Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sıklık: 3/1000  Düşük akımlı kapiller malformasyonlar  En sık yüz ve boyunda  Sturge-Weber, Klippel Trenaunay gibi sendromlara eşlik edebilir 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sıklık: 3/1000  Düşük akımlı kapiller malformasyonlar  En sık yüz ve boyunda  Sturge-Weber, Klippel Trenaunay gibi sendromlara eşlik edebilir "— Sunum transkripti:

1

2

3  Sıklık: 3/1000  Düşük akımlı kapiller malformasyonlar  En sık yüz ve boyunda  Sturge-Weber, Klippel Trenaunay gibi sendromlara eşlik edebilir  Doğumda mevcut,çocukla birlikte orantılı olarak büyür, spontan gerilme görülmez.  Yaşla birlikte hipertrofi ve nodülasyonlar gözlenir (vasküler ektazi artar)  10-300µm kalınlıta damarlar, normal epidermisin 0,1-1mm altında

4

5

6  Etkin bir lazer tedavisi için önemli parametreler:  1-Dalgaboyu (hedef kromor tarafından iyi absorbe edilmeli)  2-Yeterli akım (Fluence)  3-Hedef yapıya uygun pulse süresi (TRT ‘den küçük olmalı )  Damar içinde sıcaklık 70C’ye ulaşıltığında selektif damar hasarı gerçekleşir.

7  HbO absorbsiyonunun pik yaptıgı dalga boyları:  1-418nm  2-542 nm  3-577nm  4-800-1100 arası geniş bant da iyi absorbsyion özelliği gösterir

8

9

10  %20 hastada tam iyileşme (>%75)  %70 hastada %50’den fazla iyileşme  %30 hastada kötü yanıt (%50’den az)  Klinik-prognoz ilşkisi:  kırmızı renk: yüzeyel yerleşim-iyi pronoz  Mor renk: derin yerleşimli kalın damar-orta prognoz  Pembe renk: derin yerleşimli ince damar-kötü prognoz

11  1- KTP lazer (532nm)  2-pulsed dye lazer ( 585nm, 595nm)  3-Nd_YAG lazer(1064 nm)  4-Alexandrite lazer (755nm)  5--IPL  6-Fotodinamik terapi

12  Hedef kromofor: Oksihemoglobin absorbsiyon piki 577nm  585 nm PDL: Absorbsiyon daha iyi, daha düşük enerji ile sonuç, ancak penetrasyon zayıf bu sebeple erken lezyonlara daha uygun  595nm PDL: Daha derin penetrasyon,- adolesan ve yetişkin grupta 1.tercih

13  PDL, PWS tedavisi için birici seçenektir.  Genellkile 4-15 seansa ihtiyaç vardır (seans araları 4- 8 hafta). Her seansta ort. %12 açılma gerçekleşir.  Tedavi yüzde V2 bölgesinde daha yavaş sonuç verir.  20cm2’den küçük lezyonlar daha iyi yanıt verir.  Gövde lezyonları ekstremitedekilere daha iyi yanıt verirler.  Distal ekstremite proksimale göre daha kötü yanıt verir.  10 yaştan önce tedaviye başlanırsa daha iyi sonuç alınır, en iyi sonuçlar iki yaştan önce başlandığında alınır.

14  Anestezi: Çocuklarda öz. Geniş alanlar için genel anestezi gereklidir. 6 aydan önce çocuklara anestezi gerekmeyebilir. Yetişkinlerde kryojen spray ya da hava soğutma yeterli ; topikal anestezik kremler kullanılmaz.  Yüzeyel PWS’deki kapiller yapı için genellikle 0,45- 1,5ms’li pulse süresi kullanılır. Bu pulse süresi kullanıldığında da 7-10 gün kadar sürecek siyah renkli bir purpura ortaya çıkar.

15  Nonpurpurik tedavi: Gen. 6-10ms kullanarak üstüste atışlar yapmak (stacking) önerilmiştir. İlk atışın sonunda HbO, methemoglobuline dönüşür ki, bu molekülün absorbsiyon gücü HbO’ya göre yaklaşık 6- 7 kat fazladır. Böylece purpura oluşmaksızın tedavi mümkün olabilir, ancak seans sayıları artabilir.  Tedavi 6-8 hafta arayla tekrarlanabilir. Koyu tenlilerde bazen önceki seansta gelişmiş PIH’ın iyileşmesi için 3 ay beklemek gerekebilir.  Yan etkiler: purpura, hiperpigmentasyon, vezikülasyon, skar formasyonu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28  PDL ile PWS tedavisinide direnç nedenleri: 1-Penetrasyon derinliği: 595nm PDL 1mm’ye kadar derinliğe ulaşabilir. 2-İnce kapillerler: 30-50µm ’den küçük damarlar 3- Uygun olmayan parametreler: Düşük enerji kullanımı, uygunsuz pulse süresi 4- Neoanjiogenez: Yara iyieşmesi kaskadının tetiklenmesi.. Anjiogenez inhibitörleri kullanımı ile reperfüzyonun önlenmesi… Rapamycin ve imuquimod ile olumlu sonuçlar …

29  Penetrasyonu en yüksek vasküler lazer; daha derin lezyonlarda kullanılabilir. Dermo-epidermal bileşkeden 2-3 mm daha derine inebilir.  Buradaki derin ve geniş çaplı damarlar daha uzun pulse sürelerine ihtiyaç gösterir: 3-15ms  Nodüler ve hipertrofik lezyonlarda 1.seçenek olarak kullanılmalı.  Terapötik marjı dar, skar ve pigmentasyon değişiklikleri sık ! Bu sebeple minimal purpura dozlarının saptanarak tedavi planlanması önerilmiştir.  İşlem sonrası 3 gün kadar süren soluk purpura gözlenebilir.  Tedavi 4-6 hafta aralıklarla tekrarlanabilir.

30

31

32

33

34  Bu cihazlar PDL’in HbO affinitesi ve Nd-Yagın penetrasyon gücünü kombine edebilmek için tasarlanmışlardır.  Önce 595 nm dalga boyunda nonpurpurik atış yapılır HbO- met Hb dönüşümü gerçekleşir. Milisaniyeler içinde ND_YAG ile ikinci atış yapılır.  İlk atıştan sonra oluşan metHb 5-7 kat daha yüksek absorbsiyon gösterir. Bu sebeple Nd-yag lazer düşük dozlarla kullanılabilir ve skar riski azaltılır.

35 BeforePost 5 Tx Courtesy of E. Tanghetti, MD

36 Post 3 TX Pre TX Courtesy of Emil Tanghetti. MD Sacramento, CA

37  PDL’ye yanıtsız hastalarda önemli alternatif …  Yüzeyel lezyonlarda PDL yerine, derin lezyonlarda ise Nd_YAG yerine kullanılabilir.  500-1200 nm dalgaboyu aralığında çalışırlar.  Çeşitli filtrelerle koyu tenlilerde melanin absorbsiyonu azaltılabilirken, hedef yapının derinliğine ve yapısına uygun biçimde çalışılabilir.  Geniş dalga boyu aralıgında ve çoklu pulse’lar şeklinde çalışmak çeşitli çap ve derinlikteki damarları aynı seansta etkilieyebilir  Yapılan bir çalışmada PDL’ye dirençli hastaların %50sinde ek bir %50lik ek solma gözlenmiştir.

38 Dr.Sadiye Kuş- arşiv

39

40

41

42  PWS hastaları özellikle çocukluk ve gençlik çağından itibaren etkileyen sosyal izolasyon ve ağır psişik travmalarla sonuçlanan bir kozmetik sorundur.  Son yirmi yılda lazer tedavilerindeki gelişmeler bu tabloyu tedavi edilebilir hale getirmiştir.  Ancak optimum sonuçlar için yüksek maliyetli birkaç cihazı birlikte bulundurmak ve deneyim gereklidir.  Şu anki tedaviye yanıt orta düzeyde olsa da bu alandaki gelişmeler gelecekteki başarı düzeyinin artacağını göstermektedir.  Bugün için çocukluk ve gençlik çağındaki erken lezyonlara yapılan girişimler oldukça başarılıdır. Hastaların 3.-4. dekadlardan önce bu tedavi şansını kullanması özellikle önemlidir.

43 Teşekkür ederim! İletişim: g.gokler@mddermatoloji.com


" Sıklık: 3/1000  Düşük akımlı kapiller malformasyonlar  En sık yüz ve boyunda  Sturge-Weber, Klippel Trenaunay gibi sendromlara eşlik edebilir " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları