Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

992 SAYILI SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "992 SAYILI SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ:"— Sunum transkripti:

1 992 SAYILI SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ:

2 Kimler Laboratuvar Açabilir
Türkiye’de sanatını icra etme hakkına sahip Mikrobiyoloji,Biyokimya ve Patoloji Uzmanlık Belgesi Bulunan Doktor, Veteriner, Eczacı veya Kimyagerler tarafından açılabilir.İstenilen evraklar hazırlanarak başvuruda bulunur,başvuru dosyasında yapılacak tetkikler ve araç gereç listeleri ile ilgili olarak nizamname beyan etmek zorundadır.

3 NERELERDE LABORATUAR AÇILABİLİR
Tıp Merkezi, Poliklinik, Özel Dal Merkezi bünyesinde Hastahane Bağımsız olarak

4 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2003/118,2010/1 Sayılı Genelgesinde Belirtilen Evraklar İle Doğrudan Sağlık Müdürlüğü’ne Başvuru Yapılır.

5 Yapılan Başvuru Bir Ay İçinde Sonuçlandırılmalıdır.

6 Yapılan Teftiş Sonucunda Şartları Uygun Olan Laboratuarlara Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat Düzenlenir

7 Laboratuarla İlgili Her Türlü Husustan Adına Ruhsatname Düzenlenen Kişi sorumludur.

8 LABORATUVAR DENETİMLERİ
Laboratuarlara Senede Bir Defa Genel Denetim Yapılır.Teftiş sırasında Laboratuar sorumlusu kayıt defterlerini göstermeye ve sorulan sorulara açıklama yapmak zorundadır.

9 YÖNETMELİK 992 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Laboratuarların Tabi Olacakları Hükümlerin Belirlendiği Yönetmelik, Yılında Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

10 BAŞKA BİR YERE TAŞINMA YADA KAPANMA
Laboratuarın Başka Bir yere Nakli Yada Kapanması Durumunda Laboratuar Sahibi Sağlık Müdürlüğüne Bilgi Vermek Zorundadır.Adına düzenlenen eski laboratuar ruhsatnamesini Müdürlükten iptal ettirmek zorundadır.

11 C E Z A L A R Uzman Olup İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilen Cezalar
Uzman Olmayıp İzinsiz Laboratuar Açanlara Verilecek Cezalar

12 C E Z A L A R Araç Gereçleri Eksik Olanlara Verilen Cezalar
Fenne Uygun Tahliller Yerine Getirilmediği Taktirde ve Beyannamede Belirtilen Hükümlere Uyulmadığı Taktirde Verilen Cezalar

13 PARA CEZALARI 2008 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
MADDE:9 “UZMAN OLUP,İZİNSİZ LABORATUAR AÇANIN BU KANUNDA YAZILI USUL UYARINCA İZİN ALININCAYA KADAR MAHALLİ MÜLKÜ AMİR TARAFINDAN LABORATUARI KAPATILIR.UZMAN OLMAYIPTA BU ÇEŞİT LABORATUAR AÇANLARA VEYA İZİN İLE AÇMIŞ OLDUKLARI LABORATUARI UZMAN OLMAYANLARA TERK EDENLERE BİNTÜRK LİRASINDAN,BEŞ BİN TÜRK LİRASINA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.AYRICA KANUN’UN 4.MADDESİNDE GÖSTERİLEN LABORATUARDA KULLANILAN CİHAZLARA AİT NOKSANLIKLAR VERİLEN SÜREDE TAMAMLANMADIĞI TESPİT EDİLENLERİN LABORATUARI KAPATILIR VE RUHSATI GERİ ALINIR.              Madde 9 – (Değişik

14 Madde 10 – (Değişik : 23/1/2008-5728/9 md.)
    Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır. HÜKMÜ MEVCUTTUR

15 LABORATUAR BAŞVULARI SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003/118 VE 2010/ 1 SAYILI GENELGE EKİNDE EK:9 ‘DA YER ALANBAŞVURU EVRAKLARINA GÖRE HAZIRLANIR.

16


"992 SAYILI SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU KABUL TARİHİ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları