Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim 1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda Nizip’te büyük bir eksikliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim 1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda Nizip’te büyük bir eksikliği."— Sunum transkripti:

1

2 NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim 1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda Nizip’te büyük bir eksikliği gidermiştir. Üyelerine daha iyi bir hizmet verebilmek için 25.03.1999 tarihinde Nizip belediyesinden borsa binası yapmak üzere 14.271 metrekare arsa alınmış olup, yeni borsa hizmet binamızın temeli 16.6.2002 tarihinde atılmıştır.

3 İlçemizin ve bölgemizin ekonomisini canlı tutabilmek üreticilerimize, sanayicilerimize ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için borsa hizmet binamızı bugünkü konumuna getirdik. Nizip Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve borsalar birliği kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

4 KALİTE POLİTİKAMIZ 5174 sayılı TOBB kanununa göre hizmetlerimizi şeffaflık anlayışı içerisinde gerçekleştirmek, eğitimli personellerle üye memnuniyetini ön planda tutarak borsa faaliyetlerini yürütmek, kanunumuz ve ilgili mevzuat ile borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde sürekli gelişim göstererek borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını sağlamak, hazırladığı projelerle bölgemizin kalkınmasına öncülük etmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, üye ve çalışan memnuniyeti bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak borsamızın kalite politikasının temellerini oluşturmaktadır.

5 MİSYONUMUZ Nizip Ticaret Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunuyla tanımlanmış görevi çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek serbest piyasa oluşumunu sağlayan, sektörel gelişmeler ışığında üyelerini bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren, sahip olduğu modern laboratuvarı ile borsaya dahil ürünlerin analizini gerçekleştiren, tarımsal gelişmeye ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bir kurumdur. Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla ilgili kanun maddesinde verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olan Borsamız; sahip olduğu kalite politikası, hedefleri ve eğitimli personeliyle bu hizmetlerini gerçekleştirmektedir. VİZYONUMUZ Nizip Ticaret Borsası olarak bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yapan, bölge insanımızın daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, lider, yenilikçi bir kurum olmak. Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikalar oluşturmak. Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük etmek, yapılan çalışmalara katkı sağlamak. Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir borsa olmak. Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak için tarım sektörüne uygun projeler hazırlayarak sonuçlarını yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk bilincine ulaştıran bir borsa kavramına ülke genelinde öncülük etmek.

6 TEMEL DEĞERLERİMİZ Güvenirlik, Şeffaflık ve tarafsızlık, Kalite, Görev bilinci ile hareket etmek, Çözüm odaklı olmak, Gizlilik, Güncellik, Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak, Yeniliğe açık olmak, Farklılık oluşturmak, Topluma ve çevreye duyarlı olmak, Sosyal sorumluluk bilincinde olmak Güvenirlik, Şeffaflık ve tarafsızlık, Kalite, Görev bilinci ile hareket etmek, Çözüm odaklı olmak, Gizlilik, Güncellik, Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak, Yeniliğe açık olmak, Farklılık oluşturmak, Topluma ve çevreye duyarlı olmak, Sosyal sorumluluk bilincinde olmak TEMEL DEĞERLERİMİZ

7

8

9

10 AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

11 Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak Borsaya dahil maddelerin, borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kuruluşlara iştirak etmek Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak NİZİP TİCARET BORSASININ GÖREVLERİ

12 Borsaya dahil maddelerin alım satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Üyelere ait bilgiler elektronik ortamdaki veri tabanında güncel olarak tutulur. ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ

13 Üyelik başvurusunda bulunan kişiler Tüzel Kişi Kayıt Belgesi ya da Gerçek Kişi Kayıt Belgesi ile müracaat eder. Müracaat öncelikli olarak Sicil Şefi tarafından değerlendirilerek verilen belgelerin doğruluğu teyit edilir ve Tespit Raporu Sicil Şefi tarafından doldurulur. Başvuru evraklarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen adaylar Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur.

14 BORSA TESCİL İŞLEMLERİ Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak Borsa’ya tescil ettirilmesi gerekir. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsamız 5174 sayılı kanun çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmektedir.

15 LABORATUARIMIZ Toprak Analiz Laboratuvarı : Toprak Analiz Laboratuvarımız Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetki belgesine sahiptir. Laboratuvarımızda toprak analizleri bakanlığın önerdiği ve kabul ettiği metodlarla yapılarak yetiştirilecek bitkilerin besin gereksinimlerine göre gübreleme programları hazırlanmaktadır. Mikrobiyoloji Laboratuvarı : Mikrobiyoloji laboratuarımızda, ürünün işlenmesi veya depolanması esnasında gelişerek ürünün raf ömrünü kısaltan, gıdalarda bozulmalara neden olan ve tüketilmesi durumunda insanlarda ciddi sağlık sorunları yaratan mikroorganizmaların tespiti yapılmaktadır.

16 LABORATUARIMIZ Aflatoksin Analiz Laboratuarı: Laboratuarımızda Antep Fıstığında en sık karşılaşılan mitoksinlerden olan Aflatoksin Analizi kabuklu yemişler (Antepfıstığı, Fındık, Yerfıstığı, vs.), Baharat ürünlerinde yapılmaktadır. Gıda Analiz Laboratuarı: Gıda Laboratuvarımızda tahıllarda gluten index, rutubet, protein analizi, sedimantasyon, nişasta tayini gibi analizlerin yanı sıra zeytinyağı kalite kontrol analizleri de yapılmaktadır.

17 PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI

18

19 2014-2017 STRATEJİK PLANIMIZ Nizip Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’nde yerimizi alarak üyelerimize sunmuş olduğumuz kaliteli hizmeti daha ileriye götürmeyi hedefledik. Akreditasyon sisteminin temel yeterliliklerinden bir tanesi olan stratejik plan, Borsamız tarafından 2014-2017 dönemini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu planın hazırlanmasındaki temel amaç; 2014- 2017 yılları arasındaki Borsamız çalışma dönemini insan ve hedef odaklı yöneterek, ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan, üyelerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak onların menfaatlerini kollayan bir Borsa olmaktır. Biliyoruz ki; üyesine en iyi hizmeti sunan Borsa, ülkesine en fazla katma değer sağlayan Borsa’dır.

20 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

21

22

23

24 PROJELERİMİZ PROJE KÜNYESİ: ÇEVREYİ KİRLETMİYOR, EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ PROJE KAPSAMI: İPEKYOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJE BÜTÇESİ: Toplam 50.000 TL TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ

25 Nizip Ticaret Borsası, İpekyolu Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırladığı proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Laboratuar ortamında Antep fıstığı kabuğundan şikimik asit elde etmeyi başarmıştır. 50.000 TL bütçeli başarılı Projemizin tamamlanmasının ardından nihai rapor ve fizibilite raporu hazırlanarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur. PROJELERİMİZ TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ

26 KALİTE BELGEMİZ NİZİP TİCARET BORSASI ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ SAHİBİDİR ISO 9001 Belgesi, Borsamızın hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konulduğunu göstermiş ve dolayısıyla kuruluşumuzun hizmet kalitesinin sürekliliğinin güvencesi belgelenmiştir. Ayrıca ISO 9001 ile, Borsamızda etkin bir kalite yönetim sisteminin standartlara uygunluğu da belgelenmiştir.

27 5 TEMEL PRENSİBİMİZ TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN EDİLGEN DEĞİL ETKEN EDİLGEN DEĞİL ETKEN PASİF DEĞİL AKTİF PASİF DEĞİL AKTİF STATİK DEĞİL DİNAMİK STATİK DEĞİL DİNAMİK HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN 5 TEMEL PRENSİBİMİZ TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN EDİLGEN DEĞİL ETKEN EDİLGEN DEĞİL ETKEN PASİF DEĞİL AKTİF PASİF DEĞİL AKTİF STATİK DEĞİL DİNAMİK STATİK DEĞİL DİNAMİK HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN TOBB’DAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ

28 NİZİP TİCARET BORSASI E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI NİZİP/GAZİANTEP TEL: 0 342 518 16 90 FAX: 0 342 518 16 92 E-Mail: niziptb@tobb.org.tr www.niziptb.org.tr


"NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim 1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda Nizip’te büyük bir eksikliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları