Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ… ALEV GÜVEN OKUL REHBER ÖĞRETMENİ. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ… ALEV GÜVEN OKUL REHBER ÖĞRETMENİ. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ… ALEV GÜVEN OKUL REHBER ÖĞRETMENİ

2 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM

3 2013-2014 Öğretim Yılında 8. sınıfta olan öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemiyle yerleştirileceklerdir.

4 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5 2013-2014 öğretim yılından itibaren 8. sınıfta uygulanacak olan yeni sistemde Ortaöğretime Geçiş toplamda 12 sınav ile olacaktır. Sınav sadece 8. sınıfta uygulanacaktır.

6 ORTAK SINAV TARİHLERİ SINIFDÖNEMSINAV TARİHLERİMAZARET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLARIN IN İLANI 8.SINIFI.DÖNEM28-29 KASIM201314-15 ARALIK 2013OCAK 2014 8.SINIFII.DÖNEM28-29 NİSAN 201410-11 MAYIS 2014HAZİRAN 2014

7 ORTAK SINAVLAR.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRE TÜRKÇE09:002040 DK MATEMATİK10:302040 DK DİN KÜLTÜRÜ12:002040 DK ORTAK SINAVLAR 2.GÜN OTURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ 09:002040 DK İNKILAP10:302040 DK İNGİLİZCE12:002040 DK

8 Yapılacak Sınav Sonucuyla; Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Özel Okullar Anadolu Meslek Liselerine Kontenjanları doğrultusunda öğrenci alınacaktır.

9 ORTAK SINAVLARDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK ? 8. SINIF; Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım ve Seçmeli derslerden soru sorulmayacaktır.

10 DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇ E MATEMA TİK FEN VE TEKNOL OJİ İNKIL AP TARİH İ VE ATATÜ RKÇÜL ÜK YABA NCI DİL DİN KÜLTÜ RÜ VE AHLAK BİLGİ Sİ AĞIRLIK LI PUAN 444222

11 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı(YBP8)80 7.Sınıf yıl sonu başarı puanı(YBP7)70 6.Sınıf yıl sonu başarı puanı(YBP6)80 Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı(AOSP)600 Yerleştirmeye esas puan(YEP)(80+70+80+600)/2=415 Yerleştirmeye esas puan(YEP)= (YBP8+YBP7+YBP6+AOSP)/2

12 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR?

13 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflar ın da, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

14 Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir.

15 DERSLERHAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI TÜRKÇE 5905*90=450 MATEMATİK 4804*80=320 FEN VE TEKN. 4854*85=340 SOSYAL BİLG. 3803*80=240 YABANCI DİL 4704*70=280 DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. 2902*90=180 GÖRSEL SANT. 11001*100=100 MÜZİK 1901*90=90 BEDEN EĞİTİMİ 21002*100=200 TEKNOLOJİ VE TAS. 2902*90=180 TOPLAM28785 2380 YIL SONU BAŞARI PUANI: 2380/28=85

16 6-7 ve 8. sınıfların sonunda oluşacak Yıl Sonu Başarı Puanının yarısı doğrudan Ortaöğretime Yerleştirme Puanına eklenecektir.

17 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI Ortak sınav kapsamında derslerden alına puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır.Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir döne için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının aritmetik ortalaması ağırlıkılandırılmış ortak sınav puanının oluşturur. Puanlama 700 üzerinden yapılır. 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı(OSP1)=((( (SP türkçexATTürkçe+SPMatxATMat+SPFenxATFen+SPİnkxATİnk+SPDil xATDil+SPDinxATDin)Aktop.)/100)x700) 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı(OSP2)=((( (SP türkçexATTürkçe+SPMatxATMat+SPFenxATFen+SPİnkxATİnk+SPDil xATDil+SPDinxATDin)Aktop.)/100)x700) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı(AOSP)= (OSP1+OSP2)/2

18 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANININ (YEP)HESAPLANMASI

19 YEP, öğrencinin 100 üzerinden hesaplanan 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan AOSP puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

20 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı(YBP8)80 7.Sınıf yıl sonu başarı puanı(YBP7)70 6.Sınıf yıl sonu başarı puanı(YBP6)80 Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı(AOSP)600 Yerleştirmeye esas puan(YEP)(80+70+80+600)/2=415 Yerleştirmeye esas puan(YEP)= (YBP8+YBP7+YBP6+AOSP)/2

21 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ? Yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

22 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? YEP’lerin eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde DEVAMSIZLIK durumu dikkate alınacaktır.

23 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslar arası Bilim Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

24 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

25 Askeri okullara, polis kolejine sınavla girişler, kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmektedir.

26 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SARMAL ÖĞRETİM VE SINAVLAR Yeni sistemde sınav sadece 8. sınıf konularından soru içerecektir; ancak 8. Sınıf konuları 6 ve 7. sınıf konuların bilgilerini içermektedir. Yeni müfredatta konular 6,7 ve 8. sınıfa dağıtılarak işlenmektedir. Konular birbirinin devamı niteliğinde ve birbirini tamamlayan bir özellik gösteriyor. Herhangi bir konunun %20’si 6. sınıfta, %30’u 7. sınıfta, %50’si de 8. sınıfta verilebilmekte ve böylece Sarmal Öğretim Anlayışı uygulanmaktadır.

27 HEDEFİNİZE ULAŞMANIZ DİLEĞİYLE…


"HOŞGELDİNİZ… ALEV GÜVEN OKUL REHBER ÖĞRETMENİ. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları