Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)"— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Çevrimiçi Şirket İşlemleri projelerinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Her iki proje 08 Ekim 2010 tarihi itibariyle birleştirilerek “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” “(MERSİS)” adı ile tek proje halinde yürütülmesi sağlanmıştır. Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640 Sayılı KHK ile Sistemin kurulması, işletilmesi ve diğer kurumlarla entegrasyon görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sistemin Amacı I. nci Aşamada; Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri ve kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sisteminin oluşturulması, II. nci Aşamada; Esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb) gibi gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesi, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 2012 2013 MERSİS MERSİS’in KAPSAMI ? İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicili Vakıflar Dernekler Esnaf Sicili Serbest Meslek Mensupları Meslek Örgütleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Apartman Yöneticiliği vb. 2012 2013 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Ana Sözleşme Değişikliği
TSM Kuruluş Ana Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Tasfiye Terkin GÜNÜMÜZDE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 BUGÜN TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR ?
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 (TCKN, VKN, Adres, Noter Onayı) NVİ,GİB, SGK, TNB TÜİK, RK, TOBB
238 TSM NOTER Ana Sözleşme Tasdiki MERSİS İŞ SÜRECİ TESCİL TACİR / VEKİLİ Ana Sözleşme Tasdiki INTERNET Bilgi Paylaşımı (TCKN, VKN, Adres, Noter Onayı) Diğer Kurumlar NVİ,GİB, SGK, TNB TÜİK, RK, TOBB Bilgi Paylaşımı İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 MERSİS İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
Kuruluş Şube Kuruluş Rehin - Acenta Tasfiye Terkin Ana Sözleşme Değişikliği İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEME GİRİŞ Üyelik, Nitelikli Elektronik Sertifika, İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. ADIM 2. ADIM İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. ADIM 4. ADIM İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. ADIM İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALINAN TALEP NUMARASI İLE BİRLİKTE BÖLGEDEKİ HERHANGİ BİR NOTERE GİDİLİR NOTER TARAFINDAN ONAYLANAN ANA SÖZLEŞME, ONAY BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA GÖNDERİLİR VE TESCİLİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 MERSİS ÜZERİNDEN YAPILAN KURULUŞ İŞLEMİ
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TSM UYGULAMALARI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mersis Tanıtım İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18

19 TEŞEKKÜRLER


"MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları