Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ?"— Sunum transkripti:

1 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ?
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ? 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi İle radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan, doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

2 KİMLERİN RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILMALARI GEREKMEKTEDİR ?
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı KİMLERİN RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILMALARI GEREKMEKTEDİR ? Denetimli Alanlarda; Radyasyon Kaynağı, radyoaktif maddeler, radyasyon yayıcı aygıtlar, radyasyon üretici aygıtlarla fiilen çalışmaları ve 07/09/1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. Maddesinin K bendine göre Radyasyon Görevlisi sayılmaları gerekmektedir

3 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR ?
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR ? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak isteyen şahsın, çalıştığı Kuruma, SGK’ya ya da TKHK’ya dilekçesini vermesiyle süreç başlar. Kişinin memuriyeti boyunca çalışmış olduğu illerde bağlı bulunduğu birliklerden;

4 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı Hangi tarihler arasında günde 5 saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışıp çalışmadığının, Çalışmış ise, ne tür işler yaptığının ve çalışmalarının hangi laboratuvarda geçtiğinin, 07/09/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 2. Maddesinin K bendi uyarınca Radyasyon Görevlisi sayılıp sayılmadığının,

5 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı Uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri ile yurtiçi ve yurt dışı kurs sürelerinin bulunup bulunmadığının, 2009/2010/2011 yıllarında fiilen radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle geçen toplam çalışma saatlerinin, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun’da belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri ile günlük çalışma süresinin bir bölümünde kanun kapsamı dışındaki işlerde geçen sürelerinin düşülerek yılların ayrı ayrı bildirilmesi, gerekmektedir.

6 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı Ayrıca yukarıda zikredilen bilgileri içeren belgenin/belgelerin 05/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği kurulan Radyasyon Güvenliği Komitesi Yetkililerince de onaylanarak gönderilmesi gerekmektedir.

7 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN EN FAZLA 5 YIL YARARLANILABİLMEKTEDİR.
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN EN FAZLA 5 YIL YARARLANILABİLMEKTEDİR. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin 3 üncü paragrafı ile sigortalıların beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları, 27/09/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 4. bendinde ise 5 yıldan fazla fiili hizmet süresi zammı olanların 15/10/2008 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılamayacakları hükme bağlanmıştır.

8 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN VE ŞUA İZNİNDEN DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞANLAR NEDEN YARARLANAMAMAKTADIR ? 3153 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre çıkarılan 27/04/1939 gün ve sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamnamenin 19. Maddesi, ‘Diş muayenelerinde diş resmi almaya mahsus film bizzat hasta tarafından tutulmalıdır.’ Hükmü gereği diş bölümünde çalışan diş hekimleri ve röntgen teknisyenlerinin, direkt olarak şuaya maruz kalması söz konusu olamayacağından, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

9 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 23/04/1981 tarih ve TK.I.5340-Müt-5527 sayılı yazısında, şua izni kullanabilmek için, hizmetin; röntgen, teşhis, röntgen tedavi, nükleer tıp laboratuvarları gibi radyasyon kaynakları ile çalışan ve bu işe münhasır olarak kurulmuş laboratuvarlarda geçmesi ve kişinin bu işlerde daimi olarak günde 5 saat bilfiil çalışması gerektiği, diş tabiplerinin çalışmalarının ise bu koşullara uymadığı, bu nedenle fiili hizmet süresi zammı gibi haklardan yararlanamayacakları belirtildiğinden, Sağlık Kuruluşlarının Diş Hekimliği Bölümünde (Diş Hekimi, Sağlık Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni dahil) çalışan tüm personel fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

10 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI YAZIŞMALARINDA NE GİBİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞILIYOR ? İllerden gelen bilgi ve belgelerin eksik yada yanlış kişiye ait gönderilmesi, İstenilen bilgi ve belgelerin illerden geç gönderilmesi, Arşiv tetkiklerinde kişiye ait bilgi belge bulunamaması, Kişilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanmasına ilişkin süreci emeklilik talepleri ile birlikte başlatmaları,

11 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI BAŞVURUSUNDA İZLENEN SÜREÇLER

12 FİİLİ HİZMET ZAMMININ BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET ZAMMININ BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ

13 FİİLİ HİZMET ZAMMI BİLDİRİM TALEBİ İŞLEMLERİ
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET ZAMMI BİLDİRİM TALEBİ İŞLEMLERİ

14 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı FİİLİ HİZMET BİRİMLERİNDE ŞU ANDA AKTİF OLARAK ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK YAŞI GELMEDEN MUTLAKA FİİLİ HİZMET YAZIŞMALARINI BAŞLATMALARINI İSTEMEKTEYİZ ! TEŞEKKÜRLER…


"FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları