Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diziler PHP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diziler PHP."— Sunum transkripti:

1 Diziler PHP

2 Diziler Dizileri baştan tanımlamak gerekmez.
array() fonksyonuyla oluşturulur. $dizi[] = ‘deger’ $dizi dizi int Count($) or sizeof() eleman sayısını gösterir 2 tip dizi vardır: Sürekli diziler Anahtar değerli diziler

3 Diziler Numerik indexlenir: $r = array (“a”, “b”, “c”);
$r[0] 0ıncı eleman “a” $r[‘0’] 0ıncı eleman $d = $r[1]; Aralık indexlenir: $s = range(1,10); $k = $s[1]; // k 2 $s = range(0, 100, 2); // 0,2,4,6,8…. $alphabet = range (‘a’, ’z’) //a,b,c,d….

4 Diziler <anahtar,değer> çiftleri,anahtara göre indexlenir
$r = dizi( “basharf” => “a”, “maxno” => 100); $d = $r[“basharf”]; // “a” yı gösterir $r = array( 1 => “a”, 2 => 100); $d = $r[1]; // “a” yı gösterir Sadece ilk değer indexlenebilir. $r = array( 1 => “a”, “b”, “c”); // b ikinci, c ucuncu ...

5 Diziye Eleman Eklemek Dizinin en sonuna elemanı ekler $list[] = ‘xxx’;

6 <? $dizi=array(); $dizi[]=“Ocak”; $dizi[]=“Subat”; $dizi[]=“Mart”; ?>

7 <? $dizi=array[]; $dizi[5]=“Mehmet”; $dizi[‘a’]=“Ali”; $dizi[‘k’]=“Veli”; ?>

8 <? $dizi=array( 1=>Erdem, 2=>”Ali” ); Foreach($dizi as $deger) Echo $deger ; ?>

9 <?php $ogrenciler[adi] = "Özbay"; $ogrenciler[soyadi] = "Altun"; $ogrenciler[sinav1] = ""; $ogrenciler[sinav2] = ""; $ogrenciler[not] = ""; print $ogrenciler[adi]; ?>

10 Silmek $a dizisini siler: Diziden elemanı siler: Unset ($a)
unset($a[‘pears’]) - $a = array()

11 Dizileri Birleştirmek:
Array_merge($array1, $array2) $array2 yi $array1 e ekler $array1 = $array1 + $array2; $array1 += $array2;

12 işaretçiler end(): işaretçi sonraki elemanı gösterir.
next(), işaretçi sonraki elemanı gösterir. prev(): işaretçi sonraki elemanı gösterir. reset(): işaretçi baştaki elemanı gösterir. current():bulunduğu elemanı gösterir.

13 list and each each: retrieves the next <key, value> pair from array Reset:moves array pointer to the beginning list: assigns multiple values to variables reset ($HTTP_POST_VARS); while (list ($key, $val) = each ($HTTP_POST_VARS)) { echo "$key => $val<br>";

14 for $array = range(5, 10) for ($i=0; $i < count($array); $i++) {
echo "$i => $array[$i]"; }

15 Çok Yönlü Diziler $r = array ( array(“ali”, 12, “veli”), array(12, 23), array(34) ); echo $r[0][1];

16 array_push fonksyonu array_push() fonksyonu fonksyonun sonuna eleman ekler <?php $birinci_dizi = array ( "Özbay" , "Muharrem" , "Hasan" , "Şahika" ); $yeni_dizi = array_push ( $birinci_dizi, "Altun" , "Taç" , "Civelek" , "Tabak" ); foreach ( $birinci_dizi as $ogrenci ) { // foreach ( $ogrenci as $anahtar => $deger ) { print ("$ogrenci <br> "); // } // print ("<br>"); }

17 Dizileri Sıralamak usort( $array, comparison-func): dizileri cmp fonksyonu ile sıralamak function cmp ($a, $b) { if ($a == $b) return 0; return ($a > $b) ? -1 : 1; } $a = array (3, 2, 5, 6, 1); usort ($a, "cmp"); while (list ($key, $value) = each ($a)) { echo "$key: $value\n";

18 Arrays: array functions
Shuffle($array): dizileri karmaşık sıralamak Extract() fonksyonu dizideki elemanları gösterir $me = array(‘first’=>’ali’, ‘last’=>’veli’); extract($me); print $first.’ ’.$last; // ali veli List() dizi için elemanları oluşturur $date = (‘thursday’, 23, ‘october’); List($weekday, $day, $month) = $date;

19 Dosyadaki bir satırı dizi içine almak
$myarray = file ("orders.txt"); while (list($myrecord) = each ($myarray)){ $fields = explode("|", $myrecord); echo "$fields[0], $fields[1]<br>\n"; }

20 Explode-implode fonksyonları
Explode: string to array // read text and assign each word to array element $array = explode(‘ ,.’, $string); İmplode: array to string $string = implode(‘,’, $array); // print to files as a string

21 Form için Diziler

22 Creating array from a form
<form action="handle_event.php" method="post"> <p>Event Name: <input type="text" name="name" size="30" /></p> <p>Week Days: <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Sunday" /> S <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Monday" /> M <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Tuesday" /> T <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Wednesday" /> W <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Thursday" /> T <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Friday" /> F <input type="checkbox" name="weekdays[]" value="Saturday" /> S </p> <input type="submit" name="submit" value="Add the Event!" /> </form>

23 Creating array from a form
if (is_array ($_POST['weekdays'])) { foreach ($_POST['weekdays'] as $day) { print "$day<br />\n"; } } else { print ‘Lütfen bir gün seçiniz!';


"Diziler PHP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları