Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1

2 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 Mevzuat 2014 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri, aşağıda belirtilen mevzuat kapsamında yürütülecektir.  Tarım Kanunu, [25 Nisan 2006 tarih ve 26149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Tarım Kanunu’ (5488)]  Bakanlar Kurulu Kararı, [12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ (2014/6091)]  Uygulama Tebliği. [28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’ (2014/22)] HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 Mevzuat Bu mevzuata göre; İl Birliği üyeliği bulunan, 01.09.2014 - 28.11.2014 tarihleri arasında müracaatta bulunmuş olan; hayvanları, 01.09.2013 tarihi ve öncesinde doğmuş, 28.11.2014 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede güncel olarak kayıtlı ve İl/İlçe Müdürlüklerince yerinde tespiti yapılmış olan yetiştiriciler; desteklemelerle ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz olarak yapılması durumunda hayvan başına 20 TL olmak üzere 2014 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinden faydalanabilirler. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

6 Destekleme Süreci Hazırlık: Destekleme çalışmaları öncesinde, KKBS’de; bir önceki döneme ait kayıtlar yedeklenerek kaldırılır, yeni döneme ait başlangıç-bitiş tarihleri, hayvan yaş sınırı ve destek birim tutarları vb. bilgiler girilir, tüm kullanıcı kayıtları silinir ve yetki grupları yeniden tanımlanır, birlik başvuru ve icmal listelerine aktarılan hayvanlar kaldırılır, duyuru panosu temizlenir, menü başlıkları veya sayfalar güncellenir. Ayrıca yeni döneme ilişkin başvuru dilekçeleri veya duyurular yayınlanır. Ödeme İşlemleri: Destekleme çalışmaları sonrasında, Bakanlığa gönderilen, İl Müdürü tarafından mühürlü ve onaylı icmal-3 listeleri değerlendirilerek ödeme listeleri hazırlanır ve listeler, destek tutarlarının ilgili hesaplara aktarılması için bankaya gönderilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Destekleme Süreci Yetiştirici Müracaatlarının Alınması: 01.09.2014 – 28.11.2014 tarihleri arasında Birlik üyeliği bulunan yetiştiricilerin destekleme müracaatları değerlendirilir, uygunsa kabul edilir ve sisteme üye kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Üye kayıt işlemleri sonrasında yetiştiricinin kişi, işletme ve hayvan bilgileri KKBS üzerinden kontrol edilir. (Bu süreçte KKKS veri tabanıyla sağlanan bağlantı aracılığı ile yetiştiricilere ait hayvanlar destekleme şartlarına göre süzülerek KKBS üzerinden anlık olarak görüntülenir.) NOT: 28.11.2014 tarihinden sonra KKKS’de yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacağından, KKBS üzerinde yapılan kontrollerde; yetiştiricilere ait işletme ve kişi/şirket durum bilgilerinin ‘aktif’ olmasına ve hayvan listelerinin güncel, eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Destekleme Süreci Verilerin kopyalanması (Yedeklenmesi): 28.11.2014 tarihinde gece saat 23:59’da, KKKS ve KKBS’deki çalışmalar geçici olarak durdurularak, bu tarihe kadar son halini alan KKKS veri tabanı, KKBS’ye kopyalanır. Bu tarihten sonra KKBS üzerindeki tüm çalışmalar, söz konusu kopyalanan veriler üzerinden yürütülür. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Destekleme Süreci Başvuru Listelerinin Hazırlanması: 28.11.2014 - 16.01.2015 tarihleri arasında; KKKS’den kopyalanan verilerden, müracaatları bulunan ve destekleme şartlarına uygun olan hayvanlar aktarılarak Birlik Başvuru Listelerinin oluşturulması sağlanır. Oluşturulan listeler, başvuru dilekçesi ile birlikte CD/DVD ortamında en geç 16.01.2015 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. Bu süreçte yeni üye kayıtları yapılamaz veya üye kayıtları silinemez ancak daha önce girilen üye bilgileri güncellenebilir. Ayrıca, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, üye kaydı yapılmış olan yetiştiricilerin başvurularına ilişkin eksik evraklar, 15.12.2014 tarihine kadar tamamlanabilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Destekleme Süreci Yerinde Tespitler ve Askı Listelerinin Hazırlanması: 16.01.2015 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilen Birlik başvuru listelerinde yer alan yetiştiricilerin hayvanları yerinde tespit edilir ve Bakanlıkça belirlenen tarihlerde askıya çıkarılmak üzere icmal-1 listeleri hazırlanır. NOT: 16.01.2015 tarihinden sonra yapılan il içi hayvan hareketlerinde İl/İlçe Müdürlüğü onaylı nakil belgeleri, il dışı hayvan hareketlerinde ise İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporları yerinde tespit olarak kabul edilebilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Destekleme Süreci İcmallerin Hazırlanması: Hazırlanan icmal-1 listeleri, Bakanlıkça belirlenen tarihten itibaren askıya çıkarılır, varsa yetiştirici itirazları değerlendirilerek icmal-2 listeleri hazırlanır ve İl Müdürlüklerine gönderilir. Kontrol edilen listeler icmal-3 şeklinde hazırlanarak, İl Müdürü tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir. NOT: İtirazların değerlendirilmesi aşamasında Birliklerce hatalı girildiği tespit edilen başvuru hayvan sayıları; yetiştiricilerin Birliğe ibraz ettiği başvuru dilekçeleri resmi yazışma ile talep edilerek kontrol edildikten sonra İl/İlçe Müdürlüklerince güncellenebilecektir. Ayrıca, yerinde tespit edilmiş hayvanlardan 28.11.2014 tarihinde KKBS’ye aktarılmış ancak Birliklerce başvuru listelerine aktarılmamış olanlar, yetiştiricilerin itirazları dahilinde İl/İlçe Müdürlüklerince kesin icmale aktarılabilecektir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri Süreç Özeti HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 1- Yetiştiriciler, işletmelerinin kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak KKKS’den güncel hayvan listelerini alırlar. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 2- Yetiştiriciler, hayvan listelerini dilekçelerine ekleyerek en geç 28.11.2014 tarihine kadar Birliklerine teslim ederler. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 3- Birlikler, KKBS üzerinde 28.11.2014 tarihine kadar üye kayıtlarını gerçekleştirir ve hayvan kayıtlarını kontrol eder. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 4- Birlikler, 28.11.2014 – 16.01.2015 tarihleri arasında başvuru listelerini oluştururlar. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 5- Birlikler, oluşturdukları başvuru listelerini CD/DVD ortamında İl/İlçe Müdürlüklerine en geç 16.01.2015 tarihine kadar teslim ederler. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 6- İl/İlçe Müdürlükleri, yerinde tespit çalışmalarını yaparak askı listelerini oluşturur, sunar ve varsa yetiştirici itirazlarını değerlendirirler. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 7- İl/İlçe Müdürlükleri, icmal listelerini HAYGEM’ce belirlenen tarihe kadar Bakanlığa ulaştırırlar. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 8- Bakanlık, icmal-3 listeleri doğrultusunda ödeme işlemlerini gerçekleştirir. Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü Yetiştirici Yetiştirici Birliği KKKS KKBS 1 2 3 5 6 6 7 8 4 8 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 BELGELER Destekleme sürecinde; yetiştiricilerin Birliklerine müracaatlarında, Birliklerin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaatlarında, İl/İlçe Müdürlüklerinin yerinde tespitlerinde ve Bakanlığa gönderilecek icmallerde kullanılacak belgelerin belirli bir biçimde olması, çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu belge örnekleri, ilerleyen sayfalarda sunulmuştur. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Yetiştiricinin Birliğe Başvuru Dilekçesi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Birliklerin İl/İlçe Müdürlüklerine Başvuru Dilekçesi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Üye İsim Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Hayvan Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Yerinde Tespit Tutanağı HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 İcmal-1 Listesi KKBS’de oluşturularak temin edilir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 KKBS’de oluşturularak temin edilir. İcmal-2 Listesi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

29 KKBS’de oluşturularak temin edilir. İcmal-3 Listesi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30 İstatistikler 2008 – 2013 yıllarına ait destekleme verileri incelendiğinde, anaç koyun keçi desteklemesi alan yetiştirici sayısında ve desteğe tabi hayvan sayılarında artış olduğu görülmektedir. YıllarYetiştirici SayısıHayvan Sayısı (Baş)Destek Tutarı (TL) 200888.3659.400.35194.003.510 2009116.79813.687.082136.870.820 2010160.38217.747.146177.471.460 2011179.83618.734.275281.014.125 2012189.68219.913.282358.439.076 2013198.18620.941.149418.822.980 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 İstatistikler 2013 yılında yapılan destekleme çalışmalarında kayda geçen ülke genelindeki toplam hayvan sayıları incelendiğinde; AçıklamaHayvan Sayıları Yetiştirici Başvurusu29.011.585 Birlik Başvurusu26.379.104 Askı Listelerine Aktarılan*20.242.804 Kesin İcmale Aktarılan**20.941.149 ** İtirazlar değerlendirildikten ve men cezalı yetiştiricilerin hayvan sayıları düşüldükten sonra kesinleşen hayvan sayılarıdır. * Yerinde tespit edilerek icmal-1’e aktarılan hayvan sayılarıdır. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

32 Çalışmalar esnasında karşılaşılan ve zamanında giderilemeyerek yetiştirici mağduriyetine sebep olan sorunlar, açıklamalarıyla birlikte başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.  MERNIS kaynaklı sorunlar  KKKS verileri ile ilgili sorunlar  KKBS işlem sorunları  Personel hataları 2013 YILI ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

33  MERNIS Kaynaklı Sorunlar:  “Kişi Durumu Bilinmiyor” uyarısı, (Yetiştirici, Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilerek, durumunun araştırılması istenmelidir.)  Baba adı ve/veya Doğum Tarihi alanlarının boş veya hatalı olması, (Desteğin doğrudan yetiştiriciye ödenmesi durumunda önem arz ettiğinden, yetiştirici Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilerek eksik bilgilerin tamamlanması sağlanmalıdır.)  Vatandaşlıktan çıkma, (İl Müdürlüğü aracılığıyla, yetiştiricinin vatandaşlıktan çıkma sebeplerinin belirtildiği resmi evrakların Bakanlığa ulaştırılması sağlanmalıdır. Destek almasına mani herhangi bir durum bulunmaz ise yetiştiricinin “Yeni Üye Kayıt” işlemleri Bakanlıkça yapılarak geri kalan işlemlerin yetkili kişilerce yapılması sağlanabilmektedir.)  Yetiştiricinin vefat etmesi. (Yetiştiricinin “Yeni Üye Kayıt” işlemi yapıldıktan sonra vefat etmesi, destekleme sürecinde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir ancak üye kaydı yapılmadan önce vefat etmesi durumunda sahip olduğu işletmenin varislerinin üzerine devredilmesi sağlanmalı ve başvurular varisleri adına yeniden alınmalıdır.) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34  KKKS verileri ile ilgili sorunlar :  TC Numaralarının Hatalı Kaydedilmesi, (KKKS’de TC numaraları MERNIS sorgusundan geçirilerek kayıt altına alınmaktadır ancak eski kayıtların bu sorgudan geçirilmesi mümkün olmadığından 12345678910, 000000001 gibi kayıtlar mevcut olabilmektedir.)  Olması Gerekenden Farklı Bilgilerinin Kaydedilmesi, (Bazı kayıtlarda yetiştiricinin TC numarası kayıtlı iken karşılığında bir akrabasının veya bir başkasının isim – soy isim bilgilerinin yer aldığı, baba adı alanına notlar yazıldığı veya doğum tarihlerinin geçersiz rakamlardan oluştuğu gibi hatalar görülmektedir.)  Kişi Durumlarının “Pasif” konumda bulunması, (Bazı yetiştiricilerin, işletmelerinin aktif olmasına ve hayvanlarının canlı olarak kayıtlı olmasına rağmen, kişi durumlarının pasif konumda olduğu görülmektedir.)  Vergi Numaralarının Hatalı Kaydedilmesi, (Vergi numaralarının kontrol edilebileceği tescilli bir sistem bulunmaması nedeniyle bazı şirketlerin vergi numaralarının 000001, 999999 olarak kaydedildiği görülmektedir. Desteğin doğrudan yetiştiriciye ödenmesi durumunda önem arz etmektedir.) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

35  KKKS verileri ile ilgili sorunlar :  Mükerrer kuruluş bilgileri, (KKKS’de gerçek veya tüzel kişi kaydı yapılırken mükerrerlik kontrolü yapılmamaktadır. Yani aynı vergi numarasına birden fazla, farklı veya aynı isimde tüzel kişi bilgisi eklendiği görülmektedir [Örnek: 123456789 vergi numarasına hem Ahmet Tarım A.Ş. hem de Ahmet Tarım LTD ŞTİ adıyla kayıt açılmış olması]. Bu durumda KKKS üzerinde şirketin vergi numarasına ilişkilendirilen tüzel kişilik teke indirilmeli ve sahip olduğu tüm işletmeler bu tüzel kişilik altına kaydedilmelidir.)  İşletmelerin “Pasif” konumda bulunması, (Bazı işletmelerin, kişi veya şirket durum bilgisi aktif konumda olmasına ve hayvanların canlı olarak kayıtlı olmasına rağmen, işletme durumlarının pasif konumda olduğu görülmektedir.)  Hayvan bilgilerinin eksik veya hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların dişi iken erkek olarak, koyun iken keçi olarak kaydedilmesi gibi tür, ırk, cins veya durum bilgilerinin hatalı olduğu görülmektedir.)  Hayvan doğum tarihlerinin hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların doğum tarihlerinin 01.01.0011 gibi kaydedildikleri görülmektedir. Bu gibi değerler hayvanların KKBS üzerinde aktarım işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmektedir.) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36  KKKS verileri ile ilgili sorunlar :  Hayvanların “Sahiplik” bilgisinin hatalı kaydedilmesi, (Hayvanların sevk işlemleri yapılırken sahiplik bilgilerinin isteyerek veya istemeyerek değiştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilen sorunlardır.) NOT: Ödemelerin, hayvanların gerçek sahiplerine yapılabilmesi amacıyla, KKBS’ye aktarım işlemleri, KKKS’deki hayvan bilgilerinden “Sahibi İşletme” olarak tanımlanan alan dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle; aktarılan hayvanlar KKBS’de, verilerin KKKS’den kopyalanması esnasında kayıtlı olduğu işletme numarası altında listelenmektedir. KKKS’de ise hayvanlar listelenirken fiziksel olarak bulunduğu yerler dikkate alınarak gruplandığından, farklı işletmeler altında kayıtlı olsalar dahi hayvanların tamamı aynı işletme numarası altında kayıtlıymış gibi görülmektedir. KKKS’den hayvan listesi alınırken mümkün mertebede hayvanların sahiplik bilgilerinin kontrol edilmesi sağlanmalıdır. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

37  KKKS verileri ile ilgili sorunlar :  Adres bilgilerinin eksik kaydedilmesi, (KKKS’de kayıtlı yetiştiricilere ait kişi, şirket veya işletme bilgilerinden; il, ilçe, köy-mahalle gibi alanların eksik girilmesinden kaynaklanan sorunlardır. Bu durumda söz konusu bilgiler KKBS’ye yansımamaktadır.)  Yetiştiricilerin kimlik bilgilerinin hatalı kaydedilmesi. (KKKS’de kayıtlı yetiştiricilere ait kişi, şirket veya işletme bilgilerinden; TC Numarası ve Vergi Numarası bilgilerinin aynı anda girilmesinden kaynaklanan sorunlardır. Yetiştirici gerçek kişi ise yalnızca TC Numarası, tüzel kişi ise yalnızca Vergi Numarası girilmelidir.) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38  KKBS işlem sorunları :  Üye İşlemleri, (Yetiştiricilerin üye kayıtlarının yapılmaması veya yapılırken istenen bilgilerin eksik girilmesi.)  KKBS Üzerinde Hayvan Kontrollerinin yapılmaması, (Yetiştiricilerin üye kayıtları yapıldıktan sonra akabinde hayvan kontrollerinin yapılmamasından kaynaklanan sorunlardır. [Hayvanların kayıtlı olup olmadığı, doğum tarihlerinin uygun olup olmadığı vs.])  Hayvan Küpe Numaralarının Tutarsızlığı. (Üye kayıt işlemlerinin ardından, yetiştiricilerin dilekçe eklerindeki listelerinde görülen hayvan küpe numaraları ile KKBS üzerindeki işletmelerinde görülen küpe numaralarının uyumlu olup olmadığının kontrol edilmemesi ilerleyen zamanlarda yerinde yapılan kontrollerde sorun olmaktadır.) HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39  Personel Hataları:  İş ve İşlemlerin Vaktinde Yapılmaması veya Unutulması. (Yetiştirici müracaatlarının alınması, üye kayıtlarının yapılması, hayvanların yerinde kontrol edilmesi, hayvanların başvuru ve askı listelerine aktarılması, icmal listelerinin oluşturulması vb. işlemlerin, mevzuat ve talimatlarda belirtilen süreler içerisinde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılacak işlemlerin süreç sonuna ertelenmesinin, sisteme giren kullanıcı ve yapılan işlem sayısının artmasına sebep olacağı unutulmamalıdır.) Sonuç olarak; destekleme döneminde geriye dönük işlem yapılmayacağından, MERNIS kaynaklı sorunların, KKKS verileri ile ilgili sorunların, KKBS işlem sorunlarının veya personel hatalarının giderilmesi için tespit edilen uyumsuzluklara mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yapılacak işlemlerin süreç sonuna ertelenmeyerek vaktinde yapılması meydana gelebilecek aksaklıkları zamanında gidermek açısından önem arz etmektedir. HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

40 TEŞEKKÜRLER HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı


"ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları