Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 04.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 04."— Sunum transkripti:

1 VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 04

2 Data Manipulation Language
DML Data Manipulation Language

3 SELECT DML INSERT LOAD DATA INFİLE, LOAD XML UPDATE DELETE REPLACE DO
HANDLER CALL #daha sonra SELECT

4 INSERT

5 INSERT

6 INSERT

7 INSERT INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(15,col1*2);
INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); Yanlış!

8 INSERT insert into Citylist (cityname) VALUES ('St. John\'s')
INSERT INTO logs (`site_id`, `time`,`hits`) VALUES (1," ", 15) ON DUPLICATE KEY UPDATE hits=hits+15;

9 LOAD DATA INFILE

10 [LOCAL] [LOW_PRIORITY | CONCURRENT]
[LOCAL] ifadesi veri alınacak dosyanın yerelde yani bu bilgisayarda olduğunu ifade eder. [LOW_PRIORITY] Veri tabanından bilgi istenirken işlem önceliğinin olmayacağını belirten bir komuttur. [CONCURRENT] ifadesi ise veri tabanında bilgi istenildiği zaman eş zamanlı olarak çağırmak içindir.

11 LOAD DATA [LOCAL] INFILE
“C:/Users/Desktop/açık_dosya_adı” INTO TABLE tablo_ad COLUMNS ESCAPED BY “,” LINES TERMINATED BY “-”;

12 Select into outfile Select into outfile load data infile komutunun tam tersini yapmaktadır. Tablodaki verileri harici bir dosyaya yazdırmaya yarar. SELECT * INTO OUTFILE “dosya_yolu” [FIELDS | COLUMNS] [TERMINATED | ESCAPED] BY “karekter” LINES [TERMINATED | STARTING] BY “karakter” FROM tablo_adı;

13 UYGULAMA SELECT * INTO OUTFILE “C:/Users/Desktop/dosya_adı_ve_uzantısı” INTO TABLE tablo_adı COLUMNS ESCAPED BY “,” LINES TERMINATED BY “-” FROM tablo_ad; SELECT alan1,alan2,alan7 INTO OUTFILE “C:/Users/Desktop/dosya_adı_ve_uzantısı” COLUMNS ESCAPED BY “;” LINES TERMINATED BY “\n”

14 LOAD XML CREATE TABLE person ( ); person_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
fname VARCHAR(40) NULL, lname VARCHAR(40) NULL, created TIMESTAMP );

15 LOAD XML -2

16 LOAD XML LOCAL INFILE 'person
LOAD XML LOCAL INFILE 'person.xml' INTO TABLE person ROWS IDENTIFIED BY '<person>';

17 UPDATE

18 UPDATE UPDATE t1 SET ad=‘Emin’ where id=1;
UPDATE t1 SET col1 = col1 + 1; UPDATE t SET id = id + 1; //hata verebilir UPDATE t SET id = id + 1 ORDER BY id DESC; UPDATE items,month SET items.price=month.price WHERE items.id=month.id;

19 DELETE

20 DELETE DELETE FROM t1 WHERE id = 1; Emin’e ait son kaydı siler.
DELETE FROM log WHERE user = ‘emin' ORDER BY zaman LIMIT 1;

21 REPLACE

22 REPLACE

23 REPLACE REPLACE INTO offices(officecode,sehir) VALUES(8,Ankara')
#8 numaralı kayıt yoksa insert ile aynı çalışır REPLACE INTO offices(officecode,sehir) VALUES(8,İstanbul')

24 DO Bir sorgunun sonucu önemli değilse sorgunun başına yazılır. Hızı arttırır.

25 HANDLER SELECT’ten daha hızlı çalışan bir sorgudur.


"VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 04." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları