Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Satınalma Daire Başkanlığı Olgun DURMUŞOĞLU Satınalma Daire Başkanı

2 GÖREVLERİMİZ Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımızca, Birlik ve Sağlık Tesislerine ait konsolide edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların satın alma süreci ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek, Teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların muayene ve kabul işlemlerini yapmak, sözleşme     sonrası sürecini izlemek ve ilgili işlemlerini yürütmek, Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.    Kurum Merkez Teşkilatı adına taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek, Kurum Merkez Teşkilatının Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Kurum Taşra Teşkilatı adına temin edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek, Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

3 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON YAPISI TKHK KURUM BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Merkezi Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alım Birimi Kurum Satınalma Birimi Tahakkuk/Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi İdari Birim

4 TIBBİ CİHAZ ALIMLARI ve SAĞLANAN AVANTAJLAR

5 Temin edilmesine karar verilen tıbbi cihaz veya demirbaşın faydalı ömrü boyunca gerekli olacak işletme ve sürdürme maliyetleri sözleşmelere konulacak hükümler ile ilk başta kısıtlanmaya çalışılarak mamulün yaşam döneminin tümü satın alınmaya çalışılmaktadır. Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve sonrası ile ilgili çok alışık olmadığınız ve işletme maliyetinizi düşürecek hükümler ile alınmış olduğu unutulmamalıdır.

6 Cihaz ile ilgili sorun yaşayan idarelerimiz konuyu yükleniciye, belgeleyeceği bir şekilde (iadeli taahhütlü) bildirerek, ihale dokümanındaki hükümlere uymasını istemeli ve firmanın olumsuz cevabında; durumu, alımı yapan idareye belgeleriyle beraber bildirmelidir. Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve sonrası hükümlerinin uygulanabilmesi tahsis edilen idarenin bunları takibine bağlıdır. Garanti sürelerimiz normalden uzun tutulmaktadır. Cihaz ile ilgili servis, müdahale ve arıza belge ve kayıtların bu uzun sürelerde muhafazası önem kazanmaktadır.

7 SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN TIBBİ CİHAZ ve MALZEME ALIMLARI

8 2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU Alımı Gerçekleştiren Kurum
Sıra No Cihaz Adı Alımı Gerçekleştiren Kurum Adet Birim Fiyatı (TL) (KDV HARİÇ) 1 Yenidoğan İşitme Tarama Cihazı T.H.G.M. 240 7.857,00 2 Anjiyografi Cihazı 6 ,00 3 18 ,00 4 Biplan Anjiyo Cihazı T.H.G.M. (Ankara Yüksek İhtisas EAH) 7 ,00 5 Acil Müdahale Sedyesi 600 1.129,00 Hasta Servis Karyolası 2400 1.123,00 Yoğun Bakım Karyolası 1.210,00 8 Video Endoskopi Sistemi 30 ,00 9 Endoskop Yıkama Cihazı 5.896,60 10 Ultrasonografi Cihazı 120 27.430,00 11 Tomografi Cihazı 24 ,00 12 EKO Cihazı (Kocaeli İSM) 58.730,00 13 Ameliyat Masası (Sakarya EAH) 60 14.499,00 14 Ameliyat Tavan Lambası 13.999,00 15 (İstanbul İSM) 8.900,00

9 2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU Alımı Gerçekleştiren Kurum
Sıra No Cihaz Adı Alımı Gerçekleştiren Kurum Adet Birim Fiyatı (TL) (KDV HARİÇ) 16 Ameliyat Tavan Lambası T.H.G.M. (İstanbul İSM) 60 7.200,00 17 Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü) (Ankara ZTB EAH ) 146 14.494,00 18 Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz) (Ankara ZTB EAH) 11.449,00 19 Küvöz 24 32.090,00 20 239 7.213,00 21 Fototerapi 30 4.950,00 22 5.975,00 23 Rop Merkezlerine Cihaz (Ankara İSM) 12 85.262,35 Diyaliz Cihazı T.H.G.M. (Ankara Atatürk EAH) 420 14.740,00 25 Dijital Panaromik Röntgen (Tepebaşı ADSH) 13 57.900,00 26 Dental Tomografi 6 ,00 27 Ameliyat Masası 48 6.325,29 2011 Yılında; Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca ,12 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.

10 2012 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU Alımı Gerçekleştiren Kurum
Sıra No Cihaz Adı Alımı Gerçekleştiren Kurum Adet Birim Fiyatı (TL) (KDV HARİÇ) 1 Tomografi Cihazı TKHK 8 ,00 2 ,00 3 Hasta Servis Karyolası 2880 1.325,00 4 Acil Müdahale Sedyesi 674 1.280,00 5 1267 1.385,00 6 Yoğun Bakım Karyolası 499 1.480,00 7 Ameliyathane Transfer Sedyesi 462 1.260,00 C Kollu Dijital Röntgen Cihazı 24 74.490,00 9 50 ,00 10 İntraaortik Balon Pompası TKHK (TYİH) 16 64.450,00 11 Kalp Akciğer Pompası 12 ,00 Diş Üniti 360 8.250,00 13 1872 1.330,00 14 553 1.430,00 15 Dopler USG 120 82.400,00 Hemodiyaliz 276 14.560,00 17 C kol 12 " ,00 2012 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca; ,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.

11 2013 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU Alımı Gerçekleştiren Kurum
Sıra No Cihaz Adı Alımı Gerçekleştiren Kurum Adet Birim Fiyatı (TL) (KDV HARİÇ) 1 C Kol Digital Röntgen cihazı TKHK 100 98.260,00 2 Üst Düzey Renkli Dopler USG 130 56.400,00 3 Tomografi Cihazı 60 ,00 4 Hemodiyaliz Cihazı 1440 14.380,00 5 Gamma Kamera (Kocaeli İSM) 7 ,00 6 14 ,00 24 2013 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca; ,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.

12 2011-2012 ve 2013 Yıllarında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca; ,12 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Gerçekleştirilmiştir.

13 2014 YILI SÖZLEŞMELERİ TAMAMLANMIŞ OLAN CİHAZ ve MALZEMELERİN MALİYET TABLOSU
S.N Cihaz/Malzeme İsmi Cihaz/Malzeme Adedi Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar(KDV Hariç) 1 Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 3) 4 ,00 ,00 2 Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 1) 13 ,00 3 Türbin Teknolojili Ventilatör Cihazı 153 17.244,00 ,00 Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 66 ,00 ,00 5 C Kollu Röntgen Cihazı (Orta Düzey) 76 87.600,00 ,00 6 Orta Düzey Standart Mekanik Ventilatör Cihazı 600 25.275,00 ,00 7 Diş Üniti 714 6.487,00 ,00 8 4 Motorlu Hasta Servis Karyolası 4.800 2.255,00 ,00 9 4 Motorlu Cerrahi Servis/Yoğun Bakım Karyolası 1.560 2.675,00 ,00 10 Orta Düzey Anestezi Cihazı 60 39.975,00 ,00 11 Orta Üst Düzey Elektronik Mikserli Anestezi Cihazı 380 46.870,00 ,00 12 Üst Düzey Elektronik Ventilatörlü Anestezi Cihazı 65.497,00 ,00 Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (Tip 2) 336 47.700,00 ,00 14 Hemodiyaliz Cihazı 463 18.467,00 ,00 15 Video Endoskopi Cihazı-(Tip 1) (HD +1 Skop) 84 ,00 ,00 16 Video Endoskopi Cihazı- (Tip2) (300 Watt Xenon Veya Led ) 156 60.741,00 ,00 17 Periferik Anjiyo Cihazı (Monoplan Tip 2) 20 ,00 ,00 18 Robotik Cerrahi Sistemi (Da Vinci Robot) ,00 ,00 19 İntraaortik Balon Pompası 33 67.450,00 ,00 Kalp Akciğer Pompası 22 ,00 ,00 21 Çocuk Diş Fırçası 0,43 ,00 Çocuk Diş Macunu 0,57 ,00 23 Yetişkin Diş Macunu 0,53 ,00 24 0,59 ,00 25 Yetişkin Diş Fırçası 0,44 ,00 26 ,00 GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) ,00 TL GENEL TOPLAM (KDV DAHİL) ,44 TL

14 2015 YILI PLANLANAN İHALELER
S.N. MALZEME ADI 1 ANESTEZİ CİHAZI (ORTA DÜZEY) 2 ANESTEZİ CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY, ELEKTRONİK MİKSERLİ) 3 ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY, ELEKTRONİK VENTİLATÖRLÜ) 4 ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY, ELK./OPTİK MEKANİK VAPORİZATÖRLÜ – ELK. VENTİLATÖRLÜ) 5 VENTİLATÖR CİHAZI (TÜRBİN TEKNOLOJİLİ) 6 VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA DÜZEY STANDART MEKANİK, ERİŞKİN) 7 VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY MEKANİK) 8 ANJİOGRAFİ CİHAZI (Bİ-PLAN, FLAT DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL KORONER) 9 ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ÜST DÜZEY, İŞ İSTASYONLU DİJİTAL KORONER) 10 ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ORTA DÜZEY, İŞ İSTASYONSUZ DİJİTAL KORONER) 11 ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ALT DÜZEY, İŞ İSTASYONSUZ DİJİTAL KORONER) 12 ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL, RADYOLOJİK) 13 GAMMA KAMERA CİHAZI 14 İNTRAAORTİK BALON POMPASI 15 KALP AKCİĞER POMPASI 16 KEMİK DANSİTOMETRE CİHAZI 17 RENKLİ DOPPLER EKO CİHAZI 18 RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI 19 SPECT / BT HİBRİT GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 20 ÜST DÜZEY YOĞUN BAKIM MONİTÖRÜ 21 YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI 22 VİDEO ENDOSKOPİ CİHAZI VE SETİ 23 RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI (2. DÜZEY, 4D, KADIN DOĞUM AMAÇLI) 24 AMELİYAT MASASI (ÜST DÜZEY, KARBON FİBERLİ)

15 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI  C KOLLU SEYYAR DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI (ORTA DÜZEY) ADET  76 İKN NO  2011/ FİRMA ADI  ARI MEDİKAL MARKA  İBİS MODEL  NEEO 9S MENŞEİ  İTALYA BİRİM FİYAT  87.600,00 TL TOPLAM FİYAT   ,00 TL

16 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI ADET 66 İKN NO 2011/ FİRMA ADI TOSHİBA MARKA MODEL ALEXİON ADVENCE MENŞEİ JAPONYA BİRİM FİYAT ,00 TOPLAM FİYAT ,00

17 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI HASTA SERVİS KARYOLASI ADET 4800 İKN NO 2012/ FİRMA ADI MUKA MARKA MODEL HC-1100 MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 2.255,00 TOPLAM FİYAT ,00

18 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI YOĞUN BAKIM KARYOLASI ADET 1560 İKN NO 2012/ FİRMA ADI IŞIK KARDEŞLER MARKA MODEL IK-202 MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 2.675,00 TOPLAM FİYAT ,00

19 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA KAMERA (Tip 1) ADET 13 İKN NO 2012/ FİRMA ADI POZİTRON MARKA MEDİSO MODEL ANYSCAN-S MENŞEİ MACARİSTAN BİRİM FİYAT ,00 TOPLAM FİYAT ,00

20 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA KAMERA (Tip 3) ADET 4 İKN NO 2012/ FİRMA ADI POZİTRON MARKA MEDİSO MODEL ANYSCAN-S MENŞEİ MACARİSTAN BİRİM FİYAT ,00 TOPLAM FİYAT ,00

21 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI DİŞ ÜNİTİ ADET 714 İKN NO 2012/ FİRMA ADI KOMPOZİT MARKA AJAX MODEL MENŞEİ ÇİN BİRİM FİYAT 6.487,00 TOPLAM FİYAT ,00

22 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI TÜRBİN TEKNOLOJİLİ VENTİLATÖR CİHAZI ADET 153 İKN NO 2013/ FİRMA ADI ERTUNÇ ÖZCAN MARKA CARE FUSİON MODEL VELA MENŞEİ ABD BİRİM FİYAT 17.244,00 TOPLAM FİYAT ,00

23 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ORTA DÜZEY STANDART MEKANİK VENTİLATÖR ADET 600 İKN NO 2013/ FİRMA ADI MAQUET MARKA MODEL SERVO-S MENŞEİ İSVEÇ BİRİM FİYAT 25.275,00 TOPLAM FİYAT ,00

24 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ORTA ÜST DÜZEY ELEKTRONİK MİKSERLİ ANESTEZİ CİHAZI ADET 380 İKN NO 2013/ FİRMA ADI DRAEGER MARKA MODEL PRIMUS DELTA XL MENŞEİ ALMANYA BİRİM FİYAT 46.870,00 TOPLAM FİYAT ,00

25 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ORTA DÜZEY ANESTEZİ CİHAZI ADET 60 İKN NO 2013/ FİRMA ADI DRAEGER MARKA MODEL FABIUS PLUS VİSTA XL MENŞEİ ALMANYA BİRİM FİYAT 39.975,00 TOPLAM FİYAT ,00

26 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ÜST DÜZEY ELEKTRONİK VENTİLATÖRLÜ ANESTEZİ CİHAZI ADET 60 İKN NO 2013/ FİRMA ADI DRAEGER MARKA MODEL PERSEUS DELTA XL MENŞEİ ALMANYA BİRİM FİYAT 65.497,00 TOPLAM FİYAT ,00

27 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI (TİP 2) ADET 336 İKN NO 2011/ FİRMA ADI TOSHIBA TURKEY TIBBİ SİS. A.Ş. MARKA TOSHIBA MODEL APLİO 300 MENŞEİ JAPONYA BİRİM FİYAT 47.700,00 TL TOPLAM FİYAT ,00 TL

28 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI HEMODİYALİZ CİHAZI ADET 463 İKN NO 2011/ FİRMA ADI GAMBRO TÜRK MARKA GAMBRO MODEL AK 96 EFFİCİENT MENŞEİ İSVEC BİRİM FİYAT 18.467,00TL TOPLAM FİYAT ,00TL

29 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI PERİFERİK ANJİYO CİHAZI (MONOPLAN TİP2) ADET 20 İKN NO 2014/ FİRMA ADI SİEMENS SANAYİ VE TİC. A.Ş. MARKA SİEMENS MODEL ARTİS ZEE FLOOR MENŞEİ ALMANYA BİRİM FİYAT ,00 TL TOPLAM FİYAT ,00 TL

30 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI Video Endoskopi Cihazı-(Tip 1) (HD +1 Skop) ADET 84 İKN NO 2013/ FİRMA ADI FUJİFİLM MARKA FUJİNON MODEL MENŞEİ JAPONYA BİRİM FİYAT ,00 TOPLAM FİYAT ,00

31 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI Video Endoskopi Cihazı- (Tip2) (300 Watt Xenon Veya Led ) ADET 156 İKN NO 2013/ FİRMA ADI FUJİFİLM MARKA FUJİNON MODEL MENŞEİ JAPONYA BİRİM FİYAT 60.741,00 TOPLAM FİYAT ,00

32 CİHAZIN ADI Robotik Cerrahi Sistemi (Da Vinci Robot) ADET 5 FİRMA ADI Cordamed Biyomedikal Mühendislik A.Ş. MARKA Da Vinci MODEL IS 4000 MENŞEİ ABD BİRİM FİYAT ,00 TL TOPLAM FİYAT ,00 TL

33 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI YETİŞKİN DİŞ FIRÇASI ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI BANAT MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,44 TOPLAM FİYAT ,00

34 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI YETİŞKİN DİŞ MACUNU ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI EVYAP MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,53 TOPLAM FİYAT ,00

35 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI ÇOCUK DİŞ FIRCASI ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI BANAT MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,44 TOPLAM FİYAT ,00

36 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI ÇOCUK DİŞ MACUNU ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI EVYAP MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,59 TOPLAM FİYAT ,00

37 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI ÇOCUK DİŞ MACUNU ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI EVYAP MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,57 TOPLAM FİYAT ,00

38 2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI ÇOCUK DİŞ FIRÇASI ADET İKN NO 2014/20281 FİRMA ADI DİFAŞ MARKA MODEL -- MENŞEİ TÜRKİYE BİRİM FİYAT 0,43 TOPLAM FİYAT ,00

39 HATIRLATMALAR -1 1-Genel Sekreterliklerimizce Kurumumuza gönderilen talep yazılarının zaman kaybına mahal verilmeksizin ilgili Daire Başkanlığına ulaşabilmesi ve gereğinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. (a)- Tıbbi cihaz planlaması, tahsisat listeleri ve değişiklikleri, tıbbi hizmet alımlarının değerlendirilmesi; Kurumumuz Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca yürütülmektedir. (Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı) (b)- Genel Sekreterliklerimize Genel Bütçe kaynağından taahhüt edilen tüm ödeneklerin iş ve işlemleri; Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşleri Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. (c)- Taahhüt edilen ödeneğin yetersizliği durumunda; yeni talebin Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığına yapılması ve uygun görüşün alınması gerekmektedir.

40 HATIRLATMALAR -2 2-Sağlık tesislerimize gönderilen tıbbi cihazların teslim, montaj, garanti, bakım ve onarım vb. ile ilgili önemli hususlarının anlaşılması ve takibinin yapılması için ilgili ihalelerin dokümanlarının ekap sisteminden temin edilmesi ve görevlilerin uyarılması gerekmektedir. 3-Tıbbi cihaz alımlarında gelecek yıllara yaygın yüklenmeler için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden süresi üç yılı geçmemek üzere izin alınmıştır. Bu durum genel bütçe kaynaklı yapılacak ihalelerde kesintiyi ve mali yıl zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır. 4-Sağlık tesislerimize tahsisatı yapılan kurulum gerektirmeyen tıbbi cihazların (C Kollu Dijital Röntgen, hemodiyaliz, hasta yatak ve karyolası, USG vb.) muayene ve kabul işlemleri Daire Başkanlığımızca, kurulum gerektiren cihazların (BT, MR, Gamma Kamera vb.) muayene ve kabul işlemleri ise sağlık tesislerimizce yapılmaktadır. Sağlık tesislerimizce muayene ve kabul işlemleri yapılması sırasında yüklenici firmadan, mezkur ihalenin ihale dokümanı ile akdedilen sözleşmenin hükümleri dışında herhangi bir ilave talepte bulunulmaması; işin süresinde tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına çıkılmadan, gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü bildirimlerin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak (iadeli taahhütlü, elden teslim vb.) usulüne uygun yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

41 e-mail : olgun.durmusoglu@saglik.gov.tr
… TEŞEKKÜRLER … Telefon: Fax :


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları