Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayı 1 Ekim 2005 – İstanbul Cemil Arıkan – Gündüz Ulusoy Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayına hoşgeldiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayı 1 Ekim 2005 – İstanbul Cemil Arıkan – Gündüz Ulusoy Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayına hoşgeldiniz."— Sunum transkripti:

1 Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayı 1 Ekim 2005 – İstanbul Cemil Arıkan – Gündüz Ulusoy
Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayına hoşgeldiniz.

2 Çalıştay Gündemi 9:30 – 10:00 Grubun Toplanması ve Kayıt İşlemleri
10:00 – 11:00 Girişime İlişkin Genel Bilgi Aktarımı ve Görüş Alışverişi 11:15 – 12:45 Çalışma Gruplarının Toplantıları 12:45 – 14:00 Yemek Arası 14:00 – 14:30 Çalışma Gruplarının Sunuş Hazırlıkları 14:30 – 16:00 Çalışma Gruplarının Sunuşları 16:00 – 16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış Bugünkü toplantımızın gündemini şu şekilde belirledik. Öncelikle inovasyonun önemini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca, inovasyonun doğasında değişimleri ABD’de bulunan Council of Competitiveness adlı kurumun Innovate America raporunu temel alarak değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye’nin de inovasyon alanında performansının değerlendirildiği çeşitli ulusal ve uluslar arası rapor ve göstergelere referans vererek tartışmamızı devam ettireceğiz. Ardından UİG’nin misyonu, yapısı, Çalıştayımızın gündemi ve beklentilerin değerlendirildiği bölüme geçeceğiz.

3 İnovasyon ile İlgili Gelişmeler ve Ulusal İnovasyon Girişimi

4 Araştırma ve İnovasyonda
Kamu Politikaları Tercih edilen Temel Anahtar yöntem İnovasyon Bilimler Teknoloji Ana Hedefler Sosyal Endüstriyel Askeri 1945 1970 2000 2020

5 İ N O V A S Y O N

6 İnovasyon Nedir? 1- İnovasyon, süreç olarak, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmektir”(OECD) 2- İnovasyon, dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmettir”(Avrupa Komisyonu, 1995).

7 İnovasyon – Büyüme İlişkisi
‘Yeni Büyüme Kuramı’ (Paul Romer) ‘…keşif ve buluş/inovasyon süreci...yaşam standardındaki uzun vadeli iyileşmeleri yaratan süreçtir’ : gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır (OECD)

8 İnovasyonun Doğası ve Değişim Yeni süper güçler?
Sayfa 10 Innovate America’nın 21. yüzyılda İnovasyon çalışma grubu raporunda ABD’nin karşı karşıya kaldığı, diğer ülkelerden kaynaklı tehdide değinilmektedir. ABD tüm Dünyadaki ekonomik aktivitenin 1/3’ünü tek başına gerçekleştirmektedir. Buna rağmen ABD’nin bugünkü konumunu farklılaştırabilecek küresel bir rekabetle karşı karşıya olduğu kabul edilmektedir.

9 İnovasyonun Doğası ve Değişim İnovasyon neden önemli?
Innovate America raporu ne diyor? Tarihsel olarak bakıldığında; ABD’deki büyük ekonomik ilerlemelerin teknoloji ve teknolojinin piyasalardaki uygulama alanlarındaki gelişmelere dayandığını söylemek mümkündür. Elektrik, otomobillerin kitle üretimi, telefon, TV, mikroprosesörler, PC’ler, genetik mühendisliği, kablosuz araçlar ve diğer teknolojilerin ortaya çıkması, iş aktivitesinde, ekonomik büyümede, verimlilikte ve yaşam standartlarında olumlu yansımaları da beraberinde getirmiştir. Solow, Kendrick, Denison, Jorgensen ve Romer’in yaptığı çalışmalara göre ABD’deki verimlilik artışının yaklaşık yarısı teknolojik gelişme, sermaye yatırımları ve işgücünün tecrübe ve yetenekleri sayesinde gerçekleşmiştir. Porter, Furman ve Stern’in bulgularına göre; ekonomik performansın uluslar arası karşılaştırma bazında dikkate alındığında ulusal inovasyon aktivitesindeki yoğunluğun daha yüksek oranlarda verimlilik büyümesi ve daha yüksek oranda yaşam standartları ile arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Başarılı inovasyon beraberinde yeni ürün ve hizmetler ortaya koymakta ve böylece müşteriye değer katmakta, sonunda da girişimlerin büyümesi sonucuna katkıda bulunmaktadır. İnovasyon mevcut olan ürün ve süreçlerin (proses) gelişimine, böylece de daha yüksek oranda verimliliğe, daha düşük maliyetlere, artan karlılık oranlarına ve istihdam artışına katkıda bulunmaktadır.

10 İnovasyonun Doğası ve Değişim Piyasa penetrasyonu
Sayfa 13

11 İnovasyonun Doğası ve Değişim Piyasa değeri
Sayfa 55

12

13

14 The 2003 Summary Innovation Index (SII)
Overall country trend by SII-2 (The SII-1 for the member States, Switzerland, Iceland and Norway; The SII-2 is calculated for all countries) European Commission-Enterprise Directorate-General A publication from the Innovation/SMEs Programme European Trend Chart on Innovation 2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 2: Analysis of national performances; November 20, 2003

15 AB ve İnovasyon Lizbon Kararları
AB 2010 yılında sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, daha iyi iş alanları yaratabilecek, en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi ve toplumu olacaktır.

16 AB ve İnovasyon “REKABETÇİ BİR AVRUPA İÇİN İNOVASYON” İnovasyon için Yeni bir Eylem Planı (Commission of the European Communities – ) “Araştırmaya Yatırım Planı (“%3 Hedef”)” (2004) “Girişimcilik için Eylem Planı” (2004) REKABETÇİLİK SÜRDÜREBİLİR BÜYÜME İŞ YARATMA Bütünsel bir Yaklaşım “Rekabetçi bir Avrupa için İnovasyon” (2004)

17 AB ve İnovasyon (2007 - 2013) dönemi
AB 7. Çerçeve Programı ( ) Yeni Nesil Eğitim ve Öğrenim Programları Üniversitelerin geleceği (Bolonya Süreci) Bilim Eğitimi Araştırma Eğitimi Araştırmacı Eğitimi ve Kariyer Yeni yapısal fonlar AR-GE İnovasyon Bilgi Ekonomisine Geçiş Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) Bilgi Üçgeni İnovasyon Araştırma Eğitim

18 AB ve İnovasyon Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP)
Bütçe: 4 Milyar Euro ( ) Girişimcilik ve İnovasyon Programı Start-up’lar için yeni destekler İş inovasyon Programı BT Destek Programı Akıllı Enerji Programı

19 “INNOVATE AMERICA” ARALIK 2004 RAPORU

20 ABD Ulusal İnovasyon Girişimi
Üst Komite Koordinasyon: Council of Competitiveness CEO’lar IBM America Airlines Dana Corp Mayo Clinic Ab Initio Morgan Stanley Pepsi Co Advanced Micro Devices Verizon Amgen, Inc. GM Rektörler Georgia Institute of Technology Columbia University Univesity of North Carolina Texas A&M Univ Stanford MIT Rensselaer Polytechnic Institute

21 Tespit ABD’nin 21. yüzyıldaki başarısını tayin eden TEK VE EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNOVASYON olacaktır

22 Tespit: ABD’nin Görevi
Son 25 yılda kurumlarımızı verim ve kalite yönlerinde optimize ettik Önümüzdeki çeyrek yüzyılda tüm toplumumuzun inovasyon yönünde optimize etmek zorundayız

23 ABD Ulusal İnovasyon Girişimi
Dünya daha birbirine bağlı ve rekabetçi hale gelmiştir Karşılıklı ekonomik bağımlılık artmıştır. Amerika alışık olmadığı bir dünya liderliğine soyunmuştur. İnovasyonun oluşum hızı ve kapsamı coğrafya+endüstri düzeyinde, ciddi bir dalgalanma göstermektedir. İnovasyon duvarları inmekte, oyun alanı düzleşmektedir. 21.Yüzyılda bu değişim hızlanarak sürecektir. Mevcut düzenlemeler ve iyileştirmeler yetersiz kalacaktır. Nüfus yapısı, bilim, kültür, teknoloji, ekonomi, jeopolitika ve dünyanın biyolojik durumunun ciddi değişikliklere uğraması beklenmektedir. Şirketlerin, devletin, eğitim kurumlarının, toplumun, bölgelerin ve ulusun bu alandaki eylemleri bu değişen gelecekte Amerika’nın yerini belirleyecektir.

24 IBM- İki Temel Hedef İş yapma biçimimizi ve teknoloji ekspertizimizi, inovasyonu artırabilmek için şirket dışı güçlerle entegre etmek Buluş için farklı bir yol izlemek: Toplumun önümüzdeki 5-10 yılda çözüm gerektirecek kritik alanlarını belirlemek ve gerekli çözümleri üretmek

25 Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi

26 ORGANISATIONAL CHART OF THE INNOVATION GOVERNANCE SYSTEM
President of the Republic Supreme Council of Science & Technology Prime Minister Government & Legislative Bodies for Policy Setting, Funding and Implementation Money Credit Coordination Councils Industry & Trade Finance State High Planning Treasury Foreign Trade State Planning Ministries National Education Undersecretariats Higher Education Board TUBITAK TUBA TPE DIE TSE UME TURKAK Regulatory Bodies Capital Market Board TUBITAK-TIDEB KOSGEB TTGV Financial System Banks Credit Guarantee Fund Venture Capital Companies ORGANISATIONAL CHART OF THE INNOVATION GOVERNANCE SYSTEM Vocational Higher Schools Universities Lifelong Learning Centers Consultancy Firms Knowledge Institutes Public & Non-Governmental Organisatios R & D Centers of TUBITAK Public Research Institutes TUBITAK Marmara Research Center Industrial Research Centres & Innovation Intermediaries Technology Development Centres (TEKMERs) University Industry Joint Research Centers Technoparks Private Incubators Private Sector Companies Business Networks and Clusters Union of Chambers of Commerce and Industry Private Sector Organisations Sectoral Foreign Trade Companies Common Use Facilities Private, Semi-Public & Non- Governmental Oganisation

27 Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları
Dr. Atilla Karaosmanoğlu, OECD bünyesinde Bilim ve Ekonomik Gelişme konulu Pilot Takım Projesi, 1967 Prof. Nimet Öztaş, Türk Bilim Politikası 1983 – 2003 Tınaz Titiz, Bilim ve Teknoloji Politikası 1985 Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993 – 2003 (Süleyman Demirel yönetimi döneminde) TÜBA – TÜBİTAK – TTGV Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tartışmaları Platformu Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 – 2023 Strateji Belgesi TÜBA Temel Bilimler Öngörü Çalışması

28 Türkiye için İnovasyon SWOT Analizi
European Trend Chart On Innovation Annual Innovation Policy for Turkey Covering period: September 2003 – August 2004 European Commission Enterprise Directorate-General

29 Zayıf Yönler İnovasyon konusunda alt düzeydeki farkındalık
İnovasyon politikalarının uygulanması ile ilgili kararlılığın olmaması Etkin bir inovasyon yönetim sisteminin olmamamsı Bilginin inovasyona dönüşümündeki düşük kapasite düşük sayıda patent Bölgeler arasındaki büyük farklar ve bölgesel inovasyon politikasının olmaması Gelişkin olmayan girişim sermayesi/tohum sermaye/melek sermaye

30 Fırsatlar İnovasyon performansını en fazla geliştirenler arasında olmak Bazı inovasyon politikalarını başarı ile uygulayabilmek Merkezi olmayan inovasyon politikaları oluşturabilmek Bölgesel farklılıkları giderebilme imkanı İnovasyon politikalarının diğer kamu politikalarına entegre edebilmek şart

31 TÜSİAD Girişimcilik ve İnovasyon Çalışma Grubu Aktiviteleri
Türkiye’de Girişimcilik Raporu (2002) Ulusal İnovasyon Sistemleri Raporu (2003) Girişimcilik Kongreleri 2004 Boğaziçi Üniversitesi 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi (Planlanan) Yatırım Kulübü Kurma Çalışmaları

32 Ulusal İnovasyon Girişimi

33 Ulusal İnovasyon Girişiminin Amacı
Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek; siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak; ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak…

34 İşleyiş İlk toplantıda, üyeler arasından uzlaşmayla 2 yıllık süre için özel sektörden ve üniversiteden birer Eşbaşkan seçilir. Girişim 4 ayda bir olağan toplantısını yapar. Eşbaşkanların çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Kararlar uzlaşma ile alınır. Girişimin bünyesinde danışma kurulu, onur kurulu, komisyonlar ve çalışma grupları kurulabilir. Girişimin koordinasyonu, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından yürütülür. Faaliyetlerin gerektirdiği bütçe sponsorluklarla karşılanır.

35 Ulusal İnovasyon Girişimi Süreci - Adımlar
Mart 2005 – TÜSİAD Yönetim Kurulu Girişimi Başlatma Kararı Haziran 2005 – UİG İlk Toplantısı (Kurulma Kararı ve Eşbaşkanların Belirlenmesi) Temmuz 2005 – UİG Eylem Planının Görüşülmesi ve Onayı (Yürütme Komitesinin Kurulması ve Bütçe Onayı) Temmuz 2005 – Eylül 2005 – Çalışma Gruplarının Oluşturulması

36 UİG Yapısı – Çalışma Grupları
Üyeleri Çalışma Grubu Üyeleri 2023 Türkiyesi ve İnovasyon Kamuda İnovasyon İnovasyonun Finansmanı İnsan Kaynağı ve Yetenekler Ortam ve Altyapı Strateji Dokümanı UİG Üyeleri

37 Ulusal İnovasyon Girişimi Üyeleri
Ural Akbulut Bülent Akgerman Ömer Aras Cemil Arıkan (İcra Kurulu Üyesi) Atilla Aşkar Celal Beysel Hasan Denizkurdu Ayça Dinçkök Ali Doğramacı (Eşbaşkan) Ahmet Cemal Dördüncü Faruk Karadoğan Erdal Karamercan (Eşbaşkan) Hüseyin Kızıltay Bülent Özaydınlı Enis Özsaruhan Ayşe Soysal Tuğrul Tekbulut (İcra Kurulu Üyesi) Tosun Terzioğlu Agah Uğur Gündüz Ulusoy (İcra Kurulu Üyesi) Ömer Yüngül

38 2023 Türkiyesi ve İnovasyon
Eşbaşkanlar: Jan Nahum ve Cengiz Ultav Vizyon 2023 çalışmasının inovasyon açısından değerlendirilmesi İnovasyon ile büyümenin esaslarının belirlenmesi İnovasyonun küresel rekabetteki yeri İnovasyon yapmada başarılı olan ülkelerin bunu sağlayan özellikleri, politikaları, değerleri, kurumları İnovasyon için uygun rekabet rejimleri Pazarlamada, yatırım ve ticarette açıklık ve destek politikaları İnovasyonun ölçülmesi Yeni ekonomik ortamı yansıtan yeni ölçütler İnovasyonda uluslararası karşılaştırma yöntemleri

39 İnovasyonun Finansmanı
Eşbaşkanlar: Ziya Boyacıgiller ve Fazilet Vardar Sukan İnovatif ürün, süreç ve hizmetler üretebilmek için finansman politikaları ve eylemler Tohum sermayesi – Seed capital Önfinansman Risk sermayesi Ar-ge desteği

40 İnsan Kaynağı ve Yetenekler
Eşbaşkanlar: Petek Aşkar ve Lütfi Yenel Ekonominin tüm sektörlerinde global rekabete cevap verebilecek nitelikte bir işgücünün yetiştirilmesi için gerekli inovasyon politikaları Türkiye'nin rekabetçiliğini artırması için gerekli yetenekler Yetenek talebini karşılayacak arz mekanizmaları Eğitimin çeşitli kademelerinde inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik program ve uygulamalar Sürekli eğitim çerçevesinde inovasyon Her düzeyde girişimcilik eğitimi İnovasyon uygulamalarının geliştirilmesi açısından üniversiteler arası işbölümü ve işbirlikleri Disiplinlerarası araştırma Mesleki teknik eğitimin sektörlerin rekabetçiliğindeki rolü

41 Eşbaşkanlar: Faruk Eczacıbaşı ve Metin Ger
Ortam ve Altyapı Eşbaşkanlar: Faruk Eczacıbaşı ve Metin Ger İnovasyon farkındalığının yaygınlaştırılması İnovasyonda sahipliğin sağlanması Ulusal inovasyon sisteminin yönetimi Fikri mülkiyet hakları Meslek örgütleri ve diğer STK'ların inovasyon faaliyetleri İnovasyon ağları İnovasyonla ilgili mevzuat Bölgesel inovasyon İnovasyona yönelik altyapı ihtiyacı Bilgi ve iletişim Enerji Ulaşım

42 Kamuda İnovasyon Eşbaşkanlar: Yılmaz Argüden ve Yavuz Ege
Türkiye ekonomisinde kamu hem yatırımlar hem de harcamalarda önemli bir yer işgal etmekte olup, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli düzenleyici rol sahibidir. Kamu örgütlenmesinde inovasyon uygulamaları E-devlet uygulamaları Kamu alımlarının sektörlerin inovasyon faaliyetlerini cesaretlendirici ve geliştirici rolü İnovasyon kültürünün geliştirilmesi ve yayılması Kamunun belirli inovasyon uygulamalarında öncü rolü oynaması

43 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)
Genel Bilgilendirme

44 REF Çalışmaları MİSYON
Genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, teknoloji yönetimi ve kıyaslama çalışmalarını yapmak FAALİYET ALANLARI Benchmarking (Kıyaslama) Teknoloji ve inovasyon yönetimi Rekabet gücü FAALİYET TÜRLERİ Araştırma Bilgi yayılımı İşbirlikleri

45 REF Çalışmaları PROJELER
Gıda Endüstrisinde Uluslararası Rekabet Gücü Projesi Türkiye’nin İhracatta Rekabet Kıyaslaması Uluslararası Kıyaslama Çalışmaları Biyoteknoloji Sektör Araştırması Projesi Sektörel Kümelerdeki KOBİ’ler için Strateji Geliştirme Projesi İmalatta Yenilik Araştırması Projesi Ulusal İnovasyon Girişimi İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması

46 REF Çalışmaları İŞBİRLİKLERİ
World Economic Forum ile Global Competitiveness Program kapsamında yapılan işbirliği neticesinde programın Türkiye ayağını yürütmek BİLGİ YAYILIMI FAALİYETLERİ Planlanan Faaliyetler 13 Ekim’de “Rakiplerden Ortaklara: İşbirlikleri” 8 Kasım’da “Rekabet Kongresi” Web Sitesi

47 Sizden Beklediklerimiz
Yeni üyeler Üyelerin grupları ve beklentileri Grupların Çalışma Alanları Proje planları

48 Teşekkür Ederiz


"Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayı 1 Ekim 2005 – İstanbul Cemil Arıkan – Gündüz Ulusoy Ulusal İnovasyon Girişimi Çalıştayına hoşgeldiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları