Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1

2 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat 2014 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri, aşağıda belirtilen mevzuat kapsamında yürütülecektir. Tarım Kanunu, [25 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Tarım Kanunu’ (5488)] Bakanlar Kurulu Kararı, [12 Nisan 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ (2014/6091)] Uygulama Tebliği. [28 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’ (2014/22)]

4 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Bu mevzuata göre; İl Birliği üyeliği bulunan, tarihleri arasında müracaatta bulunmuş olan; hayvanları, tarihi ve öncesinde doğmuş, tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede güncel olarak kayıtlı ve İl/İlçe Müdürlüklerince yerinde tespiti yapılmış olan yetiştiriciler; desteklemelerle ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz olarak yapılması durumunda hayvan başına 20 TL olmak üzere 2014 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinden faydalanabilirler.

5 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci Hazırlık: Destekleme çalışmaları öncesinde, KKBS’de; bir önceki döneme ait kayıtlar yedeklenerek kaldırılır, yeni döneme ait başlangıç-bitiş tarihleri, hayvan yaş sınırı ve destek birim tutarları vb. bilgiler girilir, tüm kullanıcı kayıtları silinir ve yetki grupları yeniden tanımlanır, birlik başvuru ve icmal listelerine aktarılan hayvanlar kaldırılır, duyuru panosu temizlenir, menü başlıkları veya sayfalar güncellenir. Ayrıca yeni döneme ilişkin başvuru dilekçeleri veya duyurular yayınlanır. Ödeme İşlemleri: Destekleme çalışmaları sonrasında, Bakanlığa gönderilen, İl Müdürü tarafından mühürlü ve onaylı icmal-3 listeleri değerlendirilerek ödeme listeleri hazırlanır ve listeler, destek tutarlarının ilgili hesaplara aktarılması için bankaya gönderilir.

7 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci Yetiştirici Müracaatlarının Alınması: – tarihleri arasında Birlik üyeliği bulunan yetiştiricilerin destekleme müracaatları değerlendirilir, uygunsa kabul edilir ve sisteme üye kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Üye kayıt işlemleri sonrasında yetiştiricinin kişi, işletme ve hayvan bilgileri KKBS üzerinden kontrol edilir. (Bu süreçte KKKS veri tabanıyla sağlanan bağlantı aracılığı ile yetiştiricilere ait hayvanlar destekleme şartlarına göre süzülerek KKBS üzerinden anlık olarak görüntülenir.) NOT: tarihinden sonra KKKS’de yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacağından, KKBS üzerinde yapılan kontrollerde; yetiştiricilere ait işletme ve kişi/şirket durum bilgilerinin ‘aktif’ olmasına ve hayvan listelerinin güncel, eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci Verilerin kopyalanması (Yedeklenmesi): tarihinde gece saat 23:59’da, KKKS ve KKBS’deki çalışmalar geçici olarak durdurularak, bu tarihe kadar son halini alan KKKS veri tabanı, KKBS’ye kopyalanır. Bu tarihten sonra KKBS üzerindeki tüm çalışmalar, söz konusu kopyalanan veriler üzerinden yürütülür.

9 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci Başvuru Listelerinin Hazırlanması: tarihleri arasında; KKKS’den kopyalanan verilerden, müracaatları bulunan ve destekleme şartlarına uygun olan hayvanlar aktarılarak Birlik Başvuru Listelerinin oluşturulması sağlanır. Oluşturulan listeler, başvuru dilekçesi ile birlikte CD/DVD ortamında en geç tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. Bu süreçte yeni üye kayıtları yapılamaz veya üye kayıtları silinemez ancak daha önce girilen üye bilgileri güncellenebilir. Ayrıca, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, üye kaydı yapılmış olan yetiştiricilerin başvurularına ilişkin eksik evraklar, tarihine kadar tamamlanabilir.

10 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci Yerinde Tespitler ve Askı Listelerinin Hazırlanması: tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilen Birlik başvuru listelerinde yer alan yetiştiricilerin hayvanları yerinde tespit edilir ve Bakanlıkça belirlenen tarihlerde askıya çıkarılmak üzere icmal-1 listeleri hazırlanır. NOT: tarihinden sonra yapılan il içi hayvan hareketlerinde İl/İlçe Müdürlüğü onaylı nakil belgeleri, il dışı hayvan hareketlerinde ise İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporları yerinde tespit olarak kabul edilebilir.

11 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme Süreci İcmallerin Hazırlanması: Hazırlanan icmal-1 listeleri, Bakanlıkça belirlenen tarihten itibaren askıya çıkarılır, varsa yetiştirici itirazları değerlendirilerek icmal-2 listeleri hazırlanır ve İl Müdürlüklerine gönderilir. Kontrol edilen listeler icmal-3 şeklinde hazırlanarak, İl Müdürü tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir. NOT: İtirazların değerlendirilmesi aşamasında Birliklerce hatalı girildiği tespit edilen başvuru hayvan sayıları; yetiştiricilerin Birliğe ibraz ettiği başvuru dilekçeleri resmi yazışma ile talep edilerek kontrol edildikten sonra İl/İlçe Müdürlüklerince güncellenebilecektir. Ayrıca, yerinde tespit edilmiş hayvanlardan tarihinde KKBS’ye aktarılmış ancak Birliklerce başvuru listelerine aktarılmamış olanlar, yetiştiricilerin itirazları dahilinde İl/İlçe Müdürlüklerince kesin icmale aktarılabilecektir.

12 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri Süreç Özeti

13 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 1- Yetiştiriciler, işletmelerinin kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak KKKS’den güncel hayvan listelerini alırlar.

14 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 2- Yetiştiriciler, hayvan listelerini dilekçelerine ekleyerek en geç tarihine kadar Birliklerine teslim ederler.

15 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 3- Birlikler, KKBS üzerinde tarihine kadar üye kayıtlarını gerçekleştirir ve hayvan kayıtlarını kontrol eder.

16 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 4- Birlikler, – tarihleri arasında başvuru listelerini oluştururlar.

17 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 5- Birlikler, oluşturdukları başvuru listelerini CD/DVD ortamında İl/İlçe Müdürlüklerine en geç tarihine kadar teslim ederler.

18 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 6- İl/İlçe Müdürlükleri, yerinde tespit çalışmalarını yaparak askı listelerini oluşturur, sunar ve varsa yetiştirici itirazlarını değerlendirirler.

19 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 7- İl/İlçe Müdürlükleri, icmal listelerini HAYGEM’ce belirlenen tarihe kadar Bakanlığa ulaştırırlar.

20 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 7 8 4 8- Bakanlık, icmal-3 listeleri doğrultusunda ödeme işlemlerini gerçekleştirir.

21 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELGELER Destekleme sürecinde; yetiştiricilerin Birliklerine müracaatlarında, Birliklerin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaatlarında, İl/İlçe Müdürlüklerinin yerinde tespitlerinde ve Bakanlığa gönderilecek icmallerde kullanılacak belgelerin belirli bir biçimde olması, çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu belge örnekleri, ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

22 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yetiştiricinin Birliğe Başvuru Dilekçesi

23 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birliklerin İl/İlçe Müdürlüklerine Başvuru Dilekçesi

24 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Üye İsim Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir.

25 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir.

26 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yerinde Tespit Tutanağı

27 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İcmal-1 Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir.

28 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İcmal-2 Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir.

29 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İcmal-3 Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir.

30 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstatistikler 2008 – 2013 yıllarına ait destekleme verileri incelendiğinde, anaç koyun keçi desteklemesi alan yetiştirici sayısında ve desteğe tabi hayvan sayılarında artış olduğu görülmektedir. Yıllar Yetiştirici Sayısı Hayvan Sayısı (Baş) Destek Tutarı (TL) 2008 88.365 2009 2010 2011 2012 2013

31 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstatistikler 2013 yılında yapılan destekleme çalışmalarında kayda geçen ülke genelindeki toplam hayvan sayıları incelendiğinde; Açıklama Hayvan Sayıları Yetiştirici Başvurusu Birlik Başvurusu Askı Listelerine Aktarılan* Kesin İcmale Aktarılan** * Yerinde tespit edilerek icmal-1’e aktarılan hayvan sayılarıdır. ** İtirazlar değerlendirildikten ve men cezalı yetiştiricilerin hayvan sayıları düşüldükten sonra kesinleşen hayvan sayılarıdır.

32 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Çalışmalar esnasında karşılaşılan ve zamanında giderilemeyerek yetiştirici mağduriyetine sebep olan sorunlar, açıklamalarıyla birlikte başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. MERNIS kaynaklı sorunlar KKKS verileri ile ilgili sorunlar KKBS işlem sorunları Personel hataları

33 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERNIS Kaynaklı Sorunlar: “Kişi Durumu Bilinmiyor” uyarısı, (Yetiştirici, Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilerek, durumunun araştırılması istenmelidir.) Baba adı ve/veya Doğum Tarihi alanlarının boş veya hatalı olması, (Desteğin doğrudan yetiştiriciye ödenmesi durumunda önem arz ettiğinden, yetiştirici Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilerek eksik bilgilerin tamamlanması sağlanmalıdır.) Vatandaşlıktan çıkma, (İl Müdürlüğü aracılığıyla, yetiştiricinin vatandaşlıktan çıkma sebeplerinin belirtildiği resmi evrakların Bakanlığa ulaştırılması sağlanmalıdır. Destek almasına mani herhangi bir durum bulunmaz ise yetiştiricinin “Yeni Üye Kayıt” işlemleri Bakanlıkça yapılarak geri kalan işlemlerin yetkili kişilerce yapılması sağlanabilmektedir.) Yetiştiricinin vefat etmesi. (Yetiştiricinin “Yeni Üye Kayıt” işlemi yapıldıktan sonra vefat etmesi, destekleme sürecinde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir ancak üye kaydı yapılmadan önce vefat etmesi durumunda sahip olduğu işletmenin varislerinin üzerine devredilmesi sağlanmalı ve başvurular varisleri adına yeniden alınmalıdır.)

34 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKKS verileri ile ilgili sorunlar : TC Numaralarının Hatalı Kaydedilmesi, (KKKS’de TC numaraları MERNIS sorgusundan geçirilerek kayıt altına alınmaktadır ancak eski kayıtların bu sorgudan geçirilmesi mümkün olmadığından , gibi kayıtlar mevcut olabilmektedir.) Olması Gerekenden Farklı Bilgilerinin Kaydedilmesi, (Bazı kayıtlarda yetiştiricinin TC numarası kayıtlı iken karşılığında bir akrabasının veya bir başkasının isim – soy isim bilgilerinin yer aldığı, baba adı alanına notlar yazıldığı veya doğum tarihlerinin geçersiz rakamlardan oluştuğu gibi hatalar görülmektedir.) Kişi Durumlarının “Pasif” konumda bulunması, (Bazı yetiştiricilerin, işletmelerinin aktif olmasına ve hayvanlarının canlı olarak kayıtlı olmasına rağmen, kişi durumlarının pasif konumda olduğu görülmektedir.) Vergi Numaralarının Hatalı Kaydedilmesi, (Vergi numaralarının kontrol edilebileceği tescilli bir sistem bulunmaması nedeniyle bazı şirketlerin vergi numaralarının , olarak kaydedildiği görülmektedir. Desteğin doğrudan yetiştiriciye ödenmesi durumunda önem arz etmektedir.)

35 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKKS verileri ile ilgili sorunlar : Mükerrer kuruluş bilgileri, (KKKS’de gerçek veya tüzel kişi kaydı yapılırken mükerrerlik kontrolü yapılmamaktadır. Yani aynı vergi numarasına birden fazla, farklı veya aynı isimde tüzel kişi bilgisi eklendiği görülmektedir [Örnek: vergi numarasına hem Ahmet Tarım A.Ş. hem de Ahmet Tarım LTD ŞTİ adıyla kayıt açılmış olması]. Bu durumda KKKS üzerinde şirketin vergi numarasına ilişkilendirilen tüzel kişilik teke indirilmeli ve sahip olduğu tüm işletmeler bu tüzel kişilik altına kaydedilmelidir.) İşletmelerin “Pasif” konumda bulunması, (Bazı işletmelerin, kişi veya şirket durum bilgisi aktif konumda olmasına ve hayvanların canlı olarak kayıtlı olmasına rağmen, işletme durumlarının pasif konumda olduğu görülmektedir.) Hayvan bilgilerinin eksik veya hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların dişi iken erkek olarak, koyun iken keçi olarak kaydedilmesi gibi tür, ırk, cins veya durum bilgilerinin hatalı olduğu görülmektedir.) Hayvan doğum tarihlerinin hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların doğum tarihlerinin gibi kaydedildikleri görülmektedir. Bu gibi değerler hayvanların KKBS üzerinde aktarım işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmektedir.)

36 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKKS verileri ile ilgili sorunlar : Hayvanların “Sahiplik” bilgisinin hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların sevk işlemleri yapılırken sahiplik bilgilerinin isteyerek veya istemeyerek değiştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilen sorunlardır.) NOT: Ödemelerin, hayvanların gerçek sahiplerine yapılabilmesi amacıyla, KKBS’ye aktarım işlemleri, KKKS’deki hayvan bilgilerinden “Sahibi İşletme” olarak tanımlanan alan dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle; aktarılan hayvanlar KKBS’de, verilerin KKKS’den kopyalanması esnasında kayıtlı olduğu işletme numarası altında listelenmektedir. KKKS’de ise hayvanlar listelenirken fiziksel olarak bulunduğu yerler dikkate alınarak gruplandığından, farklı işletmeler altında kayıtlı olsalar dahi hayvanların tamamı aynı işletme numarası altında kayıtlıymış gibi görülmektedir. KKKS’den hayvan listesi alınırken mümkün mertebede hayvanların sahiplik bilgilerinin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

37 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKKS verileri ile ilgili sorunlar : Adres bilgilerinin eksik kaydedilmesi, (KKKS’de kayıtlı yetiştiricilere ait kişi, şirket veya işletme bilgilerinden; il, ilçe, köy-mahalle gibi alanların eksik girilmesinden kaynaklanan sorunlardır. Bu durumda söz konusu bilgiler KKBS’ye yansımamaktadır.) Yetiştiricilerin kimlik bilgilerinin hatalı kaydedilmesi. (KKKS’de kayıtlı yetiştiricilere ait kişi, şirket veya işletme bilgilerinden; TC Numarası ve Vergi Numarası bilgilerinin aynı anda girilmesinden kaynaklanan sorunlardır. Yetiştirici gerçek kişi ise yalnızca TC Numarası, tüzel kişi ise yalnızca Vergi Numarası girilmelidir.)

38 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKBS işlem sorunları : Üye İşlemleri, (Yetiştiricilerin üye kayıtlarının yapılmaması veya yapılırken istenen bilgilerin eksik girilmesi.) KKBS Üzerinde Hayvan Kontrollerinin yapılmaması, (Yetiştiricilerin üye kayıtları yapıldıktan sonra akabinde hayvan kontrollerinin yapılmamasından kaynaklanan sorunlardır. [Hayvanların kayıtlı olup olmadığı, doğum tarihlerinin uygun olup olmadığı vs.]) Hayvan Küpe Numaralarının Tutarsızlığı. (Üye kayıt işlemlerinin ardından, yetiştiricilerin dilekçe eklerindeki listelerinde görülen hayvan küpe numaraları ile KKBS üzerindeki işletmelerinde görülen küpe numaralarının uyumlu olup olmadığının kontrol edilmemesi ilerleyen zamanlarda yerinde yapılan kontrollerde sorun olmaktadır.)

39 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Hataları: İş ve İşlemlerin Vaktinde Yapılmaması veya Unutulması. (Yetiştirici müracaatlarının alınması, üye kayıtlarının yapılması, hayvanların yerinde kontrol edilmesi, hayvanların başvuru ve askı listelerine aktarılması, icmal listelerinin oluşturulması vb. işlemlerin, mevzuat ve talimatlarda belirtilen süreler içerisinde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılacak işlemlerin süreç sonuna ertelenmesinin, sisteme giren kullanıcı ve yapılan işlem sayısının artmasına sebep olacağı unutulmamalıdır.) Sonuç olarak; destekleme döneminde geriye dönük işlem yapılmayacağından, MERNIS kaynaklı sorunların, KKKS verileri ile ilgili sorunların, KKBS işlem sorunlarının veya personel hatalarının giderilmesi için tespit edilen uyumsuzluklara mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yapılacak işlemlerin süreç sonuna ertelenmeyerek vaktinde yapılması meydana gelebilecek aksaklıkları zamanında gidermek açısından önem arz etmektedir.

40 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı


"HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları