Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual Basic Windows Programlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual Basic Windows Programlama."— Sunum transkripti:

1 Visual Basic Windows Programlama

2 Konular Değişken Tipleri Hata Yakalama
Windows bileşenlerinin kullanılması Menu ve Toolbar oluşturma Yazdırma işlemleri Veri Tabanı işlemleri Grafik işlemleri

3 Private : Yerel Değişken tanımlamak için kullanılır
Private : Yerel Değişken tanımlamak için kullanılır. Public : Global Değişken tanımlamak için kullanılır. Değişken Tipleri : Byte : 0 ile 255 arasında değer alır. Short : ile Integer : ile Long : ile Single : ± x1038 ile ± x10-45 Double : ± x10308 ile ± x Decimal : ± bütün basamaklar Boolean : 2 byte’lık True False Char : 2 byte’lık karakter String : 2 milyar karaktere kadar atama yapar Date : 8 byte dır tarih ve saat içerir Object: pointer veri tipidir. Nesnenin bellekteki adresini gösterir.

4 Değişken Tanımlama Dim x As Integer Dim x As Integer=5 Dim x As Integer=New Integer()

5 Hata Yakalama Dim x As Integer Try x=“99a” Label1.Text=x Catch Label1.Text=“Hatalı değer ataması” End Try

6 Button Button1.BackgroundImage=Ctype(New Bitmap(“c:\resim\sekil1.jpg”),System.Drawing.Bitmap) ‘Resim alt ortada olsun Button1.ImageAlign=ContentAlignment.BottomCenter ‘Düğme düz olsun Button1.FlatStyle=FlatStyle.Flat ‘Enter tuşuna basıldığında düğme tıklansın Me.AcceptButton=Button1 ‘Metni hizalama Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter

7 Button1. TextAlign=ContentAlignment. BottomLeft Button1
Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomLeft Button1.TextAlign=ContentAlignment.BottomRight ‘Kısayol tuşu oluşturma Button1.Text=“&Kayıt” Alt+K Private Sub Button1_Click(…) TextBox1.Text=“Not bilgisi” End Sub Label Label1.Text=“Düzeltme notu” Label1.Text=“&Düzeltme notu” Label1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter LinkLabel1.Text=“

8 TextBox1. PasswordChar=“. ” TextBox1. MaxLength=11 TextBox1
TextBox1.PasswordChar=“*” TextBox1.MaxLength=11 TextBox1.AutoSize=True TextBox1.Multiline=True TextBox1.ScrollBars=ScrollBars.Both TextBox1.WordWrap=True TextBox1.Clear() ya da TextBox1.Text=“” TextBox1.Copy() TextBox1.Cut() TextBox1.Undo() TextBox1.Paste()

9 ListBox ListBox1. Items. Add(“Madde1”) ListBox1. Items. Add(TextBox1
ListBox ListBox1.Items.Add(“Madde1”) ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text) ListBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If ListBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) ListBox1.Sorted=True ListBox1.Items.Clear() ListBox1.Items.Remove(0) ListBox1.Items.Count() ListBox1.SelectedIndex=0

10 Liste içeriğini bir diziye kopyalama : Dim mydizi(10) As String Dim eleman As String ListBox1.Items.CopyTo(mydizi,0) For Each eleman ın mydizi If eleman<>”” Then Console.WriteLine(eleman) Next

11 ListBox1. MultiColumn=True Birden fazla eleman seçme : ListBox1
ListBox1.MultiColumn=True Birden fazla eleman seçme : ListBox1.SelectionMode=SelectionMode.MultiSimple

12 ComboBox ComboBox1.Items.Add(“Madde1”) ComboBox1.Items.Add(TextBox1.Text) ComboBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If ComboBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) ComboBox1.Sorted=True ComboBox1.Items.Clear() ComboBox1.Items.Remove(0) ComboBox1.Items.Count()

13 CheckedListBox1 CheckedListBox1. Items. Add(“Madde1”) CheckedListBox1
CheckedListBox1 CheckedListBox1.Items.Add(“Madde1”) CheckedListBox1.Items.Add(TextBox1.Text) CheckedListBox1.Items.Insert(1,“Madde2”) If CheckedListBox1.Items.IndexOf(“Madde3”)>0 Then MsgBox(“Aranılan eleman listede var”) CheckedListBox1.Sorted=True CheckedListBox1.Items.Clear() CheckedListBox1.Items.Remove(0) CheckedListBox1.Items.Count() CheckedListBox1.CheckedItems.Count()

14 RadioButton RadioButton1. Text=“Madde1” RadioButton1
RadioButton RadioButton1.Text=“Madde1” RadioButton1.TextAlign=ContentAlignment.BottomCenter If RadioButton1.Checked Then MsgBox(“işaretli”) PictureBox PictureBox1.SizeMode= PictureBoxSizeMode.StretchImage Dim dy As String=“c:\resim\res1.jpg”) PictureBox1.Image=Image.FromFile(dy)

15 Panel Panel1.Controls.Add(RadioButton1) Panel1.Controls.Add(RadioButton2) Panel1.Controls.Add(RadioButton3) Panel1.BorderStyle=BorderStyle.Fixed3D Panel1.BorderStyle=BorderStyle.FixedSingle Panel1.BorderStyle=BorderStyle.None Panel1.BackgroundImage=Image.FromFile(“c:\resim\resim.ico”)

16

17

18

19

20

21

22

23


"Visual Basic Windows Programlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları