Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

2  Astra-Zeneca  Novartis  Boehringer İlaç Araştırma

3  80 sonrasının ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçiminde kamu hizmetlerinin üretiminde/sunumunda /yürütülmesinde geleneksel yöntemlerin (örneğin emanet gibi) giderek istisna haline geldiği, buna karşılık piyasadan temini temel alan alternatif yöntemlerin giderek kural haline dönüştüğü söylenebilir.  Kamu hizmetlerinde üçüncü yol yaklaşımı olarak çeşitli biçimlerdeki ortaklık/işbirliği modelleri de alternatif yöntemler arasında sayılmaktadır

4  Yap- İşlet  Yap- İşlet- Devret  Yap- Kirala  Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO)

5  bir kamu alımı mı,  bir örgütlenme biçimi mi,  hizmet sunma yöntemi mi,  kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme yöntemi mi,  finansman yöntemi midir?  KÖO sayılanların hepsinin bazı özelliklerini içeren şemsiye niteliğine sahip bir tanımlamadır.

6  KÖO, kamu hizmetlerinin devletçe klasik yollardan temini ile, tüm hizmet temininin özel sektör aracılığı ile yapılmasının arasındaki yelpazede yeralan, devlet ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm mal ve hizmet temini modellerini içeren bir üst kavramdır.

7 ► Öncelikle, KÖO projeleri uluslar arası yatırımcıları çektiği için ülkenin ekonomik büyüklüğü artmaktadır. ► Kamu kendi bütçesinden yapması gereken hizmet ve alt yapı projelerini özel sektörün finansmanı ile yaptığı için kamunun hizmet ve alt yapı projelerine yatıracağı finansmanı başka alanlarda kullanarak daha fazla hizmet sunması sağlanacaktır. ► KÖO projelerini de özel sektör yapacağı için piyasadaki cari İşlemler artacak, bu işlemlerden doğacak vergi ile de kamu gelirleri artacaktır. Kısaca, KÖO ülkenin ekonomik gelişiminin en önemli enstrümanlarından birisidir

8  Ulaştırma (köprü, otoyol, havaalanı gibi)  Belediye hizmetleri  Eğitim  Sağlık

9  Dünya nüfusunun giderek artması sağlık ihtiyacını da artırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla KÖO sayesinde kamu kesimi vatandaşların talebini daha iyi karşılamak amacıyla yeni sağlık tesislerin kurulmasında veya yenilenmesinde özel sektörle ortak hareket etmektedir.  İngiltere’de en çok KÖO yatırımı bu sektörde gerçekleşmektedir. Ülkemizde var olan bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığı da KÖO’ye başvurmak için yakın geçmişte çalışmalar başlatmıştır.

10  KÖO tercihi, esas olarak iki temel ihtiyaçla gerekçelendirilmektedir: 1.Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde bütçe sınırlılıklarını/ kısıtlamalarını aşmada özel finansman desteğinin sağlanması 2. Özel sektörün işletme kapasitesinden ve tekniklerinden yararlanma  KÖO, genellikle “kazan-kazan” formülü ile ifade edilmektedir.

11

12

13  Kamu/Halk Sektörü  Devlet, harcamaların yüksekliği nedeniyle sağlık sektöründen çekilmek istemekte; ▪ Örneğin ülkemizde 2011’de GSMH’nın yaklaşık % 6,8’i Sağlık Bakanlığı bütçesi olarak verilmiştir. ▪ Bütçe imkanlarının % 70’i, insan kaynaklarına harcanmaktadır. ▪ Azalmış olan sermaye yatırımlarına öncülük etmelidir.

14  OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde sağlık harcamaları 2010 ile 2020 yılları arasında yüzde 50 oranında artarak 71 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.  2010 ve 2020 yıları arasında, OECD ve BRIC ülkeleri altyapı dışı sağlık harcamaları için 68,1 trilyon dolar harcayacaktır.

15  İngiltere’de KÖO yoluyla yapılan yatırımların, toplam kamu yatırımlarına oranı % 20’lere ulaşmıştır*  *OECD, Public-Private Partnerships, s. 28.

16

17

18

19

20

21  Yasa’ya göre KÖO, esas olarak “bir ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek koşuluyla belirli süre ve bedeli üzerinden kiralama karşılığı yaptırıl(ması)” uygulamasıdır.  KÖO sadece kiralama karşılığı yapım işi ile sınırlı değildir. Örneğin KÖO uygulamasının özel şirketler açısından çekici özelliklerinden biri Hazineye ait taşınmazların bedelsiz devrinin mümkün olmasıdır.

22 1) Kira bedeli karşılığında sağlık tesisleri yapımı 2) Sağlık tesislerinin ve eklentilerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi işleri 3) Tıbbi destek hizmetlerinin sunumu 4) Tıbbi hizmetler dışındaki hizmetlerin sunumu 5) Tıbbi hizmetler dışındaki alanların işletilmesi 6) Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ekipmanlar ile mefruşatın sağlanması.

23  2006 yılında 3.7.2006 tarih ve 2006/10655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (KÖO Yönetmeliği) çıkarılmıştır.

24

25

26

27

28

29  Dinlediğiniz için T E Ş E K K Ü R L E R

30


"Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları