Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( )"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI KURULUŞ DEVRİ (1299-1453)

2

3 B- KAYILAR SÖĞÜTTE 1- Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi
Oguzlar Üçok ve Bozok diye ikiye ayrılır. Bozoklar Gün,Ay, Yıldız Han olmak üzere,Üçoklar da Dağ, Gök ,Deniz Han olmak üzere ayrıca üçe ayrılır. Osmanlı Devletini kuran Kayılar Gün Han kolundan gelirler.

4 Soru: Osmanlılar Oğuzların hangi boyundandır?
Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar Soru: Osmanlılar Oğuzların hangi boyundandır? Cevap: Oğuzların Külhan kayı boyundandır.

5 2-KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ
Kayılar Anadolu’ya Malazgirt Muharebesi’nden sonra gelip yerleştiler. İlk önce Ankara’nın batısındaki Karacadağ’a daha sonrada Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşen Kayılar Osman Bey idaresinde sınırlarını genişlettiler.

6 Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır. Madamme De Stael
                                           Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır. Madamme De Stael

7 Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar
Soru: Osmanlılar ilk defa Anadolu’nun hangi bölgelerine yerleşmişlerdir? Cevap: Anadolu’nun Suriye ve İran bölgelerine yerleşmişlerdir

8 Soru: Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri nelerdir?
Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar Soru: Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri nelerdir? Cevap: Osman Bey’in rüyasında gördüğü şeylerin sonucundadır.

9 Soru: Edirne- Segedin Antlaşması’ nın maddeleri nelerdir?
Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar Soru: Edirne- Segedin Antlaşması’ nın maddeleri nelerdir? Cevap: Sırp Sındığı savaşı yeniden yapılacaktı. Sırpsındığı imparatorluğu yeniden kurulacaktı.

10 Soru: Edirne-Segedin antlaşması kimlerle yapılmıştır?
Cevap: İtilaf Devletleri

11 Soru: Kosova Muharebesi’ nin sebepleri nelerdir?
Tarih Yazlısından İlginç Cevaplar Soru: Kosova Muharebesi’ nin sebepleri nelerdir? Cevap:II.Murat Çin hükümdarının kızını istemesi

12 Bağımsız hale gelinmesi(1299)
KURULUŞ DEVRİ ( ) OSMAN BEY ( ) Bağımsız hale gelinmesi(1299) Koyunhisar Savaşı (1302) :Koyunhisar Savaşı ile İzmit yolu açılmış, Bursa’nın üç taraftan yolu kesilmiştir. Bilecik,Yarhisar Yundhisar Yenişehir ve İnegöl’ün fethi Bursa’nın ablukaya alınması

13 KURULUŞ DEVRİ (1284-1451) Bursa’nın fethi(1326)
ORHAN BEY ( ) Bursa’nın fethi(1326) Pelekanon Savaşı (Maltepe)(1329)- Bu savaş Kocaeli yarımadasının fethini hazırlamıştır. Rumeli’ye Geçiş Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılara katılması İznik ve İzmit’in fethi

14 KURULUŞ DEVRİ (1284-1451) Sazlıdere Savaşı(1362)
I.MURAT DEVRİ ( ) Sazlıdere Savaşı(1362) Edirne’nin fethi(1362) İlk Osmanlı-Karaman Savaşı(1387) Sırpsındığı Savaşı(1364)-İlk Osmanlı- Haçlı savaşı. Samakov Savaşı (1370) Çirmen Savaşı(1371) Kavala,Drama ve Serez’in fethi I.Kosova Savaşı(1389) Bu zaferden sonra Tuna’ya kadar olan topraklar Osmanlıların eline geçti. Sırplar Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı. Osmanlıların karşısında sadece Macarlar kaldı. Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşıdır.

15 KURULUŞ DEVRİ (1284-1451) I İstanbul’un kuşatılması (1391)
BAYEZİT ( ) İstanbul’un kuşatılması (1391) Bulgaristan’ın fethi(1393) Niğbolu Savaşı(1396) Bu zaferle Bulgaristan hakimiyeti tamamen Osmanlıların eline geçti.Osmanlı devletinin Balkanlardaki hakimiyeti pekişti. Anadolu Türk Birliği’nin sağlanması(1399) Ankara Savaşı(1402) Bunun sonucunda beylikler yeniden kuruldu ve Anadolu Türk birliği bozuldu. İstanbul’un alınması gecikti ve Rumeli’deki ilerleyiş durdu. Fetret devri başladı. Doğuda güçlenen Akkoyunlular Osmanlı’ya rakip oldular.

16 KURULUŞ DEVRİ (1284-1451) Aydınoğullarından İzmir’in alınması
I.MEHMET ( ) Aydınoğullarından İzmir’in alınması Saruhanoğullarına son verilmesi Venedik’le ilk deniz savaşı (1416) Eflak’ın Osmanlılara bağlanması(1416) Mustafa Çelebi isyanı(1419) Şeyh Bedrettin isyanı(1420)

17 KURULUŞ DEVRİ (1284-1451) Mustafa Çelebi İsyanı(1422)(Amcası)
II.MURAT ( ) Mustafa Çelebi İsyanı(1422)(Amcası) İstanbul’un kuşatılması(1422) Mustafa Çelebi İsyanı(1422)(Kardeşi) Osmanlı-Venedik Savaşı( ) Selanik’in fethi(1430) Edirne – Segedin Antlaşması: Balkanlarda bazı yenilgiler alınması ve Anadolu’da Karamanoğullarının saldırıları dolayısıyla II.Murat’ın Haçlılarla yaptığı antlaşma.(1444) Varna Savaşı (1444) II.Kosova Savaşı(1448) Not: Varna ve II.Kosova savaşları Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini kesinleştirmiş, Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma umutları sona ermiştir. Türklerin Tuna’nın güneyindeki hakimiyeti güç kazanmıştır.)

18 KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI
Osman on dokuz mayısta büyük millet meclisinde.

19 Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, şekillendirip sahip olabileceğiniz bir gelecek sizi bekliyor.“ F.W ROBERTSON


"OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları