Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak Gösterme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak Gösterme."— Sunum transkripti:

1 Kaynak Gösterme

2 Aktarma ve alıntı Bilimsel olarak incelenen bir konuda, daha önce yazılmış ya da aktarılmış bilgilerin, hazırlanan özgün çalışmaya alınması işlemine “aktarma” (quotation), aktarılan bilgiye ise “alıntı” adı verilir.

3 Gönderme(Atıf) Bilimsel her araştırmada görüşlerinden yararlanılan yazarların eserlerine eksiksiz biçimde gönderme (atıf) yapılması gerekir.

4 Doğrudan aktarma nasıl yapılır?
Aktarılan ifade olduğu gibi çift tırnak içinde verilir Alıntının sonunda parantez içinde yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numaraları gösterilir. «Vergi düzenlemelerimiz, muhasebe uygulamalarını tamamlama (tamamlanmış sözleşme) yönteminin kullanılması konusunda zorunlu kılmıştır. Bu nedenle de inşaat işlerindeki muhasebe uygulamaları vergisel amaçlara hizmet eder hale gelmiştir. Oysa tamamlama yöntemi gelirin işin tamamlandığında doğduğunun ve kârın da bu gelir tutarıyla o güne kadar biriktirilmiş giderlerin karşılaştırılması suretiyle tespit edilerek, işin bittiği yıla ait olacağını öngörmektedir. Bu ise birbirinden bağımsız faaliyet dönemleri itibariyle yapılacak karşılaştırmaları anlamsız kılan bir varsayımdır.»(Acar, 2013, s.48)

5 Uzun alıntı Dört satırdan uzun alıntılar ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde yazılır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmaz.

6 Dolaylı aktarma Dolaylı aktarma, araştırmacının yararlandığı bir kaynak bilgisini kendi sözleriyle, kendi ifadesiyle dillendirmesi anlamına gelir. Dolaylı aktarmalar tırnak içinde verilmez; ancak, gönderme yapılan kaynak bilgisi, parantez) içinde belirtilir. Muhasebe mevzuatımızın Uluslararası Muhasebe Standartları’yla uyumlaştırılmasının gereği tartışılmaz (Acar, 2013 s.49). Çoklu regresyon bir bağımlı değişkenin miktarının tahmin edilmesinin istendiği durumlarda uygulanabilecek olan bir yöntemdir (Hair et al. 1995).

7 Gönderme Anlatımı çeşitlendirmek üzere, aktarma yapılan cümlenin başında yazar adına gönderme yapılabilir. Acar’a göre muhasebe standartlarımızın yenilenmesi gerekmektedir( Acar, 2013).

8 Çalıntı (İntihal) Suçu nedir?
Çalışmalarda yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, etik açıdan yanlıştır ve ayrıca suçtur.

9 «Kaynak gösterilmediği sürece, ortaya atılan
düşüncenin yazara ait olduğu varsayılır. Kaynak gösterme yoluyla bilginin gerçek sahibinin hakkı teslim edildiği gibi, araştırmacının kendi katkısının ne olduğu da açıkça gösterilmiş olur.» HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ

10 Kaynakça Her bilimsel çalışmada, yararlanılan kaynakların listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır. Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakçaya dahil edilen eserler, yazarın bizzat okuyup yararlandığı eserler olmalıdır.

11 Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçeye çevrilerek yapılan alıntılarda metnin çeviri olduğunu belirtilmelidir. Kaynak gösterilse bile, bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz. Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt, resim, çizelge, formül, şekil, vb. gibi öğeler için, kaynak göstermenin yanı sıra, izin alınması gerekli olabilir. (örneğin anket formu ya da araştırma)

12 Kaynak metindeki yazım biçimi ve noktalama işaretleri, hatalı olsalar bile değiştirilmez. Bu gibi durumlarda, doğrudan alıntı yapmak yerine aktarma yapmak daha doğru olur.


"Kaynak Gösterme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları