedir, getirilmektedir Gelecek anlatımda; yapılacaktır, edilecektir, getirilecektir

8 İmla Hataları-1 Ayrı yazılması gereken kelimeler de, da, ki…
Hatalı: Ayrıca, buradada Doğru: Ayrıca, burada da

9 İmla Hataları-2 BÜYÜK/küçük harf Hatalı: türkiye Doğru: Türkiye

10 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-1
Kaynağın tamamı kullanılacaksa, yani kaynaktan bir aktarım yapılacaksa alınacak yer “………..” tırnak içine alınıp verilmelidir. Alıntı yapılırken kaynak iyice okunmalıdır, içinde geçen cümleler üzerinde düşünmelidir.

11 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-2
Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Alıntının sonunda kaynak ismi mutlaka yazılmalıdır.

12 Kaynak Kullanırken Yapılan Hatalar-3
Kaynak gösteriminde; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Klavuzu” kurallarına uyulmalıdır. Web adresi:

13 Kaynak Gösterimi-1 Metin içinde kaynak gösterimi
……………………….. (Ataseven 2012) ……………………….. (Ataseven 2012a, b) ………………………...(Ataseven ve Yasan 2012) …………………………(Burkart and Stoner 2002) ………………………….(Ataseven vd. 2012) ………………………….( Burkart et al. 2012)

14 Kaynak Gösterimi-2 Kaynakçada kaynak gösterimi
Anonim-Anonymous Kaynaklar (yazarı belli değilse) Anonim Su Havzaları Koruma Yönetmeliği. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarih: , Sayı: 05/16. Anonymous Managing Nonpoint Source Pollution from Agriculture, U.S. Environmental Protection Agency, Pointer No:6, EPA 841-F F.

15 Kaynak Gösterimi-3 Kaynakçada kaynak gösterimi Tezler
Olhan, E Türkiye’de bitkisel üretimde girdi kullanımının yarattığı çevre sorunları ve organik tarım: Manisa örneği. Doktora Tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 190. Ankara.

16 Kaynak Gösterimi-4 Kaynakçada kaynak gösterimi Dergiler
Vural, H Ağır metal iyonlarının gıdalarda oluşturduğu kirlilikler. Ekoloji, 8, 3-8. Palacios, S.P.I Farmers and the implementation of the EU Nitrates Directive in Spain. Sociologia Ruralis. 38,

17 Kaynak Gösterimi-5 Kaynakçada kaynak gösterimi Kongre, Sempozyum vs.
Kumbur, H., Özer, Z. ve Özsoy, H. D Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Çevresel Etkileri ve Mersin İlinde Kullanım Düzeyleri, GAP IV. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi, Bildiri Kitabı, , Şanlıurfa.

18 Kaynak Gösterimi-6 Kaynakçada kaynak gösterimi Kitap bölümü
Castillo, E., Marty, A., Condoret, J. S. ve Combes, D Enzymatic catalysis in nonconventional media using high polar molecules as substrates, In: Annals of the New York Academy of Science. Dordick, J. S. ve Russell, A.J. (eds), The NewYork Academy of Science, , New York.

19 Kaynak Gösterimi-7 Kaynakçada kaynak gösterimi Kitap
Bozcuk, S Bitki Fizyolojisi. Hatipoğlu yayınevi, 89, Ankara.

20 TEŞEKKÜRLER… Sorularınız…


"Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları