Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler."— Sunum transkripti:

1 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler

2 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (1)  Değişim için çok önemli, acil ve geçerli bir sebebin olması.  Şirketin risk altına girmesi veya girme ihtimalinin çoğalması.  Şirkete yönetilen tehditlerin acil ve kaçınılmaz hale gelmesi.

3

4 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (2)  Ana hedef karlılığı arttırmak ve para kazanmak.  Hissedarların şirkete yatırdıkları paranın değerini arttırmak – Increase Shareholder Value  Şirket stratejilerini yukarda belirtilen ana hedef doğrultusunda dizayn etmek.  Aynı şekilde Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerini de şirket stratejilerine uyumlu hale getirmek.

5

6 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (3)  Bu projelerde netice almak için Üst Yönetimin desteği ve aktif katkısı çok önemlidir.  Üst kademe yöneticilerinin sadece bu projeyi benimsemeleri ve bunun için gerekli insan gücü ile parasal kaynakları tahsis etmeleri yeterli değildir.  Şirket yöneticileri bizzat projelerde görev almalı, elde edilen neticeleri izlemeli ve değerlendirmelidirler.

7

8 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (4)  Şirkette çalışan bütün elemanların, fabrikadaki işçilerden orta ve üst kademe yöneticilerine kadar bu işe katılmaları ve destek vermeleri gereklidir.  Verilen destekler proje haline getirilmeli ve alınan neticelerin performansı ölçülerek değerlendirilmelidir.  Bu suretle hem herkesin şirketin ana hedefleri doğrultusunda katkıda bulunmaları sağlanmalı ve hem de çalışanların moralleri en üst seviyeye yükseltilmelidir.

9

10 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (5)  Hızlı hareket edilmeli ve kısa sürede elle tutulur neticeler elde edilmelidir.  Burada “Uzun Soluklu” projeler yaklaşımına itibar edilmemelidir. Bir proje ne kadar uzarsa onun başarı şansı o kadar azalır.  Japon’lar kültürleri ve çalışma düzenleri itibariyle uzun soluklu projeleri uygulayabiliryorlar.  Fakat Amerika’da ve Türkiye’de bu mümkün değil.

11

12 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (6)  Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen projeleri için şirkette “Formal Bir Organizasyon” oluşturulmalıdır.  Bu konuda her bir proje başı sonu belli olan bir “Proses” kabul edilip buna göre “Proses” organizasyonuna gidilebilir.  Bu organizasyonda yer alacak kişilerin iş tarifleri ve bilhassa yapacakları işler detaylı olarak belirlenmeli ve yazılı hale getirilmelidir.

13

14

15 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (7)  Projelerin uygulaması sırasında herşeyi ölç ve kayıt altına al.  Ancak ölçülen veya ölçülebilen işler yapılır. Diğerleri ise projenin girdapları arasında kaynar gider.  Kayıt altına alınmayan işler ise bize ilerde bu işi nasıl yaptığımızı hatırlamamıza yardım eder.  Bu suretle yapılan geliştirmeleri eski uygulamalarla karşılaştırıp elde edilen kazançları belirleyebiliriz.

16

17 Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinden Netice Almak (8)  Bitirilen projelerin performansını değerlendir ve sağlanan faydaları ana hatları itibariyle belirleyerek listele.  Bunun neticesinde bu projenin parasal ve parasal olmayan getirilerini hesapla.  Burada harcanan para ve tahsis edilen diğer kaynakların maliyetini de hesaplayarak projenin getirisini belirle – Return on Investment

18

19 Sorular


"Maliyet Düşürme ve Breakthrough Kaizen Projelerinin Uygulamalarında Başarılı Olup Elle Tutulur Neticeler Almak İçin Yapılması Gerekenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları