Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Deneyimleri

2 Çalışan Sağlığı Şubesi
4 Hekim 3 İş Güvenliği Uzmanı 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni Çalışan Sağlığı Şubesi

3 Görev Tanımı; Pilot çalışmalar ve projeler, Eğitim programları,
Kurum bünyesindeki 6331 sayılı kanunla ilgili çalışmalar, Çalışan Sağlığı Birimleri

4 Mevzuat; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler, İş birliği protokolü Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge, Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

5 6331 sayılı Kanun gereği yürütülen çalışmalar
Şube Faaliyetleri 6331 sayılı Kanun gereği yürütülen çalışmalar 1- Risk değerlendirme analizleri 2- Acil durum eylem planları 3-İSG eğitimleri 4-Çalışanların sağlık gözetimleri ÇSB faaliyetleri 1-İş yeri hekimliği hizmetleri 2-İşe giriş ve periyodik muayeneler

6 ÇSB Faaliyetleri

7 Çalışan Sağlığı Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü ( ) Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge, ( tarihli ve sayılı) İşyeri hekimliği yetkisi Çiğli ÇSB (yetki tarihi: ) Torbalı ÇSB (yetki tarihi: )

8 Yürütülen Çalışmalar İşyerlerinin envanterinin çıkarılması,
İnsan gücü planlaması *İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı eğitimleri, *Temel İş Sağlığı Hizmetleri Eğitimleri, ÇSB Rehberi, Kamu kurumları ile protokol, Sözleşmeler,

9 İl Nüfusu İşyeri Sayısı Aktif Sigortalı Sayısı

10 AKTİF ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİ SAYISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN
MEVCUT SERTİFİKALI YENİLEME EĞİTİMİ OLAN AKTİF ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİ SAYISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN 82 49 9 22+7

11 İş Güvenliği Uzmanı; 102 10 3 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEK NİTELİKTEKİ TOPLAM PERSONEL SAYISI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİNE SAHİP PERSONEL SAYISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN 102 10 3

12 Temel İş Sağlığı Eğitimleri

13 Eğitimciler; Prof.Dr.M.Melikşah ERTEM Dr.Banu SAKLAMAZ Dr.Serap GÖKMEN
Dr.Yusuf ÖZDEMİR Dr.Zeynep GENÇDUR ÖZDEMİR Dr.İsmail ARSLAN Dr.Tevfik OĞUZ Dr.Özkan ORHUN Mh.Emine Şen KUTSAL

14 Eğitim Konuları; Mevzuat
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı İş Sağlığı Epidemiyolojisi İş Yerlerindeki Tehlike Kaynakları ve Riskler Risk Grubu Çalışanlar İş Kazaları Meslek Hastalıkları İş Yeri Gözetimi Çalışan Sağlığı Birimlerinin Dosya Yönetimi

15 97 Yardımcı sağlık personeli
TİSH Eğitimlerinde 30 TSM 4 Eğitim (2 günlük) 97 Yardımcı sağlık personeli

16

17 Çalışan Sağlığı Birimleri
ÇSB ADI YETKİ BELGESİ TARİHİ YÜRÜTÜLEN FAALİYET İŞYERİ HEKİMİ SAYISI SÖZLEŞMELİ İŞYERİ SAYISI HİZMET VERİLEN ÇALIŞAN SAYISI ÇİĞLİ ÇSB *İŞYERİ HEKİMLİĞİ FAALİYETİ *İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER 7 9 1459 TORBALI ÇSB 2

18 Çiğli ÇSB 2012 Yılı Faaliyet Raporu
HEKİM SAYISI İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI İŞE GİRİŞ MUA. SAYISI PERİYODİK MUAYENE SAYISI ACİL MÜD. SAYISI ENJ./ PANS. SAYISI AŞILANAN KİŞİ SAYISI RİSK ANALİZİ EĞİTİM SAYISI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 7 15 2238 831 2703 684 2904 676 10 51 1413

19 Çiğli ÇSB’den hizmet alan işyerlerinde 2012 yılında meydana gelen iş kazalarının değerlendirmesi

20 Çiğli ÇSB 2013 yılı Faaliyet Raporu (ilk 10 ay)
HEKİM SAYISI İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI İŞE GİRİŞ MUA. SAYISI PERİYODİK MUAYENE SAYISI ACİL MÜD. SAYISI ENJ./ PANS. SAYISI AŞILANAN KİŞİ SAYISI RİSK ANALİZİ EĞİTİM SAYISI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 5 9 1459 396 686 8 615 389 35 140 1062

21 İşe giriş/periyodik muayene (2013)
ÇİĞLİ ÇSB TORBALI ÇSB AYLAR Müracaat Sayısı Rapor Verilen Kişi Sayısı OCAK 427 392 399 378 ŞUBAT 637 580 404 371 MART 413 367 467 410 NİSAN 494 432 441 447 MAYIS 328 295 382 393 HAZİRAN 195 168 234 243 TEMMUZ 78 63 21 36 AĞUSTOS 76 52 42 31 EYLÜL 73 69 40 44 EKİM 51 TOPLAM 2772 2469 2461 2384 İşe giriş/periyodik muayene (2013)

22 Kamu kurumları ile protokol
Karşıyaka ADSM İzmir Tersanesi Komutanlığı

23 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü
( ) 1-9 çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin İSG hizmetleri (1 Ocak 2014 den itibaren) TSM

24 Tarım İş Kolu Çalışanlarına Yönelik Maruziyet Çalışması
Çalışma Konusu: Tarım iş kolunda çalışanlarda organofosforlu ve karbamatlı insektisisit maruziyet Çalışma Bölgesi: Menderes Ataköy Proje ortakları: Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı Araştırma Tipi: Kesitsel

25 6331 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmalar

26 İSG Biriminin kurulması,
Risk değerlendirme analizleri, Acil durum eylem planları ve ekipleri, İSG eğitimleri, Çalışanlarımızın sağlık gözetimleri, İSG Kurulu,

27 Bilgilendirme Toplantıları
Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerine TSM Sorumlu Hekimlerine ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusuna

28

29

30 İSG Kurulu İSG kurulu için Valilik Oluru alındı.
tarihinde ilk toplantı gerçekleştirildi. *Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlere başlanılması *Bakanlıktan görüş alınması Aile sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin kim tarafından yürütüleceği, Yürütülecek çalışmalardan doğacak olan maliyetlerin nasıl karşılanacağı, *İç yönergenin hazırlanması

31 Risk Değerlendirme Çalışmaları
Personel listeleri (risk grubu çalışanlar vb.) Çalışan temsilcilerinin seçimi Binaların yerleşim planları Malzeme ve ekipman listeleri Tehlikelerin tanımlanması için soru listeleri Formlar Risk analizi prosedürü

32 Risk Değerlendirme Analizleri
TSM SAYISI RİSK ANALİZİ TAMAMLANAN TSM SAYISI 30 14

33 Acil Durum Planları Acil durum ekipleri
Mevcut acil durum eylem planlarının revizyonu Eğitimler *Tüm çalışanların *Ekiplerin Tatbikatlar

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Mekan Malzeme ve ekipman talebi İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi

35 Çalışanların Sağlık Gözetimi
İşyeri ortam gözetimi ve ölçümler

36 Risk grubu çalışan sayısı Sağlık kaydı oluşturulan çalışan sayısı
Kurumu Toplam çalışan sayısı Risk grubu çalışan sayısı Sağlık kaydı oluşturulan çalışan sayısı Müdürlük Şubeler 257 10 - TSM’ler 1329 108 HSL 210 1 Toplam 1796 119 Sağlık Gözetimleri

37 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
1.Modül Eğitimler Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yükümlülükleri Ekranlı Araç Kullanımında Alınması Gereken Güvenik Önlemleri 2. Modül Eğitimleri Ergonomi Biyolojik Risk Faktörleri Kimyasal Risk Faktörleri İş Yerindeki Psikososyal Risk Faktörleri

38 44 1796 1420 65 birim sayısı çalışan sayısı Eğitim alan oturum sayısı
Müdürlük Şubeler 13 257 223 9 Toplum Sağlığı Merkezleri 30 1329 1042 52 Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 210 155 4 TOPLAM 44 1796 1420 65

39 İSG-1. Modül Eğitimleri

40

41

42 Teşekkürler


"İş Sağlığı ve Güvenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları