Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VB.net ile SQL SERVER’a bağlanmak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VB.net ile SQL SERVER’a bağlanmak"— Sunum transkripti:

1 VB.net ile SQL SERVER’a bağlanmak
Zeliha Görmez

2 Bağlantı (connection) nedir
Genel olarak bağlantı,özel anlamada veritabanlarına bağlantı olaraka düşünülür. Tüm veri tabanlarında ortak bağlantı özellikleri vardır ayrıca her veri tabanının farklı bağlantı özellikleri de vardır

3 ADO.NET ADO.NET : lokal yada uzak veritabanlarına,web sayfalarına,excel dokumanlarına erişimi sağlayan microsoftun veri erişim nesnesidir. Activex Data Objects. Programlar arası köprü Bkz:

4 Managed provider Çeşitli veri tabanlarına erişim için ,nesne yönelimli programlama tekniğine göre yazılmış sınıf kütüphaneleridir. Provider:sağlayıcı,tedarik eden kimse

5 ADO.NET ,Manage provider
Ado.net varsayılan olaraka 2 adet managed provider’a sahiptir. Bu provider ler belli veri tabanlarına bağlanmayı sağlarlar

6 ADO.NET ,Manage provider
OleDB.Net data provider:OLE DB protokolünü destekleyen tüm veri tabanlarına erişim için kullanılır.(access,sql server,oracle) SQL server.Net data provider:özellikle MS SQL SERVER veri tabanına erişim için hazırlanmı ve optimize edilmiştir.

7 Sistemdeki provider lar
Sisteminizde yüklü provider lara görmk için: 1- text dökuman oluşturun 2-txt uzantılı oluşan dosyanın uzantısını .udl olarak değiştirin 3-çift tıklayarak açın

8

9 Managed provider ve sınıflar

10 SQL SERVER.NET provider
Vb.net üzerinden ms sql server bağlantısını sql.server.net provider ile gerçekleştireceğiz. OleDb ve sql server provider ile ms sql server bağlantısı karşılaştırıldığında sql server.net provider ile %70 performans farkı gözlenmiştir

11 SQL SERVER.NET provider sınıfları
SqlConnection sınıfı (nesnesi) Veri tabanına bağlantıyı kurar SqlCommand sınıfı (nesnesi) veri tabanında çalıştırılacak sorguları(query) içerir SqlDataReader sınıfı (nesnesi) Sorgu sonucu veritabanından dönen veriyi tutar SqlDataAdapter sınıfı (nesnesi) bağlantılı katman ile bağlantısız katman etkilişimini sağlar

12 SqlConnection sınıfının property leri
Property:özellik,nitelik,aidiyet 1-ConnectionString (bağlantı cümlesi) 2-ConnectionTimeOut(bağlantı süresi) varsayılan değer 15 saniye 3-Database(veritabanı) 4-DataSource

13 1-ConnectionString Bağlantı cümlesi bazı özel alanlar içerir SqlConnection("user id=xx; Password=xx; database=kutuphane; server=localhost") User id: bağlantıda kullanılacak user(login) adı Password: kullanıcının şifresi Database:bağlantı kurulacak veritabanı Server:veritabanın bulunduğu lokal yada uzak ms sql server

14 VB.NET Connection(bağlantı)
1-connectionString vererek sqlconnection tanımlama Dim baglan As New SqlConnection("user id=xx;Password=xx;database=kutuphane;server=localhost") 2-Sonradan connectionString özelliğini set ederek Dim baglan2 As New SqlConnection() baglan2.ConnectionString = "user id=xx;Password=xx;database=kutuphane;server=localhost"

15 1-ConnectionString Farklı bir bağlantı cümlesi SqlConnection("user id=xx; Password=xx; Initial Catalog=kutuphane; Data Source=localhost") User id: bağlantıda kullanılacak user(login) adı Password: kullanıcının şifresi Initial Catalog :bağlantı kurulacak veritabanı Data Source :veritabanın bulunduğu lokal yada uzak ms sql server

16 VB.NET Connection(bağlantı)
1-connectionString vererek sqlconnection tanımlama Dim baglan As New SqlConnection("user id=xx;Password=xx; Initial catalog=kutuphane;Data Source=(local) ") 2-Sonradan connectionString özelliğini set ederek Dim baglan2 As New SqlConnection() baglan2.ConnectionString = "user id=xx;Password=xx;Initial catalog=kutuphane;Data Source=(local)"

17 2-ConnectionTimeout bir bağlantının sağlanması için gerekli süreyi belirtir. Bu süre boyunca bağlantı sağlanamaması bir istisnanın fırlatılmasına neden olucaktır. Bu özellik yanlız-okunabilir (read-only) bir özellik olduğundan, değerini doğrudan değiştiremeyiz. Bunun için, bu özelliği ConnectionString içerisinde belirlememiz gerekir. baglan2.ConnectionString = "user id=xx;Password=xx;database=kutuphane2;server=localhost;Connection Timeout=10" Not:değeri sıfır verilirse bağlantı kurulana kadar beklenir,0 dan küçük olursa hata oluşur

18 3-Database 4-DataSource bağlanılan veri tababının adını gösterir.
Dinamik olarka değiştirilebilir.( ChangeDatabase() metodu) 4-DataSource Bağlanılan sql server adıdır

19 SqlConnection sınıfının metodları
1-Open(), tanımlanan bağlantıyı açar,yani bağlantı kurar baglan2.Open() 2-Close(),bağlantıyı kapatır baglan2.Close() 3-ChangeDatabase(),veritabanını değiştirir baglan.ChangeDatabase("master")

20 SqlCommand sınıfı Sql server üzerinde çalıştırılacak sorgular (query) ler için kullanılır. Property(öznitelikleri) 1-CommandText( sorgu cümlesi) 2-CommandTimeout( sorgu süresi) varsayılan 30 saniye 3-CommendType (sorgu tipi) 4-Connection (bağlantı)

21 SqlCommand sınıfı CommandType
Command nesnesi ile işletilecek komutın türünü belirtir. A-CommandType.Text (varsayılan) string olarak atanan sql cümlesi B-CommandType. StoredProcedure store procedure (saklı yordamlar) için C-CommandType.TableDirect

22 SqlCommand sınıfı CommandTimeout
Belirtilen komutun çalıştırılmaya başlanması için kaç saniye bekleneceğini belirtir.varsayılan değer 30 sn. Komut işlenmeye başlandıktan sonra işlem 100 saniyede olsa timeout (belirlenen zamanın dışına çıkmak demek) hatası olmaz Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarkitap") cmd.Connection = baglan cmd.CommandTimeout = 50

23 SqlCommand sınıfı Connection
Command nesnesinin hangi sqlConnection nesnesi üzerinden çalışacağını gösterir.

24 SqlCommand sınıfı örnek tanımlamalar
A- Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarkitap", baglan) 1.parametre:sorgu ,2.parametre:bağlantı adı B- Dim cmd As New SqlCommand() cmd.CommandText = "select * from yazarkitap" cmd.Connection = baglan C- Dim cmd As New SqlCommand("select * from yazarkitap")

25 SqlCommand sınıfı metodları
A- cmd.ExecuteNonQuery() herhangi bir kayıt döndürmeyen ,sorgulama amaçlı olmayan komutlar çalıştırılır.(update,insert,delete gibi) Metodun geri dönüş değeri ,komut çalıştırıldığında etkilenen kayıt sayısıdır. 1 row(s) efected

26 SqlCommand sınıfı metodları
A- cmd.ExecuteScalar() istenen sorgunun sonucundaki ilk kaydın ilk kolonunu getirir.diğer satır v sütunlar görmezden gelinir.Sonucun tek bir kolon olduğu durumlarda etkilidir. Dönüş değeri,string de integer de olabilir

27 SqlCommand sınıfı metodları
A- cmd.ExecuteReader () istenen sorgunun tüm sonucunu döndürür. Geri dönüş değeri SqlDataReader sınıfından bir nesnedir. Dim dtr As SqlDataReader dtr = cmd.ExecuteReader


"VB.net ile SQL SERVER’a bağlanmak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları