Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU ANKARA Ü NİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK Ü LTESİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Ö ĞRETİM Ü YESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU ANKARA Ü NİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK Ü LTESİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Ö ĞRETİM Ü YESİ"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU ANKARA Ü NİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK Ü LTESİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Ö ĞRETİM Ü YESİ www.sonmezkutlu.com skutlu@divinity.ankara.edu.tr sonmezkutlu63@ttmail.com

2 Prof.Dr.Sönmez Kutlu Meslek Programlarına Yapılandırmacı Yaklaşım Nasıl Yansıtıldı? Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre: Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre: Her öğrenci özgün bir bireydir Her öğrenci özgün bir bireydir Öğrencilere topluma din hizmeti sunabilecek bilgi düzeyini kazandırmak Öğrencilere topluma din hizmeti sunabilecek bilgi düzeyini kazandırmak Öğrencilerin, İslam dininin temel kaynaklarını tanımaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin, İslam dininin temel kaynaklarını tanımaları amaçlanmıştır. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili esaslarının öğretimi hedeflenmiştir. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili esaslarının öğretimi hedeflenmiştir. Dinî konuların ve kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme Dinî konuların ve kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme ve görüş alışverişinde bulunmaya özendirilmesi. Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme ve görüş alışverişinde bulunmaya özendirilmesi. Geleneğe saygı yanında, onu akıl ve bilim ekseninde sorgulamaya özendirme Geleneğe saygı yanında, onu akıl ve bilim ekseninde sorgulamaya özendirme Kur’an ve sünnetin doğru anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlama Kur’an ve sünnetin doğru anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlama Laiklik bağlamında diğer din ve inançlara karşı hoşgörü anlayışı verme Laiklik bağlamında diğer din ve inançlara karşı hoşgörü anlayışı verme Öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlamak Öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlamak

3 Prof.Dr.Sönmez Kutlu YAKLAŞIM FARKLILIĞI METİN MERKEZLİ METİN MERKEZLİ OLGU MERKEZLİ OLGU MERKEZLİ

4 Prof.Dr.Sönmez Kutlu DİNBİLİMSEL YAKLAŞIMIN TEMEL UNSURLARI Bilimsel ve araştırmaya dayalı Bilimsel ve araştırmaya dayalı Kur’an merkezli Kur’an merkezli Akılcı Akılcı Eleştirel Eleştirel Sünnet’in açıklayıcılığından yararlanma Sünnet’in açıklayıcılığından yararlanma Kök Değerlerin öne çıkarılması Kök Değerlerin öne çıkarılması Mezheplerüstü Çözümleme Mezheplerüstü Çözümleme Dinler Açılımlı Dinler Açılımlı Çoğulcu Çoğulcu Birleştirici Birleştirici Öğrenci-Öğrenme Merkezli Öğrenci-Öğrenme Merkezli Öğrencinin konuyla ilgili bilgi ve kavram algısını anlama Öğrencinin konuyla ilgili bilgi ve kavram algısını anlama

5 Prof.Dr.Sönmez Kutlu ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır. Kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize bir zihinsel süreçtir (Şahinel, 2002:5). Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır. Kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize bir zihinsel süreçtir (Şahinel, 2002:5).

6 Prof.Dr.Sönmez Kutlu ELEŞTİREL DÜŞÜNME Bir kanıtı kullanma ya da referansa dayanma Bir kanıtı kullanma ya da referansa dayanma Varsayımları sorgulama Varsayımları sorgulama Tahmin etme Tahmin etme Sebep-sonuç ilişkisini belirleme Sebep-sonuç ilişkisini belirleme Fark ve benzerlikleri bulma Fark ve benzerlikleri bulma İlkeleri türetme İlkeleri türetme Bilmediklerini ve bildiklerini ayırt etme Bilmediklerini ve bildiklerini ayırt etme Farklı bakış açılarını açıklama Kararları sorgulama Sınıflama yapma Değerlendirme (ölçüt belirleme) Karşılaştırma yapma İlgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme Kalıp yargıları fark etme Çıkarımda bulunma

7 Prof.Dr.Sönmez Kutlu HADİSLERİN TAHLİL VE TENKİDİ HADİS (V. ÜNİTE) HADİS (V. ÜNİTE) 1. Sened Tenkidinde Ölçütler 1. Sened Tenkidinde Ölçütler 1.1. Ravinin Adaleti 1.1. Ravinin Adaleti 1.2. Ravinin Zabtı 1.2. Ravinin Zabtı 2. Metin Tenkidinde Ölçütler 2. Metin Tenkidinde Ölçütler 2.1. Dil (İfadelerde Tutarlılık) 2.1. Dil (İfadelerde Tutarlılık) 2.2. Kur’an’a Uygunluk 2.2. Kur’an’a Uygunluk 2.3. Sahih Sünnete Uygunluk 2.3. Sahih Sünnete Uygunluk 2.4. Akılla Çelişmeme 2.4. Akılla Çelişmeme 2.5. Tarihi Verilere Uygunluk 2.5. Tarihi Verilere Uygunluk

8 Prof.Dr.Sönmez Kutlu HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI 3. Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri 3. Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri 3.1. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı 3.2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi 3.1. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı 3.2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi 3.3. Hadiste Yerellik ve Evrensellik 3.3. Hadiste Yerellik ve Evrensellik 4. Örnek Alma ve Taklit Etme Arasındaki Fark 4. Örnek Alma ve Taklit Etme Arasındaki Fark

9 Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ Problem çözme becerisi, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Problem çözme becerisi, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Problem çözme becerisiyle öğrencilerin din ve ahlak konularını üst düzeyde öğrenmeleri ve hayatlarında karşılaştıkları dinî ve mesleki alanla ilgili problemleri üst düzey bilişsel fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmeleri amaçlanır. Problem çözme becerisiyle öğrencilerin din ve ahlak konularını üst düzeyde öğrenmeleri ve hayatlarında karşılaştıkları dinî ve mesleki alanla ilgili problemleri üst düzey bilişsel fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmeleri amaçlanır. İmam- Hatip Liseleri Meslek derslerinde öğrenme-öğretme sürecinde dinî ve mesleki alanla ilgili bir problem aşağıdaki basamaklar izlenerek çözümlenebilir: İmam- Hatip Liseleri Meslek derslerinde öğrenme-öğretme sürecinde dinî ve mesleki alanla ilgili bir problem aşağıdaki basamaklar izlenerek çözümlenebilir: Problemi fark etme Problemi fark etme Problemi tanımlama ve sınırlandırma Problemi tanımlama ve sınırlandırma Problemin çözümüne yönelik hipotezler ortaya koyma Problemin çözümüne yönelik hipotezler ortaya koyma Hipotezleri test etmek için veri ve kaynak araştırması yapma Hipotezleri test etmek için veri ve kaynak araştırması yapma Hipotezleri test etme ve çözüme varma Hipotezleri test etme ve çözüme varma

10 Prof.Dr.Sönmez Kutlu ANLAMA SORUNU TEFSİR (V. ÜNİTE) TEFSİR (V. ÜNİTE) 1. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler 1. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler 1.1. Kur’an’ı Kendi Bütünlüğü İçinde Anlama 1.1. Kur’an’ı Kendi Bütünlüğü İçinde Anlama 1.2. Tarihsel Bağlamı Dikkate Alma 1.2. Tarihsel Bağlamı Dikkate Alma 1.3. Sünnetin Açıklayıcılığından Yararlanma 1.3. Sünnetin Açıklayıcılığından Yararlanma 1.4. Bilimsel Verilerden Yararlanma 1.4. Bilimsel Verilerden Yararlanma 2. Kur’an’ın Ana Konuları 2. Kur’an’ın Ana Konuları 2.1. Yaratılış ve Evren 2.1. Yaratılış ve Evren 2.2. İman 2.2. İman 2.3. İbadet 2.3. İbadet 2.4. Ahlak 2.4. Ahlak 2.5. İnsan İlişkileri 2.5. İnsan İlişkileri 2.6. Tarih (Kıssalar) 2.6. Tarih (Kıssalar) KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ ( V. Ünite’nin alt başlığı) KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ ( V. Ünite’nin alt başlığı) Mehdi ve Mesih İnancı Mehdi ve Mesih İnancı

11 Prof.Dr.Sönmez Kutlu HUTBE VAAZ HAZIRLAMA VE SUNUMU HİTABET (III. ve IV. Ünite) HİTABET (III. ve IV. Ünite) 3. Vaaz/Hutbe’nin Hazırlanışı 3. Vaaz/Hutbe’nin Hazırlanışı 3.1. Konu Seçimi 3.1. Konu Seçimi 3.2. Planlama 3.2. Planlama 3.3. Bilgi Toplama 3.3. Bilgi Toplama 3.4. Bilgiyi Değerlendirme 3.4. Bilgiyi Değerlendirme 3.5. Vaazın/Hutbenin Sunuluşu 3.5. Vaazın/Hutbenin Sunuluşu

12 Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROBLEM ÇÖZMENİN AKIŞ ŞEMASI “Akış şeması” şu şekilde sıralanabilir: “Akış şeması” şu şekilde sıralanabilir: Öğretmen karmaşık yapılı bir problem durumunu tasarlar. Öğretmen karmaşık yapılı bir problem durumunu tasarlar. Öğrenciler karmaşık yapılı bir problem durumuna sokulurlar. Öğrenciler karmaşık yapılı bir problem durumuna sokulurlar. Öğrenciler problem senaryosunda aktif sorumluluk alır ve problem durumunu kendilerine mal ederler. Öğrenciler problem senaryosunda aktif sorumluluk alır ve problem durumunu kendilerine mal ederler. Öğrenciler problem durumu hakkında ne bilip ne bilmediklerini belirler ve problemin çözümü için görev dağılımı yaparlar. Öğrenciler problem durumu hakkında ne bilip ne bilmediklerini belirler ve problemin çözümü için görev dağılımı yaparlar. Öğrenciler var olan durumu irdeleyerek gerçek problemi belirler ve çözüm için bir araştırma gerçekleştirirler. Öğrenciler var olan durumu irdeleyerek gerçek problemi belirler ve çözüm için bir araştırma gerçekleştirirler. Öğrenciler problem durumu hakkında birkaç olası çözümler üretir ve bunlardan birisi üzerinde hemfikir olurlar. Öğrenciler problem durumu hakkında birkaç olası çözümler üretir ve bunlardan birisi üzerinde hemfikir olurlar.

13 Prof.Dr.Sönmez Kutlu DEĞERLER EDİNDİRME Adil olma Adil olma Alçakgönüllülük Alçakgönüllülük Allah ve Peygamber sevgisi Allah ve Peygamber sevgisi Allaha güvenme Allaha güvenme Bilime saygı Bilime saygı Cömertlik Cömertlik Çalışkanlık Çalışkanlık Çevreye duyarlılık Çevreye duyarlılık Dinî değerlere saygı Dinî değerlere saygı Doğruluk Doğruluk Dostluk Dostluk Estetik duyarlılık Estetik duyarlılık Fedakârlık Fedakârlık Güvenilirlik Güvenilirlik Hoşgörü Hoşgörü İnançlara saygı İnançlara saygı Kadirşinaslık Kadirşinaslık Kardeşlik Kardeşlik Kur’an’a saygı Merhamet Millet sevgisi Misafirperverlik Namuslu olma Nezaket Ölçülülük Özgürlük Sabırlı olmak Saygı ve sevgi Sorumluluk Sözünde durma Tarihsel mirasa duyarlılık Vatanseverlik Vefalı olma Yardımseverlik Bilimsellik

14 Prof.Dr.Sönmez Kutlu ARAŞTIRMA BECERİSİ Dinî ve mesleki alanda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması asıl amaçtır. Dinî ve mesleki alanda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması asıl amaçtır. İmam-hatip liseleri meslek dersleri öğretmeni aşağıdaki çalışmaları yapmak suretiyle öğrencilerde dinî ve mesleki alanla ilgili konularda araştırma becerisinin gelişmesini sağlayabilir. İmam-hatip liseleri meslek dersleri öğretmeni aşağıdaki çalışmaları yapmak suretiyle öğrencilerde dinî ve mesleki alanla ilgili konularda araştırma becerisinin gelişmesini sağlayabilir. Kütüphane kullanma (Bilgisayarda katalog tarama, kitap fiş katalogu kullanma) Kütüphane kullanma (Bilgisayarda katalog tarama, kitap fiş katalogu kullanma) Özel referans kaynaklarına ulaşma (almanak, ansiklopedi, sözlük, il yıllıkları, mikrofişler, dergiler) Özel referans kaynaklarına ulaşma (almanak, ansiklopedi, sözlük, il yıllıkları, mikrofişler, dergiler) Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşma (gazete, dergi, televizyon, radyo, videokaset…) Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşma (gazete, dergi, televizyon, radyo, videokaset…) Kitabın farklı bölümlerini kullanma (dizin, içindekiler…) Kitabın farklı bölümlerini kullanma (dizin, içindekiler…) Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma Bilgi kaynaklarını değerlendirme (basılı, görsel, elektronik…) Bilgi kaynaklarını değerlendirme (basılı, görsel, elektronik…) Uygun bilgi kaynağı kullanma Uygun bilgi kaynağı kullanma Kaynak olarak toplumu kullanma ve bireylerle görüşmeler yapma (sözlü tarih çalışmaları) Kaynak olarak toplumu kullanma ve bireylerle görüşmeler yapma (sözlü tarih çalışmaları) Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme, dipnot kullanma, rapor yazma) Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme, dipnot kullanma, rapor yazma) Yararlandığı kaynakları “Kaynakça”da titizlikle gösterme Yararlandığı kaynakları “Kaynakça”da titizlikle gösterme Okuduğu metnin ana fikrini çıkarma Okuduğu metnin ana fikrini çıkarma Okuduğu kaynağı yorumlama Okuduğu kaynağı yorumlama Okuduğu metindeki ilgili terim ve kelimenin anlamını bulmak için sözlük kullanımı Okuduğu metindeki ilgili terim ve kelimenin anlamını bulmak için sözlük kullanımı Metindeki ve diğer kaynaklardaki olgu ve fikirleri ayırma Metindeki ve diğer kaynaklardaki olgu ve fikirleri ayırma Metni anlamaya yardımcı olan resimlerdeki ipuçlarını ve açıklamaları kullanma Metni anlamaya yardımcı olan resimlerdeki ipuçlarını ve açıklamaları kullanma

15 Prof.Dr.Sönmez Kutlu DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAMA Din evrenseldir. Din evrenseldir. Dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Öğrencinin bu beceriyi kazanabilmesi için aşağıdaki çalışmaları planlayıp uygulayabilir. Öğrencinin bu beceriyi kazanabilmesi için aşağıdaki çalışmaları planlayıp uygulayabilir. Benzerlik ve farklılıkları bulma ve buldurma Benzerlik ve farklılıkları bulma ve buldurma Zamanla oluşan değişimi algılama Zamanla oluşan değişimi algılama Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma

16 Prof.Dr.Sönmez Kutlu DİNBİLİMSEL YAKLAŞIMDA ÖĞRENCİNİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR Öğrenmeyi öğrenme Öğrenmeyi öğrenme Hayat boyu öğrenme Hayat boyu öğrenme Birlikte Bilgi üretme Birlikte Bilgi üretme Araştırmayı becerisi kazanma Araştırmayı becerisi kazanma Bir konuyu Kur’an ayetleri ve Tefsirler üzerinden araştırıp analiz edebilme Bir konuyu Kur’an ayetleri ve Tefsirler üzerinden araştırıp analiz edebilme Kur’an-ı Kerimi Doğru okuma Kur’an-ı Kerimi Doğru okuma Kuran-ı anlama ve yorumlama Kuran-ı anlama ve yorumlama Kur’an meallerini kullanabilme Kur’an meallerini kullanabilme Bir konuyu hadis kaynakları üzerinden analiz edebilme Bir konuyu hadis kaynakları üzerinden analiz edebilme Hadisleri anlama ve yorumlama Hadisleri anlama ve yorumlama Hadisler üzerinde metin ve sened tenkidi yapabilme Hadisler üzerinde metin ve sened tenkidi yapabilme Analitik ve betimleyici bir üslûp kullanabilme Analitik ve betimleyici bir üslûp kullanabilme Empatik yaklaşma Empatik yaklaşma Hakikat-hurafe ayrımı yapabilme ve temellendirebilme Hakikat-hurafe ayrımı yapabilme ve temellendirebilme Birlikte yaşama bilinci kazanmak Birlikte yaşama bilinci kazanmak Farklılıklara tahammül alışkanlığı edinme Farklılıklara tahammül alışkanlığı edinme Tarihsel olanla Menkabevî olanı ayırmak Tarihsel olanla Menkabevî olanı ayırmak Dini sorunların çözümünde mezhepler ü st ü yaklaşabilme Dini sorunların çözümünde mezhepler ü st ü yaklaşabilme Dinî anlayışların/yorumlarının zenginlik olarak görme Dinî anlayışların/yorumlarının zenginlik olarak görme Sorgulama Sorgulama Eleştirel düşünme Eleştirel düşünme Kendi inancını kendi oluşturma Kendi inancını kendi oluşturma Dini bilgi üretebilme Dini bilgi üretebilme Modelleme yapabilme Modelleme yapabilme Farklı inançlara saygılı olma Farklı inançlara saygılı olma Din Mezhep ilişkisini kavrama Din Mezhep ilişkisini kavrama

17 Prof.Dr.Sönmez Kutlu FARKLI DİN ANLAYIŞLARI İNANÇ ve SİYASET MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: SİYASİ VE İTİKADİ MEZHEPLER İNANÇ ve SİYASET MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: SİYASİ VE İTİKADİ MEZHEPLER UYGULAMA MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: AMELİ- PRATİK MEZHEPLER UYGULAMA MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: AMELİ- PRATİK MEZHEPLER AHLAK MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: TASAVVUFÎ ANLAYIŞLAR VE TARİKATLER AHLAK MERKEZLİ ANLAYIŞLAR: TASAVVUFÎ ANLAYIŞLAR VE TARİKATLER YENİ DİNİ HAREKETLER: CEMAATLER YENİ DİNİ HAREKETLER: CEMAATLER

18 Prof.Dr.Sönmez Kutlu İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 2. ÜNİTE (KELAM) 2. ÜNİTE (KELAM) İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri 1. Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri 2. Belli Başlı İtikadi Mezhepler 2. Belli Başlı İtikadi Mezhepler 2.1. Havariç 2.1. Havariç 2.2. Şia 2.2. Şia 2.3. Mürcie 2.3. Mürcie 2.4. Mutezile 2.4. Mutezile 2.5. Ehl-i Sünnet 2.5. Ehl-i Sünnet 2.5.1. Eş’ariye 2.5.1. Eş’ariye 2.5.2. Maturidiye 2.5.2. Maturidiye 3. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar 3. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

19 Prof.Dr.Sönmez Kutlu TASAVVUFÎ BİR YORUM OLARAK ALEVÎLİK-BEKTAŞİLİK 4. Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik 4. Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik 4.1. Alevilik ve Bektaşilik Kavramları 4.1. Alevilik ve Bektaşilik Kavramları 4.2. Tarihsel Gelişim 4.2. Tarihsel Gelişim 4.3. Hacı Bektaş Veli ve Dört Kapı Kırk Makam 4.3. Hacı Bektaş Veli ve Dört Kapı Kırk Makam 4.4. Alevilik-Bektaşilik Düşüncesinde Temel Unsurlar 4.4. Alevilik-Bektaşilik Düşüncesinde Temel Unsurlar 4.4.1. Allah Sevgisi 4.4.1. Allah Sevgisi 4.4.2. Peygamber Sevgisi 4.4.2. Peygamber Sevgisi 4.4.3. Ehl-i Beyt Sevgisi 4.4.3. Ehl-i Beyt Sevgisi 4.4.4. Tevella, Teberra 4.4.4. Tevella, Teberra 4.4.5. On iki İmam 4.4.5. On iki İmam 4.4.6. Musahiplik 4.4.6. Musahiplik 4.4.7. Ayin-i Cem 4.4.7. Ayin-i Cem 4.4.8. Üç Sünnet Yedi Farz 4.4.8. Üç Sünnet Yedi Farz

20 Prof.Dr.Sönmez Kutlu Fıkıh İlminin ve Fıkhî mezheplerin Oluşumu FIKIH II. ÜNİTE FIKIH II. ÜNİTE Mezhepler Öncesi Dönem Mezhepler Öncesi Dönem 1.1. Hz. Peygamber Dönemi 1.1. Hz. Peygamber Dönemi 1.2. Sahabiler Dönemi 1.2. Sahabiler Dönemi 1.3. Tabiiler Dönemi 1.3. Tabiiler Dönemi 2.Mezheplerin Oluşum Dönemi 2.Mezheplerin Oluşum Dönemi 2.1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler 2.1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler 2.2. Hanefi Mezhebi 2.2. Hanefi Mezhebi 2.3. Maliki Mezhebi 2.3. Maliki Mezhebi 2.4. Şafii Mezhebi 2.4. Şafii Mezhebi 2.5. Hanbeli Mezhebi 2.5. Hanbeli Mezhebi 2.6. Caferi Mezhebi 2.6. Caferi Mezhebi 2.7. Mensubu Kalmayan Fıkıh Mezhepleri 2.7. Mensubu Kalmayan Fıkıh Mezhepleri

21 Prof.Dr.Sönmez Kutlu DİN-MEZHEP İLİŞKİSİ Din, temel iman esaslarını ve ibadetleri belirlemiştir. Din, temel iman esaslarını ve ibadetleri belirlemiştir. Dinin İnançları ve Mezhebin iitikad esasları farklıdır. Dinin İnançları ve Mezhebin iitikad esasları farklıdır. Din, evrensel ilkeler getirmiştir. Din, evrensel ilkeler getirmiştir. İnanç esası koyma Kur’an’a aittir. İnanç esası koyma Kur’an’a aittir. Allah, Peygamber, Ahiret İnancı esastır. Allah, Peygamber, Ahiret İnancı esastır. Vahiy kapısı kapanmıştır. Vahiy kapısı kapanmıştır. Kur’an düşünen ve sorgulayan insan tipini ister Kur’an düşünen ve sorgulayan insan tipini ister Kur’an inanç birliğine dayalı bir toplum kurmuştur. Kur’an inanç birliğine dayalı bir toplum kurmuştur. Mezhepler, tarihseldir. Mezhepler, tarihseldir. Mezhepler, beşeridir. Mezhepler, beşeridir. Mezhep, din değildir. Mezhep, din değildir. Mezhep, dinin yorumudur. Mezhep, dinin yorumudur. Mezhep, dinle aynileştirilemez. Mezhep, dinle aynileştirilemez. Mezhep yokken din var olabilir, Din olmadan mezhep olmaz. Mezhep yokken din var olabilir, Din olmadan mezhep olmaz. Mezhepten çıkan dinden çıkmaz. Mezhepten çıkan dinden çıkmaz.

22 Prof.Dr.Sönmez Kutlu Dine yaklaşım biçimleri ya da zihniyet tipolojileri 1) Tepkisel-Kabilevi Din Anlayışı: Haricilik ve Vehhabilik 1) Tepkisel-Kabilevi Din Anlayışı: Haricilik ve Vehhabilik 2) Akılcı-Hadari Din Anlayışı: Mutezile, Mürcie, Maturidilik ve Eşarilik 2) Akılcı-Hadari Din Anlayışı: Mutezile, Mürcie, Maturidilik ve Eşarilik 3) Gelenekçi-Muhafazakar Din Anlayışı: Hadis Taraftarları ve Selefi Tezahürler 3) Gelenekçi-Muhafazakar Din Anlayışı: Hadis Taraftarları ve Selefi Tezahürler 4) Politik-Karizmatik Liderci Din Anlayışı: Şii Mezhepleri 4) Politik-Karizmatik Liderci Din Anlayışı: Şii Mezhepleri 5) Keşifci-İnzivacı Din Anlayışı: Tasavvufî Oluşumlar ve Tarikatler 5) Keşifci-İnzivacı Din Anlayışı: Tasavvufî Oluşumlar ve Tarikatler

23 Prof.Dr.Sönmez Kutlu TEMEL PARADİGMALARI ("İnne'd-Dine Taatun"/ " İnne'd-Dine bi'l-Huruc ve'l-İsyan ala's- Sultan ez-Zalim"/ el-Muharabe mine'd-Din -Muharebe/Cihad dindir. ) ("İnne'd-Dine Taatun"/ " İnne'd-Dine bi'l-Huruc ve'l-İsyan ala's- Sultan ez-Zalim"/ el-Muharabe mine'd-Din -Muharebe/Cihad dindir. ) ( İnne'd-Dine bi'l-Akli ve'n-Nazar ve'l-İstidlal- Amma'd-Din fe amma Sebiluhu el-Aklun; ve'ş-Şeria bi's-Semi'; el-Aklu Esas/Evvel ve'n- Naklu/en-Nassu Müevvel; İnne'd-Dine bi'l-Cemaa) ( İnne'd-Dine bi'l-Akli ve'n-Nazar ve'l-İstidlal- Amma'd-Din fe amma Sebiluhu el-Aklun; ve'ş-Şeria bi's-Semi'; el-Aklu Esas/Evvel ve'n- Naklu/en-Nassu Müevvel; İnne'd-Dine bi'l-Cemaa) (İnne'd-Dine bi'l-Asar; İnne'd-Dine bi's-Sünne) (İnne'd-Dine bi'l-Asar; İnne'd-Dine bi's-Sünne) ( İnne'd-Dine Ma'rifetu'l-İmam; İnne'd-Dine Taatu Reculin ev Ricalin): Kuleyni, " Din, Allah'ın Muhammed'e Cebrail vasıtasıyla getirdiği emaneti olan Velayetidir." ( İnne'd-Dine Ma'rifetu'l-İmam; İnne'd-Dine Taatu Reculin ev Ricalin): Kuleyni, " Din, Allah'ın Muhammed'e Cebrail vasıtasıyla getirdiği emaneti olan Velayetidir." “İnne’d-Dîne bi Keşfi’l-Ebrâr ve’l-Evliya” “İnne’d-Dîne bi Keşfi’l-Ebrâr ve’l-Evliya”


"Prof.Dr.Sönmez Kutlu PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU ANKARA Ü NİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK Ü LTESİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Ö ĞRETİM Ü YESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları