Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme"— Sunum transkripti:

1 Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme

2

3 Imports System.Data.OleDb
'DataGridView nesnesine verileri aktar Private Sub Listele(ByVal SQL As String) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") 'Veritabanımızın yerini belirtiyoruz. Dim veriler As New DataTable("Kayitlar") Dim adapter As New OleDbDataAdapter(SQL, baglanti) adapter.Fill(veriler) 'buradaki veriler oluşturduğumuz sanal tablo. DataGridView1.DataSource = veriler 'veri tabanından gelen kayıtları DataGridView'e aktarıyoruz . End Sub

4 Private Sub doldur() Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") baglanti.Open() Dim komut As New OleDb.OleDbCommand("SELECT AdiSoyadi FROM Kayitlar ORDER BY AdiSoyadi", baglanti) Dim oku As OleDb.OleDbDataReader oku = komut.ExecuteReader() While oku.Read() ComboBox1.Items.Add(oku("AdiSoyadi")) End While baglanti.Close() End Sub

5 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load DataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically DataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect Listele("SELECT * FROM Kayitlar'") doldur() End Sub 'formumuzun üzerindeki nesneleri temizle Private Sub Temizle() TextBox1.Clear() TextBox2.Clear() TextBox3.Clear() TextBox4.Clear() TextBox5.Clear() TextBox6.Clear() TextBox7.Clear() End Sub

6 'KAYDET Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click If Me.TextBox1.Text = "" Then MsgBox("Lütfen TCKimlikNo Alanını Doldurunuz. Bu Alan Boş Bırakılamaz.", MsgBoxStyle.Exclamation, "Kayıt Uyarı") Else Dim sql As New String("INSERT INTO Kayitlar (TckimlikNo,AdiSoyadi,BabaAdi,Ogrencino,DogumYeri,Dogumtarihi,Aciklama) values ('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}','{6}')") sql = String.Format(sql, TextBox1.Text, TextBox2.Text, TextBox3.Text, TextBox4.Text, TextBox5.Text, TextBox6.Text, TextBox7.Text) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") Dim komutnesnesi As New OleDb.OleDbCommand(sql, baglanti) Dim sonuc As Integer baglanti.Open() sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery() If sonuc = 1 Then MsgBox("Yandaki Girdiğiniz Veriler Veri Tabanına Kayıt Olmuştur.", MsgBoxStyle.Exclamation, "Tebrikler") End If Listele("SELECT * FROM Kayitlar'") baglanti.Close() Temizle() Me.ComboBox1.Text = "" End Sub

7 'DEĞİŞİKLİKLERİ KAYDET
'DEĞİŞİKLİKLERİ KAYDET. 'Burada DataGrid içerisinden seçtiğimiz kaydı düzenleyerek kaydetmemize yarayan kodlar vardır. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click If Me.TextBox1.Text = "" Then MsgBox("Lütfen Kayıt Seçiniz.", MsgBoxStyle.Exclamation, "DİKKAT") Else Dim sql As New String("UPDATE Kayitlar SET TckimlikNo='{0}',AdiSoyadi='{1}',BabaAdi='{2}',Ogrencino='{3}',DogumYeri='{4}',Dogumtarihi='{5}',Aciklama='{6}' WHERE TckimlikNo='{7}' ") sql = String.Format(sql, TextBox1.Text, TextBox2.Text, TextBox3.Text, TextBox4.Text, TextBox5.Text, TextBox6.Text, TextBox7.Text, DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") Dim komutnesnesi As New OleDb.OleDbCommand(sql, baglanti) Dim sonuc As Integer baglanti.Open() sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery() If sonuc = 1 Then MsgBox("Değiştirmiş Olduğunuz Veriler Doğrultusunda Kayıtlar Güncellenmiştir.", MsgBoxStyle.Exclamation, "Değişiklik Uyarısı") End If Listele("SELECT * FROM Kayitlar'") baglanti.Close() Temizle() Me.ComboBox1.Text = "" End Sub

8 'Sil Butonu 'DataGrid üzerinden seçilen kaydı silmemize yarar.
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click If Me.TextBox1.Text = "" Then MsgBox("Lütfen Öncelikle Kayıt Seçiniz.", MsgBoxStyle.Exclamation, "DİKKAT") Else Dim sql As New String("DELETE FROM Kayitlar WHERE TckimlikNo='{0}' ") sql = String.Format(sql, DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") Dim komutnesnesi As New OleDb.OleDbCommand(sql, baglanti) Dim sonuc As Integer baglanti.Open() sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery() If sonuc = 1 Then MsgBox("Listeden Seçmiş Olduğunuz Veriler Silinmiştir.", MsgBoxStyle.Exclamation, "Silme İşlemi") End If Listele("SELECT * FROM Kayitlar'") baglanti.Close() Temizle() End Sub

9 'DataGrid tıklandığında ilgili kaydın Metin Kutularına aktarılması.
Private Sub DataGridView1_CellClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick TextBox1.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value) 'İlgili alan boş ise TextBox'a boş olarak ataması. TextBox2.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(1).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(1).Value) TextBox3.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(2).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(2).Value) TextBox4.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(3).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(3).Value) TextBox5.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(4).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(4).Value) TextBox6.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(5).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(5).Value) TextBox7.Text = IIf(IsDBNull(DataGridView1.CurrentRow.Cells(6).Value), "", DataGridView1.CurrentRow.Cells(6).Value) End Sub Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click Temizle() End Sub

10 Private Sub ComboBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.TextChanged If Me.ComboBox1.Text > "" Then Dim sql As New String("SELECT * FROM Kayitlar WHERE Kayitlar.AdiSoyadi='{0}'") sql = String.Format(sql, ComboBox1.SelectedItem) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='kayıt.mdb'") Dim komutnesnesi As New OleDb.OleDbCommand(sql, baglanti) Dim sonuc As Integer baglanti.Open() sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery() If sonuc = 1 Then MsgBox("Hatayı Kontrol Ediniz.", MsgBoxStyle.Exclamation, "Silme İşlemi") End If Listele(sql) baglanti.Close() Else Dim sql As New String("SELECT * FROM Kayitlar '") baglanti.Open() sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery() End Sub

11 Private Sub Button6_Click_1(ByVal sender As System
Private Sub Button6_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click Me.ComboBox1.Text = "" End Sub Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click Close() End Sub


"Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları