Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Programlama II Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Programlama II Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 Görsel Programlama II Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

2 Konular Örnek uygulama ◦ Master-Detail form ◦ Combobox (master kayıt) – DataGridView (details) ◦ Grid satır toplamını elde etmek Combobox’dan veri almak ◦ SelectedValue ve SelectedText özelli ğ i Alt sorgu (SubQuery) kullanarak birden fazla tabloyu tek sorguda kullanmak

3 Örnek uygulama Müşteri adlarının listesi Müşteriye ait siparişlerdeki ürünlerin listesi Toplam de ğ erler

4 Örnek uygulama 1) Form yüklenirken müşteri adları comboBox1’e yüklenecek 2) comboBox1’de yapılan seçim sonucu, seçili müşteriye ait siparişlerin ürünleri dataGridView1’de listelenecek 3) dataGridView1’de listelenen ürünlerin miktar ve birim fiyat de ğ erleri ile hesaplanan toplam de ğ er textBox2’e yazdırılacak

5 Örnek uygulama 1) Form yüklenirken müşteri adları comboBox1’e yüklenecek

6 Örnek uygulama ComboBox kontrolü DataTable içindeki sadece iki sütun ile ilgilidir ◦ DisplayMember ile verilen sütundaki de ğ erleri comboBox içinde gösterir ◦ ValueMember ile verilen sütundaki de ğ erleri arkaplanda ikinci bir de ğ er listesi olarak tutar.

7 Örnek uygulama DetayGetir( ) fonksiyon ça ğ rısı ile 2) ve 3) adımları gerçekleştirilecek ◦ 2) adımını gerçekleştirmek için seçili müşteri numarası comboBox1’den alınmalıdır  comboBox1.SelectedValue: Seçili müşterinin must_id bilgisini  comboBox1.SelectedText: Seçili müşterinin must_ad bilgisini vermektedir

8 Örnek uygulama comboBox1.SelectedValue comboBox1.SelectedText dt (DataTable) 10000000001 Can bebe

9 Örnek uygulama must_id bilgisini comboBox’dan aldıktan sonra, bu müşteriye ait siparişlerin ürünlerini sorgulamamız gerekiyor. Sipariş ve müşteri bilgisi siparisler tablosunda Siparişe ait ürünlerin bilgisi sip_edilen tablosunda tutulmaktadır Bu yüzden siparisler ve sip_edilen tablolarını beraber kullanan tek bir SQL sorgusu yazılmalıdır

10 Örnek uygulama siparisler sip_edilen sip_id alanı siparişi veren müşterinin id bilgisini tutmaktadır siparisler ve sip_edilen tabloları birbirlerine sip_num alanı ile mantıksal olarak bağlıdırlar

11 Örnek uygulama Bir müşteriye ait siparişi almak için gereken SQL sorgusu Bu müşteriye ait siparişlerin numaraları (sip_edilen tablosunu sorgulamak için kullanılacak)

12 Örnek uygulama Az önceki sip_num bilgilerini kullanarak bu müşteriye ait siparişlerin ürünlerini sip_edilen tablosundan sorgulayabiliriz

13 Örnek uygulama Bu iki sorguyu C# ile ayrı ayrı çalıştırmak yerine tek bir SQL sorgu olarak birleştirebiliriz (Alt sorgu – Subquery mantı ğ ı ile)

14 Örnek uygulama DetayGetir() fonksiyonu içindeki kullanımı

15 Örnek uygulama DetayGetir( ) fonksiyonu içinde yapılacak 3) numaralı adım (toplamları bulmak ve TextBox’lara yazdırmak)

16 Örnek uygulama

17 comboBox1’deki seçim her de ğ işti ğ inde de dataGridView1 içindeki bilgiler ve textBox’lar içindeki de ğ erler de tazelenmelidir Bu yüzden comboBox1’in SelectedIndexChanged olayında da DetayGetir() fonksiyonu ça ğ rılmalıdır

18 Örnek uygulama


"Görsel Programlama II Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları