Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Tabipleri Birliği STE – SMG Kredilendirme Kurulu 09 Ekim 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Tabipleri Birliği STE – SMG Kredilendirme Kurulu 09 Ekim 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Türk Tabipleri Birliği STE – SMG Kredilendirme Kurulu 09 Ekim 2010 Ankara

2 Sunum Planı Kredilendirme Kurulu Kredilendirme Süreci Dönemi Sürdürülen Çalışmalar

3 TTB STE – SMG Kredilendirme Yönergesi Madde 1- Sürekli Tıp Eğitimi (STE) / Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Kredilendirme Sisteminin amacı, ülkede yürütülen STE/SMG etkinliklerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini ve bu etkinliklerin uygun standartlarda yürütülmesini sağlamak, denetlemek, hekimlerin bu etkinliklere katılmasını özendirmek ve desteklemektir.

4 TTB STE – SMG Kredilendirme Yönergesi Madde 2- STE/SMG Kredilendirme Sistemi örgütlenmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) görevidir. Madde 3- TTB, bu görevini Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, ilgili diğer kamu kuruluşları, uzmanlık dernekleri ve yeterlilik kurulları ile işbirliği yaparak yerine getirir.

5 Kredilendirme Kurulu Dr. Ayşegül Tokatlı Dr. Aytuğ Balcıoğlu Dr. Ferda Özyurda Dr. İlhan Tezcan Dr. İskender Sayek Dr. Mahir Özmen Dr. Muharrem Yazıcı Dr. Nural Kiper Dr. Orhan Odabaşı Dr. Umut Akyol Meliha Göksu

6 Kredilendirme Kurulu

7

8

9 Katılımcı formu Etkinlik No Buraya onaylanan programınızla iletilen Etkinlik Numarasını giriniz Bu kolonu boş bırakınız Katılımcı TC Kimlik No Katılımcı Adı Katılımcı Soyadı Katılımcının Çalıştığı İl Katılımcının Çalıştığı Kurum Etkinlikten Aldığı Bildirilen Toplam Kredi TTB Tarafından Onaylanan Toplam Kredi Puanı Bu kolon TTB tarafından doldurulacaktır

10 TTB STE – SMG Kredilendirme Verileri

11 Yıllara göre değişim Önceki dönemler ortalaması Etkinlik Sayısı Toplam Kredi Etkinlik Başına Kredi9,212,3

12 STE-SMG etkinliklerini düzenleyen yapılar Kurum Etkinlik Sayısı Toplam Kredi Etkinlik Başına Kredi Dernek ,2 Üniversite ,0 Diğer774706,1 İlaç Firması523075,9 Tabip Odası ,9 Hastane ,8 Toplam ,5

13 Etkinlik kapsamı Etkinlik SayısıToplam Kredi Etkinlik Başına Kredi Ulusal ,9 Uluslararası Katılımlı ,3 Uluslararası ,3 Toplam ,3

14 STE – SMG etkinliklerinin illere göre dağılımı Etkinliğin Yapıldığı Kent Etkinlik SayısıToplam KrediEtkinlik Başına Kredi İstanbul ,6 Ankara ,1 Antalya ,5 İzmir ,4 Bursa ,9 KKTC ,7 Adana ,5 Kocaeli (İzmit) ,5 Muğla ,8 Aydın ,2 Eskişehir ,0 Kırşehir 155,0 Niğde 144,0 Rize 122,0 Tokat 122,0 Toplam ,3

15 TürEtkinlik SayısıToplam Kredi Etkinlik Başına Kredi Kurs ,1 Kongre ,1 Sempozyum ,6 Toplantı635028,0 Eğitim ,7 Seminer181407,8 Workshop14332,4 Konferans69215,3 Panel5367,2 TOPLAM ,3

16 Uzmanlık alanına göre (20 etkinlikten fazla) Uzmanlık Alanı Etkinlik SayısıToplam Kredi Etkinlik Başına Kredi İç Hastalıkları ,9 Psikiyatri ,0 Kardiyoloji ,4 Adli Tıp ,8 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,4 Ortopedi ve Travmatoloji ,7 Nöroloji ,8 Göğüs Hastalıkları ,1 Genel Cerrahi ,2 Radyoloji ,5 Kadın Hastalıkları ve Doğum ,3 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ,7 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,8 Aile Hekimliği ,2

17 Uzmanlık alanına göre (5-19 etkinlik) Uzmanlık Alanı Etkinlik SayısıToplam Kredi Etkinlik Başına Kredi Radyasyon Onkolojisi ,3 Tıbbi Mikrobiyoloji ,9 Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,6 Enfeksiyon Hastalıkları ,4 Üroloji ,9 Göz Hastalıkları ,1 Kalp ve Damar Cerrahisi ,7 Acil Tıp917419,3 Genel Pratisyenlik913014,4 Beyin ve Sinir Cerrahisi814017,5 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi813817,3 Çocuk Cerrahisi812415,5 Göğüs Cerrahisi810012,5 Nükleer Tıp58316,6 Tıbbi Biyokimya57815,6 Dermatoloji5499,8

18 Uzmanlık alanına göre (1-4 etkinlik) Uzmanlık Alanı Etkinlik SayısıToplam Kredi Etkinlik Başına Kredi Fizyoloji47919,8 Alerji Hastalıkları35919,7 Tıbbi Patoloji35317,7 Tıbbi Genetik33210,7 Spor Hekimliği3144,7 Embriyoloji ve Histoloji22713,5 Tıbbi Farmakoloji22512,5 Alerjik Göğüs Hastalıkları12929,0 Androloji12828,0 Çevre Sağlığı12727,0 Çocuk Alerjisi12727,0 Halk Sağlığı12727,0 Algoloji12424,0

19 Sürdürülen Çalışmalar

20 TTB üyesi hekimler için üzerinde Kişisel Kredilendirme Numarası (Barkod) bulunan TTB Kimlik Kartı

21 Sürdürülen Çalışmalar TTB üyesi olmayan hekimler için Kişisel Kredilendirme Numarası (Barkod) bulunan Kredilendirme Kartı

22 Sürdürülen Çalışmalar Düzenleyici yapının web tabanlı başvurusu (kongre düzenleyen firmalar kullanıyor) Etkinliklerin başında ve ayrılırken kimlik kartı (ste- smg kredi kartı) okutma Kişisel web sayfasında kişinin beyanına dayalı kredi puanı talebi Yıllık (üç yıllık) sürelerle kişisel web sayfasının güncellenmesi Hekimlerin A ve B tipi kredi puanlarını web sayfasına girişi

23 Sürdürülen Çalışmalar Eş zamanlı çok sayıda etkinlik başvurusuna ve hekimlerin kredi istemlerine yanıt verecek altyapı Uzmanlık Dernekleri başta olmak üzere bilimsel etkinlik düzenleyici yapıların sürece katılımı ve desteklerinin alınması Hekimlere duyuru Kredilendirilecek etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesi

24 Sürdürülen Çalışmalar Geriye dönük uzmanlık derneğinin onayı ile etkinlik kredi puanının %50’si katılımcının istemi üzerine verilebilecek Hekimlerin belirli sürelerde toplaması beklenen STE- SMG Kredi puanlarının netleşmesi

25 Teşekkürler …


"Türk Tabipleri Birliği STE – SMG Kredilendirme Kurulu 09 Ekim 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları