Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- LEASİNG -.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- LEASİNG -."— Sunum transkripti:

1 - LEASİNG -

2 - Leasingin tanımı: Leasing şirketlerinin özellikle büyük sermaye gerektiren yatırım mallarını özel ve tüzel kişilere sözleşme karşılığı belli bir süre için kiraya vermesi işlemidir. Leasingin türkçe karşılığı finansal kiralamadır. Leasing M.Ö.2000 yıllarında Sümerler tarafından tarım araçlarında kullanılmıştır. 1930’daki kriz yüzünden Amerika’da kullanılmış ve ilk şirket 1952’de kurulmuştur.

3 Leasing; makine araç gibi taşınır malların dışında taşınmaz mal statüsünde kabul edilen mallar için de uygulanır ve hatta İngiltere’de bu taşınmaz mallar daha çok kullanılmaktadır. Türkiye’de leasing işlemleri 3226 sayılı kanun çerçevesinde yapılmakta olup üçlü bir finansal ilişkiye (kiralayan, kiracı, satıcı) dayalı olarak uygulanan leasing yönteminin esası, yatırımcının maliyetini azaltmaktır. Türkiye‟de leasingin hukuki altyapısı 1985 yılında çıkan bir kanun ile oluşturulmuş ve ilk leasing şirketi (İktisat Leasing) 1986 yılında kurulmuştur.

4 -Leasing Sisteminin İşleyişi

5 5-) kullanım hakkının devri
2-) Leasing şirketi ile laşma 5-) kullanım hakkının devri

6 1-)Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek satıcı firma ile fiyat ve teslim kuşullarını içeren birön anlaşma yapılır. Proje finansman sağlanması aşamasına geldiğinde yatırımcı firma bir leasing şirketine baş vurur. Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri leasing şirketine verir. Leasing şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir teklifte bulunur. Gerekli görürse yatırımcı firmadan teminat talep edebilir. 2-)Anlaşmaya varıldığı zaman leasing şirketi ile yatırımcı firma arasında noter onaylı leasing sözleşmesi imzalanır. Yatırımların teşvikli olması durumunda leasing sözleşmesi imzalandıktan sonra Hazine Müsteşarlığına başvurularak teşvik belgesi leasing şirketine devredilir. Leasing şirketi mal bedelini satıcı firmaya öder.

7 3-)Leasing konusu mallar satıcıya teslim edilir
3-)Leasing konusu mallar satıcıya teslim edilir. Kiracı, leasing sözleşmesinde belirlenen kiraları leasing şirketine öder ve malları kullanır. 4-)Kiralanan malın teslimi 5-)Kullanım hakkının devri ve Sözleşme süresinin sonunda ya mallar kiracı tarafından sözleşmede daha önce belirlenen düşük bir bedel ile satın alınır, ya leasing sözleşmesi daha düşük bir kira tutarı ile uzatılır, yada malar kiracı tarafından leasing şirketine iade edilir.

8 Leasingin Unsurları - Kiracı (Leasing Şirketinden alan) - Kiralayan (Leasing firmasına malı veren) - Sözleşme(Kiracı-Kiralayan)(aracı şirket ile) - Satıcı(Kiralayan) -Kira(Periyodik ödeme)

9 Leasing türleri -Yurtiçi kiralama(Mal yurtdışında olabilir) -Uluslararası Kiralama -Satışa Yardımcı Kiralama

10 Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir, kiralama şirketine başvurur, kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar, leasing sözleşmesi imzalanır. Satıcı firma ile satış anlaşması (bakım ve satış sonrası hizmetler de dâhil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder, süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir.

11 ‘’Hammadde yada aramalı olan ve kullanıldığında tüm özelliğini yitiren mallarda leasing uygulanamaz.’’

12 Leasing işlemlerinde talep edilecek teminatlar; -Şahıs veya şirket kefaleti, -Teminat senedi, -Alacakların temliki -Gayrimenkul İpoteği(tapu harcından muaf) -İşletme rehni

13 Leasingin başlıca avantajları; -Orta ve uzun vadeli finansman, -Esnek kira ödeme planı, -Kira süresi boyunca sabit kira ödemeleri, -Alternatif finansman imkanı, -Kira süresi bitene kadar sembolik bedelle mülkiyet devri,

14 …avantajlara devam; -Operasyonel kolaylık, -Özkaynak Verimliliği, -Teşviklerinizi kullanma imkanı, -%100 Finansman, -Mali raporlama; « Cari oranlar yükselir, « Likidite oranı yükselir, « Aktif karlılık oranı yükselir, « Özkaynak karlılık oranı yükselir « Borçlanma oranı düşer.

15 …diğer avantajlar; -Amortisman, -Vergi avantajı, -Vergi, resim ve harç muafiyeti, -BSMY ve KKDF uygulanamaz, -Enflasyona karşı güvence, faiz dalgalanmalarından etkilenmeme , gibi avantajlardır.

16 Leasingin yasal ana unsurları: -Sözleşmenin süresi -Sözleşmenin şekli tescili -Sigorta -Sözleşmenin sona ermesi(fesih-haciz-iflas) -Mülkiyet devri

17 ..slayt bitti… Menderes AKGÜN


"- LEASİNG -." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları