Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ"— Sunum transkripti:

1

2 NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim 1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda Nizip’te büyük bir eksikliği gidermiştir. Üyelerine daha iyi bir hizmet verebilmek için tarihinde Nizip belediyesinden borsa binası yapmak üzere metrekare arsa alınmış olup, yeni borsa hizmet binamızın temeli tarihinde atılmıştır.

3 NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İlçemizin ve bölgemizin ekonomisini canlı tutabilmek üreticilerimize, sanayicilerimize ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için borsa hizmet binamızı bugünkü konumuna getirdik. Nizip Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve borsalar birliği kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

4 KALİTE POLİTİKAMIZ 5174 sayılı TOBB kanununa göre hizmetlerimizi şeffaflık anlayışı içerisinde gerçekleştirmek, eğitimli personellerle üye memnuniyetini ön planda tutarak borsa faaliyetlerini yürütmek, kanunumuz ve ilgili mevzuat ile borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde sürekli gelişim göstererek borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını sağlamak, hazırladığı projelerle bölgemizin kalkınmasına öncülük etmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, üye ve çalışan memnuniyeti bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak borsamızın kalite politikasının temellerini oluşturmaktadır.

5 MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
Nizip Ticaret Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunuyla tanımlanmış görevi çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek serbest piyasa oluşumunu sağlayan, sektörel gelişmeler ışığında üyelerini bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren, sahip olduğu modern laboratuvarı ile borsaya dahil ürünlerin analizini gerçekleştiren, tarımsal gelişmeye ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bir kurumdur.  Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla ilgili kanun maddesinde verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olan Borsamız; sahip olduğu kalite politikası, hedefleri ve eğitimli personeliyle bu hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Nizip Ticaret Borsası olarak bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yapan, bölge insanımızın daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, lider, yenilikçi bir kurum olmak. Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikalar oluşturmak. Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük etmek, yapılan çalışmalara katkı sağlamak. Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir borsa olmak. Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak için tarım sektörüne uygun projeler hazırlayarak sonuçlarını yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk bilincine ulaştıran bir borsa kavramına ülke genelinde öncülük etmek.

6 TEMEL DEĞERLERİMİZ Güvenirlik, Şeffaflık ve tarafsızlık, Kalite,
Görev bilinci ile hareket etmek, Çözüm odaklı olmak, Gizlilik, Güncellik, Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak, Yeniliğe açık olmak, Farklılık oluşturmak, Topluma ve çevreye duyarlı olmak, Sosyal sorumluluk bilincinde olmak TEMEL DEĞERLERİMİZ

7

8

9

10 AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

11 NİZİP TİCARET BORSASININ GÖREVLERİ
Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak Borsaya dahil maddelerin, borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kuruluşlara iştirak etmek Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak

12 ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ Borsaya dahil maddelerin alım satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Üyelere ait bilgiler elektronik ortamdaki veri tabanında güncel olarak tutulur.

13 ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ Üyelik başvurusunda bulunan kişiler Tüzel Kişi Kayıt Belgesi ya da Gerçek Kişi Kayıt Belgesi ile müracaat eder. Müracaat öncelikli olarak Sicil Şefi tarafından değerlendirilerek verilen belgelerin doğruluğu teyit edilir ve Tespit Raporu Sicil Şefi tarafından doldurulur. Başvuru evraklarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen adaylar Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur.

14 BORSA TESCİL İŞLEMLERİ
Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak Borsa’ya tescil ettirilmesi gerekir. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. Borsamız 5174 sayılı kanun çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmektedir.

15 LABORATUARIMIZ Toprak Analiz Laboratuvarı : Toprak Analiz Laboratuvarımız Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetki belgesine sahiptir. Laboratuvarımızda toprak analizleri bakanlığın önerdiği ve kabul ettiği metodlarla yapılarak yetiştirilecek bitkilerin besin gereksinimlerine göre gübreleme programları hazırlanmaktadır. Mikrobiyoloji Laboratuvarı : Mikrobiyoloji laboratuarımızda, ürünün işlenmesi veya depolanması esnasında gelişerek ürünün raf ömrünü kısaltan, gıdalarda bozulmalara neden olan ve tüketilmesi durumunda insanlarda ciddi sağlık sorunları yaratan mikroorganizmaların tespiti yapılmaktadır.

16 LABORATUARIMIZ Aflatoksin Analiz Laboratuarı: Laboratuarımızda Antep Fıstığında en sık karşılaşılan mitoksinlerden olan Aflatoksin Analizi kabuklu yemişler (Antepfıstığı, Fındık, Yerfıstığı, vs.), Baharat ürünlerinde yapılmaktadır. Gıda Analiz Laboratuarı: Gıda Laboratuvarımızda tahıllarda gluten index, rutubet, protein analizi, sedimantasyon, nişasta tayini gibi analizlerin yanı sıra zeytinyağı kalite kontrol analizleri de yapılmaktadır.

17 PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI
ADI SOYADI GÖREVİ EĞİTİM DURUMU YABANCI DİL/SEVİYE KADRO DURUMU Mehmet Eray ÖLÇAL Genel Sekreter V. Muhasebe Şefi Üniversite İngilizce/Orta Kadrolu Ahmet ALTINBAŞ Tescil Memuru Lise - Nazire AKTAY Tescil Şefi Esra SÖNMEZ İngilizce/İyi Sözleşmeli İsmet SÖNMEZ Basın Yayın Haberleşme Sorumlusu Songül İnal SÖNMEZ Laboratuvar Sorumlusu Üniversite Yüksek Lisans Abuzer KÜPELİ Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İngilizce/Çok İyi Yasin ALTINBAŞ Hizmetli Memur İlkokul Döne Doğan

18 PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI

19 STRATEJİK PLANIMIZ Nizip  Ticaret  Borsası  olarak  TOBB  Oda/Borsa  Akreditasyon  Sistemi’nde yerimizi  alarak üyelerimize  sunmuş  olduğumuz  kaliteli  hizmeti  daha ileriye  götürmeyi hedefledik. Akreditasyon sisteminin temel yeterliliklerinden bir tanesi olan stratejik plan, Borsamız tarafından dönemini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu  planın  hazırlanmasındaki  temel  amaç;    yılları  arasındaki  Borsamız çalışma dönemini  insan ve hedef odaklı yöneterek,  ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer  yaratan,  üyelerimize  beklentilerinin  üzerinde  hizmet  sunarak  onların menfaatlerini kollayan bir Borsa olmaktır. Biliyoruz ki; üyesine en iyi hizmeti sunan Borsa, ülkesine en fazla katma değer sağlayan Borsa’dır.

20 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 1: BORSAMIZIN KURUMSAL KİMLİĞİNİN GELİŞTİRİLMEK, PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK 1.1 Stratejik planın hazırlanması ve kalite yönetim sistemi ile uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi 1.2 TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği standartlarını işler halde tutmak 1.3 TOBB Akreditasyon Sistemine Dahil Olmak ve Sistemi Sürdürülebilir Kılmak 1.4 Personel Performans sisteminin kurulması ve işler halde tutulması 1.5 Personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu eğitimlerin yıl içerisinde verilmesinin sağlanması

21 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYELERİMİZİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER YAPMAK 2.1 Tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması için üyelere yönelik bilgilendirme ve geliştirme toplantılarının yapılması 2.2 Borsamızın faaliyetlerin ve ilçemize ait ekonomik istatistiklerin de yer aldığı süreli yayın çıkartmak 2.3 Üyelerin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarının özendirilmesi ve verilen fuar teşvikleri konusunda bilgilendirilmesi 2.4 Üyelerimize yönelik yapılan memnuniyet anketlerinin çeşitliliğini ve sayısını arttırmak. 2.5 Üyelerle iyi ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için Üye Ziyaretlerinin yapılması 2.6 Üye sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı lobicilik faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamak 2.7 Toprak Analizinin önemi hakkında çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek 2.8 Antep fıstığında Aflatoksin’in önlenmesine yönelik eğitimler vermek 2.9 Gıda alanında faaliyet gösteren Üyelerimize yönelik Hijyen Eğitimlerinin verilmesi 2.10 Sektör temsilcileri ve karar alıcıları bir araya getirerek sorunların çözümüne yönelik çalıştaylar düzenlemek

22 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 3: BORSAMIZN HİZMET ALTYAPISINI İYİLEŞTİREREK, HİZMET TÜRÜ VE FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK 3.1 Gıda Laboratuarının kapsamının geliştirilerek TÜRKAK'tan Akredite olmasını sağlamak. 3.2 Toprak Analiz Laboratuarımızın sahip olduğu mevcut yetki belgesinin sayısının arttırılarak kapsamının genişletilmesi 3.3 Borsamızda kullanılan donanımların ihtiyaç halinde yenilenmesi ve yazılımlarının güncellenmesi 3.4 Konferans Salonumuzun tadilatını yaparak modern bir görünüme kavuşturmak, ilçemizin ve üyelerimizin hizmetine sunmak 3.5 Toprak ve Gıda Analiz Laboratuarımızın yerel basında ve medyada tanıtımını yapmak 3.6 Borsamızın Web Sayfasının TOBB Akreditasyon standartlarına ulaştırılmasını sağlamak

23 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 4: İLÇEMİZİN VE BÖLGEMİZİN EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK, ÖNCÜLÜK ETMEK 4.1 Avrupa Birliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve diğer hibe programlarına proje hazırlayarak başvuruda bulunmak 4.2 İlçemizde Genç istihdamına katkıda bulunmak amacıyla Stajyer Öğrenci almak 4.3 Nizip Üniversitesi ile işbirliği yollarının araştırılması ve geliştirilmesini sağlamak 4.4 Ekonomik İstatistik Çalışmaları ve Araştırmalar Yapmak 4.5 Antep Fıstığı ve Nizip Zeytinyağının tanıtımını yapmak için faaliyetlerde bulunmak

24 PROJELERİMİZ TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ PROJE KÜNYESİ: ÇEVREYİ KİRLETMİYOR, EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ PROJE KAPSAMI: İPEKYOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJE BÜTÇESİ: Toplam TL

25 PROJELERİMİZ TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ Nizip Ticaret Borsası, İpekyolu Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırladığı proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Laboratuar ortamında Antep fıstığı kabuğundan şikimik asit elde etmeyi başarmıştır TL bütçeli başarılı Projemizin tamamlanmasının ardından nihai rapor ve fizibilite raporu hazırlanarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.

26 KALİTE BELGEMİZ NİZİP TİCARET BORSASI ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ SAHİBİDİR ISO 9001 Belgesi, Borsamızın hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konulduğunu göstermiş ve dolayısıyla kuruluşumuzun hizmet kalitesinin sürekliliğinin güvencesi belgelenmiştir. Ayrıca ISO 9001 ile, Borsamızda etkin bir kalite yönetim sisteminin standartlara uygunluğu da belgelenmiştir.

27 TOBB’DAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ
5 TEMEL PRENSİBİMİZ TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN EDİLGEN DEĞİL ETKEN PASİF DEĞİL AKTİF STATİK DEĞİL DİNAMİK HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN

28 NİZİP TİCARET BORSASI E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI
NİZİP/GAZİANTEP TEL: FAX:


"NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları