Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DENEYİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DENEYİMİ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DENEYİMİ
Dr. Yusuf ÖZDEMİR

2 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 - 2014 STRATEJİK PLANI
İş sağlığı hizmetleri kapsamını ülkemizdeki tüm çalışanları içine alacak şekilde genişletmek Stratejik Hedef 1.1 – Ülkemizin mevcut durum ve gerçeklerine uygun bir “İş Sağlığı Hizmet Modeli” geliştirmek. Stratejik Hedef 1.2 – Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik tanı ve teşhis merkezlerinin sayısını artırmak ve sevk sistemlerini iyileştirmek. İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar T. C. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Üniversiteler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)

3 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI
2. Türkiye’de iş sağlığı sorunlarının gerçek boyutunu saptamak Stratejik Hedef 2.1 – Güncel ve güvenilir meslek hastalıkları ve iş kazası istatistikleri tutmak. Stratejik Hedef 2.2 – Meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik araştırmalar planlamak, yürütmek ve değerlendirmek. İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar TÜİK Üniversiteler DSÖ ILO ÇSGB Diğer ilgili kurum/kuruluşlar

4 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 - 2014 STRATEJİK PLANI
3. Meslek hastalıkları mortalite ve morbiditesini azaltmak Stratejik Hedef 3.1 –İş sağlığını temel sağlık hizmetleri sunumuna entegre etmek. Stratejik Hedef 3.2 –Meslek hastalıklarında öncelikli konulara yönelik erken teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirmek. İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar DSÖ Üniversiteler TÜİK ILO ÇSGB

5 “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” 2010

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü
Koruyucu iş sağlığı hizmetleri, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespiti konularında ulusal politika ve eylem planı oluşturulması, İş sağlığı hizmetleri sunumunda koruyucu hekimliğin öncelikli olması, İSGÜM’ün WHO-CC (Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi) olma çalışmalarında işbirliği yapılması, Ortak proje çalışmalarının başlatılması, Tam Gün Yasası ve Aile hekimliği mevzuatı ışığında işyeri hekimliği uygulamalarının mevcut durumu ve sorunların giderilmesi,

7 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü
Toplum sağlığı merkezlerinde ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulmasının desteklenmesi ve kolaylaştırılması, İşyeri hekimliği ve meslek hastalıkları konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarındaki mevcut sorunların giderilmesi, İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin güncel ve erişilebilir olmasının sağlanması, Meslek hastalıkları tanı rehberlerinin ve tedavi protokollerinin hazırlanması,

8 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü
Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda bilinç ve duyarlıklarının artırılması, İSGÜM ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarının işbirliği ve eşgüdümünün sağlanması, Meslek hastalıkları tanı sürecinde yaşanan sorunların giderilmesi, Temel İş Sağlığı Hizmet Modeli’nin seçilecek illerde pilot olarak uygulanması ve izlenmesi, Temel İş Sağlığı Hizmet Modelinin yaygınlaştırılması ve iş sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi.

9 Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Madde 25- (1) Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli olan işyeri hekimleri ile işbirliği yapar. İşyeri hekimi ve aile hekimleri arasında oluşabilecek problemleri çözer ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar. 2) İlgili mevzuata uygun olarak ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilir ve/veya ihtiyacı olan personeli hizmet satın alma yöntemiyle temin edebilir.

10 Çalışan Sağlığı Hizmetleri Modülü Çalışma grubu
T. C. Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri Veri Bilgi Setleri 2009 Çalışan Sağlığı Hizmetleri Modülü Çalışma grubu Türkiye’nin değişik illerinden gelen ve saha çalışmalarına ve mevzuata hakim Bakanlık personeli Akademisyenler Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tahir SOYDAL’ın Dr. PhD İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Adnan AĞIR PhD Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tahir SOYDAL’ın Dr. PhD. alışmaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Adnan AĞIR PhD’in desteği ile imzalanmış olan iş birliği protokolünün hayata geçişi bu çalışmalar sırasında desteklenmiştir.

11 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
“İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” 2010 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çalışmaları İş Sağlığı Hizmetlerinin 2010 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” ün hayata geçirilişinin bir uzantısı olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumda başlatılması İzmir İl Sağlık müdürlüğünün de onayı dahilinde uygun görülmüştür.

12 İzmir Çalışmaları Çiğli Toplum Sağlığı Merkezi fiziki olarak yapılandırıldı. İSGGM’e yetki için başvuru Yaklaşık 6 ay sonra Sadece işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere yetkilendirme (NİSAN TSM 001 Yetki No)

13 Çiğli Toplum Sağlığı Merkezi Çalışan Sağlığı Birimi

14 TSM adına alınan işyeri hekimliği yetkisi sonrası ne yapıldı?
Kamu görevlilerinin işyerlerinde görevlendirilmelerini ve çalışma şartlarını belirleyecek bir hukuki metin mevcut değildi. T.C.Sağlık Bakanlığı’nca bu metnin hazırlanması çalışmalarına İzmir olarak katkıda bulunuldu ve hazırlanan metin ‘’Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge’’ olarak tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı

15 Yönerge hazırlık çalışmalarında küçük ölçekli işletmelere yönelik hizmet verilmesi üzerinde yoğunlaşılmasına rağmen, 50’nin üzerinde çalışanı olan işletmelere hizmet sunumu yönünde karar alınarak yönergenin yayımlanması daha büyük ölçekli işletmelere öncelik verilmesine neden olmuştur.

16

17 Hizmet sunumunda yaşanan zorluklar
Özel sektörün hız ve çabukluğunun mevcut olmaması Klasik devlet memuru anlayışı ile hareket edilmesi Personel özlüklerinin düzenlenememiş olması Lojistik hizmetlerin yetersizliği

18 Hizmet sunumunda yaşanan zorluklar
Memuriyetteki yıllık izinler ve raporlar durumunda işyeri hekimi yerine görevlendirme yapılmasındaki zorluklar Personelin mesai dışına sarkan çalışmalarındaki özlük haklarının belirsizliği İhtiyaç duyulan bilgi - teknik destekler ve ulaştırma hizmetleri konusundaki sıkıntılar

19 Hizmet sunumunda yaşanan zorluklar
Görevlendirilen işyeri hekimlerinin kendi özverili çalışmaları ve ürettikleri bireysel çözümlerle üst makamlara sorun yansıtılmadan giderilmeye çalışılmıştır. Bu süreç zarfında görevlendirilen hiçbir hekime çalışmaları nedeniyle herhangi bir ad altında gerek kamudan gerekse işyerlerinden ekstra bir ödeme yapılmamıştır.

20 663 Sayılı KHK gereği T. C. Sağlık Bakanlığı yeni yapılanması (Taşra )
İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Kurumu İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Çalışan Sağlığı Şube Md.)

21 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Hazırlıkları
Amaç: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurmak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Bedia TÜRKYILMAZ onayı Md. Yrd. Ayhan İZZETİNOĞLU başkanlığı Dr. Nehire Tüten YÜKSEKOĞLU koordinatörlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu 25 Nisan 2013 Perşembe günleri 09:00 – 17:00 arası

22

23 İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Kademesi Bilgilendirme Toplantısı
PROGRAM İÇERİĞİ   09:00 – 09:45 Çalışan Sağlığı Mevzuatı (T. Yüksekoğlu) 09 : :00 Ara 10:00 – 10:45 Risk Analizi (Y. Özdemir) (Video desteği ile giriş, Risk analizi nedir, neden gerekli, örnekler, alanda uygulama nasıl yapılacak, destek elemanı özellikleri ve beklentiler) 10:45 – 11:00 Ara 11:00 – 11:30 Acil Durum Planı (H. Odabaşıoğlu) (Acil durum planı tanımı, neden gerekli, örnek, uygulama nasıl yapılacak ve destek elemanından beklentiler) 11:30 – 12:00 Soru cevap (İ. Arslan / H. Odabaşıoğlu / A. Özçevikel / Y. Özdemir / T. Yüksekoğlu)

24 Destek Elemanı Eğitimleri
İlçe Sağlık Müdürlüklerinden ikişer elemana destek eğitimi planlandı ve uygulandı Kurum bünyesinde en fazla çalışanı olan şube Acil ve ilkyardım Şubesine (112) ayrı eğitim planlandı ve uygulandı Toplam 160 çalışana Destek Elemanı Eğitimi verildi

25 Eğitimlerin ilk etabında her birimde çalışan en az iki personelin katılımı ile destek elemanı eğitimleri, 16 Haziran 2013 tarihinde başlamak üzere Şube Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan 98, ikinci etabında Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Yardım İstasyonlarında çalışanlar da dahil olmak üzere 124, toplam 222 personele 11 eğitim seansında 5 kişilik eğitici ekibi ile eğitim verilmiştir ve kitapçık olarak raporlandırılmıştır.

26

27

28

29 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Dr
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Dr. Ayhan İzzettinoğlu koordinatörlüğünde 11 günde toplam 222 kişi eğitim aldı. İlçe sağlık müdürlüğü, Acil sağlık Yardım istasyonu çalışanları şube mdürlkleri çalışanlarından oluşan

30

31 Web haberi

32

33

34

35

36

37 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Konak Hizmet Binası ile 112 Komuta Kontrol Merkezinin hizmet verdiği Narlıdere ilçesindeki 4 katlı binada Temmuz 2013 içerisinde ACİL DURUM PLANI değerlendirme çalışması yapılmıştır. Her iki hizmet binasında saptanan riskli durumlar ilgili yönetim kademesine raporlanarak düzeltici faaliyetler yapılması sağlanmıştır.

38

39 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Narlıdere 112 Komuta Kontrol Merkezi

40 16.UlusalHalk Sağlığı Kongresi

41 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 27 Ekim – 31 Ekim 2013 / Antalya

42 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ Amaç Madde 1. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını böylelikle iş kazaları ve meslek hastalıkların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

43 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Risk Değerlendirme Metodu
Fine – Kinney (Mathematical Risk Evaluation) metodu

44 KİNNEY METODU RİSK = ŞANS (Olasılık) x FREKANS x ŞİDDET
Kinney (Mathematical Risk Evaluation)'ın metodu temel alınmıştır RİSK = ŞANS (Olasılık) x FREKANS x ŞİDDET

45

46

47

48 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Risk Analizi, İş Sağlığı Çalışma Prosedür ve talimatları yazım süreci ile devam etmekte….

49 Teşekkür ederim


"İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DENEYİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları