Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI"— Sunum transkripti:

1 HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

2 HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI
Hakların kazanılması veya kaybı üç yolla olur: HUKUKİ OLAY HUKUKİ FİİL HUKUKİ İŞLEM

3 HUKUKİ OLAYLAR Kişinin iradesine bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve hukuk düzeni tarafından kendisine sonuçlar bağlanan olaylardır. Doğum ve ölüm 18 yaşın tamamlanması Zamanaşımı Akıl hastalığı

4 HUKUKİ FİİLLER Hukuk düzeninin sonuç bağladığı insan davranışlarıdır. İki gruba ayrılırlar. Hukuka Aykırı Fiiller Haksız fiiller Sözleşmeye aykırı davranışlar Hukuka uygun fiiller: Yazılı bir sözleşme olmaksızın bir işyerinde çalışma Satın alınan malın ayıplı çıkması nedeniyle satıcıya durumun bildirilmesi Kendi arsası üzerine inşaat yapma Zilyetliğin nakli Terk Vekaletsiz iş görme

5 HUKUKİ İŞLEMLER Bir veya birden fazla kişinin hukuki bir sonuç doğurmaya yönelmiş irade beyanlarıdır. Hukuki işlemler çeşitli açılardan gruplara ayrılır: 1. Taraf sayısına göre hukuki işlem türleri: Tek taraflı hukuki işlemler Vasiyet Mirasın reddi Sözleşmenin feshi Temsil yetkisi verme Çok taraflı hukuki işlemler Sözleşmeler Kararlar

6 ÇOK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER
SÖZLEŞMELER Tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarıyla meydana gelen hukuki işlemlerdir. Sözleşmeler iki taraflı işlemlerdir. Sözleşme teklifini yapmaya “icap”, bu teklifi onaylamaya “kabul” adı verilir. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler Bağışlama vaadi Kefalet sözleşmesi İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler Alım-satım Kira Hizmet sözleşmesi Vekalet KARARLAR Birden fazla kişinin belirli bir yönde kullandıkları irade beyanlarıyla meydana gelen hukuki işlemlerdir. TBMM kararları Genel kurul kararları Yönetim kurulu kararları

7 HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ Doğurduğu etkiye göre hukuki işlemler
Borçlandırıcı işlemler Borç yükleyen tüm hukuki işlemler. Örnek: Sözleşmeler Tasarruf işlemleri Bir hakka doğrudan etki eden ve devir, sınırlama, sona erdirme gibi sonuçlar doğuran işlemlerdir. Taşınmaz mülkiyetini nakil amacıyla tescil yapılması Taşınmaz üzerinde ipotek tesisi Taşınırlarda mülkiyeti devir amacıyla malın teslimi

8 HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ Hukuki sonuçların doğacağı zamana göre Hukuki İşlem Türleri Sağlar arası hukuki işlemler Alım satım Kira Hizmet Ölüme bağlı hukuki işlemler Vasiyetname Miras sözleşmesi

9 HAKLARIN KAZANILMA ŞEKİLLERİ
Aslen kazanma Devren Kazanma Tesisen kazanma


"HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları