Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel çelikler. YÜKSEK MANGANLI OSTENİTİK ÇELİKLER Kullanıldığı yerler; Yüksek darbe ve aşınmanın olduğu uygulamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel çelikler. YÜKSEK MANGANLI OSTENİTİK ÇELİKLER Kullanıldığı yerler; Yüksek darbe ve aşınmanın olduğu uygulamalar."— Sunum transkripti:

1 Özel çelikler

2 YÜKSEK MANGANLI OSTENİTİK ÇELİKLER Kullanıldığı yerler; Yüksek darbe ve aşınmanın olduğu uygulamalar.

3 Uygulama örnekleri Çeneli kırıcılar

4 İç yapısı GX120 Mn12 ve GX120 Mn16 analizine uygun malzemelerden dökülen parçanın iç yapısı, parçanın soğuma hızıyla yakından ilgilidir. Ancak, bu malzemelerde her zaman karşılaşılacak olan yapı, γ + M 3 C dir. Bu fazlardan γ ( ostenit), ana yapıyı oluşturduğundan, sözü edilen malzemelere ostenitik Mn lı çelik denir. Döküm yapısında bulunan diğer faz, M 3 C, (Fe,Mn) 3 C şeklinde ifade edilir.

5 Döküm yapısı Tane sınırında çökelen M 3 C karbürü Tane içinde çökelen M 3 C karbürü γ

6 gösterilen resim, yavaş soğuyan bir parçadan çekilmiş iç yapı resmidir. Soğuma daha hızlı olsaydı, tane içinde karbür oluşmayabilirdi. Tane sınırında oluşan karbür ise, daha ince olabilirdi. Bu haliyle malzeme, hafif manyetik özellik gösterir. Darbe direnci düşüktür.

7 Ostenitik Mn lı çeliğin ısıl işlemi Tane sınırı ve içinde oluşan karbürlerin giderilmemesi durumunda malzemenin darbe direnci düşer ve çalışma sırasında parça çok kısa zamanda kırılır. Isıl işlem yapılmasının sebebi; Tanenin içindeki ve özellikle, tane sınırında bulunan karbürleri ostenit yapısı içerisinde eritmektir.

8 Isıl işlemin yapılışı Bu ısıl işlemin adı; homojenleştirme ısıl işlemidir. 600 900 1100 C0C0 zaman Hızlı so ğ utma

9 Isıtma hızı -bekleme süresi-soğutma 600 C 0 kadar, 80 C 0 / saat 600-900 arası, 100 C 0 / saat 900-1100 arası 150 C 0 / saat Her sıcaklıkta 25,4 mm kalınlık için 1 saat beklenmelidir. Soğutma su içerisinde yeterince hızlı yapılmalıdır.

10 Isıl işleme bağlı çatlama çatlak

11

12 Çatlakların hikayesi Analizi %Mn: 12, %C. 1.3 Parça kalınlı ğ ı 140 mm Dökümden sonra tav fırınında, saatte 300 C 0 ısıtma hızıyla tavlanmı ş. Tavlama i ş lemi, iki parça üst üste konularak yapılmı ş. Hızlı so ğ utma dan sonra çatlaklar görülmü ş. Çatlamanın sebebi; ısı ş oku, tavlama hızı ba ş langıçta 80 C 0 /saat olmalıydı. 600 C 0 en az iki saat bekletilmeli ve 100 – 150 C 0 hızla 900 C 0 sıcaklı ğ a ula ş tıktan sonra iki saat bekletilmeli ve 1100 C 0 çıktıktan sonra yeteri kadar bekletilip hızlı so ğ utulmalıydı. Ayrıca, parçalar üst üste konulmadan fırına yüklenmeliydi ( parça a ğ ırlıkları 1200 kg)

13 Homojenleştirme ısıl işleminin iç yapıya etkisi

14 Resmin yorumu Isıl işlem yapıldığından dolayı karbürler ostenit fazı içerisinde çözülmüştür. Hızlı soğutulduğu için karbürlerin yeniden çökelmeleri önlenmiştir. İç yapıyı incelemek için yapılan taşlama, zımparalama ve parlatma işlemleri sebebiyle kayma bantları ve ikizlenmeler oluşmuştur.

15 Isıl işlemin mekanik özelliklere etkisi Sertlik 200-250 HB den, 180-200 HB düşer. Çünkü, karbürler çözülür. Bu sertlik aralıkları değişebilir. Eğme deneyi açısı 45 0 – 60 0 den 120 -150 0 artar.

16 Dövmenin etkisi İç yapıya etkisi; Malzemenin dövülme süreci içerisinde, ikizlenme ile şekillenme gerçekleşir. Sertlik artmaya başlar. Dövmeye devam edildiğinde, ikiz bantları arasında HSP yapıda ε martenzit oluşur ( bu dönüşümün olduğunu kabul etmeyen araştırmacılar vardır).

17 M3CM3C ε martenzit

18 Sertlik ve aşınma davranışına etkisi Darbe sayısı yüzey sertli ğ i ili ş kisi

19 Sertlik yüzey altından mesafe ili ş kisi

20 A ş ınma yüküne ba ğ lı olarak, darbe sayısı-a ş ınma miktarı ili ş kisi

21 Döküm hataları Sürekli tabaka şeklinde oluşan kalıntının sebep olduğu hatalar Isıl işlemden önce, Isıl işlem sırasında, Soğutma sırasında, Çalışma sırasında kırılma


"Özel çelikler. YÜKSEK MANGANLI OSTENİTİK ÇELİKLER Kullanıldığı yerler; Yüksek darbe ve aşınmanın olduğu uygulamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları