Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

2 Çalışmanın Esas ve Tali Amaçları Türkiye’de 01.01.2006 – 31.12.2010 dönemindeki bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızlarını saptamak – Bebek ve çocuk sağlığı konusunda yürütülen politikaların değerlendirilmesi – Daha sonraki politikaların belirlenmesi – Sağlık Bakanlığı’nca tutulan rutin kayıtların karşılaştırılması 2Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

3 Çalışma Protokolünün Tarafları T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi 3Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

4 Çalışmanın Yürütülmesinde Sorumlu Kişiler Prof. Dr. Haydar SUR – İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Işıl MARAL – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI- İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Yavuz SANİSOĞLU – Yıldırım Beyazıt Ün. Dr. Mesut AKYOL – GATA Biyoistatistik AD Dr. Nuran AYDIN – Koç Ün. Hemşirelik Yüksekokulu 4Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

5 Soru kağıtları 2 Bölümden oluştu: 1.Hane halkı soruları 2.Evlenmiş kadın soruları 5Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

6 Hane Halkı Soruları 1.Evlenmiş Kadın Soru Kâğıdı’nın uygulanacağı kadınları belirlemek amaçlı sorular 2.Hanede 2006-2010 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümleri kayıt altına alıp bebek ve çocuk ölümlerinin ilk bulgusunu elde etmek amaçlı sorular 6Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

7 Evlenmiş Kadın Soruları Evlenmiş olma, resmi ve/veya dini nikâhlı olma veya birlikte yaşama olarak tanımlandı ve kişinin kendi beyanı esas alındı Doğurganlık, doğumlar ve ölümler ile ilgili bilgiler elde edildi 7Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

8 Doğumlarla İlgili Verilerin Kapsamı Doğum tarihi Cinsiyet Kaç haftalık doğduğu Gebeliğin istenme durumu Doğumun yapıldığı yer Doğum şekli Doğum ağırlığı Emzirme durumu Doğuştan gelen anomalisi olup olmadığı Halen hayatta olup olmadığı Ölmüş ise; Ölüm yaşı Ölümün nerede gerçekleştiği Öldüğünde bir hastalık tanısı alıp almadığı her bir çocuk için ayrı ayrı sorgulandı 8Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

9 Takvim Modülü Evlenmiş Kadın Formu’nun bir parçası Ocak 2005’den başlayarak 2010 aralık ayı sonuna kadarki 6 yıllık dönemde gerçekleşen doğurganlık ve ölüm olaylarının aylık olarak kaydedilmesi için kullanıldı 9Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

10 Örneklem Araştırmanın örneklem tasarımı ve büyüklüğü, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal alanlar için kanıt verecek hassasiyette Türkiye için TÜİK’in oluşturduğu hane halkı veri tabanından çok aşamalı küme örnekleme (multistage cluster sampling) yöntemi ile Nüfusu on bin kişiden daha az olan yerleşim birimleri kırsal, on bin ve üzeri nüfuslu yerler kentsel yerleşim yeri olarak tanımlandı 10Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

11 Örneklemin Boyutu Araştırma örneklemi 43856 haneyi kapsamakta – 33136’sı (% 75.56) kentsel – 10720’si (% 24.44) kırsal 11Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

12 12Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

13 Araştırma Ekibinin Oluşturulması Görüşmeci, denetçi, ekip başı ve saha koordinatörleri Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksek Okulları (SYO) ve Hemşirelik Yüksek Okullarına (HYO) gönderilen duyurular yoluyla alınan başvurular arasından seçildi Saha çalışması için seçilen çalışanlar üniversite öğrencilerinden ve mezunlarından oluşturuldu 13Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

14 Araştırma Ekibi 73 İl ekibi İllere göre farklı sayılarda ekip üyeleri Her ekipte, 1 akademik personel ekip başkanı olarak, ilin büyüklüğüne göre 10-25 arasında değişen kadın görüşmeci 1 alan denetçisi görev Toplam 323 personel + Yönetim Ekibi 14Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

15 Veri Toplama 4 hafta sürdü Anket formları kargo ile merkeze (İstanbul) gönderildi Veri kalitesi denetlendi Bazı anketlerin tekrarı, bazı telefon sorgulamaları.. Onaylanan anketlerin veri girişi işlemi başlatıldı 15Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

16 Veri Girişi 130 veri giriş elemanı Verilerin ikişer kez girilip çapraz kontrolü Özel bir şirket tarafından hazırlanan SAVGKASPro1 (Sağlık Araştırmaları Veri Giriş, Kontrol ve Analiz Sistemi Programı) paket programı kullanılarak bilgisayara girildi ve denetlendi 16Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

17 Verilerin Kalite Denetimi Verilerin toplanması esnasında Verilerin girişine karar verilirken Veri girişi sonrasında kalite denetimleri yapıldı Mahremiyet için bilgi toplanırken, kağıt ortamda ve elektronik ortamda özel önlemler alındı 17Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

18 Veri tabanının güvenliği Veri tabanı göçmesine yönelik önlemler Dışarıdan saldırılara karşı elektronik önlemler Yetki limitini, zamanını aşan veya yetkisi olmayan elemanların veritabanına erişiminin engellenmesi 18Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

19 Teşekkür. 19Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


"TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları