Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı
Tam Gün Yasası Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı

2 Sağlıkta Dönüşüm Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması Sağlık hizmeti üreten bir kurum değil, koordinasyon ve sağlık piyasasının denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir birim Kamu Hastane Birlikleri Bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarının “özerk sağlık işletmesi” statüsüne geçirilmesi ve daha sonra da işletme hakları devredilmek yoluyla özelleştirilmelerine olanak sağlanması Tam Gün uygulaması

3 SGK Bütçesinin Dağılımı
34.7 milyar %42 iLAÇ %42 İLAÇ %58 Diğer Sağlık Harcamaları Sağlık Bakanlığı %55 Özel Hastaneler % 28 Üniversiteler %17

4 Tam Gün Yasası Kamu kurum ve kuruluşları
Öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde çalışması öngörülüyor Aşağıdaki bentlerden birinde mesleğini icra edebilir Kamu kurum ve kuruluşları SGK ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası

5 Tam Gün Yasası öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde %800’ünü,
Hekim ve diğer personelin döner sermaye gelirinden alacakları payın düzenlenmesi Tıp fakültelerinde ek ödeme, aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan matrahın; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde %800’ünü, araştırma görevlilerinde %500’ünü geçemez Nöbet hizmetleri dışında gelir getirici çalışmalara ek ödeme: Belirlenen oranların %30’unu geçemez

6 Tam Gün Yasası Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları
Tıp fakültelerinde döner sermaye gelirlerinin asgari %35’i Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları Bakım onarım, kiralama Diğer ihtiyaçlar Yönetici payları Döner sermaye gelirlerinden elde edilen gelirlerin asgari %5’i Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı Bu oranlar üniversite yönetim Kurulu tarafından artırılabilir

7 1978 Tam Gün Yasası Tüm sağlık çalışanlarına tam gün tazminatı
Bu gelir emekliliğe yansıtılıyor Mahrumiyet bölgesi ve hizmetin niteliğine göre ek tazminat (tam gün tazminatının 3 katına kadar)

8 Tam Gün Yasası Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması hâlinde, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin kısmî zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilmesi ve bunlara yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden ödeme yapılması Tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün ve saatlerinde görevlendirilebilir

9 Performansa Dayalı Prim
Hekimlerin motivasyonları olumsuz etkileniyor Muayene süresinde azalma Hastanedeki çalışma barışı olumsuz etkileniyor Hastaların tedavi maliyetleri artıyor Etik sorunlar Mesleki saygı ve doyum duygusu olumsuz etkileniyor Klinikler arasında gereksiz rekabet

10 Üniversite Hastaneleri
Öğretim üyelerini bekleyen açmaz Daha fazla işlem, daha fazla kazanç anlayışının hakim olduğu “performans” uygulamaları Eğitim, araştırma, nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi iyi hekimlik değerlerini sürdürme çabası Büyük özel hastanelerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalma seçeneği

11 Sabit Döner Sermaye Ödemesi Hekimlerin toplam gelirinde artış yapıyor mu?
Eğer; pratisyen hekimin aylık döner sermaye ödemesi aylık 549 TL den, Uzman hekimin TL’den düşük değil ise toplam gelirlerde bir artış yok.

12 Döner sermaye ödemeleri artıyor mu?
Unvan/kadro Mevcut döner sermaye tavanı Tasarıdaki döner sermaye tavanı Klinik şefi %800 Uzman Hekim %700 Pratisyen Hekim %500

13 Tam Gün Yasasıyla Öngörülen Sağlık Hizmetleri Tazminatı
Sağlık Hizmet Tazminatı(Madde 12) Tam Gün Yasa Tasarısına Göre Uzman Askeri Hekimlerin Maaşlarına Yapılacak İlave Artışlar (Net) Sağlık Bakanlığı hesaplamalarına göre* Unvan / Rütbe            (Uzman Tabipler) Mevcut Maaşı    Tam Gün Yasasıyla Öngörülen Sağlık Hizmetleri Tazminatı Yeni Maaşı Tuğgeneral        4.258            2.663            6.921    Kıdemli Albay        3.750            2.547            6.297    Albay        3.421            2.542            5.963    Yarbay        2.945            2.404            5.349    Binbaşı        2.541            2.267            4.808    Kıdemli Yüzbaşı        2.240            2.064            4.304    Kıdemli Üsteğmen        2.088            1.855            3.943    Teğmen        1.937            1.652            3.589    *En üst oranlar esas alınarak hesaplanmıştır. Hangi oranda ödeme yapılacağı Genel Kurmay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

14 Emeklilikle ilgili 14. Madde:
Madde yalnızca Sağlık Bakanlığına döner sermayesi bulunan sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diş hekimlerini kapsıyor. Emekli hekimleri, tıp fakültesi çalışanlarını, kurum hekimlerini, belediye hekimlerini ve diğer sağlık personelini kapsamıyor. Sabit döner sermaye ödemesinin brüt tutarının %20 ‘si oranında prim kesintisi yapıyor. Yıllık olarak ödenen ilave primin bir yıllık tutarının belli bir oranını emekli maaşına ekliyor.

15 Bir yıllık prim karşılığında ödenecek ilave emekli maaşı:
Unvan/kadro/ derece 1 Yıllık ilave prim tutarı Yansıyacak ilave emeklilik geliri Pratisyen hekim 1/4 2.196 TL 19,40 TL Uzman Hekim 1/4 4.248 TL 36,11 TL Klinik şefi 1/4 5.004 TL 44,19 TL

16 30 Yıl ilave prim ödenmesi halinde:
Unvan/kadro/ derece ilave prim ödeme süresi Yansıyacak ilave emeklilik geliri Pratisyen hekim 1/4 30 Yıl 741 TL Uzman Hekim 1/4 1.370 TL Klinik şefi 1/4 1.688 TL

17 TTB Ne İstiyor? İş güvencesini, İnsancıl bir ücretlendirme yöntemini,
Bir tek işte çalışarak insanca yaşama yetecek, emekliliğe yansıyan bir ücreti, Mesleki gelişimi özendirici ve destekleyici bir sistemi, Makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini,

18 TTB Ne İstiyor? Sosyal ve ekonomik hakları demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, Her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını,

19 TTB Ne İstiyor? Hastalarla güvene dayanan insani ilişki ortamını tesis eden, hekimleri cezalandırmayı değil, tıbbi hataları önlemeyi ve hastaların zararlarını derhal karşılamayı amaç edinen kamusal bir zarar karşılama kurumunu içeren bir tam süre yasasını önermektedir.


"Dr.A.Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları