Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DataReader- DataAdapter Vb.net veri işleme sınıfları devam  1-sqlConnection  2-sqlCommand bu sınıfları gördük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DataReader- DataAdapter Vb.net veri işleme sınıfları devam  1-sqlConnection  2-sqlCommand bu sınıfları gördük."— Sunum transkripti:

1 dataReader- DataAdapter Vb.net veri işleme sınıfları devam  1-sqlConnection  2-sqlCommand bu sınıfları gördük

2 Managed provider ve sınıflar

3 SqlDataReader sınıfı Veri tabanında salt okunur kayıtlar almak için kullanılan nesnedir. Tanımlama:ancak cmd.ExecuteReader ın geri dönüş değeri şeklinde tanımlama yapılabilir Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarlar", baglan) Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarlar", baglan) Dim dtr As SqlDataReader Dim dtr As SqlDataReader dtr = cmd.ExecuteReader dtr = cmd.ExecuteReader

4 SqlDataReader sınıfı metodları dtr.Read () metodu:  Sorgulama sonucu elde edilen kayıt kümsesinde okunacak bir kayıt olup olmadığını gösteren boolean(true,false) türünde bir değer dönderir.  True: okunacak kayıt var,false: kayıt yok  Eğer sonuc true ise sıralı okuma işlemi yapılabilir.  okuma boyunca bağlantı (connection) açık olmalıdır

5 SqlDataReader sınıfı metodları Sıralı okuma işlemi bir do-while döngüsünde kontrol edilerek yapılabilir Do While dtr.Read = True ListBox1.Items.Add(dtr(0) & " " & dtr(1)) ListBox1.Items.Add(dtr(0) & " " & dtr(1)) Loop Loop Herbir sıralı okumada kaydın 1.ve 2.kolonlarındaki değerler okunup listbox nesnesine ekleniyor

6 SqlDataReader sınıfı metodları Kolon üzerinde okunan verinin tipi biliniyorsa Get ile başlayan metodlar kullanılabilir.  dtr.GetString(1) Dim sayi As String Do While dtr.Read = True Do While dtr.Read = True sayi = dtr.GetString(1) sayi = dtr.GetString(1)  dtr.GetDateTime(1)  dtr.GetInt32(1)  dtr.GetDouble(1)  dtr.GetSqlMoney(1)

7 SqlDataAdapter sınıfı Bağlantılı katman( sql server) bağlantısız katman (bellek) arasındaki iletişimi sağlar.  veritabanından verilerin alınması ve bellekte saklanarak bağlantı kapalı iken bu verilerin kullanılabilmesi  Verilerde yapılacak değişikliğin bağlantı olmaksınız bellek üzerinde yapılması ve daha sonra bağlantı kurularak yeni verilerin veritabanına aktarılması

8 SqlDataAdapter sınıfı tanımlaması Dim dtAdapter As New SqlDataAdapter("select * from yazarlar", baglan) 1.parametre: sql sorgusu 2.parametre: bağlantı(connection) adı

9 SqlDataAdapter sınıfı metodları dtAdapter.Fill(dtSet, "yazarlar tablosu") dtAdapter.Fill(dtSet, "yazarlar tablosu") Çalıştırılan sql sorgusundan dönen tablonun sanal bir kopyasını DataSet nesnesi ile temsil edilen bellek bölgesinde oluşturur. 1.parametre: DataSet nesnesinin adı 2.parametre: oluşturulan tabloya verilecek ad.( opsiyoneldir,verilmek zorunda değil)


"DataReader- DataAdapter Vb.net veri işleme sınıfları devam  1-sqlConnection  2-sqlCommand bu sınıfları gördük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları