Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 OKULÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİ
Matematik-Müzik İlişkisi

2 Matematik ve Müzik Müzik çok etkin bir eğitim aracıdır. Sadece matematik için değil birçok alanda çok etkili bir araç olarak eğitimde kullanılmaktadır. Müzik pek çok insan için bir eğlence kaynağıdır. Duyguları harekete geçirir.  Müzik dinlemek, bir enstrüman çalmak, dans etmek bize büyük zevk verir .

3 Matematik ve Müzik Müzik özellikle çocuklarda duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel açıdan çok etkilidir.  Müzik beynimizi harekete geçirir.  Bu yüzden müzik, daha iyi beyin faaliyetleri için araç olarak kullanılabilir.  Yapılan pek çok araştırmada görülmüştür ki; pek çok çeşitli becerinin müzik ile öğretimi çok daha etkilidir. 

4 Matematik ve Müzik Matematik eğitiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Müzik, özellikle okulöncesi dönemde çok daha etkin bir öğretim aracı olarak kullanılabilir.  Okulöncesi dönemde verilecek temel matematiksel kavramlar müzik ile çok daha etkin bir şekilde verilebilir. Okulöncesi dönem, çocukların yeteneklerini ortaya çıkartmak ve yönlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır.  Matematiğin ve müziğin temeli bu dönemde atılmalıdır.

5 Araştırmacılara Göre;
Araştırmacılar küçük çocuklarda, ileri matematik çalışmaları yapılamayacağı fakat onlara çok hoşlanacakları için müzik dinletmenin de yüksek beyin fonksiyonlarını sağlayacağını düşünmektedirler.

6 Araştırmacılara Göre;
Çocuğa, tercihen okulöncesi dönemden başlayarak, okullarda verilen müzik eğitiminin onun uzamsal temporal akıl yürütmesini, dolayısı ile de ileride matematik performansını olumlu etkileyeceğini ifade etmektedir. Daha kalıcı bir beyin gelişimi için çocuklarda uzun yıllar piyano eğitimi uygulamasını da önermektedir.

7 Matematik-Müzik ilişkisi ile İlgili Yapılan Araştırmalar
En çok ilgi gören araştırma 1993'te "Mozart Etkisi" (Mozart Effect) olarak duyurulmuş ve çok dikkat çekmiştir.  Amerika'da Psikoloji bölümünde okuyan 38 öğrenciye  10 dakika süre ile Mozart'ın iki piyano için yazdığı Re Maj. Piyano Sonatı dinlettirilmiştir.  Daha sonra öğrencilere üç boyutlu düşünme testi uygulanmıştır.  Sonuçta, kontrol grubuna kıyasla Mozart dinleyen gruptan 8-9 puan daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir.

8 Yapılan çeşitli Mozart Etkisi çalışmalarının yanında fareler üzerine yapılan bir çalışma ilginçtir.  Farelere uzun süre Mozart müziği dinlettirilmiş ve labirent çözmede daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.  Farelerin öğrenme düzeylerindeki artış müzik kesildikten 4 saat sonrasına kadar etkili olmuştur. 

9 Matematik-Müzik ilişkisi ile İlgili Yapılan Araştırmalar
1996 yılında Avustralya'da yapılan bir çalışmada okul öncesi dönemi çocuklara 10 ay boyunca haftada 1 saat müzik eğitimi verilmiştir.  Verilen eğitimin matematik yetenekleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çocukların  Matematik Yetenekleri Test of Early Mathematics Abilityile değerlendirilmiştir.  Sonuçta müzik eğitimi alan gruptan daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. 

10 Matematik-Müzik ilişkisi ile İlgili Yapılan Araştırmalar
Los Angeles'ta yapılan bir çalışmada 135 öğrenciye 4 ay boyunca piyano eğitimi verilmiş ve eğitim verilmeyen gruba göre matematik puanlarında  %27 oranında artış görülmüştür.

11 Öğretmen Sınıfta Matematik Eğitimini Müzikle Nasıl Verebilir?
Müzik etkinlikleri yoluyla çocukların, matematik dilini kullanmaları desteklenerek matematiksel düşünmeleri gelişebilir. Müzik çalışmalarında; ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma çalışmalarına yer verilebilir.

12 Öğretmen Sınıfta Matematik Eğitimini Müzikle Nasıl Verebilir?
Şarkılı oyunlar, parmak oyunları ve ritim çalışmaları ile temel matematik kavramları öğretilebilir. Sayı, şekil, zaman, uzaysal kavramlar, eşleme, sıralama gibi. Etkinliklerinde matematiksel kavramlara yer verilebilir. Örneğin; dans etkinliğinde ikişerli grup oluşturmaları istenebilir.

13 Öğretmen Sınıfta Matematik Eğitimini Müzikle Nasıl Verebilir?
Müzik çalışmaları sırasında; sesli-sessiz sesler, hızlı-yavaş vuruşlar, yüksek-alçak ritimler, uzun-kısa melodiler ile karşılaştırma etkinlikleri yapılabilir. Sesler; doğadaki, evdeki, okuldaki sesler veya taşıt sesleri, elektrikli aletlerin sesleri, insan sesleri, hayvan sesleri olarak sınıflandırılabilir.

14 Öğretmen Sınıfta Matematik Eğitimini Müzikle Nasıl Verebilir?
Ritim ve melodiler kullanılarak çocuğun sayı kavramını kazanması sağlanabilir. Müzik köşesinde bulunan farklı niteliklerdeki materyaller de çocukların, sert-yumuşak, büyük-küçük, pürüzlü-düz, uzun-kısa gibi sınıflama yapmalarını sağlayabilir.

15 Öğretmen notaların öğretiminde meyvelerden yararlanabilir.


"OKULÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları