Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERVİKO - VAGİNAL SİTOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERVİKO - VAGİNAL SİTOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 SERVİKO - VAGİNAL SİTOLOJİ
Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Kasım 2009 Zonguldak

2 Serviks Uteri Kanseri 500.000 yeni olgu 250.000 ölüm
Yılda yeni olgu ölüm Tüm kadın kanserlerinin %12’si %80’i gelişmekte olan ülkelerde saptanır

3 Serviks kanseri önlenebilir bir hastalıktır.
normal CIN I CIN II CIN III Serviks kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Servikal –vajinal Sitoloji

4 “New Cancer Diagnosis”, G.Papanicolau 1928
Aurel Babés, 1928 Paponicolau, J.Hinsey 1941 Ernest Ayre, 1940 (Papsmear) Papsmear’in yaygınlaşması 1950

5 yüksek servikal kanser insidensi.
Serviko-Vajinal Sitoloji Servikal kanser insidens, morbidite ve mortalitede azalma Vajinal sitoloji Tarama kalitesi ile Mortalite azalması Arasındaki direk ilişki. Taranan grupta daha az servikal kanser Taranmayan grupta yüksek servikal kanser insidensi.

6 Konvansiyonel Sitoloji
Serviko-vajinal Sitoloji Konvansiyonel Sitoloji Sıvı Bazlı Sitoloji

7 Konvansiyonel Sitolojide Materyel Alma İşlemi
Muayene ve diğer testlerden önce alınmalı Duş, lubrikan ve cinsel ilişki sakıncalı Spekulum su ile temizlenmeli Materyal eko ve endoserviksden alınmalı İnce ve hızlı yayılmalı Hızla fikse edilmeli (<10 sn) alkol veya sprey

8 Materyal Alımında Kullanılan Aletler
Avantaj Dezavantaj Ayre spatula Çok ucuz Kolay İyi sonuç Travma Trans. Zon (-) Pamuk çubuk Endoser. Hücre az 2 lam Endos. Brush daha pahalı Endo hücre iyi Gebelerde (-) Endos broom (cervix brush) Minimal travma Endo/ectoserv. örnek Tek lam Teknik beceri Bazen az hücre En pahalı

9 hızlı gelişen tümörler
Konvansiyonel vajinal sitoloji ile Servikal Kanser insidensi Yeterince Azalmadı Taramanın olmaması veya yetersiz tarama Servikal Kanser Yanlış negatif sonuçlar Tarama aralarında hızlı gelişen tümörler Anormal sitolojide yanlış yönetim

10 Konvansiyonel Sitolojide Başarısızlık
Yalnış (-) %5-15 (%40) Örnekleme hatası Hazırlama hatası Patologla ilişkili Yalnış (+) %1-10 Yorum hatası Radyasyon, iltihap, onarım Lezyonda regresyon Örnekleme hatası 2 lam hazırlamak (%20 )

11 Servikal Patolojilerin Taranmasında Başarısızlık Nedenleri
Hasta Klinisyen Kullanılan alet-teknik Hazırlama ve tanı Lezyonun özelliği

12 Alet ve Materyal Alma Tekniğine Ait Hatalar
Alet tipi Yayma şekli…İnce yayılmalı Transformasyon zonunu içermeli . Hemen fikse edilmeli

13 Değerlendirme ve Tanı Hataları
Bethesda sistemi Değerlendirme için elverişli Sınırlı ölçüde değerlendirilebilen (nedeni) Yetersiz

14 Materyal Yeterlilik Sorunları
Yeterli iyi korunmuş skuamöz hücre >%10 endoservikal veya metaplastik h. . Sınırlı kan, iltihap, kalın, kötü fiksasyon, hücrelerin >%50-75’i sitoliz olması veya endoservikal hücre yok Yetersiz skuamöz hücre <%10 diğer faktörler >%75’ini aşarsa

15 Yetersiz (iltihap) Yeterli

16 Yetersiz (hücre az) Yetersiz (sprey artefaktı)

17 Yetersiz (kalın yayma)
Yetersiz (yayma sırasında fazla bası)

18 Yetersiz (kuruma artefaktı) Yetersiz (kuruma artefaktı)

19 Lezyonla İlgili Hatalar
Küçük lezyon Endoservikal kanal üst kısımda lokalize Nekrotik, kanamalı, iltihaplı lezyon İnvaziv lezyonlarda false (-) %50 Bazı tm tipleri (adeno ca, lenfoma, sarkom)

20 Konvansiyonel sitoloji
4000 – hücre incelenir (toplanan hücrelerin %6-62)’si. Lama tespit sorunları vardır. Epitel hücreleri diğer unsurlardan ayrılmamıştır. Materyal 50x20 mm’lik alan yayılır.

21 Sıvı Bazlı Sitoloji Thin prep processor (Cyto corporation)
Autocyte-Prep (Cyto-Rich Processor) Cytoscreen (Seroa) Easyprep (Labanord) Cell Print (3t) Cyto Tek (Bayer) ThinSperi (Shandon) InPath System (Ampersand Med. Cor.) Cyprep (veracel)

22 Sıvı bazlı teknikler 20 mm 13 mm

23 Sıvı bazlı teknikler İncelenen hücre sayısı 1-2 milyon.
Epitel hücreleri diğer unsurlardan ayrılmış. Lamda 20 mm alana tek sıra halinde yayılır. Materyal gerektiğinde HPV testi için kulanılabilir.

24 Sıvı Bazlı Preparatlarda Morfolojik Özellikler
Hücre dağılımı uniform Kan, iltihap hücreleri görülmez Kuruma artefaktı olmaz Candida, trichomonas tanısı kolay Anormal hücre sayısı az Üç boyutlu guruplar, hücreler daha küçük (glandüler lezyonları değerlendirmek daha güç) ASCUS ve LSIL kriterleri aynı (Çekirdek detayı iyi olduğundan ASCUS tanısı daha az) HSIL küçük ve izole hücre şeklinde (tanısı zor, histiosit, immatür metaplazi, atrofi)

25 Örnekleme yeterliliği 2.11 ASCUS 1.05 LSIL tanısı 1.27
Sıvı Bazlı Tekniklerin Servikal Taramaya Etkisi Meta-analiz 25 çalışma, olgu Sıvı Bazlı teknik vs konven. Pap OR Örnekleme yeterliliği ASCUS LSIL tanısı HSIL tanısı Bernstein, et al, Am J Obstet Gynecol, 2001

26 Konvansiyonel Pap test vs Sıvı bazlı teknikler
Yetersiz örnekleme az HSIL ve LSIL lezyonlarda yüksek sensitivite Glandüler lezyonlarda yalancı +’lik düşük Aynı zamanda HPV testi yapma olanağı Ucuz Uygulaması kolay

27 Sıvı Bazlı Sitoloji Özet olarak Hazırlama kalitesini arttırır.
SIL’da tanıyı kolaylaştırmaktadır. ASCUS tanıları azalmaktadır. Arşivleme ve ek çalışmalar yapma olanağı sağlar. Tanıda dikkat ve deneyim gerektirir. Zaman kazandırır (?) Maliyeti (?)

28 SONUÇ Servikal patolojileri taramada konvansiyonel
sitoloji ile sıvı bazlı sitolojinin birbirine anlamlı bir üstünlüğü yoktur. WHO servikal patolojilerin taranmasında konvansiyonel sitolojiyi önermektedir.

29 Kimlere serviko- vajinal sitoloji
Seksüel aktif tüm bayanlar. Daha önce sitoloji yapılmamış gebeler. Seksüel yaşamı olmayanlar(Virgo olanlar) ?????? Non-malign nedenler ile histerektomi olanlar ?????? 70 yaş sonrası bayanlar ?????? Taramalar seksüel yaşam ile birlikte başlanmalı.

30 Tarama Aralıklarında CPap vs LBP
Konvansiyonel sitolojiyle yılda bir veya sıvı bazlı Pap smear ile iki yılda bir tarama yapılmalıdır. Hangi teknikle olursa olsun; üç negatif smear varlığında veya 30 yaşından sonra 2 veya 3 yılda bir tarama yapılmalıdır. Saslow D, CA Cancer J Clin, 2002

31


"SERVİKO - VAGİNAL SİTOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları