Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Genel İlkeler Önlem alma ilkeleri –Risklerden kaçınmak –Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek –Risklerle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Genel İlkeler Önlem alma ilkeleri –Risklerden kaçınmak –Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek –Risklerle."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 Genel İlkeler Önlem alma ilkeleri –Risklerden kaçınmak –Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek –Risklerle kaynağında mücadele etmek –İşin kişilere uygun hale getirmek –Teknik gelişmelere uyum sağlamak –Tehlikeli olanın tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek –Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları vs. faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı genel bir önleme politikasını geliştirmek –Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek Çalışanın işe uygunluğunu Delegasyon yapılamaz

3 İşverenin Sorumlulukları İşle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamak, Her türlü tedbiri almak; –Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla –Önlemleri belirleyip gerçekleştirmek ve denetlemek –Düzenli eğitim ve bilgilendirme yapmak –Koordinasyonu sağlamak İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ve İş güvenliği uzmanı görevlendirmek, İş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturmak, Çalışanları bilgilendirmek ve eğitim vermek

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için; –Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, –Tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, –Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde –İşyeri hekimi ve –Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlüdür.

5 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Kanunda; Belirli sayıda işçi çalıştırma koşulu, İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü için bakımından sanayiden sayılma koşulu kaldırılıyor. Bu durumda bir ya da daha fazla işçinin çalıştığı,-sanayi ya da ticari işlerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın - TÜM İŞYERLERİ bu hükmün kapsamına girecektir.

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Geçici Madde (Zamanlama) 1.Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (30 Haziran 2014) 2.50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, (30 Haziran 2013) 3.Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 1 Ocak 2013) yürürlüğe girer.

7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Geçici Madde (Sınıflama) Çok tehlikeli sınıfta (A)  (B) 4 YIL SÜREYLE, Tehlikeli sınıfta (B)  (C) 3 YIL SÜREYLE, Görevlendirilebilir.

8 İSGB kurma yükümlülüğü Kanunda belirlenen çalışma sürelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesini gerektirdiği aşağıdaki durumlarda işveren, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ kurmakla yükümlü olacaktır. –Az Tehlikeli – 1,000 Kişi –Tehlikeli – 750 Kişi –Çok Tehlikeli – 500 Kişi

9 OSGB’den hizmet alma olanağı Bünyesinde gerekli kadroları (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli) bulundurmak istemeyen işyerleri bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

10 İşverenin diğer yükümlülükleri: Araç, gereç, zaman ve eğitim sağlama yükümlülüğü İşveren, bu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen kişi, kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla –Araç, –Gereç, –Mekân, –Eğitim, –Zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

11 İşverenin diğer yükümlülükleri: Tedbirleri yerine getirme yükümlülüğü İşveren veya işveren vekili; Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kuruluşlar tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak beyan edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yerine getirilmeyen her bir tedbir için idari para cezası ile karşı karşıya kalınabilecektir.

12 İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmemesi Veya Hizmet Alınmaması.  Her bir kişi için 5.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar YASAL YAPTIRIMLAR İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

13 İşyeri Hekimi Görevlendirilmemesi veya Hizmet Alınmaması  Her bir kişi için 5.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar YASAL YAPTIRIMLAR İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

14 YASAL YAPTIRIMLAR İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporlarının Olmaması  Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL, İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

15 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

16 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ * İŞ YERİ HEKİMLİĞİ * BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ * POLİKLİNİK HİZMETLERİ * PERİYODİK MUAYENELER * PORTÖR MUAYENELERİ * SAĞLIK RAPORLARI * ACİL MÜDAHALE * RAPORLAMA, ARŞİVLEME * İLK YARDIM EĞİTİMLERİ * KORUYUCU SAĞLIK EĞİTİMLERİ

17 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ * RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ * SAHA DENETİM VE UYGULAMALARI * YASAL MEVZUAT GEREKLİLİKLERİ TAKİBİ * DÖKÜMANTASYON VE RAPORLAMA * ARŞİVLEME * İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ * ACİL DURUM PLAN VE UYGULAMALARI * ACİL DURUM EĞİTİMLERİ * YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMLERİ

18 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ * KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMLERİ * BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ * İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM EĞİTİMLERİ * ÜRETİM YÖNETİMİ * YASAL ZORUNLU EĞİTİMLER * KOÇLUK EĞİTİMLERİ * EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ * LOJİSTİK YÖNETİMİ

19 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ KADRO KURULUŞU İŞ YERİ HEKİMİ ( 3 ) İŞ YERİ HEKİMİ ( 3 ) HİZMETLİ ( 1 ) HİZMETLİ ( 1 ) HEMŞİRE / ATT ( 4 ) HEMŞİRE / ATT ( 4 ) SAĞLIK MEMURU ( 4 ) SAĞLIK MEMURU ( 4 ) OSGB YÖNETİCİSİ ( 1 ) OSGB YÖNETİCİSİ ( 1 ) DANIŞMA GÖR. ( 1 ) DANIŞMA GÖR. ( 1 ) İŞ YERİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ( 3 ) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ( 3 ) SAHA DENETÇİSİ ( 1 ) SAHA DENETÇİSİ ( 1 ) İŞ GÜVENLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN EĞİTMEN ( 3 ) ASİSTAN ( 1 ) EĞİTİM

20 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME, TEÇHİZAT, DONANIM * RÖNTGEN CİHAZI * KARDİYOGRAFİ CİHAZI * İŞİTME TESTİ CİHAZI * SOLUNUM TESTİ CİHAZI * KAN TESTİ CİHAZ VE KİTLERİ * SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI * SERVİS ARACI * TIBBİ MUAYENE CİHAZLARI * İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ * EĞİTİM ARAÇ GEREÇLERİ * ELEKTRONİK OFİS CİHAZLARI * ÖLÇÜM CİHAZLARI * UYARI İKAZ MALZEMELERİ * HABERLEŞME CİHAZLARI

21 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI MERKEZİ HİZMET

22 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI YERİNDE HİZMET

23 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI SEYYAR PERİYODİK SAĞLIK HİZMETLERİ

24 TEŞEKKÜRLER SORU-CEVAP

25 KAZASIZ SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ CEBİR GRUP Merkez : Cumhuriyet Mah. Dr. Kamil Sk. No : 2/9-10-15 Adapazarı / SAKARYA Tel : 0264 278 40 40 – 281 71 93 Fax : 0264 278 30 40 – 281 71 96 CEBİR SAĞLIK VE İŞGÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Merkez : Sakarya Mah. Şht. Kom. Onb. Zekeriya Gözyuman Cad. No : 117 / 1 Zemin Kat 54580 Arifiye / SAKARYA Tel : 0264 290 34 00 Fax : 0264 290 34 55


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Genel İlkeler Önlem alma ilkeleri –Risklerden kaçınmak –Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek –Risklerle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları