Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DYNAMIC WORDS POOL PROJE SAHİBİ : BAŞAK ÖZHAN KURTKÖY DOĞA KOLEJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DYNAMIC WORDS POOL PROJE SAHİBİ : BAŞAK ÖZHAN KURTKÖY DOĞA KOLEJİ"— Sunum transkripti:

1 DYNAMIC WORDS POOL PROJE SAHİBİ : BAŞAK ÖZHAN KURTKÖY DOĞA KOLEJİ
-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ-

2 PROJENİN AMACI Projenin amacı, öğrencilerin Müzik, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji vb. derslerle bağlantılı olarak detay kelimeler ve hatta terimler öğrenebilmeleridir Proje bir pano şeklinde sınıflara asılır ve her hafta farklı derslerle bağlantılı farklı konuları içerir. Tarım(Sosyal Bilgiler), Uzay(Fen ve Teknoloji), Müzik Aletleri(Müzik dersi), Takım Oyunları (Beden Eğitimi) vb. konular ceşitlendirilerek her hafta panoya konular ilgili görseller eşliğinde asılır.

3 öğrencilerden konu ile ilgili detay kelimeleri sözlük yardımıyla bularak panoya postit kağıt veya kartlar kullanarak yapıştırmaları istenir. Hafta bitiminde panoya yazılan kelimelerle ilgili mini bir quiz uygulanır ve öğrencilerin kelimeleri öğrenme yeterlilikleri ölçülür. Geçen haftalara dönük kelimeler 2-3 haftada bir tekrar yapılarak pekiştirilir.

4 NEDEN DWP ? Dil öğreniminde kelime bilgilsinin büyük bir önemi olduğuna inanıyor ve dil eğitimi süresince detay kelime bilmenin ayrıcalık ve fark yaratacağını savunuyorum. Günümüzde uzmanlar tarafından disiplinerarası eğitim modeli oldukca benimsenmekte ve biz öğretmenlere disiplinerarası eğitim modelini uygulamamız konusunda önerilerde bulunulmaktadır. DWP projesi İngilizce dersini hemen hemen her ders ile ilişkilendirmeyi hedefleyen bir projedir.

5 Örneğin, öğrenciler bu hafta sosyal bilgiler dersinde Tarım konusunu işleyecekler Dynamic Words Pool panosunun bu hafta ki konusu tarım yani -AGRICULTURE- olacak ve öğrenciler bu konuyla ilgili akıllarına gelen detay kelimeleri sözlük yardımıyla bulup panoya yapıştıracaklar. Böylece panoya yeni kelime eklemek için veya yeni kelimeler öğrenmek için gelen her öğrenci panoda ki görseller yardımıyla da kelime dağarcığını genişletmiş olacak ve tarım konusuyla ilgili kelime bilgisini zenginlestirme fırsatı bulacak.

6 Dynamic Words Pool -AGRICULTURE- SOIL MUCK FIELD CROPLAND SEED FALLOW
SWATH

7 Bir sonra ki hafta başka bir ders belirlenip panoya ilgili ders ile bağlantılı görseller asılır ve öğrencilerden detay kelimeleri bulup panoya asmaları istenir. Örneğin bir sonra ki pano konumuzun içeriği Fen ve Teknoloji dersi ile bağlantılı olsun.

8 Dynamic Words Pool -SPACE- SPACE VACUUM BLUE STONE MERCURY SATELLITE
SHUTTLE GRAVITY

9 Müzik dersi ile ilgili bir konu belirleyip panomuzu o hafta müzik temasi ile zenginleştirebiriz.

10 Dynamic Words Pool MUSICAL INSTRUMENTS Concert flute Electric guitar
violin drum harp trumpet mandolin

11 Sizce Türkçe dersi ile DWP panomuzu nasıl ilişkilendirebiliriz?

12 Dynamic Words Pool semi-colon comma brackets question mark full stop
apostrophe speech marks

13 Biliyoruz ki noktalama işaretleri gözardı edilerek yazılmıs bir yazı, farklı algılamalara yol acabilir. DWP- PUNCTUATION- çalısması sonrasında, öğrencilerden seviyeleri göz önünde bulundurularak ingilizce paragraf veya kompozisyon yazmaları ve özellikle noktalama işaretlerine dikkat etmeleri istenebilir.

14 Beden eğitimi dersi için “Takım Oyunları” konusunu ele alalım
Beden eğitimi dersi için “Takım Oyunları” konusunu ele alalım. Haftanın konusu Takım Oyunları olduğu için öğrencilerden konuyla ilgili detay kelimeleri panoya asmaları istenir.

15 Dynamic Words Pool PAINTBALL ICE HOCKEY RUGBY BASEBALL HANDBALL
CROQUET HANDBALL

16 Görsel Sanatlar dersini de DWP Panomuza dahil etmek mümkün.

17 Dynamic Words Pool WARM COLORS COOL COLORS RED PINK GREEN BLUE ORANGE
YELLOW PURPLE DARK BLUE

18 Matematik derslerini ingilizce olarak işlemeyen öğrenciler için DWP panosu faydalı olacaktır. Örneğin, panomuzun konusunu matematiksel işlemler olarak belirleyip öğrencilerimizin bu ders için gerekli olan kelimeleri öğrenmelerini sağlayabiliriz.

19 Dynamic Words Pool SUBTRACTION ADDITION MULTIPLICATION DIVISION EQUAL
PERCENTAGE EXPONENTS

20 Günümüzün vazgecilmez bilgi ve iletişim aracı olan internetin kullanımı ve bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirildiği bilgisayar dersi ile ilgili panomuzda bir konu belirleyip ilgili kelimelerle zenginleştirilmesini sağlayabiliriz.

21 Dynamic Words Pool WEBSITE PASSWORD BROWSER DATABASE BLOG SERVER
CONNECTION

22 Drama derslerinde yer alan terimlerin de aynı şekilde panomuzda yer almasını sağlayabiliriz.

23 Dynamic Words Pool IMPROVISATION ROLE PLAY GESTURE CREATIVITY
INTERACTION COMMUNICATION

24 HOW ABOUT A GAME OF CHESS?
Dünya çapında turnuvaları düzenlenen ve bir spor olarak kabul edilen satranç oyununun panomuzda yer almasını ve öğrencilerimizin satranç takımının her bir taşının ve hatta hamlelerin ingilizce anlamlarını öğrenebilmelerini sağlayabiliriz.

25 Dynamic Words Pool QUEEN BISHOP PAWN CHECK CHESS PIECE ROOK CASTLING
KNIGHT CHECKMATE

26 UYGULAMA ÖRNEKLERİ

27

28

29

30

31

32

33

34 PROJENİN EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜRECİNDE OLUŞTURDUĞU FARKLILIK
Projenin görsel, ekonomik, öğrenci merkezli, değerlendirilebilir olması eğitim sürecinde farklılık yaratmasını sağlayacaktır . Aynı zamanda diğer disiplinlerle ilişkili olması ve kelime öğrenimini spesifik bir boyuta indirgemesi projenin yarattığı farklılıkların başında gelmektedir. Öğrenciler çeşitli görsellerle zenginleştirilmiş DWP panosu sayesinde birçok kelime öğrenebilecek ve belli kategorilerde belirli ölçüde bir kelime dağarcığına sahip olacaklardır.

35 Projenin gerçekleştirildiği grubun yaşı, Büyüklüğü, genel özellikleri
8-18 yaş aralığını kapsamaktadır. Yaş özelliklerine bağlı olarak farklı derslerle ilgili belirlenen konular her hafta panoya asılır ve öğrencilerden buldukları detay kelimeleri panoya asmaları istenir. Örneğin, Lise öğrencileri için Vatandaşlık ve insan Hakları dersi ele alınarak bir konu belirlenip panoya ilgili kelimelerin asılması sağlanabilir. Ya da İlkokul düzeyinde ki öğrenciler için düzeylerine uygun konular belirlenip detay ingilizce kelimeler öğrenmeleri sağlanabilir.

36 Projenin ölçme ve değerlendirme süreci
Her hafta bitiminde, haftanın konusu ile ilgili DWP QUIZ uygulanır ve öğrencilerin kelimeleri öğrenme yeterlilikleri ölçülür. Quizler belirli aralıklarla tekrar test yöntemi kullanılarak öğrencilere uygulanabilir. Amaç, kelimeleri pekiştirmek ve unutmamalarını sağlamaktır. Kelimeler diğer branş öğretmenleriyle de paylaşılarak mümkün olduğunca derslerde bu kelimeleri kullanmaları sağlanır.

37 Projede kullanılan materyaller/araçlar
FOTOBLOK POST IT NOT KAĞIDI KONULARLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞ GÖRSELLER

38


"DYNAMIC WORDS POOL PROJE SAHİBİ : BAŞAK ÖZHAN KURTKÖY DOĞA KOLEJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları