Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A) Öğrenci Seçimi b) Öğretmen Yeterlikleri, programlar, akademik yeterlikler ve akreditasyon c) Fakülte sayıları ve kontenjanlar d) Fakülte-okul iş birilği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A) Öğrenci Seçimi b) Öğretmen Yeterlikleri, programlar, akademik yeterlikler ve akreditasyon c) Fakülte sayıları ve kontenjanlar d) Fakülte-okul iş birilği."— Sunum transkripti:

1 a) Öğrenci Seçimi b) Öğretmen Yeterlikleri, programlar, akademik yeterlikler ve akreditasyon c) Fakülte sayıları ve kontenjanlar d) Fakülte-okul iş birilği ve uygulamalar e) Okul öncesi ve ilköğretime öğretmen yetiştirmede yapılanma f) Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede yapılanma HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Eğitim Fakültesi ve Alan Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması

2 SORUNLAR / ÖNERİLER  ÖĞRETMEN YALNIZ VE ANCAK EĞİTİM FAKÜLTELERİNCE YETİŞTİRİLMELİDİR.  EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILMALIDIR.  STANDARTLARI SAĞLAYAMAYAN EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIMLARI DURDURULMALIDIR.

3  Anadolu Öğretmen liseleri mezunları arzu edilen düzeyde eğitim fakültelerini tercih etmemektedir. Bu okulların amacı, programları ve ek puanlar yeniden gözden geçirilmeli.

4  ÖSYM sistemi adil bir ölçme yapamamaktadır. Mevcut OBP ve AOBP kaldırılmalıdır.  Öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel olacak olan öğrenciler eğitim fakültelerine kabul edilmektedir. Öğretm.enlik mesleğini icra etmesine engel olacak psikolojik ve sağlık problemlerinin olmaması koşulu OSYM kılavuzuna eklenmeli

5  Eğitim fakültelerinde öğretim açığı bulunmaktadır. Bu yönde önlemler alınmalı öğretmen eğitimi alanında lisansüstü çalışmalar özendirilmelidir.  Öğretmen eğitiminde uzun vadeli politikalar belirlenmesinde YÖK-MEB işbirliği sağlıklı değil. Lisans programlarında kontenjan kısıtlanması veya artırılmasından ziyade uzun süreli bir projeksiyon çerçevesinde çalışmalar yürütülmelidir.

6  Mevcut uygulamarda alan fakültelerinin mezunları da potansiyel öğretmen adayı durumundadır. Eğitim fakültelerinin kontenjanları belirlenirken alan fakültelerinin kontenjanları da dikkate alınmalı. Bu işbirliği içinde karşılıklı olmalı.

7  Okullardaki uygulamalar süre, içerik ve yöntem bakımından yetersizdir.  Uygulamaya çıkan öğrencilerin sayısının fazla olması bu derslerin yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir.  Program içerisinde uygulama derslerinin sayıları ve süreleri artırılmalıdır.  Uygulama okullarındaki çoğu uygulama öğretmenleri öğretmen adaylarına rehberlik edecek düzeyde değildir. Okullarda öğretmen adaylarına rehberlik yapacak mentörlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerekmektedi r.

8  EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE MEB İLETİŞİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ VASITASIYLA GÜÇLENDİRİLMELİ PROGRAMLARIN KONTENJANLARI GERÇEK İHTİYACA GÖRE BELİRLENMELİ.  KPSS’YE DAYALI ÖĞRETMEN ATAMALARINDAN VAZGEÇİLMELİ VE AKADEMİK BAŞARININ YANINDA ALANA ÖZGÜ YETERLİKLERİN SINANDIĞI SINAVLAR ESAS ALINMALIDIR.  BUGÜN UYGULAMADA OLAN VE 1970’LERİN ANLAYIŞINI YANSITAN GÖSTERMELİK İKİ YARIYILLIK ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMINDAN VAZGEÇİLMELİDİR.

9 9  Alanı Öğretme Bilgisi: öğrenilmesi istenilen bilginin öğrenci için kavranabilir, anlaşılabilir hale getirilmesi amacıyla yapılması gereken tasarım, uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini kapsar.  Bunu matematik öğretmeninin alanı öğretme bilgisi için örnekleyelim: Matematik Bilgisi Matematiği Öğretme Bilgisi Öğrenci Öğrenci yi tanıma bilgisi ön bilgisi.anlaması.inancı.kavram yanılgısı Konunun sunuluşu örnekler gösterimler analojiler açıklamalar Özel öğretim yöntem ve stratejileri Matematikte düzenli öğretilen konuların öğrenci için kavranabilir anlaşılabilir hale getirilmesi bilgisi Konunun matematik müfredatındaki yeri ve diğer konularla ilişkisi Planlama ve Değerlendirme Konuyu öğrenciler niçin öğrenmeli? Hangi kazanımlar kazanıldı? Eksikler ve bir sonraki adımda yapılacaklar Matematiği öğretme için gerekli olan bu donanım 2 yarıyılda verilebilir mi?

10  ÖĞRENCİYİ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İÇİN ŞEKİLENDİRECEK OLAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI GELİŞEN VE DEĞİŞEN DÜNYA KOŞULLARINA CEVAP VERECEK NİTELİKTE YENİDEN ELE ALINMALIDIR.  BU AMAÇLA EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI ÖĞRETMEN ADAYLARINA ALANI ÖĞRETME BİLGİSİ KAZANDIRACAK DERSLERLE ZENGİNLEŞTİRMELİDİR.

11   Hem öğretmen yetiştirme programlarını hem de lisansüstü programları daha işlevsel bir şekilde yürütebilecek eğitim fakültelerinin oluşturulabilmesi için yeniden bölümleşmeye ihtiyaç vardır.   Bölümleşme yapılırken, öğretmenlik lisans programlarının ait olduğu anabilim dalları tarafından yürütülmesine dikkat edilmelidir.   Bugün neredeyse bir eğitim fakültesinin üçte ikisini oluşturan ilköğretim bölümü eğitim fakültelerinin özgün anabilim dallarına göre yeniden yapılandırılmasıyla daha sade bir hale gelecektir.   Bundan daha önemlisi yeni düzenleme ile öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarına göre doğru adreslerinde akademik çalışmalarını sürdürme fırsatı bulmuş olacaktır.

12   Bölümleşme ile ilgili yeni düzenleme çok basit olarak gerçekleştirilebilir. Bu düzenlemede;   YÖK’ün Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki lisans programlarının adları aynı kalacak,   Sadece aynı alanda ihtisas yapmış fakat iki farklı bölüm altında ve iki farklı anabilim dalında çalışan öğretim elemanları kadrolarıyla birlikte yeni bölümün altında toplanacak,   Bu anabilim dalları yeni bölümlerinde daha güçlü kadrolarıyla eski düzenlemeye göre yürüttükleri lisans ve lisansüstü programlarını yürütmeye devam edeceklerdir.

13   Ülkemizde teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültelerine dönüştüğü düşünüldüğünde diğer ülkelerin eğitim fakültelerinde olduğu gibi bizim eğitim fakültelerimizde de gerçekleştirilecek yeniden bölümleşmede Meslek Eğitimi (Vocational Education) Bölümünün açılması bir zorunluluk olmuştur.   Bu bölüm lisans programları yürütme yerine mühendislik ve teknoloji fakültelerinden mezun olanlara yönelik mezun oldukları alanların öğretmeni olabilmeleri için 4 yarıyıllık öğretmenlik sertifikası programı yürütülmelidir.   Bu bölümlerde meslek eğitimi alanında uzmanlaşmış ve kariyer yapmış akademisyenler istihdam edilmelidir. Bu akademisyenler sertifika programlarını yürütmekle sorumlu oldukları gibi aynı zamanda meslek eğitimi alanında lisansüstü programlardan da sorumlu olmalıdır.

14 . . Benzer şekilde diğer ülkelerin eğitim fakültelerinde yer alan “Religion Education” bölümü bizde de Din Eğitimi Bölümü olarak açılmalıdır.   İlköğretim bölümünde bir lisans programı olarak yürütülen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programı din eğitimi bölümü altında yer almalıdır.   Böylece, din eğitimi bölümü din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği lisans programını yürütürken ortaöğretim için ilahiyat fakültesi mezunlarına yönelik 4 yarıyıllık öğretmenlik sertifikası programı yürütecek şekilde düzenlenebilir.   Bu bölümde din eğitimi alanında uzmanlaşmış ve kariyer yapmış akademisyenler istihdam edilmelidir. Bu akademisyenler lisans ve sertifika programlarını yürütmekle sorumlu oldukları gibi aynı zamanda din eğitimi alanında lisansüstü programlardan da sorumlu olmalıdır.

15 Eğitim Fakülteleri İçin Önerilen Yeni Bölümler ve Programları TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28   Özetle, ilköğretim kademesi için alan öğretmenlerinin yetiştirildiği 4 yıllık lisans programları şu andaki mevcut halleriyle yeni açılacak bölümlerin altında faaliyetlerine devam etmelidir.   Ortaöğretime öğretmen yetiştiren bölümlerde 5 yıllık ortaöğretim öğretmenliği programlarına artık bundan böyle birinci sınıftan öğrenci alınmamalıdır. Bunun yerine fen-edebiyat fakültesinin ilgili bölümlerinde üçüncü sınıfa veya son sınıfa gelmiş yeterli alan bilgisine sahip başarılı öğrencilere eğitim fakültesinin ilgili bölümlerinde 4 yarı-yıldan az olmamak üzere yüksek lisans programı sunulmalıdır.   Söz konusu 4 yarı-yıllık bu programlar Amerika, Fransa, Almanya gibi birçok ülkede uygulanmaktadır. Alan öğretmenliklerine yönelik açılacak söz konusu bu 4 yarıyıllık sertifika programlarının içinin nasıl doldurulacağı “alan eğitimcilerine” bırakılmalıdır.

29   Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirme işi lisansüstü düzeyde programlarla gerçekleştirilmelidir.   Bu programlar öğretmenlik bilgisini oluşturan alan bilgisi ve alanı öğretme bilgisinin bir denge içerisinde olması gerçeğinden hareketle geliştirilmelidir.   Bu programların içeriğini belirleyecek olan alan eğitimi uzmanlarıdır. YÖK’ün önderliğinde alan eğitimi uzmanlarından oluşacak komisyonlar toplanarak, ciddi çalışmalar yapabilir.   Türkiye’de bu başarılabilir. Artık Türkiye 1970’lerin Türkiye’si değildir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra sayıları artan nitelikli tarih eğitimcilerine, coğrafya eğitimcilerine, fizik eğitimcilerine, kimya eğitimcilerine, matematik eğitimcilerine, dil eğitimcilerine, fen eğitimcilerine sahip bulunmaktayız.   Türkiye’de öğretmen eğitiminin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bu çalıştayda bu potansiyeli MEB ve YÖK göz ardı etmemelidir.

30 SAYGILARIMLA


"A) Öğrenci Seçimi b) Öğretmen Yeterlikleri, programlar, akademik yeterlikler ve akreditasyon c) Fakülte sayıları ve kontenjanlar d) Fakülte-okul iş birilği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları