Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kamu-Özel Ortaklığı Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Çıkar Çakışmam Astra-Zeneca Novartis Boehringer İlaç Araştırma

3 Giriş 80 sonrasının ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçiminde kamu hizmetlerinin üretiminde/sunumunda /yürütülmesinde geleneksel yöntemlerin (örneğin emanet gibi) giderek istisna haline geldiği, buna karşılık piyasadan temini temel alan alternatif yöntemlerin giderek kural haline dönüştüğü söylenebilir. Kamu hizmetlerinde üçüncü yol yaklaşımı olarak çeşitli biçimlerdeki ortaklık/işbirliği modelleri de alternatif yöntemler arasında sayılmaktadır

4 Özelleştirme Modelleri
Yap- İşlet Yap- İşlet- Devret Yap- Kirala Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO)

5 Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO)
bir kamu alımı mı, bir örgütlenme biçimi mi, hizmet sunma yöntemi mi, kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme yöntemi mi, finansman yöntemi midir? KÖO sayılanların hepsinin bazı özelliklerini içeren şemsiye niteliğine sahip bir tanımlamadır.

6 Kamu-Özel Ortaklığı KÖO, kamu hizmetlerinin devletçe klasik yollardan temini ile, tüm hizmet temininin özel sektör aracılığı ile yapılmasının arasındaki yelpazede yeralan, devlet ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm mal ve hizmet temini modellerini içeren bir üst kavramdır.

7 Kamu Özel Ortaklığı ►Öncelikle, KÖO projeleri uluslar arası yatırımcıları çektiği için ülkenin ekonomik büyüklüğü artmaktadır. ►Kamu kendi bütçesinden yapması gereken hizmet ve alt yapı projelerini özel sektörün finansmanı ile yaptığı için kamunun hizmet ve alt yapı projelerine yatıracağı finansmanı başka alanlarda kullanarak daha fazla hizmet sunması sağlanacaktır. ►KÖO projelerini de özel sektör yapacağı için piyasadaki cari İşlemler artacak, bu işlemlerden doğacak vergi ile de kamu gelirleri artacaktır. Kısaca, KÖO ülkenin ekonomik gelişiminin en önemli enstrümanlarından birisidir

8 KÖO uygulama alanları Ulaştırma (köprü, otoyol, havaalanı gibi)
Belediye hizmetleri Eğitim Sağlık

9 Sağlıkta KÖO Dünya nüfusunun giderek artması sağlık ihtiyacını da artırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla KÖO sayesinde kamu kesimi vatandaşların talebini daha iyi karşılamak amacıyla yeni sağlık tesislerin kurulmasında veya yenilenmesinde özel sektörle ortak hareket etmektedir. İngiltere’de en çok KÖO yatırımı bu sektörde gerçekleşmektedir. Ülkemizde var olan bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığı da KÖO’ye başvurmak için yakın geçmişte çalışmalar başlatmıştır.

10 KÖO tercihi, esas olarak iki temel ihtiyaçla gerekçelendirilmektedir:
1.Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde bütçe sınırlılıklarını/ kısıtlamalarını aşmada özel finansman desteğinin sağlanması 2. Özel sektörün işletme kapasitesinden ve tekniklerinden yararlanma KÖO, genellikle “kazan-kazan” formülü ile ifade edilmektedir . Buna göre kamu sektörü, büyük alt yapı yatırımlarına özel finansman sağlayarak harcama-borçlanma konusunda rahatlama elde ettiği ve teknoloji, bilgi ve beceri eksikliğini özel sektörden sağlayarak gidermesi; özel sektör, sermayesini riske atmadan geri dönüşü büyük ölçüde güvence altına alınmış bir yatırıma girmesi; yurttaşlar da büyük yatırımlara kısa sürede kavuşmaları ve ‘konforlu’ hizmet elde etmeleri nedeniyle kazanmaktadırlar

11 Kamu Özel Ortaklığı Modeli

12 Neden Kamu-Özel Ortaklığı

13 Sağlıkta KÖO Gelişimi Kamu/Halk Sektörü
Devlet, harcamaların yüksekliği nedeniyle sağlık sektöründen çekilmek istemekte; Örneğin ülkemizde 2011’de GSMH’nın yaklaşık % 6,8’i Sağlık Bakanlığı bütçesi olarak verilmiştir. Bütçe imkanlarının % 70’i, insan kaynaklarına harcanmaktadır. Azalmış olan sermaye yatırımlarına öncülük etmelidir. -Low budget allocation has created serious imbalances in providing Curative care at secondary level & tertiary level Quality of care has gone down Basic health care facilities in remote areas -Paradigm shift in health needs of the community requires upgradation of current services at all levels Communicable diseases to Non-communicable diseases that has higher cost implications -Nominal cost recovery -Balancing between financing and service delivery is becoming difficult

14 Sağlık Harcamaları OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde sağlık harcamaları 2010 ile 2020 yılları arasında yüzde 50 oranında artarak 71 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2010 ve 2020 yıları arasında, OECD ve BRIC ülkeleri altyapı dışı sağlık harcamaları için 68,1 trilyon dolar harcayacaktır.

15 Dünyada KÖO İngiltere’de KÖO yoluyla yapılan yatırımların, toplam kamu yatırımlarına oranı % 20’lere ulaşmıştır* *OECD, Public-Private Partnerships, s. 28.

16 Sistem nasıl işliyecek

17 İhale Aşamaları

18 İhaleye esas olan çerçeve

19 Kanuni Dayanak

20

21 Yasa’ya göre KÖO, esas olarak “bir ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek koşuluyla belirli süre ve bedeli üzerinden kiralama karşılığı yaptırıl(ması)” uygulamasıdır. KÖO sadece kiralama karşılığı yapım işi ile sınırlı değildir. Örneğin KÖO uygulamasının özel şirketler açısından çekici özelliklerinden biri Hazineye ait taşınmazların bedelsiz devrinin mümkün olmasıdır.

22 KÖO uygulamasına ilişkin Yasa’da tanımlanan işler şunlardır:
1) Kira bedeli karşılığında sağlık tesisleri yapımı 2) Sağlık tesislerinin ve eklentilerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi işleri 3) Tıbbi destek hizmetlerinin sunumu 4) Tıbbi hizmetler dışındaki hizmetlerin sunumu 5) Tıbbi hizmetler dışındaki alanların işletilmesi 6) Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ekipmanlar ile mefruşatın sağlanması.

23 Yönetmelik 2006 yılında tarih ve 2006/10655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (KÖO Yönetmeliği) çıkarılmıştır.

24 Sağlık Sektöründe Yeni Bir Kavram

25 Şehir Hastanesindeki Ticari Alanlar

26 Şehir Hastaneleri

27

28 Ödeme Mekanizması

29 Dinlediğiniz için T E Ş E K K Ü R L E R

30 PAYLAŞILMAYAN SEVGİNİN BİR FAYDASI YOKTUR.


"Prof. Dr. Sedat ALTIN Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları