Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI M. Tokyay, F. Gümrah, Y. Yaman Mühendislik Fakültesi - ODTÜ U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI M. Tokyay, F. Gümrah, Y. Yaman Mühendislik Fakültesi - ODTÜ U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs."— Sunum transkripti:

1 1 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI M. Tokyay, F. Gümrah, Y. Yaman Mühendislik Fakültesi - ODTÜ U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

2 2 Yakınmalar U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

3 3 Ünlü Üniversite-Sanayi İşbirliği U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

4 4 Bilinen şeyler 1. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

5 5 Bilinen şeyler 2. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

6 6 Bilinen şeyler 3. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

7 7 Bilinen şeyler 4. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

8 8 Mühendislik Vakası Mühendislik ilkelerini ve uygulamalarını öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilir.  Analiz  Bilgiyi uygulama  Mantık yürütme  Sonuç çıkarma  Tartışma ve ikna ortamı oluşturabilir. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

9 9 Mühendislik Vakası  Gerçek olmalı  Yeterli veri içermeli  Her bölümünde tartışma noktası veya problem bulunmalı (olay yeri, kişiler, olay sırası, problemler, çelişkiler, başarılar-başarısızlıklar, eski-yeni yöntemler, teorik- ampirik sonuçlar, karmaşıklık, içiçelik) U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

10 10 Bir mühendis  Durum değerlendirmesi yapabilmeli,  Kritik faktörleri tanımlayabilmeli,  Eylem akışına karar verebilmeli,  Eylemleri planlayabilmeli,  Planını yürütebilmeli,  Teknik olmayan sınırlamalara karşı hareket kabiliyetine sahip olmalı U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

11 11 Mühendislik vakaları  Yeni öğrencileri mühendislikle tanıştırmak,  Tartışma, yazılı-sözlü iletişim becerilerini artırmak,  Teorinin uygulamaya dönüşümünü açıklamak,  Tasarım yapmak için derslerde kullanılabilir. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

12 12  Vaka yok: ×  Vaka yeterli:  Vaka çok: × U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

13 13 Örnek: Derivasyon Tunelinde Sorun  Derivasyon tuneli bir baraj inşaatında ilk yapılan yapılardan birisidir. Suyun akışını kontrol etmek amacıyla bir musluk gibi çalışırlar. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

14 14  Hossein Al-Muvaffakıyyet Müh. Müt. Firmasında 21 yıldır çalışmaktadır.  Şu andaki görevi Hazar Denizi yakınındaki Masfed HES inşaat sorumluluğudur.  Şantiyenin bulunduğu bölgede yıl içinde 50-70 kez geceleri sıcaklık 0 o C’nin altına düşmektedir. İlkbahar ve sonbahar aylarında kuvvetli rüzgarlar sözkonusudur.  Şantiye alanında, üç yıl önce yapılmış, iki derivasyon tuneli bulunmaktadır.  Tunellerin kapakları 100t bir vinçle yerine konulmuştur.  Tuneller 12m çapında ve 1 km uzunluğunda betonarmedir. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

15 15  Betonun tasarım dayanımı: 25 MPa  Çökme değeri : 7-10 cm.  Çimento (Tip I): 305 kg/m 3  Su: 186 kg/m 3  Kum: 869 kg/m 3  Çakıl: 1026 kg/m 3  S/Ç : 0.61 U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

16 16  Eylül ayı ortasında taşaron derivasyon tunellerinden birini kapatarak suyu diğerine vermek istemiştir.  Yapının yüzeyinde önemli miktarda kahverengi su sızıntıları gözlenmiştir.  Hossein derhal merkez ofisiyle görüşerek durumu anlatmış ve İnşaat Mühendisleri örgütünden uzman talep etmiştir. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

17 17 Yapım alanına gelen üç kişilik uzman ekibi  Beton dayanımının öngörülenden %23 düşük olduğunu (19 MPa),  Çatlakların durumundan donma-çözülme etkisi, deniz suyu etkisi, donatı paslanması ve alkali-agrega reaksiyonu olasılığı bulunduğunu belirtmişler ve onarım için önerilerde bulunmuşlardır. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

18 18  Betonarme yapılar, tasarımları ve yapımları doğru gerçekleştirilmişse, hizmet süreleri boyunca yeterli performansı gösterirler.  BU VAKADA NİÇİN OLMAMIŞ?  Kullanılan çimentonun alkali miktarına bakılmış mı?  Kullanılan agregaların reaktif olup olmadığı belirlenmiş mi?  Rüzgarlı bir ortam olduğuna göre, Hazar denizinin tuzlu suyunun zerrecikler halinde taşınımı göz önünde bulundurulmuş mu?  Donma-çözülme hesaba katılmış mı?  vb U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

19 19 Çözüm için ne önerirsiniz?  Yık, yeniden yap?  Kapla?  Çatlakları tıka?  vb Kullanacağınız  Malzemeler,  Karışım hesabı,  vb  GEREKÇELERİNİZ?  ÖDEV  SUNUM  TARTIŞMA U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

20 20 ÖNERİ  ULUSAL MÜHENDİSLİK VAKA KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULMASI  Endüstriden ve Meslek Örgütlerinden katılım,  Danışmanlık yapılan projeler  MDK BÜNYESİNDE BİR ÇALIŞMA GRUBU  Benzer bir çalışma Meslek etiği alanında gerçekleştirilebilir.  TÜBİTAK ve DPT’den DESTEK U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

21 21 SONUÇLAR Öğrencilerimizin  Meslekleriyle bağlarını daha erken kurabilmeleri  Gerçek hayatla daha az sorunlu bir şekilde karşılaşabilmeleri  Temel mühendislik ilkelerini daha kolay öğrenebilmeleri,  Problem tanımlama ve çözme yeteneklerinin artması  Deneyim kazanmaları  İletişim becerilerinin artması için mühendislik vakaları eğitimde kullanılmalıdır. U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir

22 22 TEŞEKKÜRLER U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Foça, İzmir


"1 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE VAKA ÇALIŞMALARI M. Tokyay, F. Gümrah, Y. Yaman Mühendislik Fakültesi - ODTÜ U M K 1. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları