Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK BÜLENT AKDENİZ BİLİM DERSANELERİ ADANA 18.12.20141Bülent AKDENİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK BÜLENT AKDENİZ BİLİM DERSANELERİ ADANA 18.12.20141Bülent AKDENİZ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK BÜLENT AKDENİZ BİLİM DERSANELERİ ADANA 18.12.20141Bülent AKDENİZ

2 Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Dünya üzerinde genel olarak uygulanan iki tip tarım yöntemi vardır: 18.12.20142Bülent AKDENİZ

3 İntansif (Yoğun, ince) Tarım Birim alanda en yüksek verimi almak için uygulanan bir yöntemdir. Genellikle gelişmiş, nüfus yoğunluğunun fazla, tarım alanlarının sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır. 18.12.20143Bülent AKDENİZ

4 Bu tarım yönteminde doğal koşullara bağımlılık azalmış, toprağın verimi en yüksek düzeye çıkarılmıştır. Hollanda, Japonya, Belçika, İsveç, İsrail gibi ülkelerde yaygındır. 18.12.20144Bülent AKDENİZ

5 Ekstansif (Kaba, yaygın) Tarım Genellikle tarım topraklarının geniş, nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkelerde uygulanan bir yöntemdir. 18.12.20145Bülent AKDENİZ

6 Doğal koşullara bağımlılık fazla olduğundan tarımsal üretimde yıllara göre dalgalanmalar görülür. Kanada, ABD, Arjantin ve Akdeniz ülkelerinde yaygındır. 18.12.20146Bülent AKDENİZ

7 UYARI Nadas toprağın bir yıl ekilip diğer yıl boş bırakılmasıdır. Yağışların yetersiz olduğu yerlerde uygulanır. 18.12.20147Bülent AKDENİZ

8 Türkiye, ekonomisinde tarımın önemli yer tuttuğu bir ülkedir. 18.12.20148Bülent AKDENİZ

9 Nüfusun çoğu tarım işleri ile geçimini sağlar. Türkiye’nin kalkınmasında sanayi kadar tarımın da büyük bir payı vardır. 18.12.20149Bülent AKDENİZ

10 18.12.201410Bülent AKDENİZ

11 Türkiye’nin dış ticaretinde çeşitli ülkelere sattığı tarım ürünleri ülke ihracatında önemli bir paya sahiptir. 18.12.201411Bülent AKDENİZ

12 18.12.201412Bülent AKDENİZ

13 1935’lerde nüfusun %81’i tarım kesiminde çalışırken bu oran 1980’de %56’ya düşmüştür. Günümüzde ise bu oran %50’nin altına düşmüştür. Fakat bu düşüş, Türkiye’de tarım yaşamının gerilediği anlamına gelmez. Çünkü 1935 – 1980 yılları arasında nüfusumuz 2,5 kattan çok artmıştır. 18.12.201413Bülent AKDENİZ

14 Yine bu dönemde tarım topraklarının alanı birkaç kat artmış olduğu gibi verimi de eskiye göre yükselmiştir. 18.12.201414Bülent AKDENİZ

15 18.12.201415Bülent AKDENİZ

16 18.12.201416Bülent AKDENİZ

17 Fakat bu gelişmelere karşın bir yandan nüfusun hızlı artması öte yandan da halkın yaşama düzeyinde görülen olumlu değişmeler her türlü eşya ve mallarda olduğu gibi tarım ürünleri tüketimini de artırmıştır. Bu yüzden bazı besin maddelerinin üretimi 3 – 4 kat arttığı halde, bir bölümü iç tüketime yetmemektedir. 18.12.201417Bülent AKDENİZ

18 Ancak pamuk, tütün, yaş ve kuru meyveler başta olmak üzere bazı toprak ürünlerimiz ulusal gereksinmelerimizi fazlasıyla aşar ve dış ticaretimizde önemli bir yer tutar. 18.12.201418Bülent AKDENİZ

19 Türkiye’nin her yanında ileri (intansif) tarım yöntemleri uygulanmasa da, tarımımız eski, geleneksel görüntüsünden uzaklaşmıştır. 18.12.201419Bülent AKDENİZ

20 Bunu sağlamış olan en önemli etkenler şöyle sıralanabilir: 18.12.201420Bülent AKDENİZ

21 Toprak ve Bakımı: Toprak bakımında en önemli konu erozyonun önlenmesidir. Tarım arazilerinin suya aşırı derecede doyması ya da suyun toprağın yüzeyinde göllenmesi de önemli bir sorundur. 18.12.201421Bülent AKDENİZ

22 Topraktaki fazla su akaçlama çalışmalarıyla akıtılmalıdır. Tarım topraklarının önemli bir sorunu da çoraklaşmadır. (Tuzlanma) 18.12.201422Bülent AKDENİZ

23 Sulama: Ülkemizde sulamayı zorunlu hale getiren faktörlerden biri de yağış düzensizliğidir. Bu nedenle sulama iklime bağlı tarımdan kurtulmak için çok önemlidir. 18.12.201423Bülent AKDENİZ

24 Sulama; – Toprağın nadasa bırakılmaması – Üretimde dalgalanmaların önlenmesi – Ürün artışının sağlanması 18.12.201424Bülent AKDENİZ

25 – Köyden kente göçün önlenmesi – Yılda birden fazla ürün alınması – Sebze tarımının yaygınlaşması bakımından önemlidir. 18.12.201425Bülent AKDENİZ

26 Ülkemizde tarım alanlarının ancak % 37'si sulanabilmektedir. 18.12.201426Bülent AKDENİZ

27 Gübreleme: Bitkiler topraktan sürekli çeşitli besin maddeleri alırlar. Bu nedenle toprağın güçlendirilebilmesi için gübreleme yapılır. 18.12.201427Bülent AKDENİZ

28 Tohum ıslahı: Tohum ıslahı, tohumun daha verimli olacak biçimde iyileştirilmesi demektir. Bu da daha iyi türler elde edilmesi için melezleme yapılması gibi çalışmalarda sağlanır. 18.12.201428Bülent AKDENİZ

29 Makineleşme: Toprakların kısa sürede sürülmesi, ekilmesi ve olgunlaştıklarında hemen toplanabilmesi için makineli tarımın yapılması şarttır. 18.12.201429Bülent AKDENİZ

30 Makineleşme ülkemizdeki otlak ve çayırların daralmasına neden olurken ekilebilecek alanların oranını arttırmıştır. Makineleşme ülkemizdeki kırsal alanda işsizliğin artmasında ve göçün başlamasında etkili olan faktörlerden biridir. 18.12.201430Bülent AKDENİZ

31 Karadeniz bölgesinde makineli tarımın yaygınlaşmaması makine kullanımına elverişli tarım alanlarının sınırlı olmasından kaynaklanır 18.12.201431Bülent AKDENİZ

32 Çiftçinin Eğitimi ve Tarımsal Kredi: Dünya'da modern tarım aletlerinin ilaçların kaliteli tohumların kullanıldığı bir dönemde çiftçinin bu konularda eğitilmesi verimi arttırmak açısından önemlidir. 18.12.201432Bülent AKDENİZ

33 Elverişsiz piyasa dönemlerinde çiftçinin zarar görmesini önlemek için belirlenen taban fiyat üzerinde yapılan alımlara destekleme alımları denir. 18.12.201433Bülent AKDENİZ

34 Bölgelerin Ekili Dikili Alanlarının Oranı Marmara Bölgesi: % 30 İç Anadolu Bölgesi: % 27 Ege Bölgesi: % 24 Güneydoğu Anadolu: % 20 Akdeniz Bölgesi: %18 Karadeniz Bölgesi: % 17 Doğu Anadolu Bölgesi: % 10 18.12.201434Bülent AKDENİZ

35 Başlıca Ürünler ve Coğrafi Dağılışları Tahıllar: Tahıllar iki nedenle tarım hayatımızın en önemli ürünüdür: 18.12.201435Bülent AKDENİZ

36 Halkımızın beslenmesinde en önemli yeri tutar. Ekili topraklarımızın ve kırsal bölgelerdeki iş gücünün en büyük bölümünü toplar. 18.12.201436Bülent AKDENİZ

37 Anadolu ve Trakya’nın iç kesimlerini kaplayan bozkırlar Türkiye’nin en önemli tahıl üretim alanlarıdır. 18.12.201437Bülent AKDENİZ

38 Buğday: Filizlenme ve büyüme döneminde nem, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister 18.12.201438Bülent AKDENİZ

39 18.12.201439Bülent AKDENİZ

40 Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin kıyı ovaları buğday tarımına elverişli olduğu halde, buralardaki tarım alanları daha çok ekonomik değeri yüksek sanayi ürünlerinin tarımına ayrılmıştır 18.12.201440Bülent AKDENİZ

41 Yurdumuzda tahıla ayrılan alanların yaklaşık %70’inde buğday ekilmektedir. 18.12.201441Bülent AKDENİZ

42 Arpa: Tahıllar arasında ekim alanının genişliği ve üretimi bakımından ikinci sırada yer alır. Coğrafi dağılışı hemen hemen buğday gibidir, 18.12.201442Bülent AKDENİZ

43 İç Anadolu Bölgesi başta gelir. Soğuğa ve sıcağa buğdaydan daha dayanıklıdır ve yetişme süresi daha kısadır. Bu yüzden yüksek yerlerde de üretimi yapılmaktadır. 18.12.201443Bülent AKDENİZ

44 Çavdar: Soğuğa karşı dayanıklıdır. Buğday ve arpanın iyi yetişemediği yerlerde yetişir. 18.12.201444Bülent AKDENİZ

45 Mısır: Coğrafi dağılışı öteki tahıllara uymaz. Bir yaz bitkisidir. Kıştan sonra ekilir. Yaz sonlarında hasat edilir. 18.12.201445Bülent AKDENİZ

46 Karadeniz kıyılarında buğdayın yerini almıştır, fakat mısır Karadeniz Bölgesinde ticari bir önem taşımaz. Çünkü üretilen mısırın tamamı bölge içerisinde tüketilmektedir. 18.12.201446Bülent AKDENİZ

47 Türkiye mısır üretiminin yarıya yakınını Akdeniz Bölgesi karşılar. Karadeniz Bölgesi ise 1/3 ünü karşılar. 18.12.201447Bülent AKDENİZ

48 Pirinç: Muson Asyası ülkelerine özgü bir ürün olan pirinç bazı, Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte yurdumuzda da yetiştirilir. 18.12.201448Bülent AKDENİZ

49 18.12.201449Bülent AKDENİZ

50 Çeltik tarımında akarsular boyunca uzanan ovalar tercih edilir. Yurdumuzda pirinç üretim alanları dağınıktır. Pirinç üretimi yapılan başlıca bölgelerimiz Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’dir. 18.12.201450Bülent AKDENİZ

51 Sebzeler Genellikle Türkiye’nin her yöresinde sebze yetiştirilir. 18.12.201451Bülent AKDENİZ

52 Ancak yaz sıcaklıklarının geç kalması ve yetersizliği, su azlığı, fazla engebelilik, bahçe tarımına elverişli yerlerin azlığı gibi nedenlerden ötürü Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde önemini kaybeder. 18.12.201452Bülent AKDENİZ

53 Seracılık: Seracılık daha çok kış sıcaklıklarının yüksek, güneşlenme süresinin fazla olduğu yerlerde yapılır. 18.12.201453Bülent AKDENİZ

54 Turfandacılık: Doğal yetişme ortamında, meyve ve sebzelerin mevsiminden önce yetiştirilmesi işidir. 18.12.201454Bülent AKDENİZ

55 Baklagiller Bunlar ticarete daha çok kuru olarak sürülür. Fasulye, nohut ve mercimek az veya çok Türkiye’nin her yanında yetiştirilir. 18.12.201455Bülent AKDENİZ

56 Baklagillerin dağılışını kesin fiziksel ve beşeri nedenlere dayandırmak güçtür. Ancak nohutun daha çok İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde fasulyenin Ege, Marmara bölgelerindeki ovalar ile Çukurova ve Batı Karadeniz bölümünde yetiştiği gözlenmektedir. 18.12.201456Bülent AKDENİZ

57 Mercimek, baklagiller içinde nem isteği en az ve kuraklığa en dayanıklı olan bitkidir. Mercimek üretiminde ilk sırayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi alır. 18.12.201457Bülent AKDENİZ

58 Kırmızı mercimek üretiminin tamamına yakını bu bölgeden karşılanır. Yeşil mercimek üretimi ise daha çok İç Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır. 18.12.201458Bülent AKDENİZ

59 Endüstri Bitkileri Tütün: Nem isteyen ve kıraç toprakları seven bir bitkidir. 18.12.201459Bülent AKDENİZ

60 Türkiye dünyanın belli başlı tütün üreten ülkeleri arasında yer alır. Türkiye'nin dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olması sadece başlıca ihracatçı ülkelerden biri olmasından değil, fakat daha çok yetiştirdiği tütünün kalitesinin üstünlüğündendir. 18.12.201460Bülent AKDENİZ

61 Türkiye'de tütün tarımının coğrafi dağılışının ilk göze çarpan yanı, belli bölgelerde toplanmış olmasıdır. 18.12.201461Bülent AKDENİZ

62 Bu durum, yalnız bu bölgelerde yetişme olanağı bulmuş olmasından değildir. Devletçe yapılan inceleme ve deneylerden sonra en kaliteli tütün yetişebilecek yöre ve toprakların sap­tanarak tarımın buralarda toplanmasındandır. 18.12.201462Bülent AKDENİZ

63 Yurdumuzda üretilen tütünün %50’den fazlası Ege Bölgesi’nden elde edilir. Bu bölgemizi sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri izler. 18.12.201463Bülent AKDENİZ

64 18.12.201464Bülent AKDENİZ

65 Pamuk: Subtropikal iklimlerin başlıca ürünlerinden biri olan pamuk, Türkiye'de yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği ve gerekli zamanlarda sulama olanaklarının da bulunduğu yörelerde yetiştirilir 18.12.201465Bülent AKDENİZ

66 18.12.201466Bülent AKDENİZ

67 18.12.201467Bülent AKDENİZ

68 18.12.201468Bülent AKDENİZ

69 Keten – Kenevir: Endüstri bitkilerimiz içinde örneğin pamuk ve tütün gibi, ekonomi bakımından büyük rol oynamaz; çünkü üretimimiz azdır. Her ikisi de liflerden ve tohumlardan elde edilen yağdan yararlanılan bitkilerdir. Bu ürünlerin tarımı devlet denetimi altında yapılmaktadır. 18.12.201469Bülent AKDENİZ

70 Türkiye'de keten lifi ve keten tohumu üreten başlıca illerimiz 18.12.201470Bülent AKDENİZ

71 Zeytin: Akdeniz ikliminin bitkisidir. Çok uzun ömürlü olan zeytin ağacının en zayıf yanı, özellikle kış sonu ve ilkbahar başlarında sıcaklığın sıfırın altında birkaç dereceye düşmesine dayanamamasıdır. 18.12.201471Bülent AKDENİZ

72 Üretim, birbirini izleyen yıllarda çok oynar. Bu, iklim koşullarından çok, ağacın bir özelliğidir. 18.12.201472Bülent AKDENİZ

73 Yurdumuzda Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü Ege Bölgesi, zeytin üretiminde en başta gelir. Üretimin 2/3'ünü karşılar. Ege'yi, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izler. 18.12.201473Bülent AKDENİZ

74 Dünyanın başlıca zeytin üreticisi ülkeleri Akdeniz çevresinde yer alırlar. İspanya, İtalya en büyük üreticilerdir. Bunları, Türkiye, Yunanistan, Tunus, Portekiz, Suriye, Fas, Libya ve Cezayir izler. 18.12.201474Bülent AKDENİZ

75 18.12.201475Bülent AKDENİZ

76 Susam: Yetişme döneminde yağ oranını artırmak için sıcağa gereksinim duyar, çok su istemez. En fazla; Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yetiştirilir. 18.12.201476Bülent AKDENİZ

77 Şekerpancarı: Ilıman iklimin bitkisidir. Az yağışlı yerlerde sulamaya gereksinim duyar. 18.12.201477Bülent AKDENİZ

78 Kıyı bölgelerimiz daha çok gelir getiren ürünlere ayrıldığı için tarımı iç bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Bekletilmemesi gerektiğinden, pancar ekimi şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde geniş yer tutar. 18.12.201478Bülent AKDENİZ

79 18.12.201479Bülent AKDENİZ

80 Ayçiçeği: Mısır gibi, bir yaz bitkisidir. Mısır kadar yaz yağışlarına bağlı kalmadığından tarımı yaygındır. 18.12.201480Bülent AKDENİZ

81 Marmara Bölgesi özellikle Trakya ayçiçeği tarımında başta gelir. Orta Karadeniz, Ege ve iç Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir. 18.12.201481Bülent AKDENİZ

82 Ayçiçeği 18.12.201482Bülent AKDENİZ

83 Soya Fasulyesi: Üretimi son yıllarda artmıştır. Sulama koşullarının ve yaz sıcağının uygun olduğu alanda yetiştirilir. En fazla (%90) Akdeniz'de yetiştirilir. (Samsun, Adana, İçel, Hatay, Antalya.) 18.12.201483Bülent AKDENİZ

84 Çay: Muson Asyası’na özgü bir üründür. Çay ağaççığı doğal yetişme koşullarını Doğu Karadeniz'de bulur. Özellikle Rize çevresi, kışları, iki metreyi aşan düzenli yağışları eğimli yüzeyler hazırlayan yer şekilleri ile bu ağaççığın yetişmesine en elverişli yöredir. 18.12.201484Bülent AKDENİZ

85 18.12.201485Bülent AKDENİZ

86 Çay 18.12.201486Bülent AKDENİZ

87 Haşhaş: Yazları sıcak ve orta derecede yağışlı yerlerde yetişir. Tarımı devlet denetimi altında yapılmaktadır. Yıllık haşhaş üretiminin % 90 kadarını Afyon, Denizli, Konya, Burdur, Kütahya, Tokat, Isparta illeri sağlar. 18.12.201487Bülent AKDENİZ

88 18.12.201488Bülent AKDENİZ

89 Anason: Alkollü içkilere koku vermek amacıyla kullanılır. Yatıştırıcı özelliği nedeniyle çay olarak da tüketilmektedir. Anason üretimi Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yapılmaktadır. 18.12.201489Bülent AKDENİZ

90 18.12.201490Bülent AKDENİZ

91 Gül: Üretim miktarı en az olan sanayi bitkilerimiz arasındadır. Gül bahçelerinin %90’ı Isparta’da bulunmaktadır. 18.12.201491Bülent AKDENİZ

92 18.12.201492Bülent AKDENİZ

93 Meyveler Türkiye tarımının önemli kollarından biri meyveciliktir. Bu durumun nedenleri şöyle sıralanabilir: 18.12.201493Bülent AKDENİZ

94 Türkiye kadar çeşitli meyve yetiştiren ülkeler azdır. Bu çeşitlilik, aynı meyvenin bölgeden bölgeye değişen farklı türleri de dikkate alınırsa daha da artar. Üretim miktarı oldukça yüksektir. 18.12.201494Bülent AKDENİZ

95 Çoğu, yaş olarak iç pazarlara yönelir ve tüketilir. Bazı meyvelerimiz kurutulur. Bunlar içinde fındık, üzüm, incir dış satım (ihracat) mallarımız arasında önemli yer tutar. 18.12.201495Bülent AKDENİZ

96 18.12.201496Bülent AKDENİZ

97 Fındık: Fındık ağacı özellikle Doğu Karadeniz Bölümünde iyi yetişmektedir. Yıllık yağışların bol oluşu, kış aylarının ılık geçmesi fındığın aradığı doğal koşullardır. Soğuk geçen ve uzun süren kışlar ürün üzerinde olumsuz etki yapar. 18.12.201497Bülent AKDENİZ

98 18.12.201498Bülent AKDENİZ

99 Fındık genellikle 600 – 700 m den sonra yetişmez. Fındık üretiminin % 75 kadarını Doğu ve Orta Karadeniz (Ordu - Giresun), %23 kadarını da Batı Karadeniz (Akçakoca) kıyıları verir. Çok az bir bölümü de Marmara Bölgesinde üretilir. 18.12.201499Bülent AKDENİZ

100 Türkiye hem üretim miktarı, hem da kalitesi bakımından dünyada başta gelir. Ürünün çok büyük bir bölümü ihraç edilir. İtalya ve İspanya başlıca rakip ülkelerdir. 18.12.2014100Bülent AKDENİZ

101 18.12.2014101Bülent AKDENİZ

102 Fındık 18.12.2014102Bülent AKDENİZ

103 Üzüm: Ülkemizde en yaygın, miktarı bakımından en fazla üretilen meyvedir. 18.12.2014103Bülent AKDENİZ

104 Ege Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu üzümü en çok üreten bölgelerimizdir. En az üzüm üreten bölgemiz ise çok yağışlı ve nemli Karadeniz'dir. 18.12.2014104Bülent AKDENİZ

105 Üzüm 18.12.2014105Bülent AKDENİZ

106 İncir: İncir ağacının yetişme alanı, ne fındıkta olduğu gibi çok belli bir bölgeye bağlıdır, ne de üzümde olduğu gibi Türkiye'nin her yanına dağılmıştır. 18.12.2014106Bülent AKDENİZ

107 Zeytin kadar olmamakla birlikte subtropikal iklimin bitkisidir. Başta Ege ve Akdeniz Bölgeleri olmak üzere deniz ikliminin görüldüğü kıyı bölgelerimizde toplanmıştır. 18.12.2014107Bülent AKDENİZ

108 İncir 18.12.2014108Bülent AKDENİZ

109 Turunçgiller: Yüksek sıcaklık, bol su ister. Don olaylarına karşı duyarlıdır. Bu yüzden subtropikal bölgenin ürünüdür. Akdeniz, Ege Bölgelerinde ve az miktarda da Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. 18.12.2014109Bülent AKDENİZ

110 18.12.2014110Bülent AKDENİZ

111 Turunçgiller 18.12.2014111Bülent AKDENİZ

112 Antepfıstığı Dünyanın çok sınırlı bölgelerinde yetiştirilen antepfıstığı ağacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bitkisidir. (Fındığın Karadeniz'e özgü bir ürün olması gibi). Üretim miktarı zeytinde olduğu gibi yıllara göre çok değişiklik gösterir. 18.12.2014112Bülent AKDENİZ

113 18.12.2014113Bülent AKDENİZ

114 Elma: Türkiye'de üzümden sonra en çok yetiştiri­len ve tarım alanı en yaygın meyvedir. En yoğun üretim bölgesi İç Anadolu ile İç Anadolu'ya komşu kesimlerdir. Niğde, Konya, Nevşehir, Amasya en çok elma üreten illerimizdir. 18.12.2014114Bülent AKDENİZ

115 18.12.2014115Bülent AKDENİZ

116 Muz: Tropikal bir meyve olan muz, ülkemizde Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da yetiştirilir. 18.12.2014116Bülent AKDENİZ

117 Çiçekçilik: Çiçek, bir ticaret malı durumuna geldikten sonra, çeşitlilikleriyle bunların yetiştirildiği, pazarlamaya hazırlandığı yerler çoğalmıştır. Çok çeşitli çiçekler, özellikle Yalova'da yetiştirilmektedir. Kıyı bölgelerimizde yer yer başka çiçek yetiştirme yerleri çoğalmıştır. 18.12.2014117Bülent AKDENİZ

118 18.12.2014118Bülent AKDENİZ

119 Tarım Ürünlerinin Sınıflandırılması Ekim alanı sınırlandırılan ürünler: Haşhaş, Tütün, Pirinç, Kenevir, Şekerpancarı. 18.12.2014119Bülent AKDENİZ

120 Doğal yetişme alanı dar olan ürünler: Her yerde yetişmeyen ancak belirli bölgelerde yetişen ürünlerdir. Muz, çay, fındık, turunçgiller, zeytin, incir; sıcaklık ve nem bakımından özel koşullar istediklerinden sadece belirli alanlarda yetişirler. 18.12.2014120Bülent AKDENİZ

121 Doğal yetişme alanı geniş olan ürünler: Doğal koşullar bakımından seçici olmayan ürünlerdir. Üzüm, buğday, arpa, çavdar, elma, şekerpancarı, ayçiçeği, tütün, pirinç ve patates bu gruba girer. 18.12.2014121Bülent AKDENİZ

122 Türkiye’de Hayvancılık Hayvancılık geniş anlamda tarım çalışmalarının bir koludur. Evcil hayvanların etinden, yününden, gücünden, sütünden, derisinden ve diğer ürünlerinden yararlanmak amacıyla yapılır 18.12.2014122Bülent AKDENİZ

123 Türkiye, coğrafî konumu sonucu ortaya çıkan iklim tipleriyle ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle hayvan besleme ve yetiştirilmesine elverişli koşullara sahip olan bir ülkedir. 18.12.2014123Bülent AKDENİZ

124 Türkiye'de hayvan sayısı fazla olmasına karşın hayvancılık ekstansif (geleneksel) yöntemlerle yapıldığı için verim düşüktür. 18.12.2014124Bülent AKDENİZ

125 Hayvancılığın geliştirilebilmesi için şunlar yapılmalıdır: a)Hayvan soylarının ıslahı; yani türlerin iyileştirilmesi gerekir. b)Otlakların düzenlenmesi ve yem sorunun çözümlenmeli. c) Besicilik ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli. 18.12.2014125Bülent AKDENİZ

126 Küçükbaş Hayvancılık Bu ad altında koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi toplanır. 18.12.2014126Bülent AKDENİZ

127 Koyun: Kısa boylu otların yetiştiği bozkırlara uymuş bir hayvan soyudur. Türkiye'nin birçok yerinde ve özellikle yarı kurak olan step (bozkır) sahalarında başlıca yetişme yerini bulmuştur. 18.12.2014127Bülent AKDENİZ

128 Koyun, yürüyüşü ağır bir hayvan olduğundan dik yamaçlı yerleri değil, düz veya hafif dalgalı arazi ister. 18.12.2014128Bülent AKDENİZ

129 Kıl Keçisi: Koyuna göre tabiat şartlarına daha dayanıklı, daha kolay beslenebilen bir hayvandır. 18.12.2014129Bülent AKDENİZ

130 Dik yamaçlı yerlerde yetiştirilir. Orman korunması nedeniyle kıl keçisi sayısında son yıllarda biraz azalma görülmüştür. 18.12.2014130Bülent AKDENİZ

131 18.12.2014131Bülent AKDENİZ

132 Tiftik Keçisi (Ankara Keçisi): Bunların tüyleri ince, uzun ve ipek gibi parlaktır. Bu keçinin başlıca yaşama sahaları İç Anadolu'nun kuzey ve batı kenarları ile doğu kenarları ve aşağı Kızılırmak kesiminin batı yakasıdır. 18.12.2014132Bülent AKDENİZ

133 18.12.2014133Bülent AKDENİZ

134 Büyükbaş Hayvancılık Bu ad altında sığırlar ile mandalar göz önüne alınır. 18.12.2014134Bülent AKDENİZ

135 Sığır: Türkiye'nin her bölgesinde sığır yetiştirilir. Hayvan sayısı bakımından koyundan sonra gelir. En fazla Erzurum - Kars bölümünde beslenir. 18.12.2014135Bülent AKDENİZ

136 Manda: Türkiye'nin bol sulu ve bataklık yerlerinde beslenir. (Karadeniz, Marmara) 18.12.2014136Bülent AKDENİZ

137 18.12.2014137Bülent AKDENİZ

138 Kümes Hayvancılığı Etinden ve yumurtasından yararlanmak için üretilen ve beslenen tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlar kümes hayvanları adı altında toplanmıştır. 18.12.2014138Bülent AKDENİZ

139 Yakın zamana kadar kümes hayvancılığı küçük aile işletmeleri şeklindeydi. Sonraları şehirler çevresinde modern tavuk çiftlikleri kurulmuştur. Kümes hayvancılığı en fazla Marmara Bölgesi'nde yapılmaktadır. 18.12.2014139Bülent AKDENİZ

140 İpek Böcekçiliği İpek böceği, dut yaprağıyla beslenen tırtıl cinsi bir böcektir. Türkiye'de en fazla Marmara Bölgesi'nin güneyinde yetiştirilmektedir. (Bursa, Balıkesir, Ankara, Denizli, Antalya, Hatay, Diyarbakır, Amasya, Elazığ.) 18.12.2014140Bülent AKDENİZ

141 İpek dokumacılığı Bursa ve İstanbul'da toplanmıştır. Bu arada suni ipeğin rekabeti olumsuz etki yapmıştır. (Gemlik, Bursa, İstanbul) 18.12.2014141Bülent AKDENİZ

142 Arıcılık Ekonomik değeri yüksek olan bal üretimi, tüm coğrafi bölgelerimizde yapılmakla birlikte Ege Bölgesi'nde en modern yöntemlerle yapılmaktadır (Muğla, Antalya, Şemdinli, Bitlis, Ankara, Ege Bölgesi, Erzurum, Kars) 18.12.2014142Bülent AKDENİZ

143 18.12.2014143Bülent AKDENİZ

144 Balıkçılık Denizlerden, akarsulardan ve göllerden elde edilen balık ve diğer ürünlerin üretimi, ülkemiz ekonomisine katkısı fazla olmayan faaliyetlerdir. 18.12.2014144Bülent AKDENİZ

145 Türkiye'de deniz balıkçılığının geri kalmasının önemli nedenleri şunlardır: Denizlerimiz açık deniz olmayıp iç denizler durumundadır. 18.12.2014145Bülent AKDENİZ

146 Balıkçılığın en ilkel şekli olan "kıyı balıkçılığı" yapılmaktadır. Balıkçılık, teknik donanımı fazla olmayan araçlarla yapılmaktadır. 18.12.2014146Bülent AKDENİZ

147 Balık türleri yeterince tanınmamaktadır. Aşırı deniz kirliliği ve usulsüz avlanma vardır. 18.12.2014147Bülent AKDENİZ

148 Türkiye’de Ormancılık Ormanların dağılışında sıcaklık ve nemlilik büyük etkendir. 18.12.2014148Bülent AKDENİZ

149 Türkiye, orman yetişmesi için elverişli bir ülke olmasına karşın, orman bakımından yoksul sayılır. Türkiye'nin orman bakımından yoksullaşması şu nedenlerle açılanabilir: 18.12.2014149Bülent AKDENİZ

150 Türkiye'nin çok eski bir yerleşim yeri olması ve coğrafi durumuna bağlı olarak birçok savaşlara ve istilalara uğraması, 18.12.2014150Bülent AKDENİZ

151 Nüfusu besleyecek tarım alanlarının ve meraların bulunmasının zorunluluğu. 18.12.2014151Bülent AKDENİZ

152 Türkiye'de coğrafi bölgelere göre ormanların dağılışı şöyledir: Karadeniz Bölgesi : % 27 Akdeniz Bölgesi : % 22 Ege Bölgesi : %17 Marmara Bölgesi : %13 Doğu Anadolu Bölgesi: %10 İç Anadolu Bölgesi : %8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi:%3 18.12.2014152Bülent AKDENİZ

153 Türkiye’de ormanlar 18.12.2014153Bülent AKDENİZ

154 "Türkiye'de, tarım alanlarında kullanılan traktör sayısı ne denli artarsa artsın, tarım alanında hayvan gücüne duyulan gereksinim tümüyle ortadan kalkmayacaktır." Bu görüşün doğruluğu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Traktör kullanımıyla ilgili bilgi eksikliğinin sürüp gitmesine B) Traktörden, toprak işleme dışındaki amaçlarla da yararlanılmasına C) Hayvan gübresine duyulan gereksinimin sürmesine D) Tarım alanlarından bir bölümünün traktörle işleyemeyecek durumda olmasına E) Hayvancılığın, ülke ekonomisindeki önemini korumasına (1981/I) 18.12.2014154Bülent AKDENİZ

155 Tarımda makine kullanımı önemli ölçüde verim artışı sağlamasına rağmen, Türkiye'de hayvan gücünden yararlanma ve basit araçların kullanımı sürmektedir. Tarımda tümüyle makineleşmeye geçilememiş olmasında, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur? A) Tarım alanlarının bir kısmının makineli tarıma elverişsiz olması B) Tarım çalışmalarının kısa süreli olması C) Makine fiyatlarının bazı üreticilerin ödeme gü­cünün üstünde olması D) Kırsal kesimde, işgücünün daha ucuz olması E) Makineli tarımın ekonomik olamayacağı kadar küçük işletmelerin bulunması (1990/I) 18.12.2014155Bülent AKDENİZ

156 Türkiye'de çiftçilere yeterli tarım ilacı, gübre ve sulama suyu sağlanması, tarımsal üretimi artırır. Bu cümlede belirtilen önlemlerin beklenen sonucu vermesi, Türkiye koşullarında, aşağıdakilerden en çok hangisine bağlıdır? A) Yeni ekim alanları açılmasına B) Bakım giderlerinin kredilerle karşılanmasına C) Nadasa bırakma yönteminin terk edilmesine D) Tarımsal ürün çeşitlerinin azaltılmasına E) Makineli tarıma geçilmesine (1982/II) 18.12.2014156Bülent AKDENİZ

157 Türkiye'de tarımda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, sulanabilen alanların genişletilmesine bağlı değildir? A) Ürüne uygun gübre kullanımının yaygınlaşması B) Birim alandan elde edilen ürün miktarının artması C) Yılda birden fazla ürün alınan tarım alanlarının genişlemesi D) Nadasa ayrılan toprakların azalması E) Sebze ve endüstri bitkileri üretiminin yaygınlaşması (2002/ÖSS) 18.12.2014157Bülent AKDENİZ

158 Türkiye'de nadasa ayrılan alanlarda son yıllarda azalma görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili değildir? A) Sulama olanaklarının artması B) Gübreleme olanaklarının artması C) Makineli tarımın yaygınlaşması D) Tarımla uğraşan nüfusun azalması E) Nöbetleşe ekimin yaygınlaşması (1993/II) 18.12.2014158Bülent AKDENİZ

159 Türkiye'de, tarıma elverişli alanların bir kısmı sanayi kuruluşları ve kent alanları içinde kalmakta, gün geçtikçe tarım için daha elverişsiz olan çayır ve meralar ile orman alanları tarım topraklarına dahil edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? A) Erozyonun hızlanması B) Tarımda verimin düşmesi C) Doğal bitki türlerinin yok olması D) Sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi E) Doğal çevrenin kirlenmesi (1997/I) 18.12.2014159Bülent AKDENİZ

160 Türkiye'de bazı tarım ürünlerinde 1985 yılında görülen üretim artışları, yurt dışından sağlanan kaliteli tohumluklar sayesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir? A) Türkiye'de tarım alanlarından, daha çok verim alınabileceğine B) Türkiye'de dengesiz beslenme sorununun bulunmadığına C) Türkiye'de modern tarımın yaygınlaştığına D) Türkiye'nin gıda üretimi kendine yeten bir ülke olduğuna E) Tarımda tek tip ürün yetiştiriciliğinin geliştiğine (1986/II) 18.12.2014160Bülent AKDENİZ

161 Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarla tarımında birim alandan alınan ürün miktarını artıracak önlemlerden biri değildir? A) Tarım alanlarının genişletilmesi B) Bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılması C) Sulama olanaklarının artırılması D) Nöbetleşe ekimin yaygınlaştırılması E) Tohum ıslahı çalışmaları yapılması (2003) 18.12.2014161Bülent AKDENİZ

162 Sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde farklı zamanlarda olgunlaşması, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir? A) YükseltiB) Yağış miktarı C) Toprak çeşidi D) Denize yakınlık E) Enlem 18.12.2014162Bülent AKDENİZ

163 Temmuz ayı başında İzmir'den Kars'a giden bir kişi, İzmir'de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars'ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye'nin doğusu batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Sıcaklık doğuda daha düşüktür. B) Ekim alanları doğuda daha geniştir. C) Makineli tarım doğuda daha azdır. D) Kurak mevsim doğuda daha kısadır. E) Sulu tarım doğuda daha azdır. (2000/ÖSS) 18.12.2014163Bülent AKDENİZ

164 İç Anadolu Bölgesinde Nisan ayının yağışlı, Temmuz ayının kurak geçmesi buğday verimini artırmaktadır. Buna göre, bu bölgede buğday verimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Yıl içinde yağışlı geçen gün sayısı B) Yıllık yağışın miktarı C) Yağışın yıl içinde dağılışı D) Yıl içinde düşen yağışın biçimi E) Toprağın yağışı sızdırma derecesi (1989/I) 18.12.2014164Bülent AKDENİZ

165 Türkiye'deki coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur? A) Gemlik'te zeytin yetiştirilmesi B) Aydın'da incir yetiştirilmesi C) Giresun'da fındık yetiştirilmesi D) Rize'de turunçgil yetiştirilmesi E) Konya'da buğday yetiştirilmesi (1992/I) 18.12.2014165Bülent AKDENİZ

166 Bir yerde iklim, toprak koşulları veya ekonomik koşullar gibi nedenlerle bir bitki türü çok yaygın olarak yetiştiriliyorsa, böyle bitkilere o yöre için "monokültür bitkisi" denir. Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım bitkisi, karşısında verilen yöre için bir monokültür bitkisi değildir? Bitki Yöre A) Zeytin Edremit Körfezi B ) Çay Rize Yöresi C) Fındık Ordu - Giresun Yöresi D) Ayçiçeği Ergene Havzası E) Pamuk Antalya Yöresi (1996/I) 18.12.2014166Bülent AKDENİZ

167 Türkiye'nin kıyı kesimleri, iklime bağlı olarak, Akdeniz - Ege, Marmara ve Karadeniz şeklinde üç farklı tarım bölgesine ayrılmıştır. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, bu tarım bölgelerinin üçünde de yetişir? A) TütünB) Çay C) Yerfıstığı D) Muz E) Susam 18.12.2014167Bülent AKDENİZ

168 Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve veriminin artırılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? A) Besicilikle ilgili eğitime önem verilmesi B) Süt kuzu ve süt dana kesimlerinin önlenmesi C) Yerli ırkların ıslah edilmesi D) Düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması E) Yaylacılığın yaygınlaştırılması (1992/I) 18.12.2014168Bülent AKDENİZ

169 Türkiye'de orman yangınları, Batı ve Güney kesimlerine göre Kuzey kesimlerinde çok daha azdır. Kuzeyde orman yangınlarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Orman içi yerleşmelerin dağınık olması B) Orman alt sınırının kıyıdan başlaması C) Nem oranının fazla olması D) Ormanların daha çok yamaçlarda yer alması E) Orman içi ulaşım ağının gelişmiş olması (1991/I) 18.12.2014169Bülent AKDENİZ

170 Türkiye'de yetiştirilen büyükbaş hayvanları ve bunların belirli yıllardaki sayısını gösteren bir tablo ya da grafiğe dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Verilen yıllarda hayvan sayıları arasındaki oran B) Belli bir hayvan sayısında verilen yıllara göre artış ya da azalış oranı C) En çok yetiştirilen hayvan D) Birim hayvandan alınan verim E) Belli bir yıldaki toplam hayvan sayısı 18.12.2014170Bülent AKDENİZ

171 BİLİM DERSANELERİ ADANA TEŞEKKÜRLER BÜLENT AKDENİZ 18.12.2014171Bülent AKDENİZ


"TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK BÜLENT AKDENİZ BİLİM DERSANELERİ ADANA 18.12.20141Bülent AKDENİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları