Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAÇULHA BELED İ YES İ ÖMRÜ TAMAMLANMI Ş LAST İ KLER İ N GER İ DÖNÜ Ş ÜM E Ğİ T İ M SEM İ NER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAÇULHA BELED İ YES İ ÖMRÜ TAMAMLANMI Ş LAST İ KLER İ N GER İ DÖNÜ Ş ÜM E Ğİ T İ M SEM İ NER İ."— Sunum transkripti:

1 KARAÇULHA BELED İ YES İ ÖMRÜ TAMAMLANMI Ş LAST İ KLER İ N GER İ DÖNÜ Ş ÜM E Ğİ T İ M SEM İ NER İ

2 ÖTL NED İ R? (ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER ) Araç altından söküldükten sonra gerek fiziksel özellikleri gerekse kalite sorunları nedeniyle tekrar araçlara monte edilemeyecek durumdaki lastiklere (Ömrünü Tamamlamış Lastik) ÖTL denir.

3 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER NASIL DE Ğ ERLEND İ R İ L İ R……. ÖTL’ler, LASDER tarafından toplatıldıktan sonra geri kazanım ve Piroliz Tesislerine, geriye kalanlar ise enerji geri dönüşüm amacıyla çimento fabrikalarına ve/veya Enerji Üretim Tesislerine teslim edilirler.

4 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER İ K İ MLER TOPLAR? Ömrünü Tamamlamış Lastikler lisanslı firmalar tarafından kaynağında toplanır. Bu tesisler dışında kullanılması yasaktır.

5 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER İ N GER İ KAZANMANIN GET İ R İ S İ NED İ R? Çevrenin temiz kalmasına katkıda bulunur. Doğal kaynakların daha az kullanılması sonucu doğal hayatın korunmasını sağlar. Yeni iş alanları ve ticaretin gelişmesini sağlar. İstihdam yaratır. Yeni yatırım olanakları sağlar. İkinci hammadde üretimi yapabilme imkânı yaratır. İthalat giderlerinin azaltılmasını sağlar. İhracat olanağı sağlar.

6 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER HANG İ TEMEL ALANLARDA KULLANILIR? Malzeme geri kazanımı Enerji geri dönüşümü Piroliz yöntemi ile malzeme ve enerji kazanımı.

7 Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde önemli 2 çevre zararı söz konusu olmaktadır. Bunlar :  Bu yığınlarda meydana gelen şiddetli yangınlar,  Diğeri ise bu yığınlarda rahatça çoğalma fırsatı bulan böcekler nedeniyle toplum için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılma ihtimalidir. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER İ N ÇEVREYE VERD İĞİ ZARARLAR.

8  ÖTL'lerden madde geri kazanımı da mümkündür.  Geri kazanım tesislerinde önce lastiklerin kalın tel kısımları ayrılır, Kalın tel kısımları ayrılan lastikler daha sonra daha ufak parçalara ayrılarak, Park, bahçelerde,spor alanlarında alt yapı malzemesi olarak kullanılır.  Yeniden kaplama, geri kazanma, enerji elde edilmesi, atık deposunda depolama ve ihracattır. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLER NASIL DE Ğ ERLEND İ R İ L İ L İ R?

9 Yönetmeliğe göre yeni lastik satın alarak eski lastiklerini değiştirenler,eski lastiklerini (ÖTL) ücretsiz olarak satın aldığı noktaya iade etmelidir. ÖTL'lerin bunun dışında bir yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılması yasaktır. ÖMRÜNÜ TAMAMLANMI Ş LAST İ KLER NE YAPILMALIDIR?

10 Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 180.000 ton lastik ömrünü tamamlamış lastik oluşmaktadır. TÜRK İ YE ‘ DE NE KADAR ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ K OLU Ş MAKTADIR?

11 Lastiklerin yanmasıyla atmosfere tonlarca zararlı bileşikler yayılmaktadır. Siyah bir bulut gibi atmosfere yayılan bu maddeler içinde; karbon siyahı, uçucu organikler, yarı-uçucu organikler, çok halkalı yağlar, hidrokarbonlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, karbon oksitleri, uçucu partiküller ve gibi tehlikeli metaller bulunabilmektedir. Yangınlar ile atmosfere yayılan bu kirleticiler yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine sebep olarak insan sağlığını Tehditetmektedir. L İ SANSLI F İ RMALAR DI Ş INDA ÖTL YAKILIRSA…

12 Yüksek kalorifik değere sahip olan kullanılmış lastikler yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda yakılarak enerji elde edilebilir. Kullanılmış lastikleri Çimento Fabrikaları, Kireç - Alçı Fabrikaları gibi tesisler ilave yakıt olarak kullanmaktadır. Bunun için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans alınması gerekmektedir. Türkiye de ÖTL’leri yakıt olarak kullanabilecek 41 adet Çimento-Kireç Fabrikası mevcut olup bunlardan 16 tanesi Çevre ve Orman Bakanlığından ÖTL yakma lisansı almıştır. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMI Ş LAST İ KLERDEN ENERJ İ GER İ KAZANILIR.

13  Avrupa Birliği ülkelerinde 1.3 milyar ton olan toplam atık tonajı içinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin(ÖTL) oranının sadece %0.2 olduğunu,  AB ülkelerinde ÖTL'nin mühendislik amaçlı kullanımının %9'lara düşmüş olup, bu oranın gelecek yıllarda daha da düşmesi beklendiğini,  AB ülkelerinin, ÖTL'ye atık denmesinin geri kazanım amaçlı kullanımı azalttığını belirterek, geri kazanım için yeni teknoloji arayışına hız verildiklerini,  ÖTL tehlikeli atık sınıfına girmediği halde, sadece “atık” dendiği için depolama, taşıma ve benzeri işlemlerde sıkıntılar yaşanabildiğini, BUNLARI B İ L İ YORMUSUNUZ ?……

14  ÖTL tehlikeli atık sınıfına girmediği halde, sadece “atık” dendiği için depolama, taşıma ve benzeri işlemlerde sıkıntılar yaşanabildiğini,  ÖTL yönetimi sayesinde üzerinde hala diş olan ve kullanılabilir durumdaki lastikler ile kaplama yapmaya uygun lastiklerin doğrudan ekonomiye geri döndürülmekte olduğunu,  ÖTL’ler orijinal hali ile hiçbir işlem için kullanılamamakta olup, mutlaka “ÖTL Yönetim Sistemi” içine alınması ve fiziki işlem görmesi gerektiğini,  Bir adet otomobil lastiğinin kalorifik değerinin 7.6 litre yağ’ın kalorifik değerine eşit olduğunu, üstelik daha düşük sülfür değerine sahip olduğunu, BUNLARI B İ L İ YORMUSUNUZ ?……

15  Granül haline gelmiş ÖTL’lerin, sentetik polimerler ve termoplastik ile karıştırılıp kalıplandığında oyun alanları ve spor salonları gibi alanların kaplanmasında ve otomotiv yan sanayiinde hammadde olarak kullanıldığını,  ÖTL ürünlerinin kauçuk bazlı olanlarının birçok ülkede asfalta katkı malzemesi olarak konduğunu, böylece asfaltın, daha sessiz, daha dayanıklı olduğunu ve fren mesafesinin kısaldığını ve bakım masraflarında önemli azalmalar ortaya çıktığını,  ÖTL'lerin, yüksek kalorifik değeri ile, yüksek kalitede bir kömüre eşdeğer olduğunu ve fosil yakıtlara karşı önemli bir “alternatif” oluşturduğunu, doğal kauçuk karşımı dolayısıyla Kyoto emisyon hedeflerinin tutturulmasında (biomass effect) avantaja sahip olduğunu, ayrıca ağır metal salınımında da kömüre göre avantajlı olduğunu, BUNLARI B İ L İ YORMUSUNUZ ?……

16 B İ Z DÜNYAYI ATALARIMIZDAN M İ RAS DE Ğİ L, ÇOCUKLARDAN ÖDÜNÇ ALDIK…… DÜNYA B İ Z İ M…KARAR S İ Z İ N


"KARAÇULHA BELED İ YES İ ÖMRÜ TAMAMLANMI Ş LAST İ KLER İ N GER İ DÖNÜ Ş ÜM E Ğİ T İ M SEM İ NER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları