Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

dataReader- DataAdapter

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "dataReader- DataAdapter"— Sunum transkripti:

1 dataReader- DataAdapter
Vb.net veri işleme sınıfları devam 1-sqlConnection 2-sqlCommand bu sınıfları gördük

2 Managed provider ve sınıflar

3 SqlDataReader sınıfı Veri tabanında salt okunur kayıtlar almak için kullanılan nesnedir. Tanımlama:ancak cmd.ExecuteReader ın geri dönüş değeri şeklinde tanımlama yapılabilir Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarlar", baglan) Dim dtr As SqlDataReader dtr = cmd.ExecuteReader

4 SqlDataReader sınıfı metodları
dtr.Read () metodu: Sorgulama sonucu elde edilen kayıt kümsesinde okunacak bir kayıt olup olmadığını gösteren boolean(true,false) türünde bir değer dönderir. True: okunacak kayıt var ,false: kayıt yok Eğer sonuc true ise sıralı okuma işlemi yapılabilir. okuma boyunca bağlantı (connection) açık olmalıdır

5 SqlDataReader sınıfı metodları
Sıralı okuma işlemi bir do-while döngüsünde kontrol edilerek yapılabilir Do While dtr.Read = True ListBox1.Items.Add(dtr(0) & " " & dtr(1)) Loop Herbir sıralı okumada kaydın 1.ve 2.kolonlarındaki değerler okunup listbox nesnesine ekleniyor

6 SqlDataReader sınıfı metodları
Kolon üzerinde okunan verinin tipi biliniyorsa Get ile başlayan metodlar kullanılabilir. dtr.GetString(1) Dim sayi As String Do While dtr.Read = True sayi = dtr.GetString(1) dtr.GetDateTime(1) dtr.GetInt32(1) dtr.GetDouble(1) dtr.GetSqlMoney(1)

7 SqlDataAdapter sınıfı
Bağlantılı katman( sql server) bağlantısız katman (bellek) arasındaki iletişimi sağlar. veritabanından verilerin alınması ve bellekte saklanarak bağlantı kapalı iken bu verilerin kullanılabilmesi Verilerde yapılacak değişikliğin bağlantı olmaksınız bellek üzerinde yapılması ve daha sonra bağlantı kurularak yeni verilerin veritabanına aktarılması

8 SqlDataAdapter sınıfı tanımlaması
Dim dtAdapter As New SqlDataAdapter("select * from yazarlar", baglan) 1.parametre: sql sorgusu 2.parametre: bağlantı(connection) adı

9 SqlDataAdapter sınıfı metodları
dtAdapter.Fill(dtSet, "yazarlar tablosu") Çalıştırılan sql sorgusundan dönen tablonun sanal bir kopyasını DataSet nesnesi ile temsil edilen bellek bölgesinde oluşturur. 1.parametre: DataSet nesnesinin adı 2.parametre: oluşturulan tabloya verilecek ad.( opsiyoneldir,verilmek zorunda değil)


"dataReader- DataAdapter" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları