Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ: 19.03.1927.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ: 19.03.1927."— Sunum transkripti:

1 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ: 19.03.1927

2 Türkiye’de sanatını icra etme hakkına sahip Mikrobiyoloji,Biyokimya ve Patoloji Uzmanlık Belgesi Bulunan Doktor, Veteriner, Eczacı veya Kimyagerler tarafından açılabilir.İstenilen evraklar hazırlanarak başvuruda bulunur,başvuru dosyasında yapılacak tetkikler ve araç gereç listeleri ile ilgili olarak nizamname beyan etmek zorundadır. Türkiye’de sanatını icra etme hakkına sahip Mikrobiyoloji,Biyokimya ve Patoloji Uzmanlık Belgesi Bulunan Doktor, Veteriner, Eczacı veya Kimyagerler tarafından açılabilir.İstenilen evraklar hazırlanarak başvuruda bulunur,başvuru dosyasında yapılacak tetkikler ve araç gereç listeleri ile ilgili olarak nizamname beyan etmek zorundadır.

3 Tıp Merkezi, Poliklinik, Özel Dal Merkezi bünyesinde Hastahane Tıp Merkezi, Poliklinik, Özel Dal Merkezi bünyesinde Hastahane Bağımsız olarak Bağımsız olarak

4 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2003/118,2010/1 Sayılı Genelgesinde Belirtilen Evraklar İle Doğrudan Sağlık Müdürlüğü’ne Başvuru Yapılır.

5 Yapılan Başvuru Bir Ay İçinde Sonuçlandırılmalıdır. Yapılan Başvuru Bir Ay İçinde Sonuçlandırılmalıdır.

6 Yapılan Teftiş Sonucunda Şartları Uygun Olan Laboratuarlara Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat Düzenlenir Yapılan Teftiş Sonucunda Şartları Uygun Olan Laboratuarlara Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat Düzenlenir

7 Laboratuarla İlgili Her Türlü Husustan Adına Ruhsatname Düzenlenen Kişi sorumludur.

8 Laboratuarlara Senede Bir Defa Genel Denetim Yapılır.Teftiş sırasında Laboratuar sorumlusu kayıt defterlerini göstermeye ve sorulan sorulara açıklama yapmak zorundadır. Laboratuarlara Senede Bir Defa Genel Denetim Yapılır.Teftiş sırasında Laboratuar sorumlusu kayıt defterlerini göstermeye ve sorulan sorulara açıklama yapmak zorundadır.

9 992 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Laboratuarların Tabi Olacakları Hükümlerin Belirlendiği Yönetmelik, 31.07.1928 Yılında Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

10 BAŞKA BİR YERE TAŞINMA YADA KAPANMA Laboratuarın Başka Bir yere Nakli Yada Kapanması Durumunda Laboratuar Sahibi Sağlık Müdürlüğüne Bilgi Vermek Zorundadır.Adına düzenlenen eski laboratuar ruhsatnamesini Müdürlükten iptal ettirmek zorundadır.

11 C E Z A L A R C E Z A L A R Uzman Olup İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilen Cezalar Uzman Olup İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilen Cezalar Uzman Olmayıp İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilecek Cezalar Uzman Olmayıp İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilecek Cezalar

12 C E Z A L A R C E Z A L A R Araç Gereçleri Eksik Olanlara Verilen Cezalar Araç Gereçleri Eksik Olanlara Verilen Cezalar Fenne Uygun Tahliller Yerine Getirilmediği Taktirde ve Beyannamede Belirtilen Hükümlere Uyulmadığı Taktirde Verilen Cezalar Fenne Uygun Tahliller Yerine Getirilmediği Taktirde ve Beyannamede Belirtilen Hükümlere Uyulmadığı Taktirde Verilen Cezalar

13 PARA CEZALARI 2008 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. PARA CEZALARI 2008 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. MADDE:9 “UZMAN OLUP,İZİNSİZ LABORATUAR AÇANIN BU KANUNDA YAZILI USUL UYARINCA İZİN ALININCAYA KADAR MAHALLİ MÜLKÜ AMİR TARAFINDAN LABORATUARI KAPATILIR.UZMAN OLMAYIPTA BU ÇEŞİT LABORATUAR AÇANLARA VEYA İZİN İLE AÇMIŞ OLDUKLARI LABORATUARI UZMAN OLMAYANLARA TERK EDENLERE BİNTÜRK LİRASINDAN,BEŞ BİN TÜRK LİRASINA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.AYRICA KANUN’UN 4.MADDESİNDE GÖSTERİLEN LABORATUARDA KULLANILAN CİHAZLARA AİT NOKSANLIKLAR VERİLEN SÜREDE TAMAMLANMADIĞI TESPİT EDİLENLERİN LABORATUARI KAPATILIR VE RUHSATI GERİ ALINIR. MADDE:9 “UZMAN OLUP,İZİNSİZ LABORATUAR AÇANIN BU KANUNDA YAZILI USUL UYARINCA İZİN ALININCAYA KADAR MAHALLİ MÜLKÜ AMİR TARAFINDAN LABORATUARI KAPATILIR.UZMAN OLMAYIPTA BU ÇEŞİT LABORATUAR AÇANLARA VEYA İZİN İLE AÇMIŞ OLDUKLARI LABORATUARI UZMAN OLMAYANLARA TERK EDENLERE BİNTÜRK LİRASINDAN,BEŞ BİN TÜRK LİRASINA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.AYRICA KANUN’UN 4.MADDESİNDE GÖSTERİLEN LABORATUARDA KULLANILAN CİHAZLARA AİT NOKSANLIKLAR VERİLEN SÜREDE TAMAMLANMADIĞI TESPİT EDİLENLERİN LABORATUARI KAPATILIR VE RUHSATI GERİ ALINIR. Madde 9 – (Değişik

14 Madde 10 – (Değişik : 23/1/2008-5728/9 md.) Madde 10 – (Değişik : 23/1/2008-5728/9 md.) Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır. HÜKMÜ MEVCUTTUR Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır. HÜKMÜ MEVCUTTUR

15 LABORATUAR BAŞVULARI SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003/118 VE 2010/ 1 SAYILI GENELGE EKİNDE EK:9 ‘DA YER ALANBAŞVURU EVRAKLARINA GÖRE HAZIRLANIR. LABORATUAR BAŞVULARI SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003/118 VE 2010/ 1 SAYILI GENELGE EKİNDE EK:9 ‘DA YER ALANBAŞVURU EVRAKLARINA GÖRE HAZIRLANIR.

16


"SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ: 19.03.1927." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları