Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü VAN / 14 AĞUSTOS 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü VAN / 14 AĞUSTOS 2014."— Sunum transkripti:

1 VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü VAN / 14 AĞUSTOS 2014

2 DAP – GAP – KOP VE DOKAP KALKINMA BÖLGELERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

3 AMAÇ Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesi.

4 KAPSAM Bu Karar kapsamında, Türkvet veya Koyun-Keçi kayıt sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanacaktır.

5 Hibe desteği programı; 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.
UYGULAMA SÜRESİ Hibe desteği programı; yılları arasında uygulanacaktır.

6 YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI
Uygulanacak Yatırım Konuları Hibe Oranı(%) İNŞAAT Yeni inşaat veya tadilat HAYVAN ALIMI Damızlık boğa, koç ve teke alımı

7 PROJE YARARLANICILARI
a. Gerçek Kişiler Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler. b. Tüzel Kişiler Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

8 DESTEKLEMEDEN YARARLANMA
Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz. Sadece damızlık boğa ve damızlık koç-teke alımı başvurusu yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

9 PROJE BİRİMLERİ Proje Yürütme Birimi (İPYB): Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal Altyapı ve Arazi değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlükleri ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan en az beş teknik elemandan oluşturulan birimi, İl Müdürlüğünde görevli proje sorumlusu bu birime başkanlık yapar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK): Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık İl Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlerinden Valilik oluru ile oluşan komisyonu, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK): Genel Müdürlükçe bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

10 YATIRIM ALTERNATİFLERİ (Büyükbaş)
YATIRIM KONULARI ALTERNATİF 1 Yeni inşaat İnşaat yapımı Ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası ve yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve esaslı onarım ALTERNATİF 2 Damızlık boğa alımı ALTERNATİF 3 Ahır var faal ve Tadilat İnşaat yapımı (Tadilat) ALTERNATİF 4 ALTERNATİF 5 Ahır ve gerekli üniteler var faal -

11 YATIRIM ALTERNATİFLERİ (Küçükbaş)
YATIRIM KONULARI ALTERNATİF 1 Yeni inşaat İnşaat yapımı Ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve esaslı onarım ALTERNATİF 2 Ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası ve yıkama ünitesi(Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri ve esaslı onarım Damızlık koç-teke alımı ALTERNATİF 3 Ağıl var faal ve Tadilat İnşaat yapımı (Tadilat) ALTERNATİF 4 ALTERNATİF 5 Ağıl ve gerekli üniteler var faal -

12 ESASLI ONARIM Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler. Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden işlemler.

13 Toplam 14 ilde proje faaliyetleri yürütülecektir.
DAP İLLERİ Toplam 14 ilde proje faaliyetleri yürütülecektir. AĞRI ARDAHAN BİNGÖL BİTLİS ERZİNCAN ELAZIĞ ERZURUM HAKKARİ IĞDIR KARS MALATYA MUŞ TUNCELİ VAN

14 Projenin Yürütülmesi ve Sorumluluk Merkezde;
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı İllerde; Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri

15 1-Başvurular her ayın 1-15 tarihleri arasında yapılır.
SÜRECİN İŞLEYİŞİ 1-Başvurular her ayın 1-15 tarihleri arasında yapılır. 2-Damızlık alımları için İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. 3-İl Müdürlüğünce başvuru tarihine göre sıralama yapılır. 4- Başvuru evrakları tam olan yatırımcılar İPDK tarafından sıralanarak Bakanlığa gönderilir. 5-MPDK tarafından bütçe durumuna göre yatırımcılar illere göre asıl ve yedek olarak belirlenerek listeler illere gönderilir. 6-Asıl listede olanlara projelerini hazırlamaları için bir ay süre verilir.

16 SÜRECİN İŞLEYİŞİ 7-Projesini hazırlayarak İl Müdürlüğüne teslim eden yatırımcının yatırım yapacağı arazi görülür ve herhangi bir yatırım yapmadığını belirlemek için fotoğraf çekilerek yer teslimi yapılır. Teslimden önce yapılan inşaat yatırım harici tutulur. 8-Ödemeler damızlık alımları ve inşaat yatırımları için ayrı ayrı hakedişler halinde yapılabilir. 9-Yatırımdan vazgeçen yatırımcının yerine ödenek durumuna göre ilk yedekten başlayarak asıl yatırımcılığa alınır.

17 HAYGEM MERKEZ DEĞERLENDİRME
YATIRIM AKIŞ ŞEMASI RAPOR İNCELEME MÜRACAT BAŞVURU FORMU VE BERABERİNDE İSTENİLEN BELGELER BAŞVURULAR 15 GÜN İÇİNDE İNCELENİR DEĞERLENDİRME RAPOR 15 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR UYGUNLUK LİSTESİ HAYGEM MERKEZ DEĞERLENDİRME YATIRIMCIDAN UYGULAMA PROJESİ İSTENİR. 1 AY SÜRE VERİLİR. LİSTE 15 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRLİR UYGUN YATIRIM PROJESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ONAY LİSTESİ

18 YATIRIM HAKEDİŞ AKIŞ ŞEMASI
BAŞLAR İNŞAAT VEYA TADİLAT YATIRIMI TAMAM İL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKEDİŞ İÇİN MÜRACAAT PROJE YÜRÜTME BİRİMİNCE 1. HAKEDİŞ RAPORU ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDEME TALİMATI VERİLİR DAMIZLIK BOĞA, KOÇ VE TEKE ALIMI TAMAM HAYGEM DEĞERLENDİRİR HAYVAN KABUL HEYETİNCE UYGUN 2. HAKEDİŞ RAPORU ÖDEME İCMAL CETVELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI

19 DAMIZLIK MATERYAL ALIMI AKIŞ ŞEMASI
RAPOR İNCELEME İL/İLÇE MÜD. MÜRAACAT BAŞVURULAR 15 GÜN İÇİNDE İNCELENİR BAŞVURU FORMU VE BERABERİNDE İSTENİLEN BELGELER DEĞERLENDİRME RAPOR 15 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR UYGUN OLAN/OLMAYAN LİSTESİ SATIN ALMA YAPILIR HAYGEM MPDK DEĞERLENDİRME LİSTE 15 İÇİNDE DEĞERLENDİRLİR ONAY LİSTESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMCI

20 DAMIZLIK MATERYAL HAKEDİŞ ŞEMASI
İL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKEDİŞ İÇİN MÜRACAAT İL MÜDÜRLÜĞÜ ELEMANLARINCA KONTROL T.C ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDEME TALİMATI VERİLİR DAMIZLIK BOĞA, KOÇ VE TEKE ALIMI TAMAM HAYGEM DEĞERLENDİRİR HAYVAN KABUL HEYETİNCE RAPORLAMA VE HAKEDİŞ HAZIRLAMA ÖDEME İCMAL CETVELİ İPDK ONAYI

21 DAMIZLIK BOĞA IRKLARI Kombine ırklar: a) Brown Swiss: b) Simmental (Fleckvieh): c) Montbeliard: Etçi Irklar a) Angus: b) Hereford: c) Limuzin (Limousin) d) Şarole (Charolais)

22 DAMIZLIK KOÇ-TEKE IRKLARI
Koyun Irkları 1-Orta Anadolu Merinos 2-Akkaraman 3-Morkaraman 4-Şavak Akkaraman 5-İvesi Keçi Irkları 6-Hemşin 1-Kıl Keçisi 7-Bafra Tiftik Keçisi 8-Zom Koyunu 3-Honamlı Keçisi 9-Norduz 10-Karakaş 11-Karayaka 12-Koçeri

23 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER
GEREKLİ BELGELER EK-8 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER 1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı (Sadece Damızlık erkek materyal alımlarında istenmez), 2) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, 3) Tüzel kişiliklerde ortaklığı %25 den fazla olan ortaklar için Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, 4) Türkvet veya Koyun Keçi Kayıt Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi, hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı. 5) Yeni inşaat ve tadilat inşaatı için Ek-5’te yer alan Taahhütname, yeni inşaat ve tadilat inşaatıyla birlikte, damızlık boğa/koç-teke almak isteyenler için ayrıca Ek-5’te yer alan Taahhütname ile birlikte Tebliğ ekindeki Ek-3’te yer alan Taahhütname ile, sadece damızlık boğa/koç-teke almak isteyenler için ise Tebliğ ekindeki Ek-3’te yer alan Taahhütname,

24 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER
GEREKLİ BELGELER EK-8 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER 6) Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi, 7) Kamudan kiralık işletmelerde en az 10(on) yıllık kira kontratı, 8) Yatırım konusuna uygun Taahhütname/Taahhütnameler(Tebliğ Ek-3/Rehber Ek-5) 9) Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için) 10) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), 11) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için), 12) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,

25 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER
GEREKLİ BELGELER EK-8 YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER 13) Yatırım Teşvik belgesi varsa noter tasdikli bir nüshası 14) İnşaat ruhsatı 15) Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer) 16) Termin Plan Tablosu(Ek-11) 17) Gübre sıyırıcısına ait proforma fatura 18) Hak edişin yatırılacağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dan alınan İBAN numarası, (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.)

26 TEŞEKKÜRLER


"VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü VAN / 14 AĞUSTOS 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları