Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Deneyimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Deneyimleri."— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Deneyimleri

2 Çalışan Sağlığı Şubesi 4 Hekim 3 İş Güvenliği Uzmanı 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni

3 Görev Tanımı; Pilot çalışmalar ve projeler, Eğitim programları, Kurum bünyesindeki 6331 sayılı kanunla ilgili çalışmalar, Çalışan Sağlığı Birimleri

4 Mevzuat; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler, İş birliği protokolü Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge, Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

5 Şube Faaliyetleri 6331 sayılı Kanun gereği yürütülen çalışmalar 1- Risk değerlendirme analizleri 2- Acil durum eylem planları 3-İSG eğitimleri 4-Çalışanların sağlık gözetimleri ÇSB faaliyetleri 1-İş yeri hekimliği hizmetleri 2-İşe giriş ve periyodik muayeneler

6 ÇSB Faaliyetleri

7 Çalışan Sağlığı Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü (26.01.2010) Temel İş Sağlığı Hizmetleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge, (16.06.2011 tarihli ve 20065 sayılı) İşyeri hekimliği yetkisi Çiğli ÇSB (yetki tarihi: 20.04.2011) Torbalı ÇSB (yetki tarihi: 10.02.2012 )

8 Yürütülen Çalışmalar İşyerlerinin envanterinin çıkarılması, İnsan gücü planlaması *İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı eğitimleri, *Temel İş Sağlığı Hizmetleri Eğitimleri, ÇSB Rehberi, Kamu kurumları ile protokol, Sözleşmeler,

9 İl Nüfusu 4.005.459 İşyeri Sayısı 108.819 Aktif Sigortalı Sayısı 1.115.334

10 İş Yeri Hekimi; MEVCUT SERTİFİKALI YENİLEME EĞİTİMİ OLAN AKTİF ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİ SAYISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN 8249 9 22+7

11 İş Güvenliği Uzmanı; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEK NİTELİKTEKİ TOPLAM PERSONEL SAYISI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİNE SAHİP PERSONEL SAYISI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EĞİTİME GÖNDERİLEN 102 10 3

12 Temel İş Sağlığı Eğitimleri

13 Eğitimciler; Prof.Dr.M.Melikşah ERTEM Dr.Banu SAKLAMAZ Dr.Serap GÖKMEN Dr.Yusuf ÖZDEMİR Dr.Zeynep GENÇDUR ÖZDEMİR Dr.İsmail ARSLAN Dr.Tevfik OĞUZ Dr.Özkan ORHUN Mh.Emine Şen KUTSAL

14 Eğitim Konuları; Mevzuat Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı İş Sağlığı Epidemiyolojisi İş Yerlerindeki Tehlike Kaynakları ve Riskler Risk Grubu Çalışanlar İş Kazaları Meslek Hastalıkları İş Yeri Gözetimi Çalışan Sağlığı Birimlerinin Dosya Yönetimi

15 TİSH Eğitimlerinde 30 TSM 4 Eğitim (2 günlük) 97 Yardımcı sağlık personeli

16

17 Çalışan Sağlığı Birimleri ÇSB ADI YETKİ BELGESİ TARİHİ YÜRÜTÜLEN FAALİYET İŞYERİ HEKİMİ SAYISI SÖZLEŞMELİ İŞYERİ SAYISI HİZMET VERİLEN ÇALIŞAN SAYISI ÇİĞLİ ÇSB 20.04.2011 *İŞYERİ HEKİMLİĞİ FAALİYETİ *İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER 791459 TORBA LI ÇSB 10.02.2012*İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER 200

18 Çiğli ÇSB 2012 Yılı Faaliyet Raporu HEKİM SAYISI İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI İŞE GİRİŞ MUA. SAYISI PERİYODİK MUAYENE SAYISI ACİL MÜD. SAYISI ENJ./ PANS. SAYISI AŞILANAN KİŞİ SAYISI RİSK ANALİZİ EĞİTİM SAYISI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 7 1522388312703684290467610511413

19 Çiğli ÇSB’den hizmet alan işyerlerinde 2012 yılında meydana gelen iş kazalarının değerlendirmesi değerlendirme

20 Çiğli ÇSB 2013 yılı Faaliyet Raporu (ilk 10 ay) HEKİM SAYISI İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI İŞE GİRİŞ MUA. SAYISI PERİYODİK MUAYENE SAYISI ACİL MÜD. SAYISI ENJ./ PANS. SAYISI AŞILANAN KİŞİ SAYISI RİSK ANALİZİ EĞİTİM SAYISI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 5 914593966868615389351401062

21 İşe giriş/periyodik muayene (2013) ÇİĞLİ ÇSBTORBALI ÇSB AYLAR Müracaat SayısıRapor Verilen Kişi Sayısı Müracaat SayısıRapor Verilen Kişi Sayısı OCAK 427392 399 378 ŞUBAT 637580 404 371 MART 413367 467 410 NİSAN 494432 441 447 MAYIS 328295 382 393 HAZİRAN 195168 234 243 TEMMUZ 7863 21 36 AĞUSTOS 7652 42 31 EYLÜL 7369 40 44 EKİM 51 31 TOPLAM 2772246924612384

22 Karşıyaka ADSM İzmir Tersanesi Komutanlığı Kamu kurumları ile protokol

23 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü (21.08.2013) 1-9 çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin İSG hizmetleri (1 Ocak 2014 den itibaren) TSM

24 Tarım İş Kolu Çalışanlarına Yönelik Maruziyet Çalışması Çalışma Konusu: Tarım iş kolunda çalışanlarda organofosforlu ve karbamatlı insektisisit maruziyet Çalışma Bölgesi: Menderes Ataköy Proje ortakları: Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı Araştırma Tipi: Kesitsel

25 6331 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmalar

26 İSG Biriminin kurulması, Risk değerlendirme analizleri, Acil durum eylem planları ve ekipleri, İSG eğitimleri, Çalışanlarımızın sağlık gözetimleri, İSG Kurulu,

27 Bilgilendirme Toplantıları Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerine TSM Sorumlu Hekimlerine ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusuna

28

29

30 İSG Kurulu İSG kurulu için Valilik Oluru alındı. 18.04.2013 tarihinde ilk toplantı gerçekleştirildi. *Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlere başlanılması *Bakanlıktan görüş alınması Aile sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin kim tarafından yürütüleceği, Yürütülecek çalışmalardan doğacak olan maliyetlerin nasıl karşılanacağı, *İç yönergenin hazırlanması

31 Risk Değerlendirme Çalışmaları Personel listeleri (risk grubu çalışanlar vb.) Çalışan temsilcilerinin seçimi Binaların yerleşim planları Malzeme ve ekipman listeleri Tehlikelerin tanımlanması için soru listeleri Formlar Risk analizi prosedürü

32 Risk Değerlendirme Analizleri TSM SAYISIRİSK ANALİZİ TAMAMLANAN TSM SAYISI 3014

33 Acil Durum Planları Acil durum ekipleri Mevcut acil durum eylem planlarının revizyonu Eğitimler *Tüm çalışanların *Ekiplerin Tatbikatlar

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Mekan Malzeme ve ekipman talebi İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi

35 Çalışanların Sağlık Gözetimi İşyeri ortam gözetimi ve ölçümler

36 Sağlık Gözetimleri Kurumu Toplam çalışan sayısı Risk grubu çalışan sayısı Sağlık kaydı oluşturulan çalışan sayısı Müdürlük Şubeler 25710- TSM’ler1329108- HSL2101- Toplam 1796119 -

37 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 1.Modül Eğitimler Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yükümlülükleri Ekranlı Araç Kullanımında Alınması Gereken Güvenik Önlemleri 2. Modül Eğitimleri Ergonomi Biyolojik Risk Faktörleri Kimyasal Risk Faktörleri İş Yerindeki Psikososyal Risk Faktörleri

38 birim sayısı çalışan sayısı Eğitim alan oturum sayısı Müdürlük Şubeler13 257223 9 Toplum Sağlığı Merkezleri 30 1329104252 Halk Sağlığı Laboratuvarı1 2101554 TOPLAM 441796142065

39 İSG-1. Modül Eğitimleri

40

41

42 Te ş ekkürler


"İş Sağlığı ve Güvenliği İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Deneyimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları