Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK ELEMANI EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK ELEMANI EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK ELEMANI EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU

2 Aylin Sena Beliner*, Bediha Türkyılmaz**, Ayhan İzzettinoğlu***, Nehire Tüten Yüksekoğlu****, Yusuf Özdemir*****, İsmail Arslan******, Hasan Odabaşıoğlu******, Ahmet Özçevikel******** * Dr, MSc Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesi, İzmir ** Uzm Dr, İl Sağlık Müdürü, İzmir *** Dr, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İzmir **** Dr, Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü, İzmir ***** Dr, Menemen İlçe Sağlık Müdürü, İzmir ****** Dr, Bayraklı İlçe Sağlık Müdürü, İzmir ******* Dr, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, İzmir ******** Dr, PhD, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, İzmir

3 İş Sağlığı Eğitimleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 01.07.2014 tarihine kadar İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulması gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amaçlı 25.04.2013 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. İş Sağlığı Güvenliği Destek Elemanı Eğitimi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü - Haziran 2013 3

4 4 AMAÇ

5 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi için bu konuda yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilecek risk analizi, acil durum planı hazırlama ve raporlandırmasında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin, kendi birimlerinde destek elemanı olarak görev almaları amaçlı kurgulanmış “İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Elemanı Eğitimi”ni değerlendirmek.

6 GEREÇ VE YÖNTEM

7 Eğitim Programının Tanımı: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında çalıştıkları birimlerde konu uzmanlarınca gerçekleştirilecek risk analiz ve raporlandırmasına esas teşkil etmek üzere risk değerlendirmesi yapma, acil durum planı hazırlama ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla hazırlanan bir günlük, tam zamanlı, karşılıklı etkileşimli eğitim yöntemleri ile yapılacak olan eğitim programıdır.

8 Bu eğitim programının sonunda, 6331 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 38. maddesine hazırlık kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde çalışan sağlık personeli, destek elemanı olarak kendi birimlerinde risk değerlendirme ve acil durum planı hazırlama ile ilgili bilgi ve beceri kazanacaktır. Eğitim Programının Amacı

9 Öğrenim Hedefleri Katılımcılar bu eğitim programını tamamladıklarında; • İş sağlığı ve güvenliğini tanımlayacak, mevzuat kapsamında yükümlülükleri açıklayacak, • İlgili mevzuat kapsamında risk yönetimini ve değerlendirmesini tanımlayacak ve uygulayacak, • Acil durum planı hazırlama kriterlerini tanımlayacak ve uygulayacaktır. • Eğitim sonu değerlendirmeden en az % 85 puan alması beklenmektedir.

10 OTURUMLARIN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Amaç: İş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar; • İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yapabilmeli, • Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durumu tanımlayabilmeli, • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki mevzuatı sıralayabilmeli, • 6331 sayılı Kanun’un temel özelliklerini sayabilmeli ve yükümlülüklerini tanımlayabilmeli, • İşyerlerinde çalışanlara yönelik iş sağlığı hizmetleri ile ilgili konuları açıklayabilmelidir.

12 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Amaç: Çalışma ortamında işyeri durum saptaması, risk değerlendirme ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar; • Risk değerlendirmesinin amacını açıklayabilmeli, yararlarını sıralayabilmeli, • Risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerektiği durumları sayabilmeli, • Risk değerlendirmesinde kullanılan terimleri tanımlayabilmeli, • Risk yönetimi basamaklarını sayabilmeli, açıklayabilmeli, • Risk algılamasının özelliklerini tanımlayabilmeli, • Risk analiz sürecini açıklayabilmelidir.

13 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Grup Çalışması Amaç: Kendi kurum / biriminde uygulamak üzere risk değerlendirmesi becerisine sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar ; • Fotoğraftaki tehlike ve riskleri tanımlayabilmeli, • Risk değerlendirme formundaki yönergeleri doğru yorumlayabilmeli, • Fotoğraftaki tehlike ve riskleri değerlendirebilmeli, • Risk değerlendirme formuna doğru veri girişi yapabilmelidir.

14 Grup Çalışması 1. Aşama AtölyeDepoAmbulansYemekhane Büro Grup Çalışması 2. Aşama

15

16 Acil Durum Planlaması Amaç: Acil durum ve çalışma ortamında acil durum planı hazırlamak konularında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar; • Acil durumu ve afeti tanımlayabilmeli ve örnek verebilmeli, • Acil durum yönetiminin evrelerini sayabilmeli ve açıklayabilmeli, • Yönetim fonksiyonlarını sayabilmeli ve tanımlayabilmeli, • Örnek acil durum planı üzerinden plan hazırlama kriterlerini açıklayabilmelidir.

17 Acil Durum Planlaması Grup Çalışması Amaç: Örnek acil durum planı üzerinden acil durum planı hazırlama becerisine sahip olmak. Öğrenim Hedefleri: Bu oturumun sonunda katılımcılar; • Örnek acil durum planını değerlendirebilmeli, • Çalıştığı birim / kuruma ait taslak acil durum planını hazırlayabilmeli, • Hazırlanan taslak acil durum planını anlatabilmelidir.

18

19 • Eğitim / Öğretim Yöntemleri: Görsel işitsel araçlarla desteklenmiş, interaktif eğitim tekniklerinin kullanıldığı soru cevap sınıf dersleri • Katılımcı Seçim Kriterleri: Katılımcılar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personelinden oluşacaktır. • Eğitim Programı Süresi: Bir gün süren ve tam zamanlı • Önerilen Sınıf Büyüklüğü: 20 - 25 kişi

20 • Eğitmenler: Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU – İsmail ARSLAN – Ahmet ÖZÇEVİKEL – Yusuf ÖZDEMİR – Hasan ODABAŞIOĞLU – Aylin Sena BELİNER • Eğitim Yeri: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İbn-i Sina Eğitim Salonu • Eğitim Tarihleri: 12 – 17 – 19 - 24 - 26 Haziran 2013

21 EĞİTİM PROGRAMI 09:00 – 09:20Eğitim programının tanıtımı – EÖDF ile değerlendirme 09:20 – 10:00İş Sağlığı ve Güvenliği 10:00 - 10:10Ara 10:10 – 10:55Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 10:55 -11:05Ara 11:05 – 11:50Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Grup Çalışması - 1 11:50 – 12:50Öğle arası 12:50 – 13:50Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Grup Çalışması - 2 13:50 – 14:00Ara 14:00 – 14:45Acil Durum Planlaması 14:45 – 14:55Ara 14:55 – 15:40Acil Durum Planlaması Grup Çalışması - 1 15:40 – 15:50Ara 15:50 – 16:35Acil Durum Planlaması Grup Çalışması - 2 16:35 – 16:55ESDF ile Değerlendirme 16:55 – 17:10Eğitimin değerlendirilmesi

22

23 Araştırma Tipi: Müdahale araştırması Analiz Yöntemi:  Frekans  Yüzde dağılım  SPSS 16.0 23

24 Değerlendirme Yöntemleri 24  Eğitim Öncesi Değerlendirme Formu  Eğitim Sonu Değerlendirme Formu  Oturum Değerlendirme Formu  Eğitim Programı Değerlendirme Formu  Eğitim sonu sözlü geribildirimler

25 BULGULAR

26  12, 17, 19, 24 ve 26 Haziran 2013 de olmak üzere beş turda tamamlandı.  Çeşitli ünvan ve görevdeki toplam 98 katılımcıya katılım belgesi verildi. 26

27 69.8 93.1 Eğitim Öncesi ve Sonu Değerlendirmeler 27 85 PUAN 85 PUAN  Ön test ortalaması: 69.8  Son test ortalaması: 93.1

28 İyi ve Mükemmel %98.1Soru Sorma ve Eğitimcilerle Etkileşime Girme %97.8Eğitim Organizasyonu %97.8Eğitim Amaçlarına Ulaşma %96.7Eğitimde Kullanılan Araç ve Gereç %89.1Kişisel Beklentilere Ulaşma 28 Eğitim Programını Değerlendirme

29 29 Eğitim Programını Değerlendirme • Eğitim süresi  % 77.2 uygun  % 14.1 çok kısa  % 8.7 çok uzun

30 30  Faydası oldu, bakış açımızı değiştirdi. Bu arada 4 yıldır çalıştığım yerde fark etmediğim şeyleri fark eder oldum. Tekrar teşekkür ederim.  Çok iyi kurgulanmış bir eğitim. Keyifliydi, zamanın nasıl geçtiğini algılamadım.  Teşekkür ediyorum. Farkındalık yarattı.  Tam günlük eğitimin sıkıcı geçeceğini düşünüyordum, sıkıcı geçmedi. Güzel bir eğitimdi. Uygulama yaparak ve sindirerek kaydettik.  ….. Eğitim Sonu Sözlü Geribildirimler

31 31 SONUÇ VE ÖNERİLER

32 32  İl bazında ilgili mevzuat gereği İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulum hazırlıklarının bir parçası olan özgün Destek Elemanı eğitimleri tamamlanarak, ilk adım atılmıştır.  “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu” tarafından alanda risk değerlendirme kriterleri ve prosedürlerin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

33 33  Risk yönetimi çalışmalarının bir ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir.  Kurumsal kimliğin oluşturulması ve çalışanların etkin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde olası riskleri öngörmeleri açısından eğitimlerin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

34 Anahtar Sözcükler İş Sağlığı ve GüvenliğiHizmet İçi EğitimDestek ElemanıRisk DeğerlendirmesiAcil Durum Eylem Planı 34

35 35 Teşekkür ederim…


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK ELEMANI EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları