Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diziler PHP. Diziler Dizileri baştan tanımlamak gerekmez. array() fonksyonuyla oluşturulur. – $dizi[] = ‘deger’ $dizi dizi – int Count($) or sizeof()

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diziler PHP. Diziler Dizileri baştan tanımlamak gerekmez. array() fonksyonuyla oluşturulur. – $dizi[] = ‘deger’ $dizi dizi – int Count($) or sizeof()"— Sunum transkripti:

1 Diziler PHP

2 Diziler Dizileri baştan tanımlamak gerekmez. array() fonksyonuyla oluşturulur. – $dizi[] = ‘deger’ $dizi dizi – int Count($) or sizeof() eleman sayısını gösterir 2 tip dizi vardır: – Sürekli diziler – Anahtar değerli diziler

3 Diziler Numerik indexlenir: – $r = array (“a”, “b”, “c”); $r[0] 0ıncı eleman “a” $r[‘0’] 0ıncı eleman $d = $r[1]; – Aralık indexlenir: $s = range(1,10); $k = $s[1]; // k 2 $s = range(0, 100, 2);// 0,2,4,6,8…. $alphabet = range (‘a’, ’z’) //a,b,c,d….

4 Diziler çiftleri,anahtara göre indexlenir – $r = dizi( “basharf” => “a”, “maxno” => 100); – $d = $r[“basharf”]; // “a” yı gösterir – $r = array( 1 => “a”, 2 => 100); – $d = $r[1]; // “a” yı gösterir – Sadece ilk değer indexlenebilir. $r = array( 1 => “a”, “b”, “c”); // b ikinci, c ucuncu...

5 Diziye Eleman Eklemek Dizinin en sonuna elemanı ekler – $list[] = ‘xxx’;

6

7

8 Erdem, 2=>”Ali” ); Foreach($dizi as $deger) Echo $deger ; ?>

9

10 Silmek $a dizisini siler: – Unset ($a) Diziden elemanı siler: – unset ($a[4]) – unset($a[‘pears’]) - $a = array()

11 Dizileri Birleştirmek: Array_merge($array1, $array2) $array2 yi $array1 e ekler $array1 = $array1 + $array2; $array1 += $array2;

12 işaretçiler end(): işaretçi sonraki elemanı gösterir. end() next(), işaretçi sonraki elemanı gösterir. next() prev(): işaretçi sonraki elemanı gösterir. prev() reset(): işaretçi baştaki elemanı gösterir. reset() current():bulunduğu elemanı gösterir.()

13 list and each each: retrieves the next pair from array Reset:moves array pointer to the beginning list: assigns multiple values to variables reset ($HTTP_POST_VARS); while (list ($key, $val) = each ($HTTP_POST_VARS)) { echo "$key => $val ";

14 for $array = range(5, 10) for ($i=0; $i < count($array); $i++) { echo "$i => $array[$i]"; }

15 Çok Yönlü Diziler $r = array ( array(“ali”, 12, “veli”), array(12, 23), array(34) ); echo $r[0][1];

16 array_push fonksyonu array_push() fonksyonu fonksyonun sonuna eleman ekler $deger ) { print ("$ogrenci "); //} //print (" "); }

17 Dizileri Sıralamak usort( $array, comparison-func): dizileri cmp fonksyonu ile sıralamak function cmp ($a, $b) { if ($a == $b) return 0; return ($a > $b) ? -1 : 1; } $a = array (3, 2, 5, 6, 1); usort ($a, "cmp"); while (list ($key, $value) = each ($a)) { echo "$key: $value\n"; }

18 Arrays: array functions Shuffle($array): dizileri karmaşık sıralamak Extract() fonksyonu dizideki elemanları gösterir – $me = array(‘first’=>’ali’, ‘last’=>’veli’); – extract($me); – print $first.’ ’.$last;// ali veli List() dizi için elemanları oluşturur – $date = (‘thursday’, 23, ‘october’); – List($weekday, $day, $month) = $date;

19 Dosyadaki bir satırı dizi içine almak $myarray = file ("orders.txt"); while (list($myrecord) = each ($myarray)){ $fields = explode("|", $myrecord); echo "$fields[0], $fields[1] \n"; }

20 Explode-implode fonksyonları Explode: string to array – // read text and assign each word to array element – $array = explode(‘,.’, $string); İmplode: array to string – $string = implode(‘,’, $array); – // print to files as a string

21 Form için Diziler

22 Creating array from a form Event Name: Week Days: S M T W T F S

23 Creating array from a form if (is_array ($_POST['weekdays'])) { foreach ($_POST['weekdays'] as $day) { print "$day \n"; } } else { print ‘Lütfen bir gün seçiniz!'; }


"Diziler PHP. Diziler Dizileri baştan tanımlamak gerekmez. array() fonksyonuyla oluşturulur. – $dizi[] = ‘deger’ $dizi dizi – int Count($) or sizeof()" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları