Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ. KIBRIS’IN TARİHi & SOSYO-EKONOMİK DURUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ. KIBRIS’IN TARİHi & SOSYO-EKONOMİK DURUMU."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ

2 KIBRIS’IN TARİHi & SOSYO-EKONOMİK DURUMU

3 Kıbrıs; ‘’Cypr’ -bakır kelimesinden türemiştir. Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. 9250 km 2 Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. 9250 km 2 Akdenizadasıdır Akdenizadasıdır Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye,Türkiye 112 km doğusunda Suriye, 267 km ile İsrail, 162 km ile Lübnan; 418 km güneyde Mısır; 965 km kuzeybatısında Yunanistan vardır. 112 km doğusunda Suriye, 267 km ile İsrail, 162 km ile Lübnan; 418 km güneyde Mısır; 965 km kuzeybatısında Yunanistan vardır.SuriyeİsrailLübnanMısırYunanistanSuriyeİsrailLübnanMısırYunanistan Turunçgiller, zeytingillerin yanı sıra, makilik ve bodur ağaçlar Kıbrıs’ın genel bitki örtüsünü oluşturur. Beşparmak sıra dağları ve Trodos dağı vardır. Akarsuyu yok hükmündedir. Turunçgiller, zeytingillerin yanı sıra, makilik ve bodur ağaçlar Kıbrıs’ın genel bitki örtüsünü oluşturur. Beşparmak sıra dağları ve Trodos dağı vardır. Akarsuyu yok hükmündedir.

4 Arkeolojik çalışmalarda Kıbrıs'ta MÖ 10000 yılından itibaren insan yaşamı olduğu gözlenmiştir. İlk gelenler Anadolu kökenlidirler. Arkeolojik çalışmalarda Kıbrıs'ta MÖ 10000 yılından itibaren insan yaşamı olduğu gözlenmiştir. İlk gelenler Anadolu kökenlidirler. Birçok uygarlığın yönetimine girmiştir. Birçok uygarlığın yönetimine girmiştir. Mısırlılar - Hititliler – Fenikeliler - Persler- Romalılar-Bizanslılar Mısırlılar - Hititliler – Fenikeliler - Persler- Romalılar-Bizanslılar Hıristiyanlığı ilk kabul eden roma vilayetlerindendir. St.Barbanas Kıbrıs'tan geçmiştir. Hıristiyanlığı ilk kabul eden roma vilayetlerindendir. St.Barbanas Kıbrıs'tan geçmiştir.

5

6 Maraş Larnaka Baf Limasol %35 KKTC %60 Rum %2.5 İngiliz Üssü %2.5 Ara Bölge

7 Kıbrısın İslamla Tanışması 649 yılında, Hz Osman zamanında Şam valisi Muaviye’nin teşvikleriyle deniz aşırı ilk sefer KIBRIS’a düzenlenmiştir. 649 yılında, Hz Osman zamanında Şam valisi Muaviye’nin teşvikleriyle deniz aşırı ilk sefer KIBRIS’a düzenlenmiştir. Çok kez seferler yapılmış ancak Çok kez seferler yapılmış ancak Tam bir Arap hakimiyeti olmamıştır. Tam bir Arap hakimiyeti olmamıştır. Ada yüzden fazla Sahabe efendimiz tarafından gözetilmektedir. Ada yüzden fazla Sahabe efendimiz tarafından gözetilmektedir.

8 Hala Sultan Resûlullah’ın müjdesine mazhar olabilmek için 86 yaşında Medine’den kalkıp Kıbrıs’a gelen ve orada şehit olan büyük İslam mücahidesi, meşhur sahabi Enes bin Mâlik’in (r.a.) teyzesidir. Resûlullah’ın müjdesine mazhar olabilmek için 86 yaşında Medine’den kalkıp Kıbrıs’a gelen ve orada şehit olan büyük İslam mücahidesi, meşhur sahabi Enes bin Mâlik’in (r.a.) teyzesidir. Peygamberimiz onu ziyaret etmiş, biraz sohbet ettikten sonra uyumuştu. Biraz sonra uyandı. Tebessüm ediyordu. Ümmü Haram (r.a) “Yâ Resûlallah, anam babam size feda olsun! Niçin gülüyorsunuz?” diye sordu. Peygamberimiz cevap verdi: “Ey Ümmü Haram, ümmetimden bir kısmının gemilere binip kâfirlerle savaşmaya gittiğini gördüm.” Peygamberimiz onu ziyaret etmiş, biraz sohbet ettikten sonra uyumuştu. Biraz sonra uyandı. Tebessüm ediyordu. Ümmü Haram (r.a) “Yâ Resûlallah, anam babam size feda olsun! Niçin gülüyorsunuz?” diye sordu. Peygamberimiz cevap verdi: “Ey Ümmü Haram, ümmetimden bir kısmının gemilere binip kâfirlerle savaşmaya gittiğini gördüm.”

9 “Yâ Resûlallah, dua etseniz de ben de onlardan biri olsam!” diye ricada bulundu. Resûlullah (a.s.m.) onu kırmadı, “Yâ Rabbi, bunu da onlardan eyle!” diye duada bulundu. “Yâ Resûlallah, dua etseniz de ben de onlardan biri olsam!” diye ricada bulundu. Resûlullah (a.s.m.) onu kırmadı, “Yâ Rabbi, bunu da onlardan eyle!” diye duada bulundu. Arap donanması Larnaka’ya demir attı. Arap donanması Larnaka’ya demir attı. Hicretin 28 yılında Kıbrıs fethedildi. Hicretin 28 yılında Kıbrıs fethedildi. Ümmü Haram sahilde atından düşerek şehit oldu. Ümmü Haram sahilde atından düşerek şehit oldu. 1571’de adanın Osmanlılarca fethinden sonra türbe yapıldı. 1571’de adanın Osmanlılarca fethinden sonra türbe yapıldı. Donanama top atışları ile uzun süre Kıbrısın yanından geçerken onu selamlamıştır. Donanama top atışları ile uzun süre Kıbrısın yanından geçerken onu selamlamıştır.

10

11 Hz Ömer Türbesi Girnenin 5 km doğusunda M.S. 647 yılındaki Arap akınları sırasında Muaviye ordusu komutanlarından olan Ömer ve altı arkadaşı, günümüzde türbenin bulunduğu yerin yanında şehit düşmüşler ve burada bulunan mağaraya gömülmüşler.

12 Kıbrısın Osmanlılarca Fethi II.Selim Akdeniz hac yollarının güvenliği için Lala Mustafa Paşayı görevlendirmiş. Donanma Temmuz 1570’de Larnaka’ya çıkmış. Eylülde Lefkoşa alınmış. Magosa ise bir yıl sonra alınmıştır. 50bin şehit verilmiştir. II.Selim Akdeniz hac yollarının güvenliği için Lala Mustafa Paşayı görevlendirmiş. Donanma Temmuz 1570’de Larnaka’ya çıkmış. Eylülde Lefkoşa alınmış. Magosa ise bir yıl sonra alınmıştır. 50bin şehit verilmiştir. Karaman, Beyşehir, Ürgüp, Niğde, Aksaray, Akşehir Mersin’den Türkmenler adada mesken edilmişlerdir. Her meslekten aileler getirilmiştir. 1670 yılına kadar ayrı bir Eyalet olmuştur. Karaman, Beyşehir, Ürgüp, Niğde, Aksaray, Akşehir Mersin’den Türkmenler adada mesken edilmişlerdir. Her meslekten aileler getirilmiştir. 1670 yılına kadar ayrı bir Eyalet olmuştur. Lefkoşadaki St.Sophia –Selimiye camine, Magosadaki St.Nicolas –Lala Mustafa Paşa camine çevrilmiştir. Lefkoşadaki St.Sophia –Selimiye camine, Magosadaki St.Nicolas –Lala Mustafa Paşa camine çevrilmiştir.

13 SELMİYE CAMİ

14 LALA MUSTAFA PAŞA CAMİ

15 EVKAF Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla II.Selim tarafından kurulan ve yaklaşık 450 yıldır ayakta kalan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, adaya islam mührünü vurmuş, islamiyeti yaşatmış ve ada mülkiyetinin üçte birine sahip olunmasına neden olmuştur. Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla II.Selim tarafından kurulan ve yaklaşık 450 yıldır ayakta kalan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, adaya islam mührünü vurmuş, islamiyeti yaşatmış ve ada mülkiyetinin üçte birine sahip olunmasına neden olmuştur. Fakirlerin korunup barındırılmasından ihtiyaçlı öğrencilerin okutulması;hastane,aş evi-cami yapımı; ağaçlandırma hatta hayvanlar bile düşünülmüştür. Fakirlerin korunup barındırılmasından ihtiyaçlı öğrencilerin okutulması;hastane,aş evi-cami yapımı; ağaçlandırma hatta hayvanlar bile düşünülmüştür. Medine’nin imarı için özel vakıf kurulmuştur. Medine’nin imarı için özel vakıf kurulmuştur. İngiliz yönetiminde vakıf anlayışından uzaklaşılmıştır. İngiliz yönetiminde vakıf anlayışından uzaklaşılmıştır. 1955 yılında tekrar Türk kontrolüne girmiştir. 1955 yılında tekrar Türk kontrolüne girmiştir.

16 Adadan Göçler İlk göç adanın İngililtereye kiralanmasıyla yaşanmıştır. İkincisi ise 1. dünya savaşından sonra adanın ingiltereye ilhakından sonra yine Türkiyeye yaşanmış sonraki göçler ise ingilizin teşviki ile İngiltere ve Avusturalyaya olmuştur. İlk göç adanın İngililtereye kiralanmasıyla yaşanmıştır. İkincisi ise 1. dünya savaşından sonra adanın ingiltereye ilhakından sonra yine Türkiyeye yaşanmış sonraki göçler ise ingilizin teşviki ile İngiltere ve Avusturalyaya olmuştur.

17 Mücahid Adası Kıbrıs Osmanlı, 1877-78 Rus harbinde ağır yenilgi alınca; adaya göz koyan İngilizler, siyasi manevralarla önce kiralama daha sonrada I.Dünya Savaşında ilhak ile adayı ele geçirmişlerdir. 1960 yılına kadar yönetmişler daha sonra Türklerle Rumlar ortak ‘Kıbrıs Cumhuriyetini’ kurdurmuşlardır. İngilizlere 2 üs verilmiştir. Osmanlı, 1877-78 Rus harbinde ağır yenilgi alınca; adaya göz koyan İngilizler, siyasi manevralarla önce kiralama daha sonrada I.Dünya Savaşında ilhak ile adayı ele geçirmişlerdir. 1960 yılına kadar yönetmişler daha sonra Türklerle Rumlar ortak ‘Kıbrıs Cumhuriyetini’ kurdurmuşlardır. İngilizlere 2 üs verilmiştir. Tarihin hiçbir devrinde Yunan olmayan ada, Rumlarca Helen olması için kan gölüne çevrilmiştir. Türkler 103 köyünden göç etmiş, Türkiyenin yardımı ile, ayakta kalmayı başarmışlar, 11 yıl canlarıya direnmişlerdir. Ağır ambargo altında bazen kendi yaptıkları silahlarla ‘siperlerde beklemişlerdir. Tarihin hiçbir devrinde Yunan olmayan ada, Rumlarca Helen olması için kan gölüne çevrilmiştir. Türkler 103 köyünden göç etmiş, Türkiyenin yardımı ile, ayakta kalmayı başarmışlar, 11 yıl canlarıya direnmişlerdir. Ağır ambargo altında bazen kendi yaptıkları silahlarla ‘siperlerde beklemişlerdir. Türkiyede okullarını bırakıp savaşa gelmişler ; Şehitler verilse de İslamla şereflenen ada terk edilmemiştir. Türkiyede okullarını bırakıp savaşa gelmişler ; Şehitler verilse de İslamla şereflenen ada terk edilmemiştir.

18 KATLİAMLARKATLİAMLAR

19 20 Temmuz 1974 Temmuz 1974’te Yunan darbesi ile ada Yunanistana bağlanmak istenmiştir. Türkiye sessiz kalamazdı ve kalmadı. Temmuz 1974’te Yunan darbesi ile ada Yunanistana bağlanmak istenmiştir. Türkiye sessiz kalamazdı ve kalmadı. Müdahale olmasa idi ;Hiş şüphesiz Kıbrıslı Türklerde, Anavatan için,Hala Sultanın diyarı bu ‘Serhat ilde’, tükenene kadar canlarıyla direnmeye devam edeceklerdi. Müdahale olmasa idi ;Hiş şüphesiz Kıbrıslı Türklerde, Anavatan için,Hala Sultanın diyarı bu ‘Serhat ilde’, tükenene kadar canlarıyla direnmeye devam edeceklerdi. Barış Harekatıyla uyanan dev, her türlü fedakarlığı yaparak, şehitler vererek, hem Rumları hem Türkleri kurtarmış adanın Yunanistana bağlanmasını önlemiş ve savaşı sona erdirmiştir. Barış Harekatıyla uyanan dev, her türlü fedakarlığı yaparak, şehitler vererek, hem Rumları hem Türkleri kurtarmış adanın Yunanistana bağlanmasını önlemiş ve savaşı sona erdirmiştir. ‘Hasta Adam’ gerçekte hasta olmadığını ‘Soğuk Savaşın’ içinde bu harekatla hem kendine hem dünyaya göstermiştir. Anavatanda yeşeren ‘Nur’ tohumları bu savaşta çok önem arz etmiştir. ‘Hasta Adam’ gerçekte hasta olmadığını ‘Soğuk Savaşın’ içinde bu harekatla hem kendine hem dünyaya göstermiştir. Anavatanda yeşeren ‘Nur’ tohumları bu savaşta çok önem arz etmiştir.

20

21 RUHUNUZ ŞAD OLSUN

22 1974 Kazanımları Özgürlük – Can güvenliği Özgürlük – Can güvenliği Maddi Refah -Demokrasi Maddi Refah -Demokrasi Üretimle tanışma (sanayi-tarım) Üretimle tanışma (sanayi-tarım) Ticareti öğrenme – Teknolojiye ulaşım Ticareti öğrenme – Teknolojiye ulaşım Turizm & Memuriyetin tadı Turizm & Memuriyetin tadı Emlak piyasasında gelişme Emlak piyasasında gelişme Üniversiteler - Üniversiteler -

23 Türkiyesiz Kıbrıs Türkü Yaşayamaz.

24 Türkiye için Kıbrıs neden vazgeçilmezdir? Soy; dil-kültür-dini birlik Soy; dil-kültür-dini birlik Coğrafi devamlılık- süngü Coğrafi devamlılık- süngü Askeri güvenlik Askeri güvenlik Petrol-doğal gaz boru hatlarının güvenliği Petrol-doğal gaz boru hatlarının güvenliği Kıbrıs etafındaki doğal gaz- israil Kıbrıs etafındaki doğal gaz- israil Batılı güçlerin 1500 yıllardan beri süre gelen Ortadoğu politikalarında rol oynayabilme Batılı güçlerin 1500 yıllardan beri süre gelen Ortadoğu politikalarında rol oynayabilme

25 74 sonrası Zaaflarımız 2. kez Göç ( Nüfus mübadelesi) 2. kez Göç ( Nüfus mübadelesi) Türkiyede sağ sol kavgası & Ekonomik krizin Kıbrısta’ki etkisi Türkiyede sağ sol kavgası & Ekonomik krizin Kıbrısta’ki etkisi İş hayatında ve yönetimde tecrübesizlik İş hayatında ve yönetimde tecrübesizlik Politik çıkarlar için kaynakların yanlış kullanımı Politik çıkarlar için kaynakların yanlış kullanımı Yatırım yapamama Yatırım yapamama Türkiyeden gelenlerin uyum sorunu Türkiyeden gelenlerin uyum sorunu

26 Maneviyat ve dini eğitime değer vermeme Maneviyat ve dini eğitime değer vermeme Eğitim seviyesinin düşüşü Eğitim seviyesinin düşüşü Kumarhanelerin Kıbrısa sürülmesi Kumarhanelerin Kıbrısa sürülmesi Fuhuş sektörünün gelişmesi Fuhuş sektörünün gelişmesi Bet’lerin hızla artması Bet’lerin hızla artması Uyuşturucu trafiğinde geçiş noktası Uyuşturucu trafiğinde geçiş noktası SONUÇ SONUÇ        

27 K A O S

28 50 YILDIR süren Barış arayışları sonuçsuzdur. (Annan Planı) 50 YILDIR süren Barış arayışları sonuçsuzdur. (Annan Planı) Rumlar AB’ne girmekle kendilerini güvene almışlardır. Rumlar AB’ne girmekle kendilerini güvene almışlardır. Maddi darlığa Yunanistan sebebiyle düşmüşlerse de antlaşmaya niyetleri yoktur Maddi darlığa Yunanistan sebebiyle düşmüşlerse de antlaşmaya niyetleri yoktur ÇÜNKÜ ÇÜNKÜ 1.Haftalık Kilise eğitimi ve faaliyetleri 2.Adayı Helen toprağı olarak görmeleridir. KIBRIS SORUNU

29 Toplumsal Sorunların Tedavisi nedir ? Doğru yola nasıl gidilir ???

30 Kıbrıs Nur Hizmeti 1976 yıllarında Ankara’da Nurlarla tanışan Kıbrıslı Hüseyin abimizle, Lefkoşa’ya askerlik için gelen Halil abimiz ve asteğmen abilerimiz 1979 yılında Nurun ilk medresesini Lefkoşa açılır.. 1976 yıllarında Ankara’da Nurlarla tanışan Kıbrıslı Hüseyin abimizle, Lefkoşa’ya askerlik için gelen Halil abimiz ve asteğmen abilerimiz 1979 yılında Nurun ilk medresesini Lefkoşa açılır.. Nazım Gökçek ( Rahmetli ) abinin himmetiyle küçük bir kitap-kırtasiye dükkanı açıldı. Burası Nur hizmetinin santral mahiyetinde çalışmaya başlar. Nazım Gökçek ( Rahmetli ) abinin himmetiyle küçük bir kitap-kırtasiye dükkanı açıldı. Burası Nur hizmetinin santral mahiyetinde çalışmaya başlar. 1986’da da Gazmağusa da ilk dershanemiz ; 1988 yılında Nazım ağabeyimiz ve Gültekin ağabeylerimizin yardımlarıyla küçük bir mülk dershane satın alınarak talebe hizmetleri başlar. 1986’da da Gazmağusa da ilk dershanemiz ; 1988 yılında Nazım ağabeyimiz ve Gültekin ağabeylerimizin yardımlarıyla küçük bir mülk dershane satın alınarak talebe hizmetleri başlar.

31 1990 yılında resmi vakfımız olan Kıbrıs İlim Kültür ve Hizmet Vakfımız kurulur. 1990 yılında resmi vakfımız olan Kıbrıs İlim Kültür ve Hizmet Vakfımız kurulur. Önce Öğretmen Emin Bilgen abimizin göreve başlamasıyla daha sonra Ahmet Bal abimizin katılımı hizmetlerin yayılmasını sağlamıştır. Önce Öğretmen Emin Bilgen abimizin göreve başlamasıyla daha sonra Ahmet Bal abimizin katılımı hizmetlerin yayılmasını sağlamıştır. 2001 yılında Girne’de, 2002’de Güzelyurt’ta dershaneler devreye girmiştir. 2004’te Magosa Barla apt. temelleri atılmıştır. ( Antalya ve çeşitli illerin himmeti unutulmamalı) 2001 yılında Girne’de, 2002’de Güzelyurt’ta dershaneler devreye girmiştir. 2004’te Magosa Barla apt. temelleri atılmıştır. ( Antalya ve çeşitli illerin himmeti unutulmamalı)

32 BAYRAM YÜKSEL ABİNİN MEKTUBU

33 Talebe sayısının artmasıyla Isparta’dan Kıbrıs’a 10’ dan fazla vakıf abimiz gelip gitmiştir. Talebe sayısının artmasıyla Isparta’dan Kıbrıs’a 10’ dan fazla vakıf abimiz gelip gitmiştir. 2014’te Lefkoşa’da yeni bir apt. dershane açılmıştır. (Soysal abilerin ciddi himmetleriyle) 2014’te Lefkoşa’da yeni bir apt. dershane açılmıştır. (Soysal abilerin ciddi himmetleriyle) Halen Gazimağusa’da 5, Lefkoşa’da 7, Girne’de 2, Güzelyurt’da da 2 (toplam 16) dairemizde 110 talebemiz kalmaktadır. (Suriye, Çat, Kamerun, Nijerya,Sudan gibi farklı ülkelerden 15 misafir talebemiz vardır) Halen Gazimağusa’da 5, Lefkoşa’da 7, Girne’de 2, Güzelyurt’da da 2 (toplam 16) dairemizde 110 talebemiz kalmaktadır. (Suriye, Çat, Kamerun, Nijerya,Sudan gibi farklı ülkelerden 15 misafir talebemiz vardır) Allaha Şükürler olsun ki Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesinde lise hizmetleri, fakülte dersleri, esnaf dersleri, ev dersleri, müzakereli dersler devam etmektedir.... Allaha Şükürler olsun ki Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesinde lise hizmetleri, fakülte dersleri, esnaf dersleri, ev dersleri, müzakereli dersler devam etmektedir....

34 Üniversiteler 5 Büyük üniversite 5 Büyük üniversite Hayata atılan ve bir şeyler kazanıp geri dönmeyi planlayan Türkiye’den 50bin öğrenci vardır. Hayata atılan ve bir şeyler kazanıp geri dönmeyi planlayan Türkiye’den 50bin öğrenci vardır. Türkiye’nin her vilayetinde mezunlarımız mevcuttur. Bu sayının artması ve Türkiye de hizmete katkı koymaları gerçekten önemlidir. Türkiye’nin her vilayetinde mezunlarımız mevcuttur. Bu sayının artması ve Türkiye de hizmete katkı koymaları gerçekten önemlidir.

35 104 Ülkeden Kuzey Kıbrıs’ımız da öğrenci bulunmaktadır. Dünyaya gidip hizmet edeceğiz derken ayağımıza gelen 104 ülkenin öğrencilerine hizmet etmekte bir şiar olmalıdır. 104 Ülkeden Kuzey Kıbrıs’ımız da öğrenci bulunmaktadır. Dünyaya gidip hizmet edeceğiz derken ayağımıza gelen 104 ülkenin öğrencilerine hizmet etmekte bir şiar olmalıdır. Yurt dışı hizmetlerine bu yurt dışı dediğimiz ülkelerin öğrencileri ile burada ilgilenerek ülkesine bir nur talebesi kazandırılabilir. Yurt dışı hizmetlerine bu yurt dışı dediğimiz ülkelerin öğrencileri ile burada ilgilenerek ülkesine bir nur talebesi kazandırılabilir. Dolayısıyla yurtdışı hizmetlerine Kuzey Kıbrıs üniversitelerini de dahil etmek gerekir. Dolayısıyla yurtdışı hizmetlerine Kuzey Kıbrıs üniversitelerini de dahil etmek gerekir.

36 Türkiye’nin her şehirinde bir yüksek okulda veya üniversitesinde okuyan Kıbrıslı öğrenci vardır. Her yıl 81 ilden ağabeylerimiz bir öğrenci ile ilgilense 81 Kıbrıslı öğrenci kazanılmış olur. Her yıl 81 ilden ağabeylerimiz bir öğrenci ile ilgilense 81 Kıbrıslı öğrenci kazanılmış olur. Bu rakam yıllar içersinde hizmetimizde büyük bir potansiyel kazanılmasına vesile olacaktır inşallah. Bu rakam yıllar içersinde hizmetimizde büyük bir potansiyel kazanılmasına vesile olacaktır inşallah.

37 Kıbrısa geldiğiniz ve bizlerle olduğunuz için Teşekkürler KIBRIS NUR TALEBELERİ

38


"HOŞGELDİNİZ. KIBRIS’IN TARİHi & SOSYO-EKONOMİK DURUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları