Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ 2014/3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ 2014/3"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ 2014/3
KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ 2014/3. DÖNEM STAJYER “BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ” 23 AĞUSTOS 2014 H O Ş G E L D İ N İ Z

2 STAJIN BAŞLATILMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER!..
STAJI BAŞLATMA ESNASINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR!.. STAJYER EĞİTİMİ(E-USE)!.. SORU & CEVAP!..

3 Staja Başlama Değerlendirme Sınav Sonuçları;
28 Haziran 2014 Tarihinde Staja Başlama Sınavına. Odamızdan 321 Kişi Katıldı. 321 Kişiden 32 Aday Sınavını Kazandı.Başarı oranı %13 tür.

4 Sınavı Kazanan Adayların Sınav Sonucu 3 Yıl Geçerlidir.
26 Temmuz 2008 Tarihinde Yasamızda Yapılan Değişikliğe göre staj süreleri Lisanslar İçin; 3 Yıl Yüksel Lisanslar İçin; 2 yıl Olarak Belirlenmiştir.

5 STAJA BAŞLATMA DÖNEMLERİ (“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi) Staja Giriş Sınavında Başarılı Olan Aday Meslek Mensuplarının Stajları Sırasıyla, OCAK, MAYIS, EYLÜL, - Aylarının 1 ile 10’u arasında başlatılması zorunludur. Aksi halde süreyi geçiren stajyerler bir sonraki staj başlatma dönemine kalırlar.

6 STAJ NERELERDE BAŞLATILABİLİR?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BÜROSUNDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BÜROSUNDA SMMM VEYA YMM’LERİN SÖZLEŞMELİ OLARAK HİZMET VERMİŞ OLDUKLARI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN FİRMALARIN MERKEZLERİNDE STAJ BAŞLATILABİLİR.

7 İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER! (“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-4 Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları, Stajın Yapılması ve Yöntemi) İŞLETMELERİN MERKEZLERİNDE STAJ YAPILIR. BU İŞLETMELERDE MESLEK MENSUBU SAYISI KADAR STAJYER STAJINI BAŞLATABİLİR. STAJA BAŞLANMASI SÖZ KONUSU OLMAYAN YERLER İşletmelerin Şubelerinde, Temsilciliklerinde, Şantiyelerinde, Bölge Müdürlüklerinde ve Fabrikalarda staj yapılamaz (ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde; muhasebe birimi oluşturulmamış ve muhasebe çalışanı bulunmuyor ise, işletmenin başka bir işyerinde muhasebe işlemleri yürütülüyor ve stajın yapılacağı merkez adres ve stajın fiilen yürütüleceği işyeri hakkında staja onay veren meslek mensubu tarafından durumu açıklayan yazılı beyanı,Firmaya ait tüm şubelerin ve Merkezin SGK Sicil Kayıt numaraları , stajın başladığı ayda merkez ve tüm şubelerden SGK Hizmet Listeleri ve tahakkukları ile birlikte aynı zamanda tüm meslek kodlarını gösterir şekilde hizmet listeleri alınarak başvuru TESMER’e gönderilir.Konu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve yazılı olarak Tesmer Şubeye bildirilir.Ancak bu şartların olusması durumunda staja onay verilir.) Dernek, Vakıf, Yapı Kooperatifi, Birlik, Meslek Odaları ve Sendikalarda, - Belediyelerde, Üniversitelerde Fon Saymanı, Sayman Olarak Çalışanların Bu Çalışma Süreleri Staj Sürelerinden Sayılmaz Resmi Kuruluşlarda Sayman Olarak Çalışanların Çalışma Süreleri Staj Süresinden Sayılmaz.

8 Ancak; Belediyeler, Vakıflar, Odalar, Birlik ve Derneklerin Türk Ticaret Kanununda Tarif Edilen Tüzel Kişiliğe Haiz A.Ş., Ltd.Şti., İktisadi İşletmelerde ve Serbest Bölgelerdeki İşletmelerde Staj Yapılabilir. NOT: Bu tip başvurularda staj başlatma dönemlerinden önce, staj yapılacak işletmeye dair evrakların incelenmek üzere Odamız Tesmer Şubesi’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.

9 STAJI BAŞLATMA ESNASINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR!.

10 STAJA BAŞLAMA EVRAK LİSTESİ
SMMM - YMMM BÜROLARINDA VE İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLAR HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR; STAJA BAŞLAMA SINAV SONUCU (İNTERNET ÇIKTISI) MESLEK MENSUBUNUN RUHSAT FOTOKOPİSİ, MESLEK MENSUBUNUN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ, MESLEK MENSUBUNUN FAALİYET BELGESİ (ASLI), STAJA BAŞLAMA DİLEKÇESİ, STAJ ONAY BELGESİ, STAJYER TESPİT FORMU, STAJYER HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER FORMU, ERKEK ADAYLARDAN ASKERLİK TERHİS VEYA DURUM BELGESİNİN FOTOKOPİSİ, SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

11 AYRICA EK OLARAK ADAYIN DURUMUNA GÖRE;
A- ŞİRKET MERKEZİNDE MESLEK MENSUBU’NUN GÖZETİM/ DENETİMİ ALTINDA STAJ YAPACAK ADAYLAR; ŞİRKETİN MERKEZİNİ GÖSTEREN SON YAYINLANMIŞ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN FOTOKOPİSİ, ŞİRKETİN GENEL İMZA SİRKÜLERİNİN FOTOKOPİLERİ, ŞİRKETİN VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ, ŞİRKETİN FAALİYET BELGESİNİN (ASLI), MESLEK MENSUBU İLE ŞİRKET ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMENİN FOTOKOPİSİ, *(Meslek mensubu ile şirket arasında yapılan sözleşmelerde : meslek mensubu mesleki şirket ortağı ise SMMM VE YMM ŞİRKETİNİN TİCARET SİCİL GAZETESİ , İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ ibraz edilecektir), MESLEK MENSUBUNUN ŞİRKETE KESTİĞİ FATURA VEYA MAKBUZ FOTOKOPİSİ, TEK KİŞİ STAJ FORMU, (Eski SGK işe girişi olanlarda) SON AYA AİT SGK HİZMET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ, ( SGK belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin BİREBİR aynı olması gerekmektedir.Aksi halde adres düzeltilmesi yapılmadan işleme alınmayacaktır.) MESLEK MENSUBU ŞİRKETTE BORDROLU ÇALIŞIYOR İSE MESLEK NENSUBUNUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İBRAZ EDİLMELİDİR. (Bordrolu çalışan meslek mensuplarında meslek mensubu ile stajyerin aynı iş yeri numarasında çalışması gerekmektedir.)Başka Odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir.)

12 B- YABANCI ORTAKLI İŞLETMELERDE VE İKTİSADİ
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLAR; SON VERİLEN KURUMLAR, MUHTASAR, KDV BEYANNAMELERİNİN, TAHAKKUK FİŞLERİNİN VE ÖDEME MAKBUZLARININ FOTOKOPİLERİ, C- ŞAHIS FİRMALARINDA STAJ YAPACAK ADAYLAR; ŞAHIS FİRMASININ BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTTUĞUNA DAİR BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN YAZI ALINACAKTIR(ASLI ODAMIZA İBRAZ EDİLECEK), YEVMİYE DEFTERİNİN NOTERE ONAYLATILMIŞ ÖN YÜZÜNÜN FOTOKOPİSİ, DEFTER-İ KEBİR’İN NOTERE ONAYLATILMIŞ OLAN ÖN YÜZÜNÜN FOTOKOPİSİ,

13

14

15

16

17

18 TİCARET SİCİL GAZETESİ ÖRNEK!..

19 SSK HİZMET BELGESİ ÖRNEK!..

20 STAJA ARA VERME… (“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi) STAJI KESİNTİSİZ VE 30 GÜN ÜZERİNDEN SGK’LI OLARAK DEVAM ETME ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR. STAJ SIRASINDA ; STAJIN YAPILDIĞI İŞ YERİNİN KAPANMASI,ASKERLİK SONRASI STAJA BAŞLAMA, ODALAR ARASI NAKİL,İŞTEN ÇIKMA YADA ÇIKARILMA GİBİ DURUMLAR NEDENİ İLE STAJIN KESİLMESİ HALİNDE STAJA ARA VERME SÜRESİ, 3 YILLIK STAJ SÜRESİ İÇERİSİNDE TOPLAMDA 1 YILI AŞAMAZ.(MÜCBİR SEBEPLERİN BELGELENMESİ STAJYERLERİN SORUMLULUĞUNDADIR.) ERKEK ADAYLAR ASKERE GİDECEĞİ ZAMAN TESMER ŞUBEMİ’ZE STAJININ DONDURULMASI TALEBİNDE BULUNMALARI GEREKİR. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (ERKEK ADAY) STAJYERLERİ TESMER ŞUBEMİZE TALEPTE BULUNMASI DURUMUNDA STAJIN BİTİMİNE KADAR ASKERLİĞİ TEHİR EDİLEBİLİR. (BAKAYA DURUMUNA DÜŞMEMİŞ ve 35 YAŞINI GEÇMEMİŞ OLMASI GEREKİR) HASTALIK DURUMUNDA :SAĞLIK RAPORLARININ ASILLARI EKİNDE BİR DİLEKÇE İLE TESMER ŞUBEMİZE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELİDİR. YURT DIŞI EĞİTİM VE ÇELIŞMA NEDENİ İLE STAJIN DURDURULABİLECEĞİ SÜRE 1 YILDIR. MUCBİR SEBEPLER DIŞINDA STAJINA ARA VEREN VEYA DÜZENLİ OLARAK STAJINI DEVAM ETTİRMEYEN ADAYLARIN STAJLARI ODAMIZ TESMER ŞB.YÖNETİM KURULU KARARI İLE İ P T A L EDİLİR.

21 STAJ YERİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ!..
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi) YERDEĞİŞİM İŞLEMİNİ YAPMADAN ÖNCE ODAMIZ TESMER ŞUBESİ’NDEN BİLGİ ALMANIZ GEREKMEKTEDİR. YERDEĞİŞİM İŞLEMİNDE TESMER ŞUBEMİZ’E DİLEKÇEYLE BİLDİRİM SÜRESİ 15 GÜNDÜR. - İki İşyeri Arasındaki değişim günü 15 gün olup, stajyer tarafından işyeri bulamayanlarda Yönetim Kurulu kararı ile bu süre 6 Ay’dır. 6 ayı geçmesi halinde staj iptal olur. - İşyerinin Kapanması Durumunda süresi 6 Ay, - Askerlik Sonrası Staja Başlama süresi 6 Ay, BAŞKA İLDE İŞE BAŞLAYACAK ADAYIN, O İLİN TESMER ŞUBESİNE VEYA ODASINA DİLEKÇEYLE 15 GÜN İÇERSİNDE NAKİL TALEBİNDE BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. - Nakil İşlemlerinde İki İşyeri Arasıdaki süre 6 Ay Olarak Uygulanacaktır. YUKARIDA SIRALANAN SÜRELERİN DIŞINDA, STAJLARINA ARA VERENLERİN STAJLARI İ P T A L EDİLECEKTİR.

22 İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER!.. (“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-6 Odaya Başvuru ve Staj Dosyasının Hazırlanması) İŞLETME İLE MESLEK MENSUBU ARASINDA YILLIK YAPILAN SÖZLEŞME, ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA OLMAMASI GEREKMEKTEDİR. (HER YIL OCAK AYINDA YENİ YAPILAN SÖZLEŞME ODAMIZA GÖNDERİLMELİDİR)

23 STAJYERİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ Stajyer staj esnasında soyadını değiştirmiş ise Odamızın TESMER Şubesi’ne yazılı bildirmesi gerekmektedir. Stajyerin soyadı değişimi evlilik nedeni ise, evlilik cüzdanının ve yeni nüfus cüzdanının fotokopisini dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Stajyerin soyadı değişimi boşanma nedeniyle ise Mahkeme kararının ve yeni nüfus cüzdanının fotokopisini dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

24 STAJYER EĞİTİMİ!..

25 ZORUNLU EĞİTİM E-USE TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara tarafından uygulanmakta olup, SUSEV3 alanından giriş yapılarak E-USE uzaktan sürekli eğitim alanının tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir. E-USE uzaktan sürekli eğitim ile ilgili tüm bilgi ve destek ANKARA TESMER tarafından verilmekte olup, ’dan ulaşabilirsiniz. Stajınızı başlattığınız dönemin sonunda Oda tarafından staj başlatılan dönemlerin 1-10 tarihleri arasında stajına onay verilen stajyerlerin TEOS sistemine kayıtları yapılarak stajları başlatılır.TESMER tarafından şahsınıza E-USE uzaktan sürekli eğitim programı için kurulum CD’si gönderilir.Kayıt sonrası CD’leriniz kendi beyan ettiğiniz iletişim adresinize gönderilecektir. NOT: Ücret ödemeleri ve sürelerinizi takip etmeyi unutmayınız.Eğitime Katılmayan Adayların stajları Staj Yönetmeliğinin 24/b Maddesi gereğince iptal edilecektir.

26 SMMM STAJ EĞİTİMİ TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara
09 Kasım 2006 tarih 2629 Sayılı Genelge ile uygulamaya koyulmuş bir kararla. Odaların TESMER Şubeleri tarafında yapılan Staja Giriş Sınavı Hazırlık kursları, SMMM Yeterlilik Sınavlarına hazırlık kursları ,Yabancı dil ve Bilgisayar kurslarına katılan stajyerlerin 6 ayı aşmayan kurs süreleri staj sürelerinden sayılır.(kurs ve seminerlere ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 ayı geçemez) Not: Odamızca kurs olması halinde adaylarımıza duyurulmakdadır. Kurs duyurusu yapıldığında adaylarımızın ön kayıtlara başvurusu önem arz etmektedir.

27 STAJ SÜRESİ KISALTMALARI HAKKINDA
TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara 07 Şubat 2007 Tarih 0362 Sayılı Kurs Uygulama Yönergesi’nde belirtildiği üzere. Yüksek Lisans Mezunlarının staj kısaltma süresi 1 yıldır . Staj süresinde mezun olanların diplomalarının noter onaylı suretini ekinde bir dilekçe ile odamıza ibraz etmesi gerekmektedir. Stajyerler, Odaların TESMER Şubeleri tarafında yapılan Staja Başlama Değerlendirme ,SMMM Yeterlilik Sınavlarına hazırlık kursları,Yabancı dil ve bilgisayar kurslarına katılabilirler fakat yüksek lisanslarını stajdan saydıranlar kursları ilave kısaltma olarak stajdan saydıramaz. Örn. : Yüksek Lisans + kurs ikisi aynı anda 1 yıl +6 ay şeklinde olmayıp, sadece yüksek lisans 1 yıl stajdan kısaltılır.

28 STAJA BAŞLAMA EVRAK TESLİMİ
EĞİTİMİMİZ ESNASINDA DAĞITILAN STAJA BAŞLAMA EVRAKLARINIZIN TAMAMLANMIŞ BİR ŞEKİLDE NOKSANSIZ OLARAK ODAMIZA OCAK AYININ 1 İLE 10’U ARASINDA TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. STAJA BAŞLAYACAK ADAYLARIMIZIN LİSTESİNİN TEOS SİSTEMİ ÜZERİNDEN GİRİŞLERİ YAPILARAK GENEL MERKEZİMİZE İLGİLİ SÜREDE GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDAN, DAHA SONRA GELEN EVRAKLAR KAYDA ALINMAYACAKTIR.

29 STAJ DUYURU TAKİBİ Stajyerlerimizin; özellikle kulaktan dolma ve farklı sitelerden edinilen bilgilerle hareket etmemesi gerekmekte olup; Staj Uygulama Kararları ANKARA TESMER tarafından odamıza yazılı tebliğ edilmediği ve duyurusu odamızca ilan edilmediği sürece geçerli değildir. Stajyerlerimizin Doğru bilgiyi edinmek için öncelikle sitemizde TESMER ŞUBESİ DUYURULARI altında yer alan değişiklikleri takip ederek gerekli işlemlerini yapması ve&veya odamızı arayarak bilgi alması gerekmektedir.

30 SORU & CEVAP!..

31 KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ
TEŞEKKÜRLER KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ


"KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TESMER ŞUBESİ 2014/3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları