Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEHMUS ÖZKUL 52070068036 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Çatışma ve Çatışma Çözme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEHMUS ÖZKUL 52070068036 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Çatışma ve Çatışma Çözme."— Sunum transkripti:

1 ŞEHMUS ÖZKUL 52070068036 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Çatışma ve Çatışma Çözme

2 Yaratıcı Liderlik Merkezi Araştırması (2005) Çatışma Çözme Yöntemleri Araştırmaya göre insanların “tepesini attıran” ve çatışmaya zemin hazırlayan davranışlar: % 64 Zayıf karakter, tutarsızlık % 61 Güvenilmezlik % 54 Düşmanca tavır % 49 Kırıcılık % 48 Ayrıntıcılık % 46 Ben merkezcilik % 27 Değer bilmezlik % 15 Aşırı analitik yaklaşım % 14 Mesafeli tavır 2

3 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri 3 “anlaşmazlık, zıtlaşma,uyumsuzluk, huzursuzluk,birbirine ters düşme” Yöntemleri ; Hakem Kararı ( Üçüncü Kişinin Karar Vermesi) Pazarlık Arabuluculuk İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

4 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Taraflar çatışmayı çözmek için tarafsız ve karar verme yetkisine sahip olan üçüncü kişi ya da kişilere giderler ve üçüncü şahıs/şahıslar bilgi ve tarafların uymak zorunda olduğu çözümü söylerler. Mahkemeleri örnek gösterebiliriz 4 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

5 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Bireylerin günlük yaşamlarında ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla ya da çalışanlarıyla yaşadığı çatışmalarda en sık kullanılan yöntemdir. Problem çözme süreci olarak tanımlanabilir.Tarafların gönüllü olarak değerlerini, çıkarlarını,gereksinimlerini ortak çözüme ulaşmaları için tartışmalarıdır. İki yaklaşımı vardır. Durumu temel alan pazarlık Çıkarları temel alan pazarlık 5 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

6 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Durumu temel alan pazarlık; Bir dizi durum seçerler ve gereksinimlerine ve çıkarlarına uygun çözüm önerilerini çatışmanın sonlanması için karşı tarafa bildirirler.Taraflar durumsal pazarlıkta kendilerini kanıtlamaya çalışırken isteklerinin nedenlerini açıklamazlar bunun karşı tarafa güç vereceğine inanırlar.Bu bakımdan durumsal pazarlık bir stratejidir. 6 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

7 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Çıkarları temel alan pazarlık; Bireyler çatışmalarını çözmek için bireysel gereksinimlerini ve çıkarlarını ortaya koyarlar.Bu yaklaşımda bireyler olabildiğince çıkarlarını karşılamaya çalışırlar.Amaç tarafların çıkarlarını en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktır. 7 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

8 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Arabuluculuk; Arabuluculuk,iki ya da daha fazla birey arasında yaşanan çatışmaların giderilmesinde üçüncü kişilerin yardımcı olma sürecidir.Bu süreçte tarafsız kalarak taraflar arasındaki çatışmayı çatışma-çözme becerilerini kullanarak çatışmanın çözümüne yardımcı olan üçüncü bireylere arabulucular denir. 8 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

9 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri 9 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

10 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Arabuluculuk kişiler çatışmalarda en fazla kullanılan çatışma çözme yöntemidir fakat her zaman çatışmaları çözememektedir çünkü bazı faktörler arabuluculuk sürecini olumsuz etkilemektedir. 10 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

11 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Çatışmanın Yoğunluğunun yüksek olması Taraflarda Motivasyon Eksikliği Arabuluculuk Sürecinin gerekliliklerine bağlı kalınmaması Kaynakların yetersiz olması “Temel İlkeler” ile ilgili olan çatışmalar Gücün taraflar arasında eşit olmaması 11 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

12 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Barışçı ve düzenli bir ortam oluşturmaya istekli bireylerdir. Etkili bir arabulucu sorumluluk sahibi bireydir.Arabuluculuk sürecinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireylerdir. Etkili bir arabulucu gizliliğin sorumluluğunu alabilecek bireylerdir. Arabuluculuk özelliklerini geliştirmeye istekli bireylerdir. 12 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

13 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Çatışma Çözme ve Arabuluculuk sürecinde İletişim Becerileri ; Etkin Dinleme Empati İletişim Dili 13 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

14 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri İyi yönetilen çatışma; Duyguları rahatlatır Karar verme sürecini iyileştirir Temel meseleleri ortaya çıkarır Eleştirel düşünceyi uyarır Açık bir ortam oluşmasına yardım eder Yaratıcılığı ve yenilikçiliği harekete geçirir 14 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

15 Çatı ş ma ve Çatı ş ma Çözme Çatışma Çözme Yöntemleri Çocuklara ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretir. Çocukların kendi başlarına düşünmeleri için yol gösterir. Çocuklara kendi düşüncelerini nasıl değerlendireceklerini öğretir. Çocukları, sorunlara kendi başlarına olabildiğince çok sayıda çözüm yolu düşünmeye özendirir. 15 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2.Hakem Kararı 3.Pazarlık 4.Yaklaşımlar 5.Arabuluculuk 6.Olumsuz Faktörler 7.Arabulucunun Özellikleri 8.Çatışma –Çözme de İletişim Becerileri 9.İyi Yönetilen Çatışma 10.Arabuluculuk ve Eğitim

16 Çatışma Çözme Yöntemleri16


"ŞEHMUS ÖZKUL 52070068036 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Çatışma ve Çatışma Çözme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları